Lokaty – Bank Pekao SA

Przegląd depozytów terminowych stworzony został w oparciu o czytelnie ustalone kryteria. Stopa procentowa depozytu przedstawiana jest w skali roku, a wysokość zysku obliczana jest dla wkładu w kwocie 10 000 zł. Zysk obliczany jest w oparciu o rok liczący 365 dni. W rankingu wyszczególniono propozycje związane z założeniem samej lokaty terminowej, jak i te wymagające wywiązania się z towarzyszących wymogów np. założenia rachunku osobistego lub zagwarantowania ustalonych wpływów na rachunek bankowy.

Lokaty w Bank Pekao SA do 1 miesiąca

Zakres kwoty
od 1 000
Procent
0,60 %
Okres
30 dni
Pokaż więcej ▾
Zakres kwoty
od 1 000
Procent
0,60 %
Okres
30 dni
Pokaż więcej ▾
Zakres kwoty
od 1 000
Procent
0,45 %
Okres
10 dni
Pokaż więcej ▾

E-lok@ta Bank Pekao SA uplasowała się na wiodącym miejscu jednomiesięcznych lokat terminowych. Pokaźne oprocentowanie lokaty sprawia, że propozycja jest na ten moment najbardziej dochodowym rozwiązaniem na rynku. Stopa procentowa depozytu równa się 0,60%, co zapewnia satysfakcjonujący zysk, sięgający 3,99 zł.

Lokata mobilna Bank Pekao SA znalazła się na kolejnym miejscu w w zestawieniu. Oprocentowanie równe 0,60% jest nadal atrakcyjną propozycją. Daje to deponentowi profit w kwocie 3,99 zł.

Na najniższym miejscu zestawienia uplasowała się propozycja E-lok@ta Bank Pekao SA oferując stopę zwrotu w wysokości 0,45%. Dzięki temu klient finalnie uzyskuje odsetki w wysokości 0,99 zł. Mimo trzeciej pozycji na podium jest to wciąż doskonała oferta.

Lokaty w Bank Pekao SA od 2 do 3 miesięcy

Zakres kwoty
od 1 000
Procent
0,60 %
Okres
60 dni
Pokaż więcej ▾
Zakres kwoty
od 1 000
Procent
0,60 %
Okres
90 dni
Pokaż więcej ▾
Zakres kwoty
od 1 000
Procent
0,60 %
Okres
60 dni
Pokaż więcej ▾

E-lok@ta Bank Pekao SA otwiera ranking najkorzystniejszych dwu i trzymiesięcznych lokat terminowych. Rozwiązanie to daje możliwość skutecznego pomnażania środków finansowych dzięki stopie procentowej na poziomie 0,60%. Potencjalny profit w kwocie sięgającej 7,99 zł sprawia, że jest to warta zainteresowania oferta..

Na kolejnym miejscu zestawienia uplasowała się E-lok@ta Bank Pekao SA, gwarantując stopę procentową wynoszącą 0,60%. Atutem lokaty jest atrakcyjny zysk równy 11,98 zł

Na ostatnim miejscu zestawienia wyróżniona została propozycja Lokata mobilna Bank Pekao SA. Za sprawą stopy procentowej na poziomie 0,60% ostateczny zysk z depozytu sięga 7,99 zł. To wciąż bardzo dobry wynik.

Lokaty w Bank Pekao SA od 4 do 6 miesięcy

Zakres kwoty
od 1 000
Procent
0,80 %
Okres
120 dni
Pokaż więcej ▾
Zakres kwoty
od 1 000
Procent
0,80 %
Okres
180 dni
Pokaż więcej ▾
Zakres kwoty
od 1 000
Procent
0,80 %
Okres
120 dni
Pokaż więcej ▾

W segmencie depozytów o terminie zapadalności od 4 do 6 miesięcy, liderem jest propozycja E-lok@ta Bank Pekao SA. Atrakcyjne oprocentowanie we wspomnianym okresie wynoszące 0,80%, daje 21,30 zł przyszłego zysku.

Na drugim miejscu podium pojawia się depozyt E-lok@ta Bank Pekao SA. Za sprawą nadal doskonałego oprocentowania wynoszącego 0,80% depozyt daje możliwość otrzymania pożądanego zysku w kwocie 31,96 zł.

Podium zamyka depozyt Lokata mobilna Bank Pekao SA, proponując stopę zwrotu w wysokości 0,80%. Dzięki temu klient finalnie otrzyma odsetki w kwocie 21,30 zł.

Lokaty w Bank Pekao SA od 7 do 12 miesięcy

Zakres kwoty
od 1 000
Procent
1,20 %
Okres
360 dni
Pokaż więcej ▾
Zakres kwoty
od 1 000
Procent
1,20 %
Okres
360 dni
Pokaż więcej ▾

Obszar propozycji o terminie zapadalności od pół roku do 12 miesięcy na wiodącym miejscu zagościła E-lok@ta Bank Pekao SA. Wszystko to z powodu obiecującego oprocentowania wynoszącego 1,20%. Przekłada się to na dochód w kwocie 95,87 zł.

Zaraz za liderem zagościła propozycja Bank Pekao SA. Lokata mobilna to doskonałe oprocentowanie wynoszące 1,20%. Za sprawą przedmiotowej lokaty nietrudno uzyskać można odsetki wynoszące 95,87 zł.