Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 8:00 - 19:00
Zadzwoń 22 417 11 63

Wcześniejsza spłata kredytu – jak odzyskać część poniesionych kosztów?

Wcześniejsza spłata kredytu to pozbawienie banku części zarobku, dlatego taka sytuacja niekoniecznie będzie na rękę instytucji finansowej. Jednak z punktu widzenia przepisów prawnych jest to jak najbardziej możliwe. I dodatkowo może przynieść spore oszczędności.

banknoty stuzłotowe w dłoni mężczyzny
Źródło obrazka: depositphotos
OBLICZ ZDOLNOŚĆ

Kredyt pomaga w realizacji i osiąganiu celów – kupnie mieszkania, samochodu czy organizacji wymarzonej wycieczki. Długi okres spłaty gwarantuje wygodę i niewielkie obciążenie domowych finansów. Z drugiej strony świadomość posiadania długoterminowego zobowiązania wobec banku może stanowić obciążenie psychiczne. W szczególności posiadania kredytu hipotecznego można zadawać sobie pytania: co będzie jak stracę pracę czy moje dochody ulegną zmniejszeniu – to naturalne.

Większość banków na takie wątpliwości klienta ma gotowe rozwiązanie w postaci polisy ubezpieczeniowej. Jednak prawdziwa ulga pojawia się wówczas, gdy klient uzyska większą gotówkę, która pozwoli spłacić zobowiązanie wcześniej. Co się wtedy dzieje z poniesionymi kosztami prowizji za udzielenie kredytu, ubezpieczenia czy odsetek? I czy bank łatwo zgodzi się na takie rozwiązanie?

Koszty kredytu – na czym zarabia bank?

Według Kredyt Trendy – Raportu Biura Informacji Kredytowej za rok 2019 w bazie BIK było 15,4 mln Polaków, którzy mieli aktywne zobowiązania finansowe czyli pożyczki i kredyty zaciągnięte w ramach sektora bankowego i pożyczkowego. Łączna kwota zadłużenia gospodarstw domowych w grudniu 2019 r. sięgnęła 671 mld zł. Liczba kredytów mieszkaniowych wyniosła 3,9 mln, a kredytów ratalnych i gotówkowych było 8,19 mln.

Dla banku im dłuższy okres spłaty zobowiązania według harmonogramu określonego umową tym większy zysk. Na koszty kredytu składają się nie tylko odsetki, ale też inne opłaty, które warto sprawdzić w tabeli opłat i prowizji banku, w którym chcemy zaciągnąć zobowiązanie. Są to np. prowizja za udzielenie kredytu czy rozpatrzenie wniosku, koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia spłaty zadłużenia (np. polisy ubezpieczeniowej na życie popularnej szczególnie dla posiadaczy kredytów hipotecznych) czy opłata za wcześniejszą spłatę kredytu.

Wcześniejsza spłata kredytu – na czym polega?

W umowie kredytowej – zarówno gotówkowego jak i hipotecznego – klient zobowiązuje się do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z naliczonymi odsetkami zgodnie z ustalonym przez bank harmonogramem spłaty zadłużenia – czyli zgadza się na spłatę rat w określonych odstępach czasu i określonej wysokości. Bank wymaga dotrzymania tych terminów.

Wcześniejsza spłata kredytu polega na uregulowaniu przez klienta całości zobowiązania wcześniej niż to wynika z zawartej umowy. W takiej sytuacja bank rekompensując utracone odsetki może żądać dodatkowej opłaty z tego tytułu. Warunki prowizji muszą być określone w umowie kredytu lub załącznikach do niej.

Przykład:

  • mBank w przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki albo kredytu nie pobierze dodatkowo ani złotówki.
  • W banku PKO SA trzeba będzie zapłacić prowizję w przypadku kredytu hipotecznego:
    • 1,5 % nie mniej niż 200 zł dla kredytów ze zmienną stopą procentową, lub
    • 2 % w przypadku kredytu ze stałą stopą oprocentowanie,
    • w przypadku kredytu konsumenckiego wcześniejsza spłata jest za darmo.

Kredyt gotówkowy – warunki wcześniejszej spłaty

W przypadku kredytów gotówkowych warunki spłaty określa ustawa z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Przez kredyt konsumencki rozumie się umowę w wysokości nie większej niż 255.550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie obcej, w ramach której kredytodawca udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia kredytu konsumentowi.

Zgodnie z przepisami przywołanej wcześniej ustawy konsument ma prawo w każdym momencie trwania umowy spłacić część lub całość kredytu wcześniej – przed terminem określonym w umowie. Co więcej bank nie może uzależnić takiej operacji od konieczności poinformowania go o tym przez klienta.

Co w takim przypadku dzieje się z kosztami? Całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te obciążenia, które dotyczą okresu, o który skrócono czas trwania umowy – nawet jeśli zostały poniesione przed spłatą. Oznacza to nie tylko niższe odsetki, ale również zwrot części prowizji, której wysokość była liczona dla wyższej kwoty.

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu konsumenckiego

Bank rekompensując sobie utracony zarobek, może żądać prowizji za wcześniejszą spłatę zobowiązania.Wysokość prowizji nie może przekroczyć 1% spłacanej części kredytu – jeśli do końca spłaty kredytu określonego w umowie jest więcej niż rok. W przypadku jeśli okres do spłaty zobowiązania zgodnie z harmonogramem nie przekracza jednego roku, wówczas prowizja nie może być wyższa niż 0,5%.

Przykład: W praktyce oznacza to, że za wcześniejszą spłatę pozostałej kwoty kredytu w wysokości 50.000 zł trzeba będzie zapłacić maksymalnie 500 zł.

Dodatkowym warunkiem jest określenie wysokości prowizji na poziomie niższym niż wysokość odsetek, które konsument musiałby zapłacić jeśliby spłacał kredyt zgodnie z harmonogramem. Zasady te stanowią ochronę dla kredytobiorcy przed żądaniem zbyt dużej rekompensaty na rzecz banku. Wysokość ewentualnej prowizji musi być określona w umowie kredytu.

Kredyt hipoteczny i wcześniejsza spłata zobowiązania

Podobnie jak w przypadku kredytu gotówkowego, również każdy klient, który spłaca kredyt hipoteczny ma możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązania. Zasady związane z taką operacją określa ustawa z 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Szczegóły muszą znaleźć się również w samej umowie kredytu.

Poznanie ewentualnych kosztów jakie wiążą się z wcześniejszą spłatą kredytu hipotecznego ułatwi sam bank. Klient może zwrócić się o podanie informacji o kosztach spłaty kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie, a kredytodawca jest zobowiązany takich informacji udzielić.

W przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania obniżeniu ulegają odsetki i inne koszty, które przypadają za okres skrócenia umowy.

Ile może kosztować wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego?

Przepisy zawierają również regulację w zakresie wysokości możliwej prowizji. Mianowicie prowizja za wcześniejszą spłatę w przypadku kredytu ze zmienną stopą procentową może zostać naliczona tylko w okresie 3 pierwszych lat trwania umowy, a jej wysokość nie może przekroczyć 3% spłacanej kwoty kredytu.

W takim przypadku, jeśli uzyskasz fundusze, które pozwolą Ci spłacić kredyt hipoteczny szybciej – poczekaj, aż miną 3 lata od podpisania umowy. Po tym okresie nie dość, że znacząco obniżysz koszty odsetek i pobranych prowizji, to jeszcze bank nie naliczy prowizji za szybsze uregulowanie zobowiązania.

Wcześniejsza spłata kredytu – ile można zaoszczędzić?

Wcześniejsza spłata kredytu to realne oszczędności. Bank nie może zrekompensować sobie utraconego zarobku w całości prowizją, która będzie równać się wysokości odsetek zapłaconych w razie standardowego okresu trwania umowy. Dodatkowo wartość kosztów pobranych prowizji i innych opłat ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Przykład: W razie spłaty kredytu hipotecznego, gdzie umowa została podpisana na 30 lat, a rzeczywista spłata zobowiązania nastąpiła po 20 latach – można się spodziewać zwrotu 1/3 wartości prowizji za udzielenie kredytu.

Przykład oszczędności w zakresie odsetek prezentuje poniższa tabela:

Koszty kredytuSpłata zgodnie z harmonogramemWcześniejsza spłata zobowiązania
Kwota pozostała do spłaty50.000 zł50.000 zł
Okres kredytowania5 lat5 lat
Oprocentowanie kredytu5%5%
Wysokość odsetek pozostałych do spłaty4.500 zł0 zł
Prowizja za wcześniejszą spłatę zobowiązania (2 %)0 zł 1000 zł
Całkowita kwota do spłaty54.500 zł51.000 zł

Wcześniejsza spłata kredytu – czy to się opłaca?

Każdy przypadek trzeba przeanalizować indywidualnie. Patrząc tylko na koszty, wcześniejsza spłata kredytu da spore oszczędności. Jednak warto zastanowić się czy kredyt trzeba od razu spłacić w całości. Być może dodatkowe pieniądze przydadzą się na inny cel: np. remont mieszkania. Przed podjęciem decyzji warto wystąpić do banku z wnioskiem o przedstawienie symulacji dodatkowych kosztów, które trzeba będzie ponieść i oszczędności, które da wcześniejsza dyspozycja spłaty kredytu.

PORÓWNAJ KREDYTY
avatar

Powiązane tematy

Komentarze:

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o