Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00

Karty kredytowe -

Najlepsze karty kredytowe online w 2023 r.

 • Co to jest karta kredytowa?

  Karta kredytowa to instrument płatniczy, który gości w portfelach coraz większej liczby Polaków i którym można posługiwać się z powodzeniem na całym świecie.
 • Limity kart kredytowych

  Każda karta kredytowa pozwala na wykonywanie transakcji do wysokości limitu przyznanego przez bank. Podczas korzystania z kart kredytowych należy zachować rozsądek i pamiętać o terminowej spłacie salda zadłużenia w terminie.
 • Gdzie szukać najlepszych ofert kart kredytowych?

  Najlepiej w naszym rankingu kart kredytowych, gdzie pokazujemy, czym się kierować przy wyborze poszczególnych ofert.
 • Jak korzystać z karty kredytowej?

  Korzystanie z karty kredytowej polega na dokonywaniu transakcji na podstawie przyznanego przez bank limitu kredytowego, który można spłacać w określonych ratach. Aby używać karty kredytowej:<br />
  <br />
  Upewnij się, że karta jest aktywna i nie przekroczyłeś ustalonego limitu.<br />
  Podczas zakupów, w terminalu płatniczym czy online, wybierz opcję płatności kartą kredytową.<br />
  W przypadku zakupów stacjonarnych, włoż karte do terminala lub przyłóż ją w przypadku płatności zbliżeniowych, a następnie potwierdź transakcję PIN-em lub podpisem.<br />
  Pamiętaj o regularnym sprawdzaniu salda i terminowej spłacie zadłużenia, aby uniknąć odsetek oraz utrzymania zdrowej historii kredytowej.<br />
  Korzystając z karty kredytowej, ważne jest również, by zachować ostrożność w celu uniknięcia nieautoryzowanego dostępu oraz być świadomym potencjalnych opłat i odsetek związanych z niespłaconym saldem.

Jak działa karta kredytowa?

Karta kredytowa to karta płatnicza, która umożliwia korzystanie z pieniędzy banku w ramach przyznanego limitu. Możliwość otrzymania karty kredytowej, podobnie jak typowego kredytu gotówkowego, zależy od zdolności kredytowej wnioskodawcy i jego potrzeb finansowych. 

Cechą charakterystyczną kart kredytowych jest brak powiązania z rachunkiem oszczędnościowo – rozliczeniowym, dzięki czemu z oferty tych kart płatniczych można skorzystać zarówno w swoim, jak i obcym banku. 

Choć uważane za drogie, to karty kredytowe cieszą się popularnością z uwagi na możliwość prawie bezpłatnego korzystania z pieniędzy pożyczonych od banku.  

Kluczowe znaczenie dla użytkownika karty ma pojęcie okresu bezodsetkowego, który w zależności od oferty banku wynosi około 50 – 60 dni. Spłata zadłużenia w wyznaczonym przez bank terminie oznacza brak naliczenia odsetek od wykorzystanego w tym czasie limitu. Wyjątkiem od zasady okresu bezodsetkowego mogą być m.in. wypłaty gotówki z bankomatu czy przelew bezpośrednio z rachunku bankowego karty. 

Okres bezodsetkowy występuje przy kartach kredytowych oferowanych przez banki. Karty kredytowe, których wystawcą jest firma pozabankowa mogą działać na innych zasadach, a odsetki będą z reguły naliczane już od pierwszego dnia użytkowania karty, ale również od wykorzystanego limitu.

Czym różni się karta kredytowa od karty debetowej?

Obie karty zaliczane są do kart płatniczych. Każda z nich pozwala na realizowanie płatności gotówkowych i bezgotówkowych. Podstawową różnicą pomiędzy kartą debetową a kredytową, jest własność środków z których korzysta użytkownik karty. 

Mianowicie płacąc kartą debetową korzystamy z własnych pieniędzy, które zostały zaksięgowane na naszym rachunku bankowym. Natomiast środki na karcie przyznane w ramach limitu są własnością banku. 

Kolejną różnicą jest powiązanie z kontem bankowym. Karta debetowa to narzędzie, które jest wydawane do naszego konta osobistego i jest to połączenie obligatoryjne. Natomiast karta kredytowa to samodzielny produkt bankowy, który nie wymaga połączenia z klasycznym RORem. 

W ramach oferty banku znajdziemy produkty łączone, które najczęściej wiążą się również z promocyjnymi warunkami np. niższym oprocentowaniem zaciągniętego w ramach karty kredytowej.  

Jak złożyć wniosek o kartę kredytową?

Wniosek o kartę kredytową można złożyć zarówno:

 • w placówce banku, 
 • przez infolinię, 
 • aplikację bankową,
 • przez Internet w ramach bankowości elektronicznej . 

 Aby uzyskać kartę kredytową całkowicie online należy wejść na stronę internetową danego banku oraz wypełnić wniosek o przyznanie karty i dołączyć niezbędne dokumenty. Konieczna będzie weryfikacja naszej zdolności kredytowej. Po zakończeniu całego procesu należy zaakceptować warunki i podpisać umowę. Kartę kredytową otrzymamy pocztą. Zostanie wysłana na adres korespondencyjny określony we wniosku. 

Kolejny krok to aktywacja karty. Najczęściej wystarczy dokonanie jakiejkolwiek transakcji przy jej użyciu z wykorzystaniem numeru PIN lub zalogowanie się na stronie banku lub/i telefoniczny kontakt z konsultantem danej instytucji bankowej oraz jej aktywacja zgodnie z procedurą określoną przez bank. Na tym etapie można też ustalić własny PIN do karty.

Jak bezpłatnie korzystać z karty kredytowej?

Możliwość korzystania z  karty bez żadnych kosztów dotyczy przede wszystkim kwestii braku naliczania odsetek od wykorzystanego limitu kredytowego. Sama karta kredytowa może bowiem generować koszty typu: opłata roczna, prowizja z tytułu wykonania przelewu z rachunku karty czy z tytułu wypłacenia gotówki z bankomatu. 

Natomiast korzystanie z karty zgodnie z jej podstawowym przeznaczeniem czyli realizacja płatności bezgotówkowych i przez internet w ramach dostępnego limitu, może być bezpłatne w sensie braku naliczenia przez bank odsetek od wykorzystanej kwoty. Wystarczy spłacić zadłużenie w okresie bezodsetkowym. W rezultacie otrzymujemy nieoprocentowany kredyt. 

Co to jest okres bezodsetkowy?

Okres bezodsetkowy (grace period) to pojęcie związane z bankową kartą kredytową i składa się z dwóch elementów:

 1. okres rozliczeniowy – to czas, w którym użytkownik korzysta z dostępnego w ramach karty kredytowej limitu. Okres rozliczeniowy trwa miesiąc.
 2. okres spłaty zadłużenia – to czas, na spłatę wykorzystanego zadłużenia. Kwotę do spłaty oraz wskazanie terminu, do którego należy spłacić zadłużenie bank przekaże w ramach podsumowania okresu rozliczeniowego. Okres spłaty zadłużenia w zależności od oferty banku może łącznie trwać około 20 – 30 dni. 

Spłata wykorzystanej kwoty do końca okresu bezodsetkowego – czyli w zależności od oferty od 56 do 60 dni, oznacza dla posiadacza karty kredytowej możliwość korzystania z pieniędzy banku bez odsetek.

Warto jednak pamiętać, że okres rozliczeniowy zaczyna się od momentu wskazanego w umowie pomiędzy stronami, a nie od momentu wykorzystania limitu. 

Przykład:

Okres rozliczeniowy: od 01.11 do 30.11(30 dni)

Zrealizowane wydatki:

 • 15  listopada – 160 zł
 • 23 listopada 450 zł
 • 30 listopada – 540 zł

1 grudnia – podsumowanie banku – łączna kwota do spłaty wynosi: 1.150 zł

 • Okres spłaty zadłużenia wynosi – 20 dni
 • Przelew zadłużenia do dnia 20 grudnia oznacza, że bank nie naliczy odsetek od wykorzystanej kwoty. 
 • Zatem realnie do momentu spłaty zadłużenia z pieniędzy korzystaliśmy przez 25 dni (od 15 listopada do 20 grudnia).  

Długość okresu bezodsetkowego, który jest gwarantowany w ramach karty kredytowej, zależy od oferty banku. Wpływ na ofertę może mieć również rodzaj karty. Wśród benefitów zarezerwowanych dla najbardziej prestiżowej czyli czarnej karty kredytowej, obok wysokiego limitu kredytowego, usług concierge czy pakietu ubezpieczeń, czasem właśnie można spotkać również dłuższy okres bezodsetkowy. Patrząc na karty kredytowe zwróć uwagę na to.

Ile kosztuje karta kredytowa?

Wysokość kosztów związanych z korzystaniem z karty kredytowej jest powiązana z rodzajem karty. Najwyższe koszty mogą generować te najbardziej prestiżowe karty kredytowe, które dają dostęp wysokiego limitu kredytowego. Sam rodzaj kosztów będzie natomiast podobny. 

Wśród najważniejszych kosztów związanych z posiadaniem karty kredytowej można wymienić:

 • oprocentowanie naliczane od wykorzystanej w ramach limitu kredytowego kwoty 
 • opłata za wydanie karty kredytowej głównej
 • opłata z wydanie karty dodatkowej
 • opłata roczna pobierana po zakończeniu każdego roku użytkowania karty 
 • prowizja z tytułu wypłaty środków z bankomatów w Polsce i za granicą
 • opłata za przelew z rachunku karty kredytowej
 • opłata za przelew do ZUS, urzędu skarbowego lub innego organu podatkowego
 • oprocentowanie dot. spłaty zadłużenia w ratach
 • opłaty z tytułu niewykorzystania limitu na karcie kredytowej

Koszty dla karty kredytowej można ocenić na podstawie przykładu reprezentatywnego publikowanego na stronie internetowej banku. Pomocny w szybkim porównaniu ofert może być również wskaźnik RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania).

Od czego zależy limit na karcie kredytowej?

Limit kredytowy na karcie oznacza kwotę oddaną przez bank do dyspozycji użytkownika karty kredytowej. W odróżnieniu od kredytu gotówkowego odsetki nie są naliczane od całej udostępnionej kwoty, ale jedynie od wartości wykorzystanej w danym okresie rozliczeniowym i tylko wówczas, jeśli zadłużenie nie zostanie spłacone w okresie bezodsetkowym.

Dodatkowo przyznany limit kredytowy ulega odnowieniu do pełnej kwoty w momencie spłaty zadłużenia. Co w praktyce oznacza możliwość korzystania z pieniędzy banku bez dodatkowych wniosków w okresie posiadania karty. 

Wysokość limitu jest uzależniona od trzech podstawowych czynników:  

 • pozytywnej oceny zdolności kredytowej
 • potrzeb finansowych osoby wnioskującej o kartę
 • oferty banku

Podobnie jak w przypadku innych produktów kredytowych, również w razie złożenia wniosku o kartę kredytową, bank sprawdzi naszą zdolność kredytową w oparciu o wymagane dokumenty finansowe i dotychczasową historię spłaty zobowiązań ujawnioną w bazie BIK. Warto na marginesie zauważyć, że karta kredytowa to dobre narzędzie do budowy obrazu rzetelnego kredytobiorcy, dzięki terminowej spłacie zobowiązania.

Drugim wyznacznikiem wysokości limitu kredytowego powinny być indywidualne potrzeby wnioskodawcy. Nie zawsze warto korzystać z limitu w pełnej możliwej wysokości wynikającej z posiadanej zdolności do terminowej spłaty zobowiązania. Wnioskowana kwota powinna uwzględniać realne potrzeby wnioskodawcy i to z kilku powodów. Łatwy dostęp do dodatkowych pieniędzy może prowadzić do nadmiernego zadłużenia.

Bank może również pobierać dodatkową opłatę od niewykorzystanego limitu. Warto też pamiętać, że karta kredytowa, nawet nieużywana, obniża zdolność kredytową, co będzie miało znaczenie np. w razie kupna nieruchomości  i chęci złożenia wniosku o kredyt hipoteczny. 

Liczy się też oczywiście oferta banku. Najwyższe limity kredytowe zarezerwowane są dla czarnej karty kredytowej – nawet do 1 mln zł. Choć ich dostępność będzie ograniczona do  osób, które zgromadziły znaczący majątek i posiadają wysoki poziom aktywów.  Dzięki klasycznej karcie kredytowej można natomiast otrzymać limit do kwoty około 20.000 zł.  

Jak spłacić kartę kredytową?

Terminowa spłata karty kredytowej to podstawowy warunek dostępu do gotówki bez odsetek. Bank nie naliczy odsetek od kwoty wykorzystanego w danym okresie rozliczeniowym limitu, jeśli całą wykorzystaną kwotę spłacimy do momentu zakończenia okresu bezodsetkowego. 

Kiedy trzeba dokonać spłaty? Dokładna data powinna być wskazana w umowie i zależy od długości okresu bezodsetkowego określonego w ofercie banku. Dodatkowo po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego, bank powinien przesłać podsumowanie wydatków, precyzyjnie wskazać kwotę do spłaty oraz termin do którego należy oddać pożyczone środki. 

W razie braku wystarczających środków do spłaty całego zadłużenia na karcie kredytowej, należy spłacić co najmniej kwotę minimalną wymaganą przez bank. Od pozostałej części zostaną naliczone odsetki. 

Jak spłacić zadłużenie? Wymaganą kwotę należy po prostu przelać np. z własnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego na rachunek karty kredytowej. Dla ułatwienia można też, w ramach rachunku bankowego można ustawić automatyczną spłatę zadłużenia na karcie kredytowej. 

Czy spłatę karty kredytowej można rozłożyć na raty?

Sytuacja, w której nie posiadamy wystarczających środków na pokrycie pełnej kwoty wykorzystanego limitu w okresie bezodsetkowym, może wiązać się z dodatkowym stresem, ale na to również jest rozwiązanie. Mianowicie spłatę zadłużenia można rozłożyć na wygodne raty. Zwykle należy spłacić od razu tylko minimalną kwotę wymaganą przez bank. Kredytodawca określa również minimalną kwotę, której spłata może zostać rozłożona na dogodne raty oraz minimalną i maksymalną liczbę rat. Koszty związane z tą operacją to oprocentowanie i prowizja.

Jak wybrać najlepszą kartę kredytową?

Z definicji najlepsza karta kredytowa powinna być najlepiej dopasowana do naszych preferencji i potrzeb. Aby wybrać najlepszą kartę kredytową nie warto kierować się samą nazwą instytucji bankowej, ale przede wszystkim porównać parametry, od których będzie zależała np. wysokość kosztów miesięcznych prowadzenia karty. 

Warto zwrócić uwagę na:

 • wysokość maksymalnego limitu dostępnego w ramach karty
 • długość okresu bezodsetkowego
 • koszty związane z wydawaniem i używaniem karty
 • oprocentowanie 
 • możliwość rozłożenia zadłużenia na raty 

Z dopasowaną kartą kredytową zawsze będziesz mieć pieniądze na nieprzewidziane wydatki. Sprawdź jak działa karta kredytowa biorąc ją za pomocą naszej porównywarki. 

Jaki jest okres oczekiwania na wydanie karty kredytowej?

Wielu klientów zadaje sobie pytanie: ile należy czekać zanim bank przyzna kartę kredytową? Przyznanie karty kredytowej wymaga przejścia całego procesu związanego z weryfikacją zdolności kredytowej klienta. Dlatego niewiele banków może zaproponować rozwiązanie “karty od ręki”. W większości banków karta jest wysyłana następnego dnia roboczego po złożeniu wniosku o jej wydanie. Czas okres oczekiwania na kartę kredytową to najczęściej maksymalnie do 7 dni roboczych. Jeżeli karta ma być dostarczona kurierem w trybie ekspresowym, ten okres może wynieść do 4 dni roboczych. 

Czy kartę kredytową można dostać za darmo?

Karta kredytowa za darmo to pewien skrót myślowy, który w praktyce dotyczy możliwości korzystania z pieniędzy banku bez dodatkowych kosztów. Darmowe może być również samo wydanie karty – taką informację trzeba sprawdzić w cenniku dotyczącym konkretnej oferty. Natomiast, aby maksymalnie zredukować koszty związane z samym użytkowaniem karty należy przestrzegać poniższych zasad: 

 • terminowo spłacać zadłużenie z uwzględnieniem okresu bezodsetkowego 
 • kontrolować limit zadłużenia na karcie 
 • regularnie korzystać z karty (tzn. wg wymagań narzuconych przez bank) 
 • unikać wypłat z bankomatów (jeżeli za takie pobierana jest prowizja) 
 • unikać przelewu środków bezpośrednio z rachunku

Jak oceniać oferty karty kredytowej?

Wśród najważniejszych parametrów, na które należy zwrócić uwagę przed wyborem oferty karty kredytowej warto wymienić: 

 • Oprocentowanie rachunku karty – oprocentowanie rachunku karty uzależnione jest najczęściej od marży banku i wskaźnika typu WIBOR.
 • Okres bezodsetkowy – wiąże się ze wspomnianym oprocentowaniem. Banki oferują okres bezodsetkowy, który oznacza, że spłata pełnego zadłużenia w wyznaczonym terminie (np. 50 dni) jest równoznaczna z brakiem obciążenia w formie dodatkowych odsetek. 
 • Opłaty za wydanie i posiadanie karty – opłata za wydanie karty jest jednorazowa i może dotyczyć zarówno wydania karty głównej, jak i dodatkowej.  Instytucje finansowe pobierają również opłatę roczną naliczoną po każdym roku korzystania z karty kredytowej. Dodatkowe koszty może również generować wydanie nowej karty w razie zastrzeżenia tej pierwszej.
 • Prowizja za wypłaty z bankomatów w Polsce i za transakcje walutowe za granicą – o ile płatności bezgotówkowe wykonane za pomocą karty kredytowej nie muszą wiązać się z dodatkowym kosztem, tak za wypłatę gotówki z bankomatu można już sporo zapłacić bo bank zwykle pobierze z tego tytułu prowizję. W przypadku wypłat za granicą trzeba liczyć się również z dodatkowymi kosztami z tytułu przewalutowania.  
 • Dodatkowe produkty i promocje bankowe – coraz częściej do kart kredytowych proponowany jest szeroki wachlarz produktów dodatkowych np. ubezpieczenie karty kredytowej, programy lojalnościowe, rabatowe oraz czasami usługi cashback (zwroty pieniędzy za zakupy dokonane kartą). Czasami promocje dostępne są jedynie dla posiadaczy aktywnego konta bankowego w danym banku – i to również należy uwzględnić przed wyborem odpowiedniej oferty. 

Kto może skorzystać z ofert kart kredytowych?

Zasady przyznawania karty kredytowej są bardzo zbliżone do pożyczki czy kredytu. Aby uzyskać kartę kredytową przede wszystkim należy wykazać się odpowiednią zdolnością kredytową

Trzeba przy tym pamiętać, że z ofert kart kredytowych może skorzystać każda osoba pełnoletnia, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a przy tym otrzymuje stałe dochody. 

Oto lista najczęściej branych pod uwagę czynników przy decyzji o przyznaniu karty kredytowej oraz określaniu maksymalnego limitu wydatków na karcie: 

 • źródło dochodów – oczywiście im wyższy dochód, tym większa szansa na większy limit na karcie kredytowej. Akceptowane źródła dochodów to m.in.: wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy o zlecenie, wpływy z prowadzenia działalności gospodarczej czy emerytury lub renty. 
 • wysokość dochodów – tutaj dużo zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej klienta. Ważna jest również kwota limitu zadłużenia na karcie, a także rodzaj karty kredytowej (zwykła, silver, gold, platyna). Dla otrzymania karty kredytowej z minimalnym limitem wystarczają już stałe dochody na poziomie minimum 1200 zł. 
 • staż pracy – banki zwracają uwagę również na długość stażu pracy. Najczęściej wymagane jest minimum 3 miesiące od momentu podpisania umowy (w przypadku osób zatrudnionych o umowę o pracę), a około jednego roku dla osób dla umowie o zlecenie. Uzyskanie karty kredytowej dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą będzie natomiast możliwe co najmniej po roku od jej rozpoczęcia.
 • wiek osoby wnioskującej – czasami wystarczy ukończone 18 lat, ale czasami bank może ponieść minimalny wiek klienta do 21 lat. Często taka decyzja jest motywowana np. sytuacją, gdzie klient prowadzi własną działalność gospodarczą. Banki stosują również górną granicę przyznawania kart kredytowych dla klientów w podeszłym wieku (najczęściej po 70 r.ż.). 
 • historia kredytowa – badanie historii kredytowej jest jednym z elementów oceny zdolności do terminowej spłaty zobowiązania. Bank przeanalizuje dotychczasową historię kredytową tzn. informacje o terminowych lub nieterminowych spłatach wcześniejszych zobowiązań (zarówno pożyczek jak i kredytów). Osoby, które widnieją w bazach dłużników, muszą się liczyć z odmową przyznania karty kredytowej. Banki jednak najczęściej weryfikują dotychczasową historię kredytową klienta w BIK czyli Biurze Informacji Kredytowej, która zawiera zarówno pozytywne, jak i negatywne informacje dotyczące zadłużenia. Terminowa spłata wcześniejszych zobowiązań w przeszłości – wzmacnia wizerunek klienta, jako osoby wypłacalnej i zwiększa jego zdolność kredytową, a tym szansę na otrzymanie karty kredytowej. 
 • obciążenia finansowe – bank analizuje na podstawie wydatków klienta oraz stałych opłat (np. wysokości płatności mieszkaniowych czy rat kredytu), ile wynosi kwota wolnych środków, którą będzie można przeznaczyć potencjalnie na spłatę zadłużenia. 

Jakie są opłaty za kartę kredytową?

Dokładne informacje dotyczące opłat z tytułu posiadania karty kredytowej można bez problemu znaleźć na stronie internetowej banku. Zgodnie z przepisami oferty kierowane do konsumentów powinny zawierać informacje w zakresie wszystkich kosztów.

Dla ułatwienia wyboru najlepszej oferty można skorzystać z naszego rankingu, który wskazuje dla każdej propozycji:

 • korzyści z posiadania karty kredytowej
 • długość okresu bezodsetkowego
 • wymagania w zakresie zdolności kredytowej
 • wysokość opłat 
 • wysokość oprocentowania
 • wysokość RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania)
 • przykład reprezentatywny
 • możliwość rozłożenia spłaty zadłużenia na raty
 • możliwość realizacji płatności mobilnych

W razie jakichkolwiek wątpliwości w związku z daną ofertą – przed wypełnieniem wniosku o kartę – warto spojrzeć do regulaminu bądź dopytać o szczegóły oferty poprzez kontakt mailowy bądź telefoniczny z działem obsługi danego banku. 

Ile wynosi oprocentowanie karty kredytowej?

Wysokość oprocentowania będzie różnić się w zależności od oferty. Jednak maksymalna wartość oprocentowania jaką może zastosować bank jest ograniczona przepisami i nie może przekroczyć dwukrotności odsetek ustawowych, które są równe sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, co możemy zapisać w postaci równania:

2 x (stopa referencyjna NBP + 3,5%) czyli aktualnie 2 x (6,75 % + 3,5%) =  20,5%

Zastosowana powyżej podstawowa stopa referencyjna jest aktualna na dzień 19.12.2022 r. W razie jej zmiany, automatycznie zmieni się zarówno wysokość odsetek ustawowych, jak i odsetek maksymalnych. 

Aby uniknąć kosztów oprocentowania należy spłacić zadłużenie w trakcie okresu bezodsetkowego. 

Karta kredytowa - czy są jakieś bonusy?

Jak najbardziej. Wiele banków, aby przyciągnąć do siebie klientów oferuje różne bonusy w postaci różnych dodatków czy nawet cashbacków (zwrotów pieniędzy za częste korzystanie z danej oferty karty kredytowej). Choć największe korzyści dotyczą najbardziej ekskluzywnej  czarnej karty kredytowej, to również ta klasyczna może oznaczać dodatkowe profity. 

Najczęściej stosowane to:

 • dostęp do programów rabatowych
 • ubezpieczenie w pakiecie razem z kartą
 • bony do wykorzystania w popularnych platformach sprzedażowych najczęściej w zamian za określone aktywności

Jak wybrać kartę kredytową?

Jak już wcześniej wspominaliśmy, bezpośrednio przed wyborem oferty trzeba przeanalizować dokładnie parametry każdej z propozycji. Natomiast jeszcze przed tym krokiem warto zadać sobie kilka dodatkowych pytań np. jak często będzie się korzystać z karty – często czy raczej sporadycznie? Czy pieniądze będą wykorzystywane najczęściej w jakimś konkretnym celu np. podczas zagranicznych podróży lub na zakup paliwa.

Zweryfikowanie tych celów na pewno ułatwi wybór odpowiedniej karty kredytowej. W razie dodatkowych wątpliwości warto skorzystać z informacji w naszym rankingu kart kredytowych bądź z informacji udzielonych przez specjalistę bankowego. Z dobrą kartą kredytową zawsze będziesz mieć pieniądze na nieprzewidziane wydatki.

Mówią, że możesz liczyć na rankomat.pl

Nasi Klienci oceniają nas na
5
Rankomat - Opinie konsumenckie Google

Rankomat.pl Najlepiej oceniana porównywarka ubezpieczeniowa w Polsce według ocen w Google z dnia 07.07.2021

Więcej o rankomat.pl