Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Millennium Bank

Kredyty hipoteczne w Millennium Banku

Otwórz się na więcej.

Rozwiązania Millennium Banku sprawdzone przez rankomat.pl:

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie celowe, które możesz przeznaczyć na cel wskazany w umowie kredytowej. Bardziej elastycznym rozwiązaniem jest pożyczka hipoteczna, która pozwala na wydanie pozyskanych środków na dowolny cel. Oba produkty kredytowe znajdziesz w ofercie Millennium Banku.

Jakie kredyty hipoteczne są dostępne w Millennium Banku ?

Millennium Bank posiada w swojej ofercie produkty hipoteczne, które możesz przeznaczyć nie tylko na cele mieszkaniowe, ale również refinansowanie kredytu w innym banku, konsolidację zobowiązań czy inny dowolny cel komercyjny. Dostępna oferta zawiera zarówno klasyczny kredyt hipoteczny, jak również pożyczkę hipoteczną. Oferowane produkty pozwalają na zaspokojenie różnych potrzeb klientów indywidualnych.

Od 1 marca 2013 r. w ofercie Millennium Banku pozostają tylko zobowiązania hipoteczne z oprocentowaniem okresowo stałym ustalanym na 5 lat. Oferta kredytów hipotecznych z oprocentowaniem zmiennym obowiązującym w całym okresie kredytowania została zawieszona.

Oferty kredytów hipotecznych w Millennium Banku aktualne na dzień 30.06.2024 roku prezentują się następująco:

Kredyt hipoteczny w Millennium Banku

Klasyczny kredyt hipoteczny, który możesz przeznaczyć głównie na cele mieszkaniowe i refinansowanie kredytu mieszkaniowego w innym banku. Zobowiązanie udzielane w złotówkach i skierowane do klientów indywidualnych z wkładem własnym na minimalnym poziomie 10% wartości nieruchomości. Dla wygody klientów Millennium Bank oferuje wsparcie specjalistów na każdym etapie procesu kredytowego. Zaciągnięcie zobowiązania nie wymaga otwarcia rachunku osobistego w Millennium Banku. Pomimo braku konta, cały proces i status wniosku możesz śledzić w aplikacji mobilnej banku.

 • Minimalny wkład własny: 10 %, przy czym dla wkładu poniżej 20% wartości nieruchomości wymagane jest obowiązkowe ubezpieczenie niskiego wkładu własnego lub inne zabezpieczenie określone przepisami.
 • Maksymalna kwota: 4 500 000 zł przy maksymalnej wartości nieruchomości 5 000 000 zł.
 • Maksymalny okres spłaty: 35 lat.
 • Cel: Kredyt celowy. Pieniądze możesz przeznaczyć na cel mieszkaniowy czyli kupić mieszkanie lub dom na rynku pierwotnym lub wtórnym, wybudować dom czy przeprowadzić remont modernizację lub rozbudowę nieruchomości. Pożyczone środki możesz również przeznaczyć na refinansowanie czyli spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku.
 • Dodatkowe warunki: Kredyt hipoteczny w Millennium Banku to zobowiązanie z okresowo stałą stopą oprocentowania ustalaną na 5 lat. W czasie obowiązywania umowy masz możliwość skorzystania z wakacji kredytowych raz w roku.
 • Warunki promocyjne: Możliwość obniżenia marży w przypadku korzystania z innych produktów znajdujących się w ofercie Millennium Banku: konta osobistego i karty debetowej do rachunku oraz aktywnego korzystania z obu rozwiązań.

Pożyczka hipoteczna w Millennium Banku

Klasyczne rozwiązanie skierowane do właścicieli nieruchomości, które pozwala na finansowanie dowolnych potrzeb klientów.

 • Kwota kredytu: Do 70% wartości nieruchomości, na której ustanowiona jest hipoteka.
 • Cel kredytu: Dowolny.
 • Dodatkowe warunki: Korzystanie z innych produktów Millennium Banku (konta osobistego i karty debetowej wraz odpowiednim zakresem aktywności) umożliwia obniżenie marży i tym samym obniżenie całkowitych kosztów pożyczki.

Jakie warunki trzeba spełnić wnioskując o kredyt hipoteczny w Millennium Banku?

Zestawienie warunków, których spełnienie uprawnia do skorzystania z kredytu hipotecznego w Millennium Banku, jest podobne właściwie we wszystkich bankach komercyjnych. Różnice dotyczą szczegółów. Standardowo można wymienić następujące warunki:

Odpowiednia zdolność kredytowa

Podstawą uzyskania każdego kredytu hipotecznego jest odpowiednio wysoka zdolność kredytowa. Kluczowe znaczenie ma wysokość Twojego wynagrodzenia i źródło dochodów, ale bank weźmie pod uwagę również wysokość miesięcznych kosztów utrzymania, zweryfikuje konieczność spłaty innych zobowiązań czy Twoją dotychczasową historię kredytową. Kredyt hipoteczny to zobowiązanie wysokie z długim okresem spłaty, dlatego proces oceny zdolności kredytowej jest szczegółowy i wymaga przedstawienia szeregu dokumentów finansowych, których analiza potwierdzi, że poradzisz sobie ze spłatą zobowiązania.

Wkład własny

Millennium Bank umożliwia zaciągnięcie zobowiązania zabezpieczonego hipoteką z minimalnym wkładem własnym na poziomie 10% wartości nieruchomości z dodatkowym obowiązkowym ubezpieczeniem od ryzyka wysokiego LTV. Dodatkowe zabezpieczenie nie będzie potrzebne, jeśli środki zgromadzone na pokrycie wkładu własnego w momencie podpisywania umowy wynoszą co najmniej 20% wartości nieruchomości.

Hipoteka na nieruchomości

Podstawowe zabezpieczenie spłaty zobowiązania.

Dodatkowe zabezpieczenia spłaty

Obok hipoteki Millennium Bank wymaga zastosowania dodatkowych zabezpieczeń spłaty pod postacią cesji z praw polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz cesji praw z polisy ubezpieczenia na życie kredytobiorcy – konieczne jest wskazanie banku jako jedynego uprawnionego do otrzymania świadczenia w razie wystąpienia zdarzenia objętego polisą.

Nieruchomość o odpowiedniej wartości

Podstawą wyceny nieruchomości, która będzie stanowić zabezpieczenia spłaty kredytu, jest operat szacunkowy przygotowany przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wniosek i wymagane dokumenty

Zakres formalności związanych z uzyskaniem kredytu hipotecznego jest znaczący i będzie wymagał zgromadzenia dokumentów finansowych pozwalających zarówno na ocenę Twojej zdolności kredytowej, jak i tych dotyczących samej nieruchomości. Otrzymanie decyzji kredytowej wymaga przedstawienia pełnej dokumentacji wymaganej przez bank. Konieczność uzupełnienia wniosku wydłuży cały proces i czas, jaki bank ma na wydanie decyzji.

Zgoda współmałżonka

Konieczna przy kredycie hipotecznym zaciągniętym samodzielnie lub z osobą trzecią, w przypadku braku rozdzielności majątkowej.

W toku oceny zdolności kredytowej, sprawdzenia wniosku czy weryfikacji danych dotyczących nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie spłaty, mogą pojawić się jeszcze inne dodatkowe formalności, których trzeba dopełnić. Millennium Bank dokłada wszelkich starań, aby proces kredytowy był jak najbardziej przyjazny klientom i zapewnia szybki dostęp do informacji związanych z weryfikacją dokumentów czy aktualnym statusem złożonego wniosku.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego w Millennium Banku

Millennium Bank oferuje kredyty hipoteczne z oprocentowaniem okresowo stałym ustalanym na okres 5 lat. Od 1 stycznia 2023 r. bank zawiesił ofertę kredytów hipotecznych z oprocentowaniem zmiennym w całym okresie kredytowania. Jednocześnie, jeśli posiadasz kredyt z oprocentowaniem zmiennym udzielonym przed 2023 rokiem, możesz złożyć wniosek o zmianę i ustalenie oprocentowania na okresowo stałe.

Rodzaje oprocentowania:

Oprocentowanie okresowo stałe na 5 lat: Millennium Bank daje Ci możliwość uzyskania kredytu hipotecznego z okresowo stałym oprocentowaniem ustalanym na okres 5 lat. Po tym okresie, bank przedstawi Ci propozycję stawki oprocentowania stałego na kolejny 5 letni okres. Brak akceptacji propozycji banku oznacza przejście na oprocentowanie zmienne ustalone na zasadach określonych umową kredytową, którego wysokość będzie składową stopy referencyjnej WIBOR 6M i marży banku.

Jednocześnie jeśli nie przyjmiesz propozycji kredytodawcy, wówczas zacznie obowiązywać oprocentowanie zmienne na zasadach określonych umową. Choć oprocentowanie stałe w założeniu chroni Cię przed wahaniem stóp procentowych i tym samym wzrostem raty, to jednak w razie spadku stóp procentowych i stawki referencyjnej WIBOR lub WIRON nie będziesz mógł skorzystać z tego trendu, aż do czasu zakończenia obowiązywania stałej stopy oprocentowania.

Oprocentowanie zmienne: Kredyty hipoteczne z oprocentowaniem zmiennym oznaczają, że w zależności od warunków rynkowych i poziomu stóp procentowych, wysokość oprocentowania (a właściwie wysokość jednego z elementów składowych oprocentowania: stopy procentowej WIBOR lub WIRON), może ulec zmianie w czasie trwania umowy kredytowej. Mimo, że od 1 stycznia 2023 roku Millennium Bank nie posiada w swojej ofercie kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem obowiązującym w całym okresie kredytowania, to umowy zawarte wcześniej obowiązują na ustalonych zasadach.

Jak wziąć kredyt hipoteczny w Millennium Banku?

Pierwszy krok do uzyskania kredytu hipotecznego w Millennium Banku to wypełnienie krótkiego formularza online z danymi pozwalającymi na kontakt telefoniczny ze strony konsultanta banku. Po złożeniu wniosku możesz na bieżąco śledzić jego status w aplikacji mobilnej, bez względu na to czy posiadasz otwarty ROR w Millennium Banku. Po otrzymaniu decyzji kredytowej masz 30 dni na akceptację zaproponowanych warunków i podpisanie umowy.

Wkład własny przy kredycie hipotecznym w Millennium Banku

Do uzyskania kredytu hipotecznego w Millennium Banku wystarczy zgromadzenie środków na pokrycie wkładu własnego w wysokości 10% wartości nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie spłaty zobowiązania. Przy czym z uwagi na podwyższone ryzyko banku (i obowiązujące przepisy) przy wkładzie własnym niższym niż 20% wartości nieruchomości, konieczne będzie dodatkowe zabezpieczenie spłaty – najczęściej chodzi o konieczność wykupienia polisy w zakresie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Spróbuj tego

Optymalnym rozwiązaniem będzie zgromadzenie środków wystarczających na pokrycie wkładu własnego wynoszącego co najmniej 20% wartości nieruchomości. Wówczas dodatkowa polisa nie będzie potrzebna. Jednocześnie wyższy wkład własny oznacza w praktyce niższe całkowite koszty kredytu. Większe zaangażowanie własnych środków w zakup nieruchomości oznacza realne oszczędności.

Jakie dokumenty są potrzebne do kredytu hipotecznego w Millennium Banku?

Do wniosku o kredyt hipoteczny musisz dołączyć pakiet dokumentów koniecznych do potwierdzenia tożsamości, pozwalających na ocenę Twojej zdolności kredytowej oraz ustalenie wartości nieruchomości, którą chcesz kupić lub wybudować. Szczegółowa lista dokumentów może się różnić w zależności od rodzaju nieruchomości będącej przedmiotem finansowania czy źródła Twoich dochodów. Do typowych dokumentów, które powinieneś przygotować składając wniosek o kredyt hipoteczny w Millenium Banku można zaliczyć:

Dokument tożsamości: Standardowo będzie to ważny dowód osobisty, a czasem także paszport. Dane z dowodu tożsamości służą do potwierdzania tożsamości, zostaną ujawnione we wniosku kredytowym i będą służyły do identyfikacji Ciebie w umowie kredytowej jako kredytobiorcy. Millennium Bank akceptuje zarówno fizyczną postać dokumentu, jak i dowód elektroniczny w aplikacji mObywatel.

Dokumenty finansowe: Ich rodzaj zależy od źródła Twojego utrzymania. Podstawowe dokumenty akceptowane przez Millennium Bank to wyciąg z rachunku bieżącego za okres ostatnich 3 miesięcy i zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów. Dokumenty finansowe mają potwierdzić, że Twoje źródło dochodów jest stabilne i pozwoli Ci na terminową spłatę zobowiązania.

Operat szacunkowy nieruchomości: To podstawowy dokument pozwalający wycenić nieruchomość. Operat musi być aktualny i przygotowany przez rzeczoznawcę majątkowego. Możesz dostarczyć do banku operat przygotowany przez wybranego specjalistę, lub skorzystać z usług osoby wskazanej przez bank.

Inne dokumenty związane z nieruchomością: W zależności od rodzaju nieruchomości lub inwestycji bank może wymagać również dołączenia do wniosku innych dokumentów takich jak: odpis z księgi wieczystej, pozwolenie na budowę lub zawiadomienie o zakończeniu budowy, wyrys z rejestru gruntów lub wypis z planu zagospodarowania przestrzennego potwierdzające przeznaczenie nieruchomości.

Standardowy czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku kredytowego przez bank to 21 dni kalendarzowych liczonych od dnia złożenia dokumentów. Jeśli w dostarczonej dokumentacji pojawią się braki, to bank wezwie Cię do ich uzupełnienia, co jednocześnie wydłuży cały proces rozpatrzenia wniosku i wydanie decyzji kredytowej się opóźni.

Jak spłacić kredyt hipoteczny w Millennium Banku?

Spłata kredytu hipotecznego tradycyjnie realizowana jest na rachunek banku wskazany w umowie lub harmonogramie spłaty. Termin płatności raty, jak i jej wysokość również określają wymienione wcześniej dokumenty.

Najwygodniejszą metodą na terminowe płatności rat jest automatyczna spłata realizowana z konta w Millennium Banku. To rozwiązanie daje Ci pewność co do zachowania terminu spłaty wymaganej przez kredytodawcę. Jedynym warunkiem, który musisz spełnić, jest zapewnienie odpowiednich środków na koncie w dacie realizowanego przelewu.

Na automatyczną spłatę kredytu pozwala również zlecenie stałe, które ustawisz w ramach rachunku bankowego obcego banku. Możesz również zlecać wykonanie przelewu samodzielnie za pomocą bankowości elektronicznej lub aplikacji mobilnej. Takie rozwiązanie wymaga jednak sporej samodyscypliny w pilnowaniu terminów przelewu.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Na jaki cel można przeznaczyć kredyt hipoteczny w Millennium Banku?

Klasyczny kredyt hipoteczny w Millennium Banku pozwala przede wszystkim na finansowanie celów mieszkaniowych. Uzyskane środki możesz przeznaczyć na:

 • kupno nieruchomości
 • budowę, rozbudowę domu
 • remont, modernizację nieruchomości
 • refinansowanie kredytu mieszkaniowego

Bardziej elastycznym rozwiązaniem jest pożyczka hipoteczna. Pożyczone w ramach tego rozwiązanie środki możesz przeznaczyć na dowolny cel.

Jaka jest maksymalna kwota kredytu hipotecznego w Millennium Banku?

Wysokość kredytu hipotecznego w Millennium Banku determinuje wartość nieruchomości stanowiąca zabezpieczenie spłaty i Twoja zdolność kredytowa. Bank nie wskazuje na swojej stronie internetowej maksymalnej kwoty kredytu hipotecznego, dając Ci możliwość dopasowania wysokości zobowiązania do Twoich potrzeb i możliwości terminowej spłaty.

Jaki jest maksymalny okres spłaty kredytu hipotecznego w Millennium Banku?

Maksymalny okres spłaty kredytu hipotecznego w Millennium Banku jest tożsamy z limitem określonym w przepisach i wynosi 35 lat. Przy czym warto zauważyć, że korzystanie z opcji maksymalnego okresu kredytowania będzie kosztowne i nie zawsze możliwe, ze względu na ograniczenia maksymalnego wieku kredytobiorcy w momencie zakończenia spłaty zobowiązania.

Sprawdź oferty innych banków

Alior Bank
Credit Agricole
mBank
PKO Bank Polski
Santander Consumer Bank
BNP Paribas Bank Polska
ING Bank Śląski
Millenium Bank
Bank Pekao SA
 • Alior Bank
 • Credit Agricole
 • mBank
 • PKO Bank Polski
 • Santander Consumer Bank
 • BNP Paribas Bank Polska
 • ING Bank Śląski
 • Millenium Bank
 • Bank Pekao SA