Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00

Kalkulator kredytu mieszkaniowego #naStart – oblicz wysokość raty kredytu hipotecznego z dopłatą

Kalkulator kredytu mieszkaniowego na start pozwoli Ci w kilka chwil sprawdzić wysokość raty kredytu z dopłatą i oszacować, ile zaoszczędzisz dzięki skorzystaniu z nowego programu wsparcia w kupnie pierwszej nieruchomości.

Kredyt mieszkaniowy #naStart – FAQ

 • Jak działa kalkulator kredytu mieszkaniowego #naStart?

  Korzystanie z naszego kalkulatora jest proste i wymaga podania tyko niezbędnych danych związanych uzyskaniem kredytu na start. Do ustalenia wysokości raty, konieczne będzie uzupełnienie prostego formularza.  

  Na początek podaj liczbę kredytobiorców (jedna lub dwie osoby dorosłe). Konieczne będzie też wskazanie liczby dzieci w gospodarstwie domowym. Ten parametr wpływa na wysokość oprocentowania kredytu.  

  W kolejnym kroku wpisz cenę nieruchomości, którą chcesz kupić. Dla uproszczenia przyjęliśmy, że wartość nieruchomości jest równa kwocie kredytu, o którą złożysz wniosek do banku.  

  Wybierz okres kredytowania – zgodnie z przepisami minimum 15 lat.  

  Następnie podaj łączną wysokość dochodów (netto) wszystkich kredytobiorców. Przekroczenie kwoty limitu dochodowego nie przekreśla możliwości uzyskania kredytu mieszkaniowego na start, ale zmniejsza wysokość dopłaty, co nasz kalkulator również uwzględnia.  

  Na koniec podaj wielkość powierzchni użytkowej nieruchomości, którą chcesz kupić.  Przekroczenie limitu nie oznacza, że stracisz możliwość uzyskania kredytu na preferencyjnych warunkach, a jedynie wysokość dopłaty zostanie odpowiednio pomniejszona.  

  Po wprowadzeniu wszystkich danych, kliknij button “Oblicz ratę”. Otrzymasz informację o wysokości pierwszej raty malejącej z dopłatą oraz wysokości kwoty, którą możesz zaoszczędzić już przy pierwszej racie, dzięki skorzystaniu z kredytu hipotecznego na start.  

  Nie spełniasz warunków kredytu mieszkaniowego na start? Porównaj standardowe oferty kredytów hipotecznych. 

 • Od kiedy program Mieszkanie #naStart będzie dostępny?

  Uruchomienie programu Mieszkanie #naStart planowane jest w drugiej połowie 2024 roku. Projekt ustawy o kredycie mieszkaniowym na start zakład możliwość złożenia wniosku o kredyt z dopłatą do końca grudnia 2027 r.  

 • Na co można przeznaczyć pieniądze z kredytu mieszkaniowego #naStart?

  Środki pozyskane z kredytu hipotecznego na start będzie można przeznaczyć na budowę domu jednorodzinnego, nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, realizację inwestycji mieszkaniowej kooperatywy przez członka tej kooperatywy lub nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Rodziny z co najmniej trójką dzieci będą mogły przeznaczyć środki z preferencyjnego kredytu na pokrycie kosztów związanych z zamianą mieszkania na większe. 

 • Kto może skorzystać z programu Mieszkanie #naStart?

  Krąg beneficjentów kredytu mieszkaniowego na start będzie ograniczony. Rządowe wsparcie ma być skierowane do: 

  • singli, którzy nie ukończyli 35 lat; 
  • osób z co najmniej jednym dzieckiem – bez limitu wieku; 
  • osób, które nie mają i nie miał wcześniej mieszkania, domu i nie przysługiwało im spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (z pewnymi wyjątkami dotyczącymi nieruchomości nabytych na podstawie dziedziczenia lub darowizny) 
  • osób, które mają co najmniej troje dzieci – bez względu na fakt czy posiadają już własną nieruchomość. 
 • Jaki jest limit dochodów przy kredycie #naStart?

  Na wysokość dopłat w ramach programu Mieszanie na start wpływać będą osiągane przez wnioskodawców dochody. Kryterium oparte jest o próg podatkowy (120.000 zł brutto) i zmienia się w zależności od liczby członków gospodarstwa domowego według poniższego schematu: 

  • 7 tys. zł netto miesięcznie – jednoosobowe gospodarstwo domowe; 
  • 13 tys. zł brutto miesięcznie – dwuosobowe gospodarstwo domowe; 
  • 16 tys. zł brutto miesięcznie – trzyosobowe gospodarstwo domowe; 
  • 19,5 tys. zł brutto miesięcznie – czteroosobowe gospodarstwo domowe; 
  • 23 tys. zł brutto miesięcznie – pięcioosobowe lub większe gospodarstwo domowe. 
 • Czy przekroczenie limitu zarobków zawsze wyklucza możliwość złożenia wniosku o kredyt #naStart?

  Program Mieszkanie na start zakłada, że przekroczenie limitu zarobków nie stoi na przeszkodzie, aby zaciągnąć kredyt hipoteczny na preferencyjnych warunkach. W takim scenariuszu dopłaty będą jednak pomniejszane. Dla gospodarstwa jednoosobowego, wysokość dopłaty zostanie pomniejszona o 50% tego przekroczenia. W przypadku gospodarstw dwuosobowych i większych dopłata pomniejszana będzie o 25% kwoty tego przekroczenia. 

 • Ile wynoszą dopłaty dla kredytobiorców?

  W programie Mieszkanie na start dopłaty będą oferowane wyłącznie do konkretnej kwoty kapitału według poniższego schematu: 

  • 200 tys. zł – limit dla singla; 
  • 400 tys. zł – limit dla gospodarstwa dwuosobowego; 
  • 450 tys. zł – limit dla gospodarstwa trzyosobowego; 
  • 500 tys. zł – limit dla gospodarstwa czteroosobowego; 
  • 600 tys. zł – limit dla gospodarstwa pięcioosobowego. 
 • Czy dopłata będzie obniżać oprocentowanie kredytu?

  W ramach kredytu hipotecznego na start dopłata będzie obniżać oprocentowanie tego zobowiązania. Skala obniżki uzależniona będzie od wielkości gospodarstwa domowego według poniższego schematu: 

  • 1,5% – jednoosobowe i dwuosobowe gospodarstwo domowe, w skład którego nie wchodzi żadne dziecko; 
  • 1% – dla gospodarstw domowych, w skład których wchodzi jedno dziecko; 
  • 0,5% – w przypadku gospodarstw domowych, w skład których wchodzi dwoje dzieci; 
  • 0% – dla gospodarstw domowych z co najmniej 3 dzieci. 
 • Ile wynosi dotacja dla kredytów na mieszkanie w większym mieście?

  Zakup mieszkania w mieście na prawach powiatu, które jest stolicą województwa, dla którego wartość odtworzeniowa 1m2 lokalu mieszkalnego będzie wyższa o przynajmniej 25% od wartości ogłoszonej dla całego kraju, limity dopłat zostaną zwiększone o przynajmniej 10%. Natomiast jeśli wskazana wartość odtworzeniowa będzie wyższa o co najmniej 50%, to wyjściowe kwoty dopłat zostaną podwyższone o 20%.  

 • Jaki jest limit wieku dla osób składających wniosek o kredyt #naStart?

  Projektowane rozwiązanie zakłada limit wieku tylko dla singli. Osoba prowadząca samodzielne gospodarstwo domowe będzie mogła skorzystać z dopłat w ramach programu Mieszkanie na start pod warunkiem, że w dniu złożenia wniosku kredytowego nie będzie miała ukończonych 35 lat. Dla wnioskodawców prowadzących co najmniej dwuosobowe gospodarstwo domowe (np. rodzic plus dziecko) limit wieku nie obowiązuje.  

 • Przez jaki okres obowiązują dopłaty do kredytu #naStart?

  Czas obowiązywania dopłat dla osób korzystających z programu Mieszkanie na start ma wynieść 10 lat, a więc tyle samo, ile przy wcześniej obowiązującej formie wsparcia w kupnie pierwszego mieszkania, czyli Bezpiecznym kredycie 2%.  

 • Do kiedy można skorzystać z kredytu w ramach Mieszkanie #naStart?

  Zgodnie z projektem ustawy wnioski o kredyt na start będzie można składać do 31 grudnia 2027 r. Dodatkowo projektowane przepisy przewidują ograniczenia w liczbie składanych wniosków do 15000 na kwartał. Proponowany mechanizm ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2025 r. Łączna liczba wniosków o kredyt na start w 2024 r. została ustalona na poziomie 35000.  

 • Czy posiadanie innego mieszkania wyklucza udział w programie Mieszkanie #naStart?

  Program Mieszkanie na start ma w założeniu służyć zakupowi pierwszego mieszkania, a więc osoby, które już mają lub miały nieruchomość, nie będą mogą liczyć na dopłaty. Od tej zasady ma być jednak kilka wyjątków. Przede wszystkim z kredytu mieszkaniowego będą mogły skorzystać osoby, które mają jedno mieszkanie a w skład ich gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej 3 dzieci – chodzi o zapewnienie możliwości kupna większego mieszkania rodzinom wielodzietnym. Z dopłat będą mogły również skorzystać osoby, które mają nie wyższy niż 50% udział w prawie własności mieszkania lub spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, który został nabyty na podstawie dziedziczenia lub umowy darowizny.  

 • Czy wniosek o kredyt #naStart może złożyć tylko małżeństwo?

  Nie. Z dopłat w ramach programu Mieszkanie na start będą mogły skorzystać dwie osoby bez względu na łączący je stosunek prawny, czyli również te, które nie pozostają w związku małżeńskim. Dodatkowym warunkiem jest konieczność kupna nieruchomości w ramach współwłasności obojga kredytobiorców. Wyklucza się bowiem przystąpienie do kredytu osoby trzeciej, np. w celu podniesienia wspólnej zdolności kredytowej.  

 • Jaka będzie wysokość dopłat, jeśli jeden z kredytobiorców odstąpi od umowy?

  Odstąpienie jednego z kredytobiorców od umowy kredytu na start, ma oznaczać ponowne obliczenie kwoty dopłaty i w konsekwencji jej obniżenie, odpowiednio do aktualnej wielkości gospodarstwa domowego. Trzeba też pamiętać, że bank musi wyrazić zgodę na odstąpienie kredytobiorcy od umowy co wiąże się z ponownym obliczeniem zdolności kredytowej osoby w dalszym ciągu samodzielnie spłacającej kredyt. Wysokość dopłat nie zostanie pomniejszona, jeśli liczba kredytobiorców zmniejszy się, ze względu na śmierć jednego z nich. 

 • Czym Mieszkanie #naStart różni się od Bezpiecznego Kredytu 2%?

  Kredyt mieszkaniowy na start nie ma być kontynuacją obowiązującego do końca 2023 r. Bezpiecznego kredytu 2%, ale nowym programem wspierającym kupno pierwszej nieruchomości. Dlatego można wskazać sporo różnic pomiędzy tymi dwoma rozwiązaniami. Wśród tych najważniejszych warto wspomnieć o: 

  • wprowadzeniu limitu zarobków, który ma uprawniać do skorzystania z kredytu na start 
  • dopłaty mają dotyczyć określonej kwoty kredytu, a nie jak dotychczas całości zobowiązania 
  • zrezygnowano z wprowadzenia maksymalnej wysokości kredytu objętego dopłatami – w przypadku Bezpiecznego kredytu 2% obowiązywał limit 500 tys. zł dla jednaj osoby i 600 tys. zł dla małżeństwa lub rodziców z dzieckiem 
  • limit wieku ma obwiązywać tylko dla singli (poniżej 35 lat w momencie podpisywania umowy kredytowej) – w przypadku Bezpiecznego kredytu 2% było to poniżej 45 lat