Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00

Kalkulator zdolności kredytowej (zdolność kredytowa) - oblicz zdolność kredytową online

Korzystając z kalkulatora zdolności kredytowej w 2 min. dowiesz się, na jaką maksymalną kwotę kredytu możesz liczyć. Wskaż okres finansowania i oprocentowanie potencjalnego zobowiązania oraz określ sumę miesięcznych wydatków i dochodów. Kiedy poznasz już swoją zdolność kredytową, bez przeszkód skorzystaj z bezpłatnej porady naszego konsultanta. Pamiętaj jednak, że ostateczny wynik zdolności kredytowej poznasz dopiero po złożeniu wniosku kredytowego w konkretnej instytucji. Każdy podmiot ma inną politykę kredytową i wylicza ten parametr w sposób indywidualny.
Nasi klienci oceniają nas na
4.9

Czym jest zdolność kredytowa?

 • Jak działa kalkulator zdolności kredytowej?

  Nasz kalkulator zdolności kredytowej pomaga oszacować jaką w przybliżeniu maksymalną kwotę będziesz mógł uzyskać w ramach kredytu hipotecznego lub gotówkowego w oparciu o podane informacje. Wstępne oszacowanie zdolności kredytowej nie wymaga przygotowania żadnych dokumentów. Kalkulację możesz przeprowadzić wielokrotnie i dla kilku kombinacji. 

  Wykonanie kalkulacji wymaga podania trzech kategorii informacji:

  Informacji o poszukiwanym kredycie, które obejmują:

  • okres spłaty zobowiązania – maksymalnie do 35 lat, przy czym tak długi okres finansowania jest zastrzeżony dla kredytów hipotecznych, natomiast w razie zainteresowania kredytem gotówkowym wpisz maksymalnie 10 lat
  • wartość oprocentowania kredytu – przygotowaną na podstawie przykładowej oferty

  Wysokość miesięcznych wydatków, chodzi o:

  • wysokość miesięcznych rat innych kredytów, pożyczek itp.
  • wysokość limitów przyznanych w ramach posiadanych kart kredytowych – chodzi zarówno o te karty kredytowe, z których korzystasz na co dzień jak i te wykorzystywane sporadycznie, bo te również wpływają na obniżenie zdolności kredytowej
  • miesięczne stałe wydatki związane z utrzymaniem np. – czynsz, który musisz zapłacić, rachunki za prąd, telewizję, internet i inne

  Twoja aktualna sytuacja finansowa czyli:

  • dochód netto
  • rodzaj zatrudnienia – masz do wyboru kilka opcji: od umowy o pracę , poprzez umowy cywilnoprawne, działalność gospodarczą po emeryturę lub rentę
  • liczba osób, która pozostaje na Twoim utrzymaniu

  Po wypełnieniu wszystkich pól wybierz przycisk “Oblicz zdolność” i gotowe. Kalkulator poda kwotę, którą możesz aktualnie pożyczyć wyliczoną w oparciu o Twoją sytuację finansową. Chcesz sprawdzić czy rezygnacja z kart kredytowych lub spłata innych zobowiązań wpłynie na wysokość Twojej zdolności kredytowej? Nic prostszego. Wystarczy, że zmienisz wysokość interesującego Cię parametru i jeszcze raz klikniesz przycisk “Oblicz zdolność”. Dzięki takiej opcji możesz też sprawdzić co zmienić w ramach Twojej sytuacji finansowej, aby móc pożyczyć więcej. 

  Oblicz zdolność kredytową i sprawdź jaką maksymalną kwotę kredytu hipotecznego lub gotówkowego możesz uzyskać.

  Jeśli na tym etapie szukasz finansowania, wpisz swoje imię, numer telefonu oraz opcjonalnie adres e-mail oraz zaakceptuj wymagane zgody i zamów kontakt naszego konsultanta, który pomoże Ci dobrać najkorzystniejsze finansowanie do Twoich potrzeb.

 • Dla jakich kredytów działa wiarygodny kalkulator zdolności kredytowej?

  Kalkulator zdolności kredytowej został zoptymalizowany pod kątem dwóch najczęściej zaciąganych typów kredytów, których poszukują nasi użytkownicy – kredytów gotówkowych i kredytów hipotecznych. W praktyce sprawdzając swoją zdolność kredytową, większość korzystających z kalkulatora zdolności kredytowej chce poznać swoją zdolność do zaciągnięcia kredytu hipotecznego.

  Kredyty hipoteczne są przeważnie najwyższym kwotowo i najbardziej długoterminowym zobowiązaniem zaciąganym przez użytkowników kalkulatora. Kalkulator zdolności kredytowej pozwala także sprawdzić zdolność kredytową w przypadku krótszych zobowiązań, a więc kredytów gotówkowych i samochodowych. Nie powinien być natomiast wykorzystywany do obliczania zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Kalkulator zdolności kredytowej został oparty o dane i informacje od banków dotyczące osób fizycznych. Mimo iż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej rzeczywista zdolność kredytowa może być bardzo podobna do wyliczonej z pomocą kalkulatora to nie możemy tego zagwarantować. Nasz kalkulator zdolności kredytowej pozwoli Ci za darmo wyliczyć Twoją zdolność jeśli starasz się o kredyt gotówkowy lub kredyt hipoteczny.

 • Jak skorzystać z kalkulatora zdolności kredytowej?

  Oferowany przez nas kalkulator zdolności kredytowej uproszczony został do minimum. Użytkownik powinien wypełnić krótki formularz podzielony na trzy sekcje. Pierwsza dotyczy planowanego kredytu, gdzie należy wskazać oprocentowanie oraz okres finansowania (w latach). W sekcji drugiej użytkownik powinien określić sumę swoich miesięcznych wydatków, wynikających z koniecznością utrzymania gospodarstwa domowego, a także związanych ze spłatą innych zobowiązań. W ostatniej sekcji należy wskazać miesięczny dochód „na rękę”, rodzaj zatrudnienia i liczbę osób na utrzymaniu.

  Po wypełnieniu formularza wystarczy nacisnąć przycisk „oblicz zdolność”, a kalkulator zwróci dokładną kwotę o jaką może ubiegać się wnioskodawca. Użytkownik może od razu zamówić kontakt telefoniczny i skorzystać z bezpłatnej porady naszego konsultanta lub obliczona zdolność kredytowa może być wykorzystywana do innych celów.  

 • Co to jest zdolność kredytowa?

  Zdolność kredytowa określa możliwość spłaty zaciągniętego zobowiązania, powiększonego o odsetki, w terminach określonych w umowie. Weryfikacja zdolności kredytowej pozwala bankom oszacować poziom ryzyka związany z udzieleniem finansowania konkretnej osobie, a także ustalić maksymalną kwotę zobowiązania, które może zaciągnąć potencjalny wnioskodawca. W rzeczywistości procedura ta zabezpiecza nie tylko interesy banku, ale także chroni klienta przed dotkliwymi skutkami przekredytowania. 

  Zdolność kredytowa jest zależna od czasu na jakie ma zostać zaciągnięte zobowiązanie, a także warunków jego spłaty. Decydując się na dłuższy termin spłaty, powiększasz swoją zdolność kredytową (możesz pożyczyć większą kwotę), ale wzrasta też całkowity koszt spłaty.  Nasz wiarygodny kalkulator zdolności kredytowej pomoże Ci wyliczyć Twoją zdolność jeśli starasz się o kredyt gotówkowy lub kredyt hipoteczny. W przypadku kredytu hipotecznego zdolność musi być na bardzo dobrym poziomie. Oferty kredytów hipotecznych możesz sprawdzić w naszej porównywarce.

 • Co wpływa na zdolność kredytową?

  Bank oceniając zdolność kredytową klienta dokonuje dwuetapowej analizy, która dzieli się na ilościową i jakościową.

  Do elementów, które mają największy wpływ na wysokość zdolności kredytowej w zakresie analizy ilościowej możemy zaliczyć:

  • dochody – pod uwagę brana jest zarówno wysokość dochodów, jak i źródło utrzymania. Instytucje finansowe doceniają przede wszystkim pewne i stabilne dochody, dlatego umowa o pracę na czas nieokreślony jest najczęściej cenionym źródłem wynagradzania. Choć aktualnie uzyskanie kredytu jest możliwe, kiedy osiągasz dochodów w oparciu o umowy cywilnoprawne, emeryturę, rentę czy prowadzoną działalność gospodarczą. 
  • wysokość miesięcznych kosztów utrzymania – czyli stałe wydatki w ramach prowadzonego gospodarstwa domowego, czynsz, rachunki za prąd, gaz itp. 
  • aktualne posiadane inne zobowiązania finansowe – czyli pożyczki, kredyty, karty kredytowe, chwilówki, debety. Warto pamiętać, że na obniżenie zdolności kredytowej wpłynie również poręczenie  innej osobie. 

  Analiza jakościowa obejmuje analizę takich danych jak:

  • wiek – wpływa na ewentualną maksymalną długość okresu spłaty zobowiązania – jeśli bank określa maksymalny wiek kredytobiorcy,
  • stan cywilny
  • liczba osób w gospodarstwie domowym
  • status majątkowy i finansowy – np. posiadane nieruchomości
  • wykształcenie
  • staż pracy
  • zawód
  • zajmowane stanowisko 

  W ramach analizy jakościowej bank bierze pod uwagę również historię kredytową, którą weryfikuje w oparciu o dane wpisane do Biura Informacji Kredytowej. 

  Warto też pamiętać, że na ostateczną kwotę kredytu wpłyną również inne czynniki bezpośrednio związane z kredytem:

  • okres spłaty kredytu hipotecznego lub gotówkowego – im krótszy, tym mniej można będzie pożyczyć, natomiast wydłużenie okresu kredytowania pozwoli na uzyskanie wyższej kwoty kredytu
  • rodzaj rat – raty malejące lub stałe – te pierwsze oznaczają tańszy kredyt, ale też początkowo wyższą ratę, która wymaga wysokiej zdolności kredytowej. Raty równe to stałe obciążenie przez cały okres spłaty zobowiązania i niższe wymagania w zakresie zdolności kredytowej. 
  • dodatkowe zabezpieczenie spłaty – np. drugi kredytobiorca, ubezpieczenie itp. 
  • całkowity koszt kredytu – wysokość oprocentowania, prowizji itp.
 • Jak sprawdzić zdolność kredytową?

  Swoją zdolność kredytową możesz sprawdzić bezpośrednio w banku lub podczas spotkania z pośrednikiem kredytowym. Jednak najprościej i w dodatku bez wychodzenia z domu zdolność kredytową sprawdzisz za pomocą naszego kalkulatora. Bezpłatnie i bez żadnych dokumentów.  Kalkulację możesz zrobić kilka razy uwzględniając tylko swojej dochody do oszacowania zdolności kredytowej albo biorąc pod uwagę także dochody dodatkowej osoby, z którą możesz złożyć wniosek. Porównując sprawdzisz, która opcja jest dla Ciebie bardziej korzystna. Możesz również uwzględnić kilka różnych okresów spłaty, żeby sprawdzić jaki taka zmiana będzie miała wpływ na wysokość kwoty, którą możesz pożyczyć. Sprawdź jakie to proste. Weryfikacja Twoich możliwości finansowych zajmie Ci tylko 2 minuty.  

 • Co składa się na moją zdolność kredytową?

  Najważniejszym aspektem oceny zdolności kredytowej jest sprawdzenie, czy osoba planująca zaciągnąć zobowiązanie dysponuje nadwyżką finansową pozwalającą na spłatę kolejnego kredytu. W tym celu bank weryfikuje wysokość i jakość miesięcznych dochodów wnioskodawcy, a następnie pomniejsza je o koszty przypadające na ten sam okres. Zaliczamy do nich obciążenia wynikające z utrzymania gospodarstwa domowego czy samochodu. Istotne są także koszty wynikające z obsługi dotychczasowych kredytów i pożyczek – w tym dostępnych, a niewykorzystywanych, limitów kredytowych. 

  Bank równolegle przeprowadzi analizę jakościową, która pozwoli ocenić skłonność kredytobiorcy do spłaty kredytu w terminie. W tym celu zweryfikuje m.in. wiek, wykształcenie, wykonywany zawód, staż pracy czy stan cywilny osoby ubiegającej się o pożyczkę. Bank sprawdzi również, czy wnioskodawca posiadał w przeszłości inne zobowiązania i czy spłacał je w terminie. W tym celu weryfikowane są rejestry prowadzone przez Biuro Informacji Kredytowej. Osoby dopuszczające się rażących opóźnień w spłacie dotychczasowych zobowiązań muszą liczyć się z zaostrzeniem warunków finansowania, a nawet z odrzuceniem wniosku przez bank.

 • Jak bank weryfikuje zdolność kredytową?

  Sprawdzenie zdolności kredytowej może się różnić w zależności od tego czy proces weryfikacji dotyczy kredytu hipotecznego czy gotówkowego.

  Kredyt hipoteczny to zobowiązanie wysokie oraz długoterminowe – sięgające nawet 35 lat spłaty. Dlatego weryfikacja zdolności kredytowej wnioskodawcy będzie prowadzona przez bank wnikliwie i dłużej niż ma to miejsce przy klasycznym kredycie gotówkowym. Według przepisów ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami bank ma 21 dni na rozpatrzenie kompletnego wniosku kredytowego. 

  Badaniu podlega zarówno tożsamość wnioskodawcy, jego sytuacja finansowa w oparciu o załączone dokumenty finansowe. Kredytobiorca sprawdzi też dotychczasową historię kredytową wnioskodawcy w BIK. Dodatkowo w ramach kredytu hipotecznego wydanie decyzji wymaga wyceny nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie spłaty zobowiązania. 

  Na decyzję w zakresie uzyskania kredytu gotówkowego będziesz czekać krócej – czasem pieniądze można otrzymać już w dniu złożenia wniosku. Ocena zdolności kredytowej w przypadku wniosku o kredyt gotówkowy obejmuje standardowe etapy:

  • weryfikacja tożsamości
  • sprawdzenie historii kredytowej w BIK
  • weryfikacja dokumentów finansowych

  W najkorzystniejszej sytuacji są osoby, które składają wniosek o kredyt do banku, w którym posiadają rachunek bankowy, na który wpływa wynagrodzenie. W tym przypadku ograniczona będzie również liczba dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku. Bank może ocenić sytuację finansową takiego klienta w oparciu o historię przepływów na rachunku bankowym. Jeśli posiadasz dodatkowe dochody, które nie wpływają na poddany weryfikacji rachunek bankowy, to dla podwyższenia zdolności kredytowej dołącz dokument potwierdzający dodatkowy dochód lub wyciąg z konta, na które wpływa to dodatkowe wynagrodzenie.

 • Jak samodzielnie obliczyć zdolność kredytową?

  Obliczenie zdolności kredytowej w uproszczeniu polega na wskazaniu jaką kwotą dysponujesz miesięcznie po pokryciu wszystkich stałych wydatków. Pozostała nadwyżka powinna wystarczyć na terminową spłatę nowego zobowiązania. 

  Żeby samodzielnie obliczyć zdolność kredytową należy zsumować wszystkie stałe miesięczne dochody, a następnie odjąć stałe wydatki takie jak opłaty za wynajem mieszkania, rachunki za media, raty innych zobowiązań, limity na kartach kredytowych i inne. Jeśli planujesz wziąć kredyt wspólnie np. z współmałżonkiem, wówczas do zdolności kredytowej wliczane są zarówno stałe dochody, jak i wydatki tej drugiej osoby. Choć teoretycznie takie obliczenia wydają się dość proste, to jednak w praktyce w pełni nie oddadzą zdolności kredytowej wyliczonej przez bank. 

  Instytucje finansowe szacują zdolność do terminowej spłaty zobowiązania również w oparciu o dotychczasową historię kredytową weryfikując BIK czyli Biuro Informacji Kredytowej. Biorą pod uwagę również elementy jakościowe, takie jak wiek, wykształcenie, liczba osób na utrzymaniu, rodzaj zatrudnienia, stan cywilny. Dopiero zbadanie wszystkich elementów daje pełny obraz pokazujący sytuację finansową osoby wnioskującej o kredyt.

  Dodatkowo zdolność kredytowa zależy również od okresu na jaki chcesz zaciągnąć zobowiązanie: dłuższy okres spłaty, to niższa rata – zatem jeśli wybierzesz maksymalny okres spłaty, wówczas możesz pożyczyć więcej. Pamiętaj jednak, że konsekwencją takiego wyboru będzie droższy kredyt.  

 • Jak obliczyć zdolność kredytową dla kredytu gotówkowego?

  Zdolność kredytową potrzebną do uzyskania kredytu gotówkowego możesz oszacować za pomocą naszego kalkulatora. Pamiętaj tylko, że maksymalny okres kredytu gotówkowego wynosi 10 lat. Wysokość oprocentowania możesz znaleźć w dowolnej, interesującej Cię ofercie kredytowej. Pozostałe elementy wpisz zgodnie ze stanem na dzień wypełnienia danych w kalkulatorze. 

 • Jak obliczyć zdolność kredytową dla kredytu hipotecznego?

  Zdolność kredytową potrzebną dla uzyskania kredytu hipotecznego możesz sprawdzić za pomocą naszego kalkulatora podobnie jak przy kalkulacji dla kredytu gotówkowego, z tym że okres spłaty zobowiązania możesz wydłużyć do 35 lat. Oprocentowanie będzie niższe niż w przypadku kredytu gotówkowego. Można je sprawdzić w ramach przykładowej oferty. Pozostałe elementy, takie jak kwoty dotyczące wydatków czy informacje w zakresie aktualnego zatrudnienia będą tożsame jak przy kredycie gotówkowym. Całkowita kwota kredytu zależy od zdolności kredytowej.

 • Jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia zdolności kredytowej?

  Dokumenty wymagane do wniosku kredytowego możemy podzielić na dwie kategorie:

  • potwierdzające tożsamość wnioskodawcy – np. dowód osobisty
  • dokumenty finansowe, które odegrają kluczową rolę w ustalaniu zdolności kredytowej.

  W przypadku kredytu hipotecznego załącznikiem do wniosku będą również dokumenty dot. nieruchomości, na które zostanie ustanowione zabezpieczenie. 

  Rodzaj wymaganych przez bank dokumentów finansowych zależy głównie od źródła dochodów. Jednak katalog akceptowanych dokumentów może się różnić w zależności od oferty. 

  Do tych najczęściej wymaganych zaliczymy:

  dla umowy o pracę:

  • oświadczenie o dochodach,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości miesięcznych dochodów od pracodawcy,
  • wyciąg z konta bankowego, na które wpływa wynagrodzenie, za wskazany okres (najczęściej od 3 do 6 ostatnich miesięcy),
  • deklaracja podatkowa PIT-37 za ostatni rok (czasem dwa lata) z potwierdzeniem przyjęcia przez Urząd Skarbowy,

  dla umowy o dzieło i umowy zlecenia: 

  • zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości miesięcznych dochodów,
  • wyciągu z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy,
  • czasem również konieczne może być przedstawienie kopii zawartych umów potwierdzających wykonanie zlecenia lub dzieła,
  • rachunków z umów cywilnoprawnych
  • deklaracji podatkowej PIT-37 za ostatni rok (czasem za dwa lata) z potwierdzeniem przyjęcia przez Urząd Skarbowy,

  dla prowadzonej działalności gospodarczej w formie ryczałtu:

  • deklaracja podatkowa PIT 36/PIT 36L z załącznikiem PIT-B za ostatni rok,
  • KPiR za rok bieżący i poprzedni,
  • ewidencja środków trwałych i stawek amortyzacji za wskazany przez bank okres,
  • oświadczenie o nieposiadaniu konta firmowego – jeśli do prowadzenia działalności używamy konta prywatnego.

  dla działalności gospodarczej przy pełnej księgowości:

  • deklaracja podatkowa PIT lub CIT za ostatni rok lub dwa ostatnie lata,
  • bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok lub ostatnie dwa lata obrachunkowe,
  • bilans i rachunek zysków i strat za okres bieżący – w zależności od rozliczeń za ostatni zamknięty miesiąc lub kwartał,
  • ewidencja środków trwałych i stawek amortyzacyjnych.

  Nasz kalkulator zdolności kredytowej wyliczy za darmo Twoją zdolność kredytową!

 • Jak podwyższyć zdolność kredytową?

  Bez względu na rodzaj kredytu o który chcesz złożyć wniosek, zawsze masz możliwość zwiększyć zdolność kredytową, choć takie działania zwykle wymagają czasu. 

  Dochody

  Podstawowe znaczenie dla możliwości terminowej spłaty kredytu ma oczywiście wysokość dochodów. Pod uwagę brana jest jednak również stabilność dochodów i źródło zatrudnienia. Jeśli otrzymujesz wynagrodzenie w oparciu o umowę zlecenie, nawet jeśli wypłacane cyklicznie i od dłuższego czasu w taki sposób – sprawdź czy nie możesz zamienić tego rodzaju współpracy na umowę o pracę. Podobnie przed złożeniem wniosku kredytowego warto zadbać o zmianę umowę o pracę na czas określony na czas nieokreślony. Takie wydawać by się mogło, kosmetyczne zmiany, pozytywnie wpłyną na ocenę zdolności kredytowej.

  Wysokość wydatków

  Obok dochodów pod uwagę brane są również wydatki, którym również warto się uważnie przyjrzeć przed złożeniem wniosku o kredyt w banku. W pierwszej kolejności trzeba wziąć pod uwagę stałe obciążenia. Rachunków za mieszkanie raczej nie zmniejszymy, choć zawsze warto próbować np. zmniejszyć zużycie prądu i w ten sposób płacić mniej. Kredytodawca weźmie również pod uwagę inne Twoje zobowiązania finansowe – raty pożyczek, kredytów czy kart kredytowych lub debetów na koncie. Każdy z tych produktów obniża zdolność kredytową, co w praktyce oznacza, że możesz pożyczyć mniej. Spłata części dotychczasowych zobowiązań oraz rezygnacja z karty kredytowej lub debetu poprawi zdolność kredytową. Takie działanie będzie szczególnie istotne przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny.  

  Historia kredytowa

  Kolejnym czynnikiem, który ma wpływ na zdolność kredytową będzie dobra historia kredytowa. Banki weryfikują historię spłat zobowiązań kredytobiorcy m.in. za pośrednictwem BIK czyli w Biurze Informacji Kredytowej, gdzie odnotowywane są zarówno pozytywne, jak i negatywne zdarzenia z zakresu spłat. Terminowe regulowanie rat buduje obraz rzetelnego pożyczkobiorcy, dzięki temu takiej osobie łatwiej pożyczyć pieniądze w przyszłości. Dlatego o dobrą historię kredytową warto dbać przez cały czas. Można zacząć od karty kredytowej i jej spłaty bez przekroczenia okresu bezodsetkowego. Warto pamiętać, że posiadanie historii kredytowej, jest równie ważne jak brak negatywnych wpisów. Więc brak jakichkolwiek zobowiązań w przeszłości wcale nie musi być ocenione przez bank pozytywnie. 

  Rodzaj kredytu

  Obok działań, które można podjąć przed otrzymaniem kredytu, wpływ na wysokość kwoty zobowiązania mają również pewne elementy dotyczące samego kredytu. Wybór dłuższego okresu spłaty sprawia, że zyskasz niższą ratę, a tym samym możesz pożyczyć więcej, choć sam kredyt będzie droższy. 

  Wybór rat

  Innym czynnikiem mającym wpływ na wysokość zdolności kredytowej jest wybór rat równych zamiast malejących. Te drugie wymagają posiadania wyższej zdolności kredytowej, z uwagi na większe obciążenie i wyższe raty w początkowej fazie kredytu. Warto jednak zaznaczyć, że rata malejąca oznacza jednak niższy koszt kredytu. Wybór pomiędzy ratą równą a malejącą ma znaczenie przede wszystkim przy kredytach hipotecznych. 

  Złożenie wniosku o kredyt hipoteczny z drugim wnioskodawcą

  Jeszcze innym czynnikiem mającym wpływ na podwyższenie zdolności kredytowej jest złożenie wniosku kredytowej z inną osobą, która sama ma dobrą zdolność kredytową. To rozwiązanie stosowane jest często przy kredycie hipotecznym na zakup mieszkania lub domu. Stabilne dochody obu wnioskodawców i ich dobra historia kredytowa mogą przełożyć się na uzyskanie wyższej kwoty kredytu, a także wynegocjowanie lepszych warunków finansowych w zakresie spłaty zobowiązania. 

  Wkład własny

  Na wyższe możliwości negocjacyjne z bankiem w zakresie warunków kredytu hipotecznego może również wpłynąć wysokość zebranego wkładu własnego, ponad to czego minimalnie oczekuje bank. 

 • Dlaczego oprocentowanie kredytu wpływa na zdolność kredytową?

  Oprocentowanie kredytu wpływa na koszt jego spłaty, a więc też na kwotę, którą musisz ostatecznie zwrócić bankowi. Zdolność kredytowa jest właśnie oszacowaną możliwością spłaty zobowiązania w danym czasie.  Dlatego nawet nieznaczne podniesienie oprocentowania kredytu, będzie widoczne w kalkulatorze obniżając Twoją zdolność kredytową.  

  Zaciągając kredyt na lepszych warunkach, masz wyższą (nawet jeśli minimalnie) zdolność kredytową. To kolejny powód, by korzystać z internetowych narzędzi do porównywania ofert bankowych 

 • Co jest potrzebne do kalkulacji?

  Skorzystanie z naszego kalkulatora zdolności nie wymaga załączania jakichkolwiek dokumentów. Większość pól, szczególnie dotyczących potencjalnego zobowiązania czy aktualnej sytuacji finansowej, wypełnić można z pamięci. Jedynie osoby korzystające z kilku kredytów i limitów w kartach powinny dokładnie oszacować sumę swoich miesięcznych obciążeń. Pozwoli to precyzyjnie określić kwotę, o jaką można ubiegać się wnioskując o kredyt. 

 • Jak raty kredytów i limity na kartach wpływają na zdolność kredytową?

  Posługując się kalkulatorem zdolności kredytowej łatwo zauważysz, że kredyty które już spłacasz, a nawet niewykorzystane limity na kartach kredytowych obniżają Twoją zdolność kredytową.  

  Konieczność spłaty comiesięcznych zobowiązań kredytowych obniża kwotę jaką możesz co miesiąc przeznaczyć np. na ratę kredytu hipotecznego. Ponieważ bank oblicza zdolność kredytową na podstawie oszacowanej kwoty jaka zostaje Ci po zapłaceniu comiesięcznych wydatków, musi wziąć pod uwagę wszystkie kredyty i zobowiązania, które spłacasz.  

  Natomiast w przypadku kart kredytowych, limitów kredytowych i kredytów odnawialnych bank bierze pod uwagę najgorszy scenariusz. Zakłada, że wykorzystasz cały dostępny limit kwotowy, wydasz pieniądze i zostanie Ci do spłaty de facto kolejny kredyt (np. zadłużenie na karcie). Takie założenie jest słuszne, ponieważ bank udzielający Ci kredytu, nie ma możliwości kontrolowania Twoich wydatków.  

  Dlatego jeśli chcesz poprawić swoją zdolność kredytową np. starając się o kredyt hipoteczny, może opłacić Ci się zamknięcie kart kredytowych, których limitu nie wykorzystujesz.  

  Pamiętaj też, że w kontekście obliczania zdolności kredytowej na podstawie wpisanych przez Ciebie kwot kredytów i limitów na kartach, nasz kalkulator nie jest narzędziem doskonałym. Twoja zdolność kredytowa będzie inna, jeśli do spłaty zostały Ci 2 raty po 1000 zł, a inna gdy tych rat czeka Cię jeszcze 30. Wprowadzenie dodatkowych pól określających rodzaj rat, ubezpieczeń, termin spłaty każdego zobowiązania i inne potrzebne dane skomplikowałoby to proste w założeniu narzędzie. Jeśli więc zdajesz sobie sprawę, że Twoją sytuację kredytową można określić słowami “to skomplikowane”, najlepiej zrobisz zostawiając nam dane kontaktowe i korzystając ze wsparcia naszego zespołu.

 • Czy obliczona zdolność kredytowa jest precyzyjna?

  Obliczając Twoją zdolność kredytową, kalkulator korzysta z uśrednionych wartości, które faktycznie mogą nieznacznie różnić się pomiędzy bankami. Doradca kredytowi pracujący w 3 różnych bankach, wyliczą Twoją zdolność kredytową na 3 różne (choć coraz bardziej zbliżone i ustandaryzowane sposoby) co da im 3 różne wyniki. Różnica między najniższą i najwyższą zdolnością kredytową wyliczoną w różnych bankach może wynosić do 5%, co jest istotną wartością, gdy szukasz kredytu na 500 000 zł.  

  Kalkulator da Ci odpowiedź mieszczącą się pomiędzy skrajnymi ofertami banków, co pozwoli Ci rozsądnie określić, czy otrzymasz kredyt, którego szukasz. Nigdy nie polecamy naszym klientom zaciągania kredytu hipotecznego w maksymalnej dostępnej wysokości, ponieważ takie “wyśrubowane” kredytu znacznie częściej niż inne okazują się trudne do spłaty.  

  Przykładowo, jeśli Twoja zdolność kredytowa w przypadku kredytu na 10 lat z oprocentowaniem 8% wynosi 273 360 zł, załóż, że możesz otrzymać kredyt o takiej wysokości w przynajmniej jednym banku, ale będzie to dla Ciebie ryzykowne.  

 • Po co mam wpisywać swoje dane w kalkulatorze?

  Kalkulator zdolności kredytowej pozwala Ci obliczyć zdolność kredytową bezpłatnie i bez uzupełniania danych osobowych. Jeśli masz pewność, że poradzisz sobie z wyborem i uzyskaniem kredytu, korzystając z kalkulatora nie podejmujesz żadnego zobowiązania wobec nas. Wynik jest dla Ciebie i znasz go tylko Ty.  

  Wpisz dane, gdy potrzebujesz naszego wsparcia. Współpracujemy ze wszystkimi bankami komercyjnymi w kraju. Znamy ich oferty, model działania i szanse uzyskania kredytu na dobrych warunkach. Z naszą pomocą tysiące użytkowników uzyskały kredyty. Przede wszystkim jednak Ci, którzy zaprosili nas do kontaktu otrzymali wsparcie w wyborze najlepszej bankowej oferty.  

  Wpisujesz dane nie po to, by uzyskać kredyt, ale po to by dostać go na lepszych warunkach.  Ocenę zdolności kredytowej zrobisz w 1-2 minuty.

 • Gdzie można uzyskać kredyt o wyliczonej wartości?

  Poniżej kalkulatora zdolności znajdziesz oferty kilku banków, które mają w swojej ofercie kredyt, którego potrzebujesz. Optymalnym rozwiązaniem będzie jednak wypełnienie danych kontaktowych. Nasz zespół niezwłocznie skontaktuje się z Tobą, by pomóc Ci w wyborze najlepszej oferty kredytowej i wypełnieniu wniosku kredytowego. Konsultant może też umówić Cię na rozmowę bezpośrednio z przedstawicielem banku i pomóc w przygotowaniu dokumentów potrzebnych do uzyskania kredytu hipotecznego.  

  Banki rywalizują o klientów poprzez promocje, szczególne warunki kredytowania i oferty specjalne. Oznacza, że do porównania masz nawet ponad 50 ofert kredytów gotówkowych i ponad 20 kredytów hipotecznych. Jest tego sporo, ale właśnie po to tworzymy narzędzia takie jak kalkulatory i porównywarki kredytów, by pomóc Ci w wyborze.  

  Śmiało korzystaj więc także z pomocy naszego zespołu. Pytanie nie brzmi “gdzie uzyskać kredyt”, ale “gdzie uzyskać go na najlepszych warunkach i najłatwiej”. Czekamy na Ciebie z odpowiedzią.

 • Czy można uzyskać kredyt bez zdolności kredytowej?

  Posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej to jeden z podstawowych warunków, jakie trzeba spełnić, dla uzyskania finansowania w banku. Bez względu na rodzaj produktu kredytowego. Zdolność kredytowa jest konieczna zarówno przy kredycie gotówkowym, hipotecznym, pożyczce gotówkowej, pożyczce hipotecznej czy karcie kredytowej. Dlatego całkowity brak zdolności kredytowej zawsze będzie skutkował decyzją o odmowie przyznania finansowania. 

  Czasem uzyskanie finansowania będzie możliwe dzięki dodatkowemu zabezpieczeniu spłaty: hipoteka na nieruchomości, ubezpieczenie spłaty, drugi kredytobiorca. Tym niemniej wnioskodawca również w takim przypadku musi posiadać środki, które pozwolą mu na terminową spłatę zaciągniętego zobowiązania.  Dodatkowo posiadana zdolność kredytowa ma bezpośredni wpływ na koszt kredytu hipotecznego, jak i gotówkowego. Ważne, że zawsze można zwiększyć zdolność kredytową. Nasz kalkulator zdolności kredytowej wyliczy za darmo Twoją zdolność kredytową!

 • Czy korzystanie z kalkulatora zdolności kredytowej jest bezpłatne?

  Tak. Korzystanie z kalkulatora zdolności kredytowej jak i porównywarki kredytów gotówkowych jest bezpłatne bez względu na liczbę przygotowanych kalkulacji. Aby oszacować swoją zdolność do terminowej spłaty zobowiązania nie musisz też podawać żadnych danych kontaktowych.

  Natomiast jeśli chcesz dodatkowo skorzystać z porady naszego konsultanta i poznać propozycje kredytów najlepiej dopasowanych do swoich potrzeb, zostaw nam numer telefonu, a my oddzwonimy. Nasza porada jest niezobowiązująca i również bezpłatna. Obliczenie zdolności kredytowej przez nasze narzędzie jest bardzo proste. Zobacz jak działa kalkulator zdolności kredytowej i sprawdź swoje możliwości.

 • Co to znaczy rzeczywista roczna stopa oprocentowania?

  Pełna nazwa RRSO to rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Definicję RRSO precyzuje ustawa z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim wskazując, że jest to “całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym”. Dodatkowo okres spłaty sięgający kilku czy kilkunastu miesięcy (np. biorąc kredyt gotówkowy) przekłada się na wyższy wskaźnik RRSO niż biorąc kredyt hipoteczny.

Jak działa rankomat