Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Alior Bank

Kredyty hipoteczne w Alior Banku

Wyższa kultura. Bank nowości.

Rozwiązania Alior Banku sprawdzone przez rankomat.pl:

Alior Bank posiada w swojej ofercie kredyty hipoteczne, które mogą być przeznaczone na cele mieszkaniowe, ale również refinansowanie kredytu w innym banku, konsolidację zobowiązań czy dowolny cel komercyjny. Dostępna oferta zawiera wiele możliwości finansowania, dzięki czemu pozwoli na zaspokojenie różnych potrzeb klientów indywidualnych.

Jakie kredyty hipoteczne są dostępne w Alior Banku ?

W Alior Banku znajdziesz zarówno oferty kredytów hipotecznych na warunkach komercyjnych, jak również produkty związane ze wsparciem klientów indywidualnych w nabyciu pierwszego mieszkania w tym Mieszkanie bez wkładu własnego czy obowiązujący w 2023 roku Bezpieczny Kredyt 2%. Wniosek o kredyt hipoteczny w Alior Banku możesz złożyć osobiście w placówce bankowej. Możesz przedtem zamówić kontakt konsultanta, który telefonicznie udzieli Ci informacji co do danego produktu kredytowego.

Oferta kredytów hipotecznych w Alior Banku skierowana jest do klientów indywidualnych oraz firm.

Oferta kredytowa Alior Banku aktualna na dzień 30.06.2024 roku.

Kredyt hipoteczny “Magahipoteka” w Alior Banku

To jeden z głównych i najbardziej znanych produktów kredytowych zabezpieczonych hipoteką oferowanych przez Alior Bank. Zobowiązanie udzielane w złotówkach i euro (dla osób, które otrzymują wynagrodzenie w tej walucie) skierowane jest do klientów indywidualnych.

 • Minimalny wkład własny: 10 %, przy czym dla wkładu poniżej 20% wartości nieruchomości wymagane jest obowiązkowe ubezpieczenie niskiego wkładu własnego lub inne zabezpieczenie określone przepisami.
 • Maksymalna kwota: 3 000 000 zł.
 • Maksymalny okres spłaty: 35 lat.
 • Cel: Kredyt celowy. Pieniądze możesz przeznaczyć na cel mieszkaniowy czyli kupić mieszkanie lub dom, wybudować dom czy przeprowadzić remont nieruchomości. Pożyczone środki możesz również przeznaczyć na refinansowanie czyli spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku, a także na konsolidację kredytów lub dowolny cel również komercyjny.
 • Dodatkowe warunki: Kredyt Megahipoteka to zobowiązanie z okresowo stałą stopą oprocentowania ustalaną na 5 lat. W czasie obowiązywania umowy masz możliwość zawieszenia spłaty do 6 miesięcy w ciągu roku, a łącznie nawet na 5 lat.

Kredyt hipoteczny Własne M w Wielkim Mieście w Alior Banku

To promocyjna oferta kredytu hipotecznego ograniczona czasowo z listą wskazanych przez bank lokalizacji (m.in. Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku, Gdyni czy Sopocie) uprawniających do skorzystania z promocyjnych warunków. Skorzystanie z oferty wymaga spełnienia określonych w Regulaminie oferty specjalnej warunków, w tym m.in. otwarcie rachunku płatniczego, podpisanie umowy o kartę kredytową czy przystąpienie do ubezpieczenia na życie oraz zapewnienie wpływu wynagrodzenia (w kwocie nie niższej niż 1 500 zł) na rachunek płatniczy w okresie obowiązywania umowy kredytowej.

 • Kwota kredytu: Co najmniej 100 000 zł i nie więcej niż 3 000 000 zł.
 • Cel kredytu: Cel mieszkaniowy związany z kupnem nieruchomości w jednej z wyznaczonych przez bank lokalizacji
 • Dodatkowe warunki: Oferta związana z koniecznością skorzystania z innych produktów Alior Banku, jako jeden z warunków przystąpienia do promocji.

Program “Mieszkanie bez wkładu własnego” w Alior Banku

Rządowy program, który umożliwia uzyskanie finansowania do 100% wartości nieruchomości z uwagi na gwarancję wymaganego wkładu własnego w ramach Rządowego Funduszu Mieszkaniowego. Kredyt celowy związany z nabyciem prawa własności lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego łącznie z jego wykończeniem, remontem i wkładem budowlanym.

 • Okres spłaty: Minimum 15 lat.
 • Dodatkowe warunki: Oferta skierowana do osób, które nie mają prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego (z pewnymi wyjątkami związanymi z liczbą dzieci i metrażem nieruchomości).

Jakie warunki trzeba spełnić wnioskując o kredyt hipoteczny w Alior Banku?

Pakiet warunków, których spełnienie jest konieczne do skorzystania z kredytu hipotecznego w Alior Banku, jest podobny właściwie we wszystkich bankach komercyjnych. Różnice dotyczą szczegółów. Standardowo można wymienić następujące warunki:

Wkład własny

Z zasady banki nie finansują 100% wartości nieruchomości. Dlatego składając wniosek o kredyt hipoteczny musisz być przygotowany na wniesienie wymaganego wkładu własnego. Im wyższy, tym lepiej, bo tym samym kredyt konieczny do kupna nieruchomości, a tym samym wysokość kosztów, będą niższe. Minimalna wartość wkładu własnego określona przepisami, to 20% wartości nieruchomości. Możliwe jest obniżenie posiadanych środków przeznaczonych na wkład własny do 10% wartości nieruchomości, ale pod warunkiem obowiązkowego dodatkowego zabezpieczenia spłaty np. pod postacią ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Dodatkowo źródłem środków na wkład własny nie może być inny kredyt.

Nieruchomość, która będzie stanowić zabezpieczenie spłaty

Podstawą wyceny wartości nieruchomości, którą bank zaakceptuje jako zabezpieczenie spłaty kredytu, jest operat szacunkowy. W przypadku budowy domu nie otrzymasz kredytu od razu w pełnej kwocie, ale w transzach odpowiednio do poszczególnych etapów budowy.

Dokumenty

Zakres formalności związanych z uzyskaniem kredytu hipotecznego jest znaczący i będzie wymagał zgromadzenia dokumentów finansowych pozwalających zarówno na ocenę Twojej zdolności kredytowej, jak i tych dotyczących samej nieruchomości. Otrzymanie decyzji kredytowej wymaga przedstawienia pełnej dokumentacji wymaganej przez bank. Konieczność uzupełnienia wniosku wydłuży cały proces i czas, jaki bank ma na wydanie decyzji.

Odpowiednia zdolność kredytowa

Podstawą uzyskania kredytu hipotecznego jest odpowiednio wysoka zdolność kredytowa. Kluczowe znaczenie ma wysokość Twojego wynagrodzenia, ale bank zweryfikuje również wysokość miesięcznych kosztów utrzymania, weźmie pod uwagę konieczność spłaty innych zobowiązań czy dotychczasową historię kredytową. Kredyt hipoteczny to zobowiązanie sięgające nawet kilkuset tysięcy złotych, dlatego proces oceny zdolności kredytowej jest szczegółowy i wymaga przedstawienia szeregu dokumentów finansowych, których analiza potwierdzi, że poradzisz sobie ze spłatą zobowiązania.

Zgoda współmałżonka

Decydując się na samodzielne kupno nieruchomości w przypadku braku rozdzielności majątkowej, musisz liczyć się z koniecznością dostarczenia do banku pisemnej zgody małżonka na zaciągnięcie zobowiązania.

Dodatkowe zabezpieczenie spłaty kredytu

Dla kredytów hipotecznych kredytodawca standardowo wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Obowiązkowa polisa zabezpieczająca spłatę zobowiązania dotyczy sytuacji niskiego wkładu własnego (czyli poniżej 20% wartości nieruchomości). Ubezpieczenie na życie i od utraty pracy to opcja dodatkowa i skorzystanie z niej, zależy wyłącznie od Twojej decyzji. Zwykle, jeśli zdecydujesz się na polisę proponowaną przez bank, możesz skorzystać z promocyjnej oferty np. obniżenia wysokości oprocentowania lub prowizji.

W procesie oceny zdolności kredytowej, sprawdzenia wniosku czy weryfikacji danych dotyczących nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie spłaty, mogą pojawić się jeszcze inne dodatkowe formalności, których trzeba dopełnić. Odmienną kategorią kredytów hipotecznych z własnym katalogiem warunków i obowiązków formalnych, są zobowiązania ułatwiające zakup pierwszej nieruchomości w ramach programów rządowych np. Bezpieczny kredyt 2% czy Mieszkanie bez wkładu własnego.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego w Alior Bank

Alior Bank oferuje kredyty hipoteczne zarówno z oprocentowaniem zmiennym, jak i okresowo stałym, pozostawiając Ci wybór najlepszej opcji.

Rodzaje oprocentowania:

Oprocentowanie zmienne: Kredyty hipoteczne z oprocentowaniem zmiennym oznaczają, że w zależności od warunków rynkowych i poziomu stóp procentowych, wysokość oprocentowania, może ulec zmianie w czasie trwania umowy kredytowej. Decydując się na ten rodzaj oprocentowania pamiętaj o ryzyku wzrostu stóp procentowych, które mają wpływ na wysokość oprocentowania, a tym samym mogą oznaczać wzrost raty. Jednocześnie obniżenie stóp procentowych i spadek stawki referencyjnej (WIBOR czy WIRON) będzie oznaczać spadek wysokości oprocentowania kredytu.

Oprocentowanie stałe na 5 lat: Alior Bank daje swoim klientom możliwość uzyskania kredytu hipotecznego z okresowo stałym oprocentowaniem ustalanym na okres 5 lat. Po okresie obowiązywania oprocentowania stałego, bank przedstawi Ci propozycję stawki oprocentowania stałego na kolejny 5 letni okres. Jeśli nie przyjmiesz propozycji kredytodawcy, wówczas zacznie obowiązywać oprocentowanie zmienne na zasadach określonych umową. Choć oprocentowanie stałe w założeniu chroni Cię przed wahaniem stóp procentowych i tym samym wzrostem raty, to jednak w razie spadku stóp procentowych i stawki referencyjnej WIBOR lub WIRON nie będziesz mógł skorzystać z tego trendu, aż do czasu zakończenia obowiązywania stałej stopy oprocentowania.

Jak wziąć kredyt hipoteczny w Alior Banku?

Wniosek o kredyt mieszkaniowy możesz złożyć w najbliższej placówce Alior Banku. Nie musisz czekać w kolejce. Wypełnij prosty formularz na stronie banku: podaj swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz telefon komórkowy i numer PESEL, oraz wybierz najbliższy oddział, a konsultant zadzwoni do Ciebie, aby ustalić dogodny termin wizyty w banku. W kolejnym kroku złóż wniosek o udzielenie kredytu oraz poczekaj na decyzję. Umowę o kredyt hipoteczny podpiszesz również w oddziale banku.

Wkład własny przy kredycie hipotecznym w Alior Bank

Uzyskanie kredytu hipotecznego w Alior Banku jest możliwe już przy zgromadzeniu środków w wysokości 10% wartości nieruchomości, którą chcesz kupić. Przy czym w tej sytuacji bank będzie wymagał dodatkowego zabezpieczenia spłaty – zwykle pod postacią wykupienia ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Optymalnym rozwiązaniem będzie zgromadzenie środków na pokrycie wkładu własnego wynoszącego co najmniej 20% wartości nieruchomości. Wówczas dodatkowa polisa nie będzie potrzebna. Jednocześnie wyższy wkład własny oznacza niższy całkowity koszt kredytu, dlatego większe zaangażowanie własnych środków zawsze będzie się opłacać.

Jakie dokumenty są potrzebne do kredytu hipotecznego w Alior Banku?

Do wniosku o kredyt hipoteczny musisz dołączyć pakiet dokumentów potwierdzających Twoją zdolność kredytową oraz wartość nieruchomości, którą chcesz nabyć lub wybudować. Szczegółowa lista dokumentów może się różnić w zależności od rodzaju nieruchomości będącej przedmiotem finansowania czy źródła Twoich dochodów. Wśród typowych dokumentów, które powinieneś przygotować składając wniosek o kredyt hipoteczny w Alior Banku można wymienić:

Dokument tożsamości: Standardowo będzie to dowód osobisty, a czasem paszport. Dane z dowodu tożsamości musisz wpisać do wniosku o kredyt – będą one również służyły jako podstawa identyfikacji Ciebie w umowie kredytowej jako kredytobiorcy. Alior Bank akceptuje zarówno fizyczną postać dowodu osobistego, jak i dowód elektroniczny w aplikacji mObywatel.

Dokumenty finansowe: Ich rodzaj zależy od źródła Twojego utrzymania (np. zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla umowy o pracę). Dokumenty mają potwierdzić, że Twoje źródło dochodów jest stabilne, wiarygodne i pozwoli Ci na terminową spłatę zobowiązania. Jeśli podstawą Twojego utrzymania jest prowadzona działalność gospodarcza, wówczas oprócz dokumentów dotyczących osiąganych dochodów, musisz przedstawić dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych wobec urzędu skarbowego i ZUS.

Operat szacunkowy nieruchomości: To podstawowy dokument pozwalający wycenić nieruchomość. Operat musi być aktualny. Możesz dostarczyć do banku operat przygotowany przez wybranego przez Ciebie specjalistę, jak i skorzystać z usług osoby wskazanej przez bank.

Pozwolenia na budowę i projekt budowy: To dokumenty wymagane, jeśli przedmiotem finansowania jest budowa domu.

Inne dokumenty: W trakcie oceny wniosku kredytowego może pojawić się konieczność dostarczenia innych, dodatkowych dokumentów wskazanych przez bank, które pozwolą w sposób wiarygodny ocenić Twoją zdolność kredytową i wartość nieruchomości będącej przedmiotem finansowania.

Spróbuj tego

Standardowo bank ma 21 dni kalendarzowych na rozpatrzenie wniosku kredytowego i wydanie decyzji. Jeśli jednak pojawią się braki w dostarczonej dokumentacji, to bank wezwie Cię do ich uzupełnienia, a sam proces oceny będzie dłuższy. Dlatego pamiętaj, żeby wszystkie dokumenty dołączane do wniosku o kredyt hipoteczny w Alior Banku były aktualne i kompletne.

Jak spłacić kredyt hipoteczny w Alior Banku?

Tradycyjnie spłatę kredytu hipotecznego w Alior Banku możesz realizować korzystając z danych określonych w umowie i aktualnym harmonogramie spłaty. Comiesięczną ratę należy przekazać na wskazany rachunek bankowy, a jako tytuł przelewu wystarczy podać numer umowy kredytowej. Ten sposób sprawdzi się bez względu na to, w jakim banku masz rachunek rozliczeniowo – oszczędnościowy.

Jeśli posiadasz konto w Alior Banku, wówczas spłatę kredytu możesz realizować za pomocą bankowości elektronicznej lub aplikacji mobilnej, wykorzystując do tego opcję “Spłać ratę”. Oczywiście możesz również tradycyjnie spłacić zadłużenie zlecając zwykły przelew krajowy online. Możesz także skorzystać z automatycznej spłaty. To najkorzystniejsza opcja, bo wyklucza konieczność pamiętania o terminie spłaty kredytu. Jedyny warunek, który musisz spełnić, to zapewnienie wystarczających środków na koncie w dacie realizacji przelewu.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Na jaki cel można przeznaczyć kredyt hipoteczny w Alior Banku?

Kredyt hipoteczny w Alior Banku to elastyczne rozwiązanie, które zapewnia nie tylko szerokie możliwości finansowania zakupu nieruchomości, ale również zaspokojenie innych potrzeb kredytobiorców. Główne cele kredytowe to:

 • Kredyt mieszkaniowy: Przeznaczony na budowę domu, kupno, remont czy wykończenie mieszkania lub domu.
 • Refinansowanie: Zobowiązanie, które umożliwia spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku.
 • Inny cel: W tym konsolidację posiadanych zobowiązań, a także dowolny cel również komercyjny.

Jaka jest maksymalna kwota kredytu hipotecznego w Alior Banku?

Kwota kredytu hipotecznego w Alior Banku uzależniona jest od Twojej zdolności kredytowej i wartości nieruchomości, na której zostanie ustanowiona hipoteka. Bank nie wskazuje na swojej stronie maksymalnej kwoty kredytu hipotecznego, dając Ci możliwość dopasowania wysokości zobowiązania do Twoich potrzeb i możliwości terminowej spłaty. Wysokość udzielonego kredytu nie może przekroczyć 90% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty.

Jaki jest maksymalny okres spłaty kredytu hipotecznego w Alior Banku?

Maksymalny okres spłaty kredytu hipotecznego w Alior Banku jest tożsamy z limitem określonym w przepisach i wynosi 35 lat. Przy czym warto zauważyć, że korzystanie z opcji maksymalnego okresu kredytowania będzie kosztowne i nie zawsze możliwe, ze względu na ograniczenia maksymalnego wieku kredytobiorcy w momencie zakończenia spłaty zobowiązania.

Co może być wkładem własnym przy kredycie hipotecznym w Alior Banku?

Tradycyjnie wkład własny przy kredycie hipotecznym w Alior Banku może być wniesiony w formie gotówki, z zastrzeżeniem, że nie mogą być to środki pozyskane w ramach innego kredytu. W przypadku budowy domu, Twoim wkładem własnym może być również działka, czy już poniesione nakłady na realizację budowy.

Czy można zaciągnąć kredyt hipoteczny w Alior Banku pracując za granicą?

Możesz uzyskać kredyt mieszkaniowy w Alior Banku pracując za granicą, jedynie jeśli osiągasz dochody w euro. Bank wyklucza jednak możliwość zaciągnięcia takiego zobowiązania, jeśli źródłem Twoich dochodów jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Sprawdź oferty innych banków

Alior Bank
Credit Agricole
mBank
PKO Bank Polski
Santander Consumer Bank
BNP Paribas Bank Polska
ING Bank Śląski
Millenium Bank
Bank Pekao SA
 • Alior Bank
 • Credit Agricole
 • mBank
 • PKO Bank Polski
 • Santander Consumer Bank
 • BNP Paribas Bank Polska
 • ING Bank Śląski
 • Millenium Bank
 • Bank Pekao SA