Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00

Lokaty – Santander Consumer Bank

Przegląd depozytów terminowych stworzony został w oparciu o ściśle ustalone założenia. Stopa procentowa lokaty podawana jest każdorazowo w skali roku, a wysokość zysku szacowana jest dla wkładu w kwocie 10 000 zł. Zysk obliczany jest na podstawie roku liczącego 365 dni. W rankingu wyszczególniono propozycje związane z założeniem samej lokaty bankowej, jak i te wymagające wywiązania się z towarzyszących wymogów np. założenia rachunku osobistego lub zagwarantowania ustalonych wpływów na rachunek.

Lokaty w Santander Consumer Bank do 1 miesiąca

w banku
Zakres kwoty
od 1 000
Oprocentowanie:
Procent
1,50 %
Okres
1 mies.

Szczegóły oferty
Zakres kwoty
1 000 - 400 000
Oprocentowanie:
Procent
0,70 %
Okres
1 mies.
Szczegóły oferty

Na wiodącym miejscu podium jednomiesięcznych depozytów bankowych znalazła się Santander Consumer Bank. Wysokie oprocentowanie wsadu powoduje, że oferta jest obecnie najlepszym rozwiązaniem na rynku. Oprocentowanie lokaty wynosi 1,50%, co oferuje wysoki profit, równy .

Na kolejnym miejscu w rankingu depozytów znalazła się oferta Lokata Online Nowe Środki Santander Consumer Bank. Oprocentowanie tego depozytu sięga 0,70%. Przekłada się to na zysk w wysokości .

Lokaty w Santander Consumer Bank od 2 do 3 miesięcy

Zakres kwoty
1 000 - 400 000
Oprocentowanie:
Procent
6,50 %
Okres
3 mies.
Szczegóły oferty
w banku
Zakres kwoty
od 1 000
Oprocentowanie:
Procent
1,75 %
Okres
3 mies.
Szczegóły oferty
w banku
Zakres kwoty
od 1 000
Oprocentowanie:
Procent
1,50 %
Okres
2 mies.
Szczegóły oferty

Listę najkorzystniejszych dwu i trzymiesięcznych depozytów bankowych otwiera propozycja Lokata Online Nowe Środki Santander Consumer Bank. Rozwiązanie to daje zapewnienie sprawnego pomnażania pieniędzy dzięki stopie procentowej wynoszącej 6,50%. Oferta ta oferuje wysoki profit w wysokości równej .

Następne miejsce na podium lokat dwumiesięcznych i trzymiesięcznych przypadło ofercie Santander Consumer Bank. Lokata Zysk+ Progresja zachęca ponadprzeciętną stopą procentową wynoszącą 1,75%. Za sprawą lokaty można wzbogacić się o , co jest nad wyraz dobrym rezultatem.

Na trzecim miejscu podium uplasowała się oferta Lokata Zysk+ Progresja Santander Consumer Bank. Przy użyciu oprocentowania na poziomie 1,50% końcowy profit z lokaty wynosi . To w dalszym ciągu ponadprzeciętny efekt.

Lokaty w Santander Consumer Bank od 4 do 6 miesięcy

Zakres kwoty
1 000 - 400 000
Oprocentowanie:
Procent
6,75 %
Okres
6 mies.
Szczegóły oferty
Zakres kwoty
1 000 - 400 000
Oprocentowanie:
Procent
3,30 %
Okres
6 mies.
Szczegóły oferty
w banku
Zakres kwoty
od 1 000
Oprocentowanie:
Procent
2,40 %
Okres
6 mies.
Szczegóły oferty

W obszarze lokat o okresie od 4 do 6 miesięcy, najlepszym rozwiązaniem jest oferta Lokata Online Nowe Środki Santander Consumer Bank. Zachęcające oprocentowanie we wskazanym przedziale czasowym równe 6,75%, daje oczekiwanego zysku.

Na następnym miejscu zestawienia widnieje propozycja Lokata Online Nowe Środki Santander Consumer Bank. Za sprawą wciąż wysokiego oprocentowania równego 3,30% lokata daje możliwość uzyskania zadowalającego zysku w wysokości .

Zestawienie zamyka lokata Lokata Zysk+ Wzrost Santander Consumer Bank, oferując oprocentowanie w wysokości 2,40%. W rezultacie osoba lokująca swoje oszczędności na koniec zgarnie odsetki w wysokości .

Lokaty w Santander Consumer Bank od 7 do 12 miesięcy

Zakres kwoty
1 000 - 400 000
Oprocentowanie:
Procent
6,50 %
Okres
12 mies.
Szczegóły oferty
w banku
Zakres kwoty
od 1 000
Oprocentowanie:
Procent
3,25 %
Okres
12 mies.
Szczegóły oferty
w banku
Zakres kwoty
od 1 000
Oprocentowanie:
Procent
3 %
Okres
11 mies.
Szczegóły oferty

Zestawienie lokat o czasie zapadalności od 6 miesięcy do roku na pierwszym miejscu pojawiła się Lokata Online Nowe Środki Santander Consumer Bank. Wszystko to za sprawą konkurencyjnego oprocentowania równego 6,50%. Gwarantuje to profit w wysokości .

Na drugim stopniu podium znalazła się oferta Santander Consumer Bank. Lokata Zysk+ Progresja to wysokie oprocentowanie równe 3,25%. Korzystając z przedstawionej propozycji bez trudu sięgnąć można odsetki równe .

Na ostatnim miejscu podium znalazła się Lokata Zysk+ Progresja Santander Consumer Bank. Biorąc pod uwagę wysokość oprocentowania lokaty równy 3% pozycja w rankingu nie jest przypadkowa. depozyt ten gwarantuje odsetki w wysokości .

Lokaty w Santander Consumer Bank powyżej 12 miesięcy

Zakres kwoty
1 000 - 400 000
Oprocentowanie:
Procent
5 %
Okres
24 mies.
Szczegóły oferty
Zakres kwoty
1 000 - 400 000
Oprocentowanie:
Procent
5 %
Okres
36 mies.
Szczegóły oferty
w banku
Zakres kwoty
od 1 000
Oprocentowanie:
Procent
3,20 %
Okres
36 mies.
Szczegóły oferty

Klienci preferujący zarabianie na odsetkach w dłuższym terminie, powinni przeanalizować ofertę lokat długoterminowych. Zestawienie lokat otwiera Lokata Online Nowe Środki Santander Consumer Bank. Rozwiązanie to charakteryzuje korzystna stopa procentowa równa 5%. W tym momencie to zwycięska lokata gwarantująca uzyskać zysk w wysokości .

Na drugim stopniu podium znalazła się Lokata Online Nowe Środki Santander Consumer Bank. Lokatę charakteryzuje nieco niższe oprocentowanie równe 5%. Przekazując na lokatę oszczędności wyglądać można dochodu wynoszącego .

Lokata Zysk+ Wzrost Santander Consumer Bank jest propozycją znajdującą się na ostatnim miejscu podmium. Oprocentowanie w na poziomie 3,20%, gwarantuje profit w wysokości .

Promocje