Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00

Kalkulator RRSO

Korzystając z kalkulatora RRSO już w 2 minuty określisz wysokość całkowitych kosztów kredytu, jakie musisz ponieść w skali roku i szybko porównasz oferty różnych banków. Nie musisz stosować skomplikowanych wzorów, aby wiedzieć jak obliczyć RRSO. Skorzystaj z kalkulatora RRSO i wybierz najlepszą ofertę kredytu dla siebie.
Nasi klienci oceniają nas na
4.9

RRSO - co musisz wiedzieć?

 • Co to jest RRSO?

  RRSO czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Wskaźnik RRSO daje odpowiedź na pytanie o wysokość odsetek i kosztów pozaodsetkowych rozłożonych w czasie, które musi ponieść kredytobiorca z tytułu udzielonej pożyczki lub kredytu. Wskaźnik ma ułatwić porównanie różnych ofert kredytów konsumenckich w bankach lub pożyczek w firmach pozabankowych i ocenę, która z nich będzie najbardziej korzystna dla klienta.
  Przepisy ustawy o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 r. nakładają na banki, firmy pozabankowe i pośredników kredytowych obowiązek podania RRSO przy wszystkich kredytach i pożyczkach do kwoty 255.550 zł udzielanych konsumentom. Informacja musi być określona w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny. Wysokość RRSO musi zostać podana zarówno w umowie kredytu, jak i reklamie produktu.
  Wymóg podania RRSO dotyczy tylko kredytów udzielanych konsumentom. Przedsiębiorca, który pożycza pieniądze w ramach kredytu, będzie musiał samodzielnie obliczyć wysokość tego wskaźnika.
  Wskaźnik RRSO daje konsumentom dużo większą wiedzę na temat kosztów kredytu niż pojedyncze informacje banku o niskim oprocentowaniu czy możliwości obniżenia prowizji dzięki wykupieniu ubezpieczenia spłaty zobowiązania.

 • Co decyduje o wysokości RRSO?

  O wysokości RRSO decydują takie parametry kredytu jak:

  • odsetki,
  • prowizja,
  • okres spłaty zobowiązania,
  • pozostałe opłaty związane z kredytem.

  Wskaźnik ten obrazuje całkowity koszt kredytu w stosunku rocznym. Dlatego im krótszy czas spłaty zobowiązania, tym RRSO będzie wyższe.

  Nie bez znaczenia są również częstotliwość spłaty czy rodzaj rat. Raty równe przełożą się na niższe RRSO.

 • Jak obliczyć RRSO?

  Przy obliczaniu RRSO bank lub pośrednik kredytowy musi uwzględnić całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, na który składa się:

  • oprocentowanie nominalne – z reguły określone w skali roku,
  • prowizja za udzielenie kredytu – jej wysokość określana jest zwykle jako procent od wartości udzielonego kredytu,
  • ubezpieczenie kredytu – jeśli klient zdecyduje się na zawarcie polisy,
  • inne koszty przewidziane w ofercie banku,

  oraz koszty prowadzenia rachunku, z którego realizowane są spłaty kredytu, koszty przelewów i wpłat na ten rachunek a także inne koszty związane z tym transakcjami z wyłączeniem sytuacji, kiedy otwarcie rachunku bankowego nie jest obowiązkowe, a koszty prowadzenia rachunku zostały podane w umowie o kredyt lub innej umowie zawartej z konsumentem.

  Wskaźnik RRSO nie obejmuje opłat, które bank może naliczyć z tytułu opóźnienia w spłacie kredytu. Dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania nie zalicza się zatem hipotetycznych i potencjalnych kosztów, które może ponieść kredytobiorca w razie nieterminowej spłaty zobowiązania, takich jak odsetki karne, koszty z tytułu wysłanych monitów i wezwań do zapłaty czy prowadzonej windykacji.

  Wzór pomocny w obliczeniu RRSO został określony w ustawie o kredycie konsumenckim. Jednak z uwagi na wysoki stopień skomplikowania, służy przede wszystkim instytucjom udzielającym finansowania i wymaga zastosowania odpowiedniego dla oferty banku algorytmu. Najprostszym rozwiązaniem dla kredytobiorcy, który chce poznać wysokość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania kredytu, jest skorzystanie z kalkulatora RRSO.

 • Kiedy warto obliczyć Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania?

  Ze wskaźnika RRSO warto skorzystać w sytuacji, gdzie chcemy porównać oferty kredytów i pożyczek. Warto jednak pamiętać, że sposób ten sprawdzi się tylko wtedy, jeśli porównywać będziemy oferty o identycznej kwocie zobowiązania i takim samym okresie spłaty. Zarówno firmy pożyczkowe, jak i banki są zobowiązane podawać wskaźnik RRSO przy każdej ofercie kierowanej do potencjalnego klienta.

 • Jak RRSO wpływa na koszt kredytu?

  Wskaźnik RRSO uwzględnia wszystkie koszty, które kredytobiorca będzie zobowiązany ponieść z tytułu udzielenia finansowania. Jednak dla obliczenia wysokości RRSO równie ważny jest czas, na jaki kredytobiorca otrzymał pieniądze oraz sposób spłaty zobowiązania. Proste porównanie ofert bankowych oparte o zasadę: im niższy wskaźnik RRSO, tym tańszy kredyt – jest możliwe tylko w przypadku wyboru takiego samego systemu spłaty dla każdej oferty. W przypadku oceny kredytu o takich samych parametrach w zakresie kwoty, okresu spłaty i oprocentowania oraz innych kosztów, kredyt z ratą malejącą będzie tańszy (z uwagi na niższą kwotę odsetek) niż ten z ratą równą, ale jego RRSO będzie wyższe. Oznacza to, że nie zawsze niższe RRSO będzie równoznaczne z niższymi kosztami kredytu. Natomiast jeśli wskaźnik RRSO wynosi 0% to kredytobiorca będzie zobowiązany do zwrotu tylko kwoty głównej pożyczki, bez odsetek i prowizji.

 • Jak skorzystać z kalkulatora RRSO?

  Kalkulator RRSO to proste narzędzie, które znacznie ułatwi poznanie wysokości całkowitych kosztów kredytu podanych w ujęciu procentowym i umożliwi szybkie porównanie ofert kredytów różnych banków. Do skorzystania z kalkulatora RRSO niezbędne jest wskazanie dwóch rodzajów informacji:

  • wynikających z indywidualnych potrzeb klienta w zakresie:
   • wysokości kredytu,
   • okresu kredytowania,
  • zgodnych z ofertą danego banku w zakresie:
   • oprocentowania nominalnego,
   • wysokości prowizji za udzielenie kredytu,
   • innych kosztów kredytu związanych z udzieleniem finansowania przez bank np. ubezpieczenia,
   • wskazania czy raty kredytu mają być równe czy malejące.

  Po uzupełnieniu wszystkich danych w formularzu należy wybrać przycisk “Oblicz RRSO”, a kalkulator poda procentową wartość wskaźnika RRSO. Korzystanie z kalkulatora nie wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy finansowej.

  Wyliczenia dokonane za pomocą kalkulatora RRSO mają charakter orientacyjny i poglądowy. Udzielenie pożyczki lub kredytu oraz ostateczna wysokość kosztów jest uzależniona od indywidualnej oceny zdolności kredytowej klienta przez bank.

 • RRSO a pożyczki – co należy wiedzieć?

  Dzięki RRSO możesz łatwo porównać koszty pożyczki – wystarczy, że jeśli wybierzesz taki sam okres spłaty zobowiązania, taką samą wysokość i taki sam rodzaj rat dla każdej interesującej cię oferty.

  Pamiętaj, że im krótszy termin spłaty pożyczki, tym RRSO będzie wyższe.

  RRSO nie obejmuje np. kosztów związanych z dodatkowym ubezpieczeniem a także odsetek karnych, które może naliczyć pożyczkodawca w przypadku, gdy spóźnisz się ze spłatą pożyczki.

  Firmy pożyczkowe są zobowiązane podawać wartość RRSO we wszystkich swoich ofertach.

  Co ważne, oferty pożyczek skierowane do przedsiębiorców nie muszą przedstawiać RRSO.

 • Kredyt czy chwilówka – co ma niższe RRSO?

  Zarówno w przypadku kredytu, jak i chwilówki obowiązuje ta sama zasada naliczania RRSO. Z uwagi na okres pożyczenia pieniędzy, RRSO dla kredytu będzie dużo niższe niż dla chwilówki.

  Jeśli chcemy porównać oferty pod względem RRSO, do takiego porównania należy wziąć wyłącznie produkty tego samego typu o identycznej kwocie zobowiązania i okresie spłaty. Porównujemy więc kredyt z kredytem, a chwilówkę z chwilówką.

  Warto pamiętać, że ustawa o kredycie konsumenckim określa maksymalną wysokość odsetek i kosztów pozaodsetkowych zarówno dla kredytu, jak i chwilówki.

 • Co oznacza RRSO 0%?

  Oferta pożyczki lub kredytu z RRSO 0% oznacza, że za pożyczenie pieniędzy klient nie zapłaci w tym przypadku ani złotówki. Innymi słowy, oddaje tyle ile pożyczył bez żadnych kosztów związanych z odsetkami czy prowizją.
  Należy jednak pamiętać, że takie rozwiązanie często obarczone jest określonymi warunkami. W firmach pozabankowych zwykle mogą skorzystać z niego osoby pożyczające po raz pierwszy. Aby nie ponosić kosztów zobowiązania, taką pożyczkę należy spłacić w terminie określonym umową.
  W przypadku banków, RRSO nie obejmuje okołokredytowych kosztów zobowiązania np. opłat wynikających z otwarcia konta wymaganego do otrzymania kredytu.
  Warto pamiętać o takich szczegółach porównując oferty finansowania.

 • Czy rodzaj kredytu ma wpływ na wysokość RRSO?

  Kredyty długoterminowe, zwłaszcza te hipoteczne charakteryzują się bardzo niskim RRSO -zwykle na poziomie kilku procent. Duże znaczenie ma tutaj nie tylko długi okres spłaty, ale także niższe oprocentowanie takiego zobowiązania i mniejsza prowizja.
  Kredyty gotówkowe, które posiadają krótszy okres spłaty, obarczone są wyższym oprocentowaniem, jak i prowizją. Co więcej, okres spłaty wynoszący kilka bądź kilkanaście miesięcy przekłada się na wyższy wskaźnik RRSO niż przy kredycie długoterminowym
  Najwyższym RRSO charakteryzują się więc zwykle kredyty oraz pożyczki krótkoterminowe.

 • Nie tylko RRSO – na co jeszcze zwrócić uwagę?

  Choć RRSO przydaje się przy porównaniu produktów o tej samej kwocie zobowiązania i identycznym okresie spłaty, warto także zwrócić uwagę na inne elementy wybranych ofert.
  Porównując oferty kredytów, sprawdźmy więc czy bank wymaga skorzystania z dodatkowych produktów, np. konta osobistego lub ubezpieczenia. A może promocyjna propozycja kredytu dostępna są tylko dla osób, które spełnią jeszcze inne warunki? Przed zawarciem umowy kredytowej, warto upewnić się jak to wygląda w danym banku.
  Osoba poszukująca kredytu powinna także zwrócić uwagę na prognozowaną wysokość miesięcznej raty, czy też formy uruchomienia kredytu – jeśli bank pozwala całą procedurę kredytową przejść online, potrzebne finansowanie możemy otrzymać szybciej, niż składając wniosek w stacjonarnej placówce banku.
  Jeśli porównujemy oferty o różnych parametrach, zamiast na RRSO naszą uwagę powinniśmy skierować głównie na wysokość prowizji, oprocentowanie oraz inne ewentualne opłaty naliczone przez bank.

 • Czy istnieje korzystne RRSO?

  Teoretycznie, najbardziej korzystne RRSO dla klienta wynosi 0% – w takim przypadku kredytobiorca nie ponosi bowiem żadnych kosztów swojego zobowiązania. Takie rozwiązanie często obarczone jest jednak dodatkowymi warunkami do spełnienia i skierowane wyłącznie do określonej grupy klientów.
  Jeśli jednak porównujemy oferty o takiej samej kwocie zobowiązania, identycznym okresie kredytowania oraz takim samym rodzaju rat, najkorzystniejszym dla klienta rozwiązaniem będzie wybór produktu o najniższym RRSO.

Jak działa rankomat