Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Santander Bank Polska

Kredyty hipoteczne w Santander Bank Polska

Rozwiązania Santandera Banku Polskiego sprawdzone przez rankomat.pl:

Santander Bank Polska wychodzi naprzeciw potrzebom klientów planujących pożyczyć pieniądze na zakup mieszkania, domu, działki lub budowę nieruchomości mieszkalnej oferując elastyczne produkty hipoteczne. Masz też możliwość przeznaczenia środków pochodzących z kredytu hipotecznego na m.in. remont nieruchomości (w tym modernizację poprawiającą energooszczędność) lub spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku.

Jakie kredyty hipoteczne są dostępne w Santander Bank Polska?

Na kategorię produktów hipotecznych w Santander Bank Polska składają się trzy rozwiązania: standardowy kredyt hipoteczny, Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy oraz pożyczka hipoteczna. Dzięki temu możesz precyzyjniej dopasować finansowanie do swoich indywidualnych potrzeb i sytuacji finansowej. Poniższe produkty opisaliśmy na podstawie informacji z dnia 29 czerwca 2024 roku.

Kredyt hipoteczny w Santander Bank Polska

Kredyt hipoteczny w Santander Bank Polska pozwoli Ci pożyczyć środki na cel związany z potrzebami mieszkaniowymi. Pojęcie to obejmuje m.in. zakup mieszkania lub domu, budowę domu lub remont. Warto wspomnieć, że do 30% pożyczonych pieniędzy możesz przeznaczyć na wyposażenie mieszkania lub domu albo na dowolne cele niemieszkaniowe.

Kredyt hipoteczny udzielany jest tylko w PLN i przeznaczony jest dla osób zarabiających w złotych polskich. Podstawowe elementy tej propozycji prezentują się następująco:

 • Maksymalna kwota: 10 mln zł
 • Maksymalny okres spłaty: 30 lat
 • Waluta: PLN
 • Oprocentowanie nominalne: uzależnione od pozostałych parametrów oferty
 • Rodzaj oprocentowania: okresowo stałe przez 5 pierwszych lat kredytowania lub zmienne (wskaźnik WIBOR 3M + marża banku)
 • Prowizja: maksymalnie 3% (brak prowizji za udzielenie kredytu z ubezpieczeniem na życie Spokojna Hipoteka)
 • Wkład własny: minimum 10% wartości nieruchomości
 • Przeznaczenie: cele mieszkaniowe.

Kredyt hipoteczny w Santander Bank Polska możesz spłacać w ratach równych lub malejących. Środki mogą być wypłacone jednorazowo lub w transzach, jednak przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące od dnia wypłaty pierwszej transzy. Kredyt hipoteczny może być też objęty dodatkową karencją do 6 miesięcy – od dnia wypłaty ostatniej transzy.

Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy w Santander Bank Polska

Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy przeznaczony jest dla osób, których dochody pozwalają na spłatę kredytu mieszkaniowego, ale jednocześnie nie mają one środków na wymagany wkład własny. Szczegółowe warunki tego programu znajdziesz na stronie rządowej i w ustawie o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2%. Podstawowe parametry tego produktu w Santander Bank Polska prezentują się tak:

 • Maksymalna kwota: 1 mln zł
 • Maksymalny okres spłaty: 30 lat
 • Waluta: PLN
 • Oprocentowanie nominalne: uzależnione od pozostałych parametrów oferty
 • Rodzaj oprocentowania: okresowo stałe przez 5 pierwszych lat kredytowania lub zmienne (wskaźnik WIBOR 3M + marża banku)
 • Prowizja: maksymalnie 3% (brak prowizji za udzielenie kredytu z ubezpieczeniem na życie Spokojna Hipoteka)
 • Wkład własny: możliwe sfinansowanie do 100% wartości nieruchomości
 • Przeznaczenie: cele mieszkaniowe.

Pożyczka hipoteczna w Santander Bank Polska

Pożyczka hipoteczna wyróżnia się na tle pozostałych produktów hipotecznych dostępnych w Santander Bank Polska, ponieważ nie jest ona zobowiązaniem celowym. Pozyskane w ten sposób pieniądze możesz przeznaczyć na dowolny cel. Pamiętaj jednak, że podstawowym zabezpieczeniem spłaty tego zobowiązania jest hipoteka na nieruchomości mieszkaniowej ustanowiona na rzecz banku. Podstawowe parametry tej oferty prezentują się tak:

 • Maksymalna kwota: do 60% wartości nieruchomości, przy czym nie więcej niż:
 • 250 tys. zł dla osób prowadzących działalność gospodarczą
 • 500 tys. zł w pozostałych przypadkach
 • Maksymalny okres spłaty: 20 lat
 • Waluta: PLN
 • Oprocentowanie nominalne: uzależnione od pozostałych parametrów oferty
 • Rodzaj oprocentowania: okresowo stałe przez 5 pierwszych lat kredytowania lub zmienne (wskaźnik WIBOR 3M + marża banku)
 • Prowizja: maksymalnie 3% (brak prowizji za udzielenie kredytu z ubezpieczeniem na życie Spokojna Hipoteka)
 • Przeznaczenie: dowolny cel.

Jakie warunki trzeba spełnić wnioskując o kredyt hipoteczny w Santander Bank Polska?

Kredyt hipoteczny jest najczęściej zobowiązaniem na wysoką kwotę z wieloletnim okresem spłaty, a jego podstawowym zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości ustanowiona na rzecz banku. Tłumaczy to, dlaczego weryfikacja Twojej zdolności kredytowej oraz wymagania w zakresie wymaganych są większe, niż w przypadku np. niezabezpieczonych kredytów gotówkowych.

Aby ubiegać się o kredyt hipoteczny w Santander Bank Polska musisz być osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. W dniu płatności ostatniej raty nie możesz mieć skończonych 70 lat. Ponadto powinienieś:

 • Wybrać odpowiedną nieruchomość – z jednej strony powinna ona spełniać Twoje oczekiwania. Z drugiej strony będzie ona głównym zabezpieczeniem kredytu, więc bank niechętnie sfinansuje zakup nietypowej nieruchomości o niskiej płynności na rynku wtórnym. Jeśli zdecydujesz się na budowę domu, to kredyt będzie wypłacany w transzach zgodnych z przedłożonym kosztorysem.
 • Zgromadzić wkład własny – minimalny wkład własny przy kredycie hipotecznym w Santander Bank Polska wynosi 10% wartości nieruchomości. W przypadku mieszkania wycenionego na 600 tys. zł oznacza to konieczność zgromadzenia przynajmniej 60 tys. zł środków własnych. Wkład własny nie zawsze musi mieć postać gotówkową i bank może zadowolić się innymi składnikami Twojego majątku np. inną nieruchomością, zastawem na papierach wartościowych lub oszczędnościami zgromadzonymi na kontach emerytalnych.
 • Skompletować potrzebne dokumenty – są one niezbędne, aby bank mógł zbadać Twoją zdolność kredytową oraz zweryfikować wartość i stan prawny nieruchomości, która będzie głównym zabezpieczeniem spłaty kredytu. Wymagania w tym zakresie zależą od m.in. źródła osiąganych dochodów i rodzaju oferty.
 • Złożyć kompletny wniosek – to kluczowy moment w trakcie ubiegania się o kredyt hipoteczny. Na tym etapie bank oceni Twoją zdolność kredytową i przedstawi Ci warunki kredytowania. Jeśli masz zbyt niską zdolność kredytową, to bank może zasugerować zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia, zaostrzyć parametry kredytu lub odrzucić wniosek.

Uwaga!

Jeśli ubiegasz się o kredyt hipoteczny i masz współmałżonka, z którym łączy Cię wspólnota majątkowa, to musi wyrazić on zgodę na zaciągnięcie zobowiązania. Przed podpisaniem umowy sprawdź dokładnie jej postanowienia. W razie jakichkolwiek wątpliwości wyjaśnij je z pracownikiem banku lub niezależnym doradcą. Zadbaj, aby wszystkie ustalenia miały formę pisemną.

Jakie może być oprocentowanie kredytu hipotecznego w Santander Bank Polska?

Produkty hipoteczne z oferty Santander Bank Polska oferowane są z oprocentowaniem zmiennym (stawka WIBOR 3M + marża kredytowa) lub oprocentowaniem okresowo stałym, które obowiązuje przez pierwszych 5 lat spłaty zobowiązania. Kiedy okres ten będzie zbliżać się do końca, bank prześle Ci propozycję możliwych formuł oprocentowania kredytu – w tym możliwość ustalenia stałego oprocentowania na kolejny okres.

Jeśli zdecydujesz się na kontynuację spłaty zobowiązania z oprocentowaniem okresowo stałym, to będziesz musiał podpisać aneks do umowy. Kiedy wybierzesz konwersję na oprocentowanie zmienne, to zostanie ono ustalone na zasadach określonych w Twojej umowie kredytowej.

Jak wziąć kredyt hipoteczny w Santander Bank Polska?

Decydując się na złożenie wniosku o kredyt hipoteczny lub pożyczkę hipoteczną w Santander Bank Polska musisz pojawić się w tej sprawie w oddziale. Zanim to jednak zrobisz, możesz liczyć na merytoryczne wsparcie ze strony pracowników banku. Możesz wcześniej:

 • skontaktować się z bankiem telefonicznie pod numerem 61 885 15 96 – ekspert wyjaśni Twoje wątpliwości i doradzi, jakie dokumenty przygotować;
 • zostawić swój numer telefonu korzystając z formularza na stronie banku – ekspert kredytowy oddzwoni do Ciebie.

W przypadku decyzji pozytywnej bank zaprosi Cię do oddziału w celu podpisania umowy i wyjaśnienia warunków niezbędnych do wypłaty kredytu hipotecznego.

Ile wynosi wkład własny przy kredycie hipotecznym w Santander Bank Polska?

Minimalny wkład własny przy kredycie hipotecznym w Santander Bank Polska wynosi 10% wartości nieruchomości. Oznacza to, że stosunek kredytu do wartości nieruchomości nie może przekroczyć 90% (zależność tę opisuje wskaźnik LTV).

Jeśli kwota kredytu w stosunku do wartości nieruchomości nie przekroczy 70%, to bank nie będzie wymagać wniesienia wkładu własnego (nie dotyczy to kredytów hipotecznych przeznaczonych na budowę domu systemem gospodarczym).

Jakie dokumenty są potrzebne do kredytu hipotecznego w Santander Bank Polska?

Na ostateczną liczbę i rodzaj dokumentów wymaganych do kredytu hipotecznego wpływają m.in. źródła osiąganych dochodów i szczegółowy cel kredytowania. Znaczenie ma również fakt, czy jesteś już klientem Santander Bank Polska. Bez względu na powyższe, możemy wyróżnić podstawowe grupy dokumentów, które wymagane są do zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Wyróżniamy tu:

 • dokumenty ogólne – obejmują m.in. wniosek o kredyt hipoteczny i dokument ze zdjęciem potwierdzający Twoją tożsamość;
 • dokumenty potrzebne do weryfikacji zdolności kredytowej – może być to m.in. zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach na druku banku, historia rachunku za wskazany okres lub deklaracja podatkowa z potwierdzeniem przyjęcia jej przez urząd skarbowy;
 • dokumenty dotyczące nieruchomości – w tym aktualny operat szacunkowy wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego.

Uwaga!

Lista wymaganych dokumentów może się zmieniać, kiedy wnioskujesz o kredyt z inną osobą lub w trakcie oceny wniosku pojawią się nieznane wcześniej okoliczności. Zadbaj o rzetelne przygotowanie dokumentacji, dzięki czemu bank nie będzie wzywać Cię do uzupełnienia braków i w rezultacie szybciej podejmie decyzję kredytową.

Jak spłacać kredyt hipoteczny w Santander Bank Polska?

Kredyt hipoteczny zaciągnięty w Santander Bank Polska spłacasz w terminach uwzględnionych w harmonogramie, który jest załącznikiem do umowy kredytowej. W dokumencie tym znajdziesz m.in. wysokość raty, aktualne oprocentowanie i saldo zadłużenia. Co do zasady raty możesz spłacać:

 • za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej lub mobilnej;
 • w kasie banku;
 • składając dyspozycję przez infolinię.

Harmonogram spłaty kredytu hipotecznego możesz pobrać w dowolnym momencie korzystając z usługi bankowości elektronicznej Santander internet lub aplikacji Santander mobile.

Jakie są zalety i wady kredytu hipotecznego w Santander Bank Polska?

Santander Bank Polska oferuje swoim dotychczasowym i potencjalnym klientom kilka produktów hipotecznych, co pozwala precyzyjniej dopasować ofertę do swoich potrzeb i możliwości. Wśród zalet kredytów hipotecznych wymienić można.

 • maksymalną kwotę finasowania sięgającą 10 mln zł;
 • stosunkowo długi okres spłaty, który wynosi maksymalnie 30 lat;
 • możliwość zaciągnięcia kredytu z 10% wkładem własnym;
 • możliwość przeznaczenia do 30% pożyczonych pieniędzy na wyposażenie mieszkania lub domu albo na dowolne cele niemieszkaniowe;
 • wybór pomiędzy oprocentowaniem zmiennym a okresowo stałym;
 • możliwość uniknięcia prowizji za udzielenie finansowania;
 • praktyczne kalkulatory pozwalające weryfikować wpływ wprowadzonych zmian na ostateczny kształt oferty.

Produkty hipoteczne oferowane przez Santander Bank Polska mają też swoje wady. Wymienić tu można:

 • możliwość naliczenia (w określonych sytuacjach) 1% prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego;
 • konieczność wizyty w oddziale w celu złożenia wniosku;
 • stosunkowo niską maksymalną kwotę pożyczki hipotecznej.

 

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Na jaki cel można przeznaczyć kredyt hipoteczny w Santander Bank Polska?

Kredyt hipoteczny zaciągnięty w Santander Bank Polska możesz przeznaczyć na zakup mieszkania, domu, działki lub na budowę nieruchomości mieszkalnej. Ponadto pożyczone pieniądze możesz przeznaczyć na spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku albo remont domu lub mieszkania. Do 30% kwoty kredytu możesz wykorzystać na zakup wyposażenia lub dowolny cel niemieszkaniowy.

Jaka jest maksymalna kwota kredytu hipotecznego w Santander Bank Polska?

Maksymalna kwota standardowego kredytu hipotecznego w Santander Bank Polska wynosi 10 mln zł. Szansę na taką kwotę daje jednak tylko odpowiednio wysoka zdolność kredytowa. Pożyczkę hipoteczną możesz natomiast zaciągnąć maksymalnie na kwotę odpowiadającą 60% wartości zabezpieczenia w postaci nieruchomości, która w przypadku klientów indywidualnych nie może przekroczyć 500 tys. zł.

Jaki jest maksymalny okres spłaty kredytu hipotecznego w Santander Bank Polska?

Najdłuższy możliwy okres spłaty kredytu hipotecznego w Santander Bank Polska wynosi 30 lat. Pozwala to dokładniej dopasować warunki spłaty do Twoich potrzeb i możliwości finansowych. W przypadku pożyczki hipotecznej maksymalny okres spłaty wynosi 20 lat.

Czy można zaciągnąć kredyt hipoteczny w Santander Bank Polska pracując za granicą?

Nie. Produkty hipoteczne w Santander Bank Polska oferowane są tylko w złotych polskich. Jeśli pracujesz za granicą i zarabiasz w innej walucie, to nie zaciągniesz kredytu hipotecznego ani pożyczki hipotecznej w Santander Bank Polska.

Sprawdź oferty innych banków

Alior Bank
Credit Agricole
mBank
PKO Bank Polski
Santander Consumer Bank
BNP Paribas Bank Polska
ING Bank Śląski
Millenium Bank
Bank Pekao SA
 • Alior Bank
 • Credit Agricole
 • mBank
 • PKO Bank Polski
 • Santander Consumer Bank
 • BNP Paribas Bank Polska
 • ING Bank Śląski
 • Millenium Bank
 • Bank Pekao SA