Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty hipoteczne

Bezpieczny Kredyt 2% – czy rządowy program ułatwi kupno pierwszego mieszkania?

Bezpieczny Kredyt 2% to forma wsparcia dla kredytu hipotecznego. Powstał po to, aby ułatwić zakup pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Jakie są główne założenia programu? Jakie są założenia, jeśli chodzi o nabycie prawa własności lokalu? Kto może liczyć, że jego rata kredytu hipotecznego będzie niższa? Czy Bezpieczny Kredyt 2% ma jakieś haczyki? Wszystkiego dowiesz się z tego artykułu.

Bezpieczny Kredyt 2% to część programu Pierwsze Mieszkanie – drugą częścią jest Konto Mieszkaniowe. Bezpieczny Kredyt 2% rząd przygotował dla tych, którzy chcą kupić pierwsze mieszkanie. Konto Mieszkaniowe powstało dla tych, którzy planują zakup lub budowę nieruchomości w perspektywie następnych kilku lat.

Lista banków, które podpisały umowy z BGK o współpracy w zakresie bezpiecznego kredytu 2% – dokonywania dopłat i udzielania gwarancji wkładu własnego:

 1. Alior Bank S.A.
 2. Bank BPS i Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS
 3. Bank Ochrony Środowiska S.A.
 4. Bank PEKAO S.A.
 5. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
 6. Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 7. Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie
 8. mBank S.A.
 9. PKO Bank Polski S.A.
 10. Santander Bank Polska S.A. – data rozpoczęcia oferowania 20.11.2023 r.
 11. SGB-Bank S.A.
 12. VeloBank S.A.
 13. Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie

 

 

Program Pierwsze Mieszkanie:

 • Bezpieczny Kredyt 2% – system dopłat do kredytu na zakup pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego.
 • Konto mieszkaniowe – program pomocy oszczędzającym na zakup pierwszego mieszkania lub zakup/budowę domu jednorodzinnego.

Bezpieczny Kredyt 2% – główne warunki programu:

 • Przeznaczenie: na pierwsze mieszkanie.
 • Limit wieku: do ukończenia 45 lat.
 • Kwoty kredytu objęte programem: maksymalna kwota kredytu do 500 tys. zł lub do 600 tys. zł dla małżonków lub rodzica/rodziców z dzieckiem.
 • Czas trwania dotacji: 10 lat.
 • Zakup nieruchomości z rynku pierwotnego lub wtórnego.
 • Możliwość jednoczesnego skorzystania z programu Mieszkanie bez wkładu własnego.
 • Nie obowiązują limity cen za 1 m2 przy zakupie mieszkania.
 • Marża banku, prowizja i oprocentowanie: nie wyższe niż w innych kredytach.
 • Obniżka raty: o różnicę między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie, pomniejszone o marżę, oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem zgodnie ze stopą 2%.
 • Limit wniosków: rząd nie limituje liczby wniosków w 2023 roku. Przewidywana liczba kredytów, które będą wspierane rocznie, wyniesie od 30 do 40 tys., w zależności od wielkości dopłat.
 • Czas trwania programu i jego koszty: rząd zakłada, że Bezpieczny Kredyt 2% będzie kosztował 2024 roku ok 800 mln zł, a w 2027 roku ok. 1,5 mld zł.

W przypadku Bezpiecznego Kredytu 2%, wkład własny nie może wynieść więcej niż 200 tys. zł. W praktyce oznacza to, że single będą mogli nabyć nieruchomość o maksymalnej wartości 700 tys. zł, a małżeństwa lub pary z dzieckiem – 800 tys. zł.

Tylko w pierwszym tygodniu działania programu złożono ok. 3 tys. wniosków. Liczba ta może być jeszcze wyższa, ponieważ razem z przekazaniem tych danych do BGK, wszystkie banki informowały o bardzo dużej liczbie wniosków już złożonych i oczekujących na rejestrację lub przekazanie przez pośredników. Wszystkie banki informują także o kilkakrotnym zwiększeniu wejść na ich strony internetowe, dużej liczbie pobrań formularzy kredytowych oraz o znacznym obciążeniu infolinii. Pierwsze umowy kredytowe są już podpisane.

Waldemar Buda, Minister rozwoju i technologii

Kto będzie mógł starać się o Bezpieczny Kredyt 2%?

O kredyt w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2% będzie mogła się starać osoba przed 45. rokiem życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich.

Na jaką kwotę będzie można zaciągnąć Bezpieczny Kredyt?

Maksymalna wysokość kredytu, który może uzyskać jedna osoba, to 500 tys. zł. Jesteś w związku małżeńskim lub w rodzinie jest dziecko? Kwota maksymalnej pożyczki wzrasta wtedy do 600 tys. zł.

Kredyt możesz otrzymać na nieruchomość zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. W programie nie obowiązuje limit cen za 1 m2 mieszkania.

Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego to różnica między stałą stopą ustaloną w oparciu o przeciętne oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%.

Dopłata będzie obowiązywać przez 10 lat.

Czy oprocentowanie kredytu będzie stałe?

Dopłata do rat w ramach Bezpiecznego Kredytu to różnica między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%.

Dotacja będzie realizowana dla kredytów o okresowo stałej stopie procentowej, tzn. w okresie stosowania dopłat do rat tego kredytu (pierwsze 10 lat spłaty) efektywne oprocentowanie kredytu z perspektywy kredytobiorcy wyniesie 2% plus marża banku.

Co po 10-letnim okres obniżonego oprocentowania?

Po zakończeniu 10-letniego programu Bezpiecznego Kredytu wysokość rat wzrośnie. Na to, jak wysokie to będą raty, wpłyną dwie zmienne:

 • pierwotny okres finansowania (im krótszy, tym większa część kapitału zostanie spłacona),
 • aktualny poziom stóp procentowych.

Rząd zakłada, że w razie dużych wzrostów rat będziesz mógł skorzystać z pomocy, czyli wydłużenia okresu spłaty kredytu o maksymalnie o 5 lat. Każdy kredytobiorca będzie mógł liczyć na indywidualne rozpatrzenie sprawy.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać Bezpieczny Kredyt 2 procent?

W obecnym kształcie programu musisz spełnić następujące warunki, aby myśleć o Bezpiecznym Kredycie:

 • Zdolność kredytowa – musisz posiadać zdolność kredytową adekwatną do kwoty kredytu, o którą zechcesz uzyskać.
 • Brak prawa własności – Ty i osoby wchodzące w skład Twojego gospodarstwa domowego nie możecie być aktualnymi lub przeszłymi właścicielami lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, chyba że prawo do własności dotyczy łącznie nie więcej niż 1/2 udziału w jednym lokalu lub domu, zostało odziedziczone, a Ty nie zamieszkujesz pod tym adresem.
 • Brak spółdzielczego prawa własności – Tobie oraz osobom wchodzącym w skład Twojego gospodarstwa domowego nie przysługuje i nie przysługiwało spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, chyba że prawo do dotyczy łącznie nie więcej niż 1/2 udziału w jednym lokalu albo domu, zostało odziedziczone, a Ty nie zamieszkujesz pod tym adresem.
 • Limit wieku – nie ukończyłeś 45 lat. W przypadku, gdy kredyt zaciągają wspólnie małżonkowie lub rodzice co najmniej jednego wspólnego dziecka, wystarczy, że 45 lat nie ukończyło jedno z nich.
 • Nie masz innego kredytu hipotecznego – Ty oraz osoby wchodzące Twojego gospodarstwa domowego nie możecie być stronami umowy innego kredytu udzielonego w celu nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego.

Jak wygląda kredyt hipoteczny na 2% w praktyce?

Wszystkie kwoty w tym tekście są oparte o przykłady wstępnych wyliczeń przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii i mają charakter przykładowy. Nie stanowią oferty kredytowej.

Wyobraźmy sobie następujące gospodarstwo domowe: małżeństwo z jednym dzieckiem, które chce wziąć kredyt hipoteczny o wysokości 550 tys. zł na 30 lat. Oprocentowanie o stałej stopie wyniesie 8,46%. Dla ustalenia dopłaty jest one pomniejszone o 10% (z uwzględnieniem składnika marży), czyli wynosi 7,61%.

 • Kwota kredytu mieszkaniowego: 550 tys. zł.
 • Okres spłaty kredytu: 30 lat.
 • Wysokość pierwszej raty przed dopłatą: 5 405,28 zł.
 • Wysokość pierwszej raty z dopłatą: 2 832,19 zł – dla pierwszej raty różnica to prawie 2,6 tys. zł.
 • Rata stała po 10 latach: 3 172,74 zł. – bez zmiany oprocentowania. Kwota ta może być niższa np. z uwagi na nadpłatę kredytu lub niższe stopy procentowe. Dla porównania spłata kredytu w formie równych rat kapitałowo-odsetkowych (annuitet dla całego okresu – 30 lat) bez dopłaty wynosiłaby 4 213,44 zł.
 • Przez pierwszych 10 lat dopłata ze środków Rządowego Funduszu Mieszkaniowego pomniejszy ratę. Raty kapitałowo-odsetkowe będą w tym czasie malejące, dlatego rata i wysokość dopłaty będą się zmieniały.
Okres spłaty kredytu Kwota kredytu Oprocentowanie (z marżą)* Pierwsza rata bez dopłaty Pierwsza rata po dopłacie Rata stała po 10 latach**
20 lat400 tys. zł8,46%4 486,67 zł2 615,33 zł2 475,44 zł
25 lat300 tys. zł8,46%3 115,00 zł1 711,50 zł1 768,31 zł
30 lat350 tys. zł8,46%3 439,72 zł1 802,31 zł2 019,02 zł
30 lat550 tys. zł8,46%5 405,28 zł2 832,19 zł3 172,74 zł

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii 

*Oprocentowanie rynkowe kredytu mieszkaniowego o stałej stopie 8,46% (przykład dla aktualnej oferty Banku Pekao S.A.); dla ustalenia dopłaty oprocentowanie kredytu pomniejszone o 10% (uwzględnienie składnika marży). 

*Przy założeniu, że warunki zostają bez zmian.

Czy warto ubezpieczyć nowe mieszkanie?

Tak, zdecydowanie warto rozważyć ubezpieczenie nowego mieszkania. To nie tylko ochrona Twojego majątku, ale także spokój ducha, bo jesteś gotowy na nieprzewidziane zdarzenia. W przypadku uszkodzeń powstałych na skutek pożaru, powodzi, kradzieży lub innych nieprzewidzianych zdarzeń, ubezpieczenie pokryje koszty napraw lub zastąpienia utraconych przedmiotów.

Jeżeli z Twojego mieszkania wynikną szkody dla osób trzecich (np. zalanie sąsiada), polisa ubezpieczeniowa może pokryć ewentualne roszczenia. Niektóre polisy obejmują dodatkowe koszty, takie jak tymczasowe zakwaterowanie, jeżeli Twoje mieszkanie stanie się niezamieszkalne z powodu szkód.

Pamiętaj jednak, że różne polisy ubezpieczeniowe oferują różne poziomy ochrony, dlatego zawsze warto dokładnie przeczytać warunki ubezpieczenia i ewentualnie skonsultować się z doradcą ubezpieczeniowym. Możesz także samodzielnie skorzystać z kalkulatora ubezpieczenia domu lub mieszkania online i sprawdzić, jakie są warunki konkretnych polis.

Jak wygląda oprocentowanie kredytów hipotecznych w Europie?

Rządowy program ma być sposobem na to, aby Polacy otrzymali stosunkowo tani kredyt i wydali go na rynku mieszkaniowym. Jak wypadamy na tle Europy? Europejski Bank Centralny (EBC) opublikował dane, które dotyczą średniego oprocentowania kredytów hipotecznych w Europie we wrześniu 2022 roku.

Z informacji EBC wynika, że średnie oprocentowanie kredytu hipotecznego poza Polską wynosiło od 1,70% (Francja) do 8,88% (Węgry). W krajach strefy euro oprocentowanie nie przekraczało 3,90% (tyle wyniosła średnia stopa procentowa na Łotwie). Średnie oprocentowanie kredytu hipotecznego w Polsce wynosiło we wrześniu 2022 roku 9,07% i było najwyższe wśród badanych państw. Wyraźnie widać, że Polska ma najwyżej oprocentowane kredyty hipoteczne w Europie.

Średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych w Europie – wrzesień 2022

PaństwoOprocentowanie
Francja1,7%
Malta1,98%
Luksemburg2,02%
Hiszpania2,22%
Austria2,24%
Włochy2,26%
Portugalia2,31%
Bułgaria2,41%
Irlandia2,58%
Belgia2,61%
Słowenia2,75%
Słowacja2,87%
Holandia2,91%
Cypr2,92%
Finlandia3,01%
Chorwacja3,02%
Niemcy3,06%
Grecja3,37%
Litwa3,54%
Estonia3,63%
Łotwa3,90%
Rumunia5,80%
Czechy6,12%
Węgry8,88%
Polska9,07%

Źródło: Europejski Bank Centralny 

Jak wygląda sytuacja na rynku kredytów hipotecznych?

W ciągu ostatnich 9 miesięcy 2022 roku średnia zdolność kredytowa singla zarabiającego 5 500 zł netto miesięcznie spadła o 42 860 zł. Natomiast w grudniu ta sama osoba mogła pożyczyć o 19 200 zł więcej w porównaniu do listopada. Tendencja ta dotyczy średniej zdolności kredytowej wszystkich grup kredytobiorców, które poddaliśmy analizie tworząc raport Barometr Hipoteczny.

Średnia wnioskowana kwota kredytu hipotecznego od stycznia 2021 roku do marca 2022 roku nieprzerwanie rosła. Na koniec 2022 roku średniomiesięczna wnioskowana kwota kredytu hipotecznego znalazła się na poziomie 347 600 zł. To wzrost o 3% w porównaniu do listopada.

Czy warto czekać na start Bezpiecznego Kredytu?

Czy warto czekać na ten program? Jeśli planujesz w tym roku kupno lokalu mieszkalnego lub budowę domu i masz przestrzeń, aby wstrzymać się z decyzją kilka miesięcy, ten program może sprawić, że będziesz spłacał kredyt z niższymi ratami.

Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę cały okres spłaty zobowiązania, sprawdzić, jaka będzie rata kredytu w programie i poza nim oraz przyjrzeć się umowie kredytowej z bankiem. Pamiętaj też, że warunki programu mogą się zmienić w trakcie procesu legislacyjnego.

Źródła:

 1. Program Pierwsze Mieszkanie – Ministerstwo Rozwoju i Technologii – Portal Gov.pl (www.gov.pl)
 2. European Central Bank (europa.eu)
 

Warto wiedzieć

 1. Bezpieczny Kredyt 2% to system dopłat do kredytu na zakup pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Obok Konta Mieszkaniowego jest częścią rządowego programu Pierwsze Mieszkanie.
 2. O kredyt w ramach programu będziesz mogł się starać, jeśli masz mniej niż 45 lat i nie masz mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.
 3. Maksymalna wysokość kredytu, który można uzyskać w ramach Bezpiecznego Kredytu, wynosi 500 tys. zł. dla osoby do 45. roku życia lub 600 tys. zł dla małżeństwa lub rodziców z dzieckiem.
 4. Banki biorące udział w programie Bezpiecznego Kredytu sprawdzą u potencjalnych kredytobiorców ich zdolność kredytową.
 5. Polska ma najwyżej oprocentowane kredyty hipoteczne w Europie.
 6. Wskaźnik WIRON, czyli Warsaw Interest Rate Overnight, to indeks transakcyjny opracowany na podstawie transakcji depozytowych zawieranych pomiędzy bankami, instytucjami finansowymi i dużymi przedsiębiorstwami.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy poza oprocentowaniem są dodatkowe koszty Bezpiecznego Kredytu 2%?

  Kredyty mieszkaniowe z dopłatą będą udzielane przez banki komercyjne, które podpiszą odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W związku z powyższym, poza niższym oprocentowaniem, finansowanie nie będzie różniło się od oferty rynkowej.

 2. Czy oprocentowanie Bezpiecznego Kredytu jest stałe?

  Dotacje będzie w ramach okresowo stałej stopy procentowej. W okresie udzielania dopłat do rat Bezpiecznego Kredytu (pierwsze 10 lat spłaty) efektywne oprocentowanie kredytu wyniesie z perspektywy kredytobiorcy 2% + marża banku.

 3. Ile osób dostanie Bezpieczny Kredyt?

  Limit środków budżetu państwa, które zostaną przeznaczone na program określi ustawa. Rząd szacuje, że te środki zabezpieczą potrzeby zdecydowanej większości osób spełniających kryteria do wzięcia udziału w programie i posiadających zdolność kredytową.

 4. Czy można wziąć Bezpieczny Kredyt na budowę domu jednorodzinnego lub zakup działki budowlanej?

  Tak, twórcy programu zakładają, że będziesz mógł przeznaczyć środki z tego rodzaju finansowania na wydatki ponoszone w związku z budową domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem oraz kupnem nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu.

 5. Które banki będą udzielać Bezpiecznego Kredytu 2%?

  W programie wezmą udział banki, które podpiszą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i wprowadzą instrumenty do swojej oferty kredytowej. Rząd zakłada, że większość banków komercyjnych przystąpi do programu.

 6. Czy można skorzystać kredytu 2 procent posiadając działkę?

  Tak. Posiadanie prawa do nieruchomości gruntowej nie wyklucza możliwości skorzystania z kredytu 2 proc. Działka budowlana może także być wkładem własnym, jeśli zamierzasz z kredytu sfinansować budowę domu.

 7. Czy mogę sprzedać mieszkanie kupione z Bezpiecznego kredytu 2%?

  Tak, możesz sprzedać mieszkanie w dowolnej chwili. Pamiętaj jednak, że wówczas tracisz prawo do dopłat. Jednocześnie nie musisz zwracać dopłat otrzymanych przed dniem sprzedaży nieruchomości.

 8. Czy mogę wynająć mieszkanie z BK2%?

  Możesz wynająć takie mieszkanie, ale wtedy tracisz prawo do kolejnych dopłat. Nie musisz jednak oddawać dopłat otrzymanych do momentu wynajmu.

Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

49 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Ryszard
Ryszard
7 miesięcy temu

Czy wszystkie banki w okresie pomiędzy przyznaniem kredytu (po uprzednim podpisaniu umowy deweloperskiej), gdy wpłacane są kolejne transze na mieszkanie będące w budowie, a przed rozpoczęciem spłaty kredytu (po odbiorze kluczy do gotowego mieszkania przez krefydobiorcę) co może trwać 1,5 – 2 lata naliczaja odsetki wg stopy Wibor plus 2 % marży co daje np.w PKO BP ponad 7% odsetek, a w okresie tym nie korzysta się z dopłat, gdyż te pojawią się dopiero po odbiorze kluczy i rozpoczęciu spłat?

Nick
Nick
10 miesięcy temu

brak innych ważnych info np że nie można sprzedać ani wynająć takiego mieszkania przez 10 lat, co może byc dyskwalifikujące w wielu przypadkach

Małgorzata
Małgorzata
11 miesięcy temu

Czy będąc w posiadaniu mieszkania w TBS przysługuje kredyt 2%

Les
Les
11 miesięcy temu

Rozuniem ze jak posiadam hipoteke tna mieszkanie o juz nie moge moge starac sie o nowy dom np

Rafał
Rafał
11 miesięcy temu

Czy po 3-6 latach można sprzedać dom/mieszkanie?