Lokaty – Santander Consumer Bank

Przegląd depozytów terminowych stworzony został w oparciu o ściśle ustalone założenia. Stopa procentowa lokaty podawana jest każdorazowo w skali roku, a wysokość zysku szacowana jest dla wkładu w kwocie 10 000 zł. Zysk obliczany jest na podstawie roku liczącego 365 dni. W rankingu wyszczególniono propozycje związane z założeniem samej lokaty bankowej, jak i te wymagające wywiązania się z towarzyszących wymogów np. założenia rachunku osobistego lub zagwarantowania ustalonych wpływów na rachunek.

Lokaty w Santander Consumer Bank do 1 miesiąca

Zakres kwoty
1 000 - 400 000
Procent
0,25 %
Okres
1 mies.
Pokaż więcej ▾
Zakres kwoty
od 1 000
Procent
0,25 %
Okres
1 mies.
Pokaż więcej ▾
Zakres kwoty
1 000 - 400 000
Procent
0,25 %
Okres
1 mies.
Pokaż więcej ▾

Na wiodącym miejscu podium jednomiesięcznych depozytów bankowych znalazła się Lokata Online Santander Consumer Bank. Wysokie oprocentowanie wsadu powoduje, że oferta jest obecnie najlepszym rozwiązaniem na rynku. Oprocentowanie lokaty wynosi 0,25%, co oferuje wysoki profit, równy 1,66 zł.

Na kolejnym miejscu w rankingu depozytów znalazła się oferta Lokata Direct+ Santander Consumer Bank. Oprocentowanie tego depozytu sięga 0,25%. Przekłada się to na zysk w wysokości 1,66 zł.

Zestawienie zamyka propozycja Santander Consumer Bank. Lokata Online Nowe Środki oferuje oprocentowanie w wysokości 0,25%. W rezultacie osoba lokująca swoje oszczędności na koniec otrzymuje odsetki równe 1,66 zł. Pomimo trzeciej pozycji w rankingu jest to w dalszym ciągu bardzo korzystna lokata.

Lokaty w Santander Consumer Bank od 2 do 3 miesięcy

Zakres kwoty
1 000 - 400 000
Procent
0,60 %
Okres
3 mies.
Pokaż więcej ▾
Zakres kwoty
od 1 000
Procent
0,60 %
Okres
3 mies.
Pokaż więcej ▾
Zakres kwoty
1 000 - 400 000
Procent
0,60 %
Okres
3 mies.
Pokaż więcej ▾

Listę najkorzystniejszych dwu i trzymiesięcznych depozytów bankowych otwiera propozycja Lokata Online Santander Consumer Bank. Rozwiązanie to daje zapewnienie sprawnego pomnażania pieniędzy dzięki stopie procentowej wynoszącej 0,60%. Oferta ta oferuje wysoki profit w wysokości równej 11,98 zł.

Następne miejsce na podium lokat dwumiesięcznych i trzymiesięcznych przypadło ofercie Santander Consumer Bank. Lokata Direct+ zachęca ponadprzeciętną stopą procentową wynoszącą 0,60%. Za sprawą lokaty można wzbogacić się o 11,98 zł, co jest nad wyraz dobrym rezultatem.

Na trzecim miejscu podium uplasowała się oferta Lokata Online Nowe Środki Santander Consumer Bank. Przy użyciu oprocentowania na poziomie 0,60% końcowy profit z lokaty wynosi 11,98 zł. To w dalszym ciągu ponadprzeciętny efekt.

Lokaty w Santander Consumer Bank od 4 do 6 miesięcy

Zakres kwoty
od 1 000
Procent
1,20 %
Okres
6 mies.
Pokaż więcej ▾
Zakres kwoty
1 000 - 400 000
Procent
1,20 %
Okres
6 mies.
Pokaż więcej ▾
Zakres kwoty
od 1 000
Procent
1,20 %
Okres
6 mies.
Pokaż więcej ▾

W obszarze lokat o okresie od 4 do 6 miesięcy, najlepszym rozwiązaniem jest oferta Lokata Zysk+ Santander Consumer Bank. Zachęcające oprocentowanie we wskazanym przedziale czasowym równe 1,20%, daje 47,93 zł oczekiwanego zysku.

Na następnym miejscu zestawienia widnieje propozycja Lokata Online Santander Consumer Bank. Za sprawą wciąż wysokiego oprocentowania równego 1,20% lokata daje możliwość uzyskania zadowalającego zysku w wysokości 47,93 zł.

Zestawienie zamyka lokata Lokata Direct+ Santander Consumer Bank, oferując oprocentowanie w wysokości 1,20%. W rezultacie osoba lokująca swoje oszczędności na koniec zgarnie odsetki w wysokości 47,93 zł.

Lokaty w Santander Consumer Bank od 7 do 12 miesięcy

Zakres kwoty
1 000 - 400 000
Procent
2 %
Okres
12 mies.
Pokaż więcej ▾
Zakres kwoty
od 1 000
Procent
2 %
Okres
12 mies.
Pokaż więcej ▾
Zakres kwoty
od 1 000
Procent
2 %
Okres
12 mies.
Pokaż więcej ▾

Zestawienie lokat o czasie zapadalności od 6 miesięcy do roku na pierwszym miejscu pojawiła się Lokata Online Nowe Środki Santander Consumer Bank. Wszystko to za sprawą konkurencyjnego oprocentowania równego 2%. Gwarantuje to profit w wysokości 162 zł.

Na drugim stopniu podium znalazła się oferta Santander Consumer Bank. Lokata Direct+ Wzrost to wysokie oprocentowanie równe 2%. Korzystając z przedstawionej propozycji bez trudu sięgnąć można odsetki równe 162 zł.

Na ostatnim miejscu podium znalazła się Lokata Zysk+ Wzrost Santander Consumer Bank. Biorąc pod uwagę wysokość oprocentowania lokaty równy 2% pozycja w rankingu nie jest przypadkowa. depozyt ten gwarantuje odsetki w wysokości 162 zł.

Lokaty w Santander Consumer Bank powyżej 12 miesięcy

Zakres kwoty
1 000 - 400 000
Procent
2,60 %
Okres
36 mies.
Pokaż więcej ▾
Zakres kwoty
od 1 000
Procent
2,60 %
Okres
36 mies.
Pokaż więcej ▾
Zakres kwoty
od 1 000
Procent
2,60 %
Okres
36 mies.
Pokaż więcej ▾

Klienci preferujący zarabianie na odsetkach w dłuższym terminie, powinni przeanalizować ofertę lokat długoterminowych. Zestawienie lokat otwiera Lokata Online Nowe Środki Santander Consumer Bank. Rozwiązanie to charakteryzuje korzystna stopa procentowa równa 2,60%. W tym momencie to zwycięska lokata gwarantująca uzyskać zysk w wysokości 631,80 zł.

Na drugim stopniu podium znalazła się Lokata Direct+ Wzrost Santander Consumer Bank. Lokatę charakteryzuje nieco niższe oprocentowanie równe 2,60%. Przekazując na lokatę oszczędności wyglądać można dochodu wynoszącego 631,80 zł.

Lokata Zysk+ Wzrost Santander Consumer Bank jest propozycją znajdującą się na ostatnim miejscu podmium. Oprocentowanie w na poziomie 2,60%, gwarantuje profit w wysokości 631,80 zł.