Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 8:00 - 17:00
Zadzwoń 22 270 00 00

Kalkulator RRSO

Korzystając z kalkulatora RRSO już w 2 minuty określisz wysokość całkowitych kosztów kredytu, jakie musisz ponieść w skali roku i szybko porównasz oferty różnych banków. Nie musisz stosować skomplikowanych wzorów, aby wiedzieć jak obliczyć RRSO. Skorzystaj z kalkulatora RRSO i wybierz najlepszą ofertę kredytu dla siebie.

Co warto wiedzieć o RRSO?

 • Jak skorzystać z kalkulatora RRSO?

  Kalkulator RRSO to proste narzędzie, które znacznie ułatwi poznanie wysokości całkowitych kosztów kredytu podanych w ujęciu procentowym i umożliwi szybkie porównanie ofert kredytów różnych banków. Do skorzystania z kalkulatora RRSO niezbędne jest wskazanie dwóch rodzajów informacji:

  • wynikających z indywidualnych potrzeb klienta w zakresie:
   • wysokości kredytu,

   • okresu kredytowania,

  • zgodnych z ofertą danego banku w zakresie:
   • oprocentowania nominalnego,

   • wysokości prowizji za udzielenie kredytu,

   • innych kosztów kredytu związanych z udzieleniem finansowania przez bank np. ubezpieczenia,

   • wskazania czy raty kredytu mają być równe czy malejące.

  Po uzupełnieniu wszystkich danych w formularzu należy wybrać przycisk “Oblicz RRSO”, a kalkulator poda procentową wartość wskaźnika RRSO. Korzystanie z kalkulatora nie wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy finansowej.

  Wyliczenia dokonane za pomocą kalkulatora RRSO mają charakter orientacyjny i poglądowy. Udzielenie pożyczki lub kredytu oraz ostateczna wysokość kosztów jest uzależniona od indywidualnej oceny zdolności kredytowej klienta przez bank.

 • Co to jest RRSO?

  RRSO czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Wskaźnik RRSO daje odpowiedź na pytanie o wysokość odsetek i kosztów pozaodsetkowych rozłożonych w czasie, które musi ponieść kredytobiorca z tytułu udzielonej pożyczki lub kredytu. Wskaźnik ma ułatwić porównanie różnych ofert kredytów konsumenckich banków czy firm pozabankowych i ocenę, która z nich będzie najbardziej korzystna dla klienta.

  Przepisy ustawy o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 r. nakładają na banki, firmy pozabankowe i pośredników kredytowych obowiązek podania RRSO przy wszystkich kredytach i pożyczkach do kwoty 255.550 zł udzielanych konsumentom. Informacja musi być określona w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny. Wysokość RRSO musi zostać podana zarówno w umowie kredytu, jak i reklamie produktu.

  Wymóg podania RRSO dotyczy tylko kredytów udzielanych konsumentom. Przedsiębiorca, który pożycza pieniądze w ramach kredytu, będzie musiał samodzielnie obliczyć wysokość tego wskaźnika.

  Wskaźnik RRSO daje konsumentom dużo większą wiedzę na temat kosztów kredytu niż pojedyncze informacje banku o niskim oprocentowaniu czy możliwości obniżenia prowizji dzięki wykupieniu ubezpieczenia spłaty zobowiązania.

 • Jak RRSO wpływa na koszt kredytu?

  Wskaźnik RRSO uwzględnia wszystkie koszty, które kredytobiorca będzie zobowiązany ponieść z tytułu udzielenia finansowania. Jednak dla obliczenia wysokości RRSO równie ważny jest czas, na jaki kredytobiorca otrzymał pieniądze oraz sposób spłaty zobowiązania. Proste porównanie ofert bankowych oparte o zasadę: im niższy wskaźnik RRSO, tym tańszy kredyt – jest możliwe tylko w przypadku wyboru takiego samego systemu spłaty dla każdej oferty. W przypadku oceny kredytu o takich samych parametrach w zakresie kwoty, okresu spłaty i oprocentowania oraz innych kosztów, kredyt z ratą malejącą będzie tańszy (z uwagi na niższą kwotę odsetek) niż ten z ratą równą, ale jego RRSO będzie wyższe. Oznacza to, że nie zawsze niższe RRSO będzie równoznaczne z niższymi kosztami kredytu. Natomiast jeśli wskaźnik RRSO wynosi 0% to kredytobiorca będzie zobowiązany do zwrotu tylko kwoty głównej pożyczki, bez odsetek i prowizji.

 • Jak obliczyć RRSO?

  Przy obliczaniu RRSO bank lub pośrednik kredytowy musi uwzględnić całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, na który składa się:

  • oprocentowanie nominalne – z reguły określone w skali roku,

  • prowizja za udzielenie kredytu – jej wysokość określana jest zwykle jako procent od wartości udzielonego kredytu,

  • ubezpieczenie kredytu – jeśli klient zdecyduje się na zawarcie polisy,

  • inne koszty przewidziane w ofercie banku,

  oraz koszty prowadzenia rachunku, z którego realizowane są spłaty kredytu, koszty przelewów i wpłat na ten rachunek a także inne koszty związane z tym transakcjami z wyłączeniem sytuacji, kiedy otwarcie rachunku bankowego nie jest obowiązkowe, a koszty prowadzenia rachunku zostały podane w umowie o kredyt lub innej umowie zawartej z konsumentem.

  Wskaźnik RRSO nie obejmuje opłat, które bank może naliczyć z tytułu opóźnienia w spłacie kredytu. Dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania nie zalicza się zatem hipotetycznych i potencjalnych kosztów, które może ponieść kredytobiorca w razie nieterminowej spłaty zobowiązania, takich jak odsetki karne, koszty z tytułu wysłanych monitów i wezwań do zapłaty czy prowadzonej windykacji.

  Wzór pomocny w obliczeniu RRSO został określony w ustawie o kredycie konsumenckim. Jednak z uwagi na wysoki stopień skomplikowania, służy przede wszystkim instytucjom udzielającym finansowania i wymaga zastosowania odpowiedniego dla oferty banku algorytmu. Najprostszym rozwiązaniem dla kredytobiorcy, który chce poznać wysokość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania kredytu, jest skorzystanie z kalkulatora RRSO.

Jak działa rankomat