Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00

Lokaty – Bank Pekao SA

Przegląd depozytów terminowych stworzony został w oparciu o czytelnie ustalone kryteria. Stopa procentowa depozytu przedstawiana jest w skali roku, a wysokość zysku obliczana jest dla wkładu w kwocie 10 000 zł. Zysk obliczany jest w oparciu o rok liczący 365 dni. W rankingu wyszczególniono propozycje związane z założeniem samej lokaty terminowej, jak i te wymagające wywiązania się z towarzyszących wymogów np. założenia rachunku osobistego lub zagwarantowania ustalonych wpływów na rachunek bankowy.

Lokaty w Bank Pekao SA od 4 do 6 miesięcy

Zakres kwoty
100 - 100 000
Oprocentowanie:
Procent
7 %
Okres
6 mies.
Szczegóły oferty

W segmencie depozytów o terminie zapadalności od 4 do 6 miesięcy, liderem jest propozycja Konto oszczędnościowe Bank Pekao SA. Atrakcyjne oprocentowanie we wspomnianym okresie wynoszące 7%, daje przyszłego zysku.