Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Budżet domowy

Dobry Start – co zrobić, aby otrzymać 300+ dla ucznia?

DALL·E

Rząd twierdzi, że program Dobry Start lub inaczej 300+ to inwestycja w polskie dzieci. Jak otrzymać jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny i co można kupić za taką kwotę? Przeczytaj artykuł.

Dobry Start lub 300+ to rządowy program wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie Dobry Start przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko, a jego wysokość to 300 zł. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Od 1 lipca 2024 r. ZUS rozpocznie przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2024/2025. Wnioski można składać do 30 listopada.

Wypowiedź eksperta

Pierwsze wnioski zaczęły wpływać do ZUS po północy. Cały proces przebiega płynnie. W poniedziałek (1 lipca 2024) do godz. 15:00 złożono 250,7 tys. wniosków o świadczenie. Najwięcej przez bankowość elektroniczną (143,8 tys.).
Grzegorz Dyjak z centrali ZUS dla PAP

Uwaga!

Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty przyznanego świadczenia nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach (tj. wrześniu, październiku lub listopadzie) rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wypowiedź eksperta

To już czwarty rok, gdy wnioski o dofinansowanie wyprawki szkolnej realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ubiegłym roku w całym kraju ZUS rozpatrzył niemal 4,6 miliona wniosków i wypłacił z tego tytułu około 1 miliard 38 milionów złotych.
Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego

Jakie są zasady 300+?

Świadczenie 300+ przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia:

 • 20. roku życia,
 • 24. roku życia – w przypadku dzieci legitymujących się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.

Uwaga!

Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność dziecka to: orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub wydane na podstawie przepisów oświatowych: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Kto i jak może złożyć wniosek?

Przyjmowaniem wniosków, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 • matka lub ojciec dziecka,
 • opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
 • opiekun prawny dziecka – osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
 • osoba ucząca się – pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma od nich ustalone alimenty.

Uwaga!

Na portalu PUE ZUS znajdzie się cała korespondencja z ZUS w sprawie Twojego wniosku o świadczenie 300+ (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Świadczenie przysługuje również dzieciom w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą. W tym przypadku wniosek może złożyć:

 • rodzina zastępcza,
 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
 • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 • dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
 • osoba ucząca się będąca osobą usamodzielnianą.

Uwaga!

Istotne jest, że w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach - każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę kwoty przysługującego świadczenia dobry start czyli w wysokości 150 zł.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Złożenie wniosku może nastąpić tylko drogą online za pośrednictwem:

 • portalu PUE ZUS lub aplikacji mobilnej mZUS,
 • portalu informacyjno-usługowego Emp@tia,
 • bankowości elektronicznej.

Uwaga!

Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej lub opiekuńczo-terapeutycznej wniosek o świadczenie Dobry Start składa tylko za pomocą portalu PUE-ZUS (na formularzu DS-D)
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Co można kupić za pieniądze z 300+?

Czy 300 zł dla każdego ucznia to dużo, czy mało? Program powstał po to, aby ułatwić rodzicom skompletowanie wyprawki szkolnej – jednak urzędnicy nie sprawdzają, na co zostały wydane pieniądze. Z całą pewnością nie jest to astronomiczna kwota, ale wystarczy na zakup podstawowych akcesoriów, które powinny się znaleźć w wyprawce szkolnej.

Sprawdziliśmy średnie ceny podstawowej wyprawki szkolnej:

wyprawka szkolna 2024

Świadczenie Dobry Start może być podstawowym wsparciem dla rodziców uczniów, ale trzeba pamiętać, że ceny wyprawki szkolnej mogą być znacznie wyższe. Uczniowie od klasy pierwszej do ósmej otrzymują podręczniki bezpłatnie, ale starsi muszą już je kupić samodzielnie, co dość istotnie obciąża budżet domowy.

Źródła:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. , poz. 1092)
 2. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Jak złożyć wniosek o 300+?

  Wniosek możesz złożyć tylko drogą elektroniczną. Możesz to zrobić przez: portal informacyjno-usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną, portal PUE ZUS lub aplikację mZUS .

 2. Ile trzeba czekać na wypłatę 300+?

  Jeśli złożysz wniosek do końca sierpnia, świadczenie otrzymasz najpóźniej 30 września 2023 r. Jeśli wniosek złożysz później (maksymalnie do 30 listopada), ZUS wypłaci świadczenie w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 3. Czy od świadczenia Dobry Start  jest odprowadzany podatek?

  Nie. Świadczenie Dobry Start jest zwolnione od podatku. Oznacza to, że rodzina otrzyma przyznane świadczenie w pełnej wysokości.

 4. Czy 300+ może zostać zajęte przez komornika?

  Świadczenie 300+ nie podlega egzekucji komorniczej, więc komornik nie może zająć tych środków.

 5. Czy wniosek o świadczenie Dobry Start składa jeden rodzic, czy oboje?

  W większości przypadków, ze względu na jednorazowy charakter świadczenia, wniosek składa co do zasady jedno z rodziców dziecka.

 6. Jak otrzymam potwierdzenie złożenia wniosku?

  Urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku. Wiadomość zostanie wysłana z adresu [email protected] (jeśli w skrzynce odbiorczej nie widzisz takiej wiadomości, sprawdź folder spam).

 7. Jak sprawdzić status obsługi wniosku?

  Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi znajdziesz na portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu). Również wtedy, gdy złożyłeś wniosek przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments