Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 8:00 - 17:00
Zadzwoń 22 270 00 00

Kalkulator lokat

Kalkulator lokat jest przyjaznym w obsłudze narzędziem, pozwalającym na błyskawiczne obliczanie przyszłego zysku z lokat bankowych, kont oszczędnościowych czy oprocentowanych rachunków osobistych. Do sprawnej analizy dochodu wystarczy kwota inwestycji, jej okres oraz oprocentowanie nominalne. Przyjęto, że kapitalizacja następuje wraz z końcem okresu inwestycji.Skorzystaj z naszego kalkulatora aby szybko obliczyć zysk dla lokaty o podanych parametrach

mies.
%


Na podstawie przedstawionych wartości kalkulator zwróci użytkownikowi kwotę zysku, pomniejszoną o obowiązkowy podatek od zysków kapitałowych. Aktualnie stopa podatku Belki wynosi 19%. Osoba korzystająca z narzędzia, otrzyma czytelną informację, jaka kwota zasili jej konto po zakończeniu planowanej inwestycji. Dzięki tabelarycznej prezentacji danych, użytkownik dowie się również, ile wynosi zysk przed potrąceniem podatku oraz jaka jest kwota obowiązkowego obciążenia.

Banki w polityce naliczania zysku zakładają, że rok liczy 360 lub 365 dni, co wpływa na ostateczną wysokość odsetek. Użytkownik kalkulatora otrzyma informację, jak kształtuje się zysk dla obu wymienionych wariantów. Dzięki tej funkcjonalności w łatwy sposób ocenić może, jak liczba dni w roku wpływa na przyszły zysk z inwestycji. W przypadku lokat bardziej atrakcyjnym rozwiązaniem jest naliczanie odsetek w oparciu o rok wynoszący 360 dni.

Podsumowując, kalkulator zysku dostarcza użytkownikowi czytelną informację dotyczącą:
  • kwoty odsetek przed opodatkowaniem
  • kwoty podatku od zysków kapitałowych
  • kwoty odsetek po opodatkowaniu
  • kwoty odsetek z uwzględniającej rok trwający 360 lub 365 dni