Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00

Kalkulator lokat

Kalkulator lokat jest przyjaznym w obsłudze narzędziem, pozwalającym na błyskawiczne obliczenie zysku z lokat bankowych, kont oszczędnościowych czy oprocentowanych rachunków osobistych. Obliczenie zysku z lokaty trwa 2 minuty. Do sprawnej analizy dochodu wystarczy kwota inwestycji, jej okres oraz oprocentowanie nominalne. Przyjęto, że kapitalizacja następuje wraz z końcem okresu inwestycji.Skorzystaj z naszego kalkulatora aby szybko obliczyć zysk dla lokaty o podanych parametrach

mies.
%


Jak działa kalkulator lokat bankowych?

Na podstawie przedstawionych wartości kalkulator zwróci użytkownikowi kwotę zysku, pomniejszoną o obowiązkowy podatek od zysków kapitałowych. Aktualnie stopa podatku Belki wynosi 19%. Osoba korzystająca z narzędzia, otrzyma czytelną informację, jaka kwota zasili jej konto po zakończeniu planowanej inwestycji. Dzięki tabelarycznej prezentacji danych, użytkownik dowie się również, ile wynosi zysk przed potrąceniem podatku oraz jaka jest kwota obowiązkowego obciążenia.

Banki w polityce naliczania zysku zakładają, że rok liczy 360 lub 365 dni, co wpływa na ostateczną wysokość odsetek. Użytkownik kalkulatora otrzyma informację, jak kształtuje się zysk dla obu wymienionych wariantów. Dzięki tej funkcjonalności w łatwy sposób ocenić może, jak liczba dni w roku wpływa na przyszły zysk z inwestycji. W przypadku lokat bardziej atrakcyjnym rozwiązaniem jest naliczanie odsetek w oparciu o rok wynoszący 360 dni.

Podsumowując, kalkulator zysku dostarcza użytkownikowi czytelną informację dotyczącą:
 • kwoty odsetek przed opodatkowaniem
 • kwoty podatku od zysków kapitałowych
 • kwoty odsetek po opodatkowaniu
 • kwoty odsetek z uwzględniającej rok trwający 360 lub 365 dni
Skorzystaj z kalkulatora lokat i sprawdź, które lokaty bankowe są najlepsze.

Co to jest podatek Belki?

Co to jest podatek Belki? Podatek od zysków i dochodów kapitałowych (czyli tzw. podatek Belki) jest to zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych. Przedmiotem opodatkowania są przychody z kapitałów pieniężnych obejmujące m.in.:
 • odsetki od lokat i kont oszczędnościowych,
 • odsetki od obligacji,
 • przychody z tytułu zbycia akcji,
 • przychody z tytułu wypłaconej dywidendy,
 • przychodów z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych,
 • przychodów z tytułu zbycia instrumentów pochodnych.

Jak obliczyć zysk z lokaty?

Jak już wspomnieliśmy, oprocentowanie lokaty może być stałe lub zmienne, a jego wysokość, bez względu na czas trwania lokaty, określana jest w skali roku. Dodatkowo z uwagi na sposób liczenia odsetek można wyróżnić:
 • odsetki proste – obliczane od wysokości powierzonego kapitału przez cały okres lokaty,
 • odsetki składane – naliczane wielokrotnie, na początku umowy obliczane od wysokości powierzonego kapitału, następnie doliczane do kapitału i w kolejnym okresie odsetkowym liczone już od powiększonej kwoty.
Wysokość odsetek można obliczyć samodzielnie lub skorzystać z dostępnych w internecie kalkulatorów zysków z lokat.

Mówią, że możesz liczyć na rankomat.pl

Nasi Klienci oceniają nas na
4.9
Rankomat - Opinie konsumenckie Google

Rankomat.pl Najlepiej oceniana porównywarka ubezpieczeniowa w Polsce według ocen w Google z dnia 07.07.2021

Więcej o rankomat.pl