Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 8:00 - 17:00
Zadzwoń 22 270 00 00

Kalkulator zdolności kredytowej

Korzystając z kalkulatora zdolności kredytowej w 2 min. dowiesz się, na jaką maksymalną kwotę kredytu możesz liczyć. Wskaż okres finansowania i oprocentowanie potencjalnego zobowiązania oraz określ sumę miesięcznych wydatków i dochodów. Kiedy poznasz już swoją zdolność kredytową, bez przeszkód skorzystaj z bezpłatnej porady naszego konsultanta. Pamiętaj jednak, że ostateczny wynik zdolności kredytowej poznasz dopiero po złożeniu wniosku kredytowego w konkretnej instytucji. Każdy podmiot ma inną politykę kredytową i wylicza ten parametr w sposób indywidualny.

Co warto wiedzieć o zdolności kredytowej?

 • Co to jest zdolność kredytowa?

  Zdolność kredytowa określa możliwość spłaty zaciągniętego zobowiązania, powiększonego o odsetki, w terminach określonych w umowie. Weryfikacja zdolności kredytowej pozwala bankom oszacować poziom ryzyka związany z udzieleniem finansowania konkretnej osobie, a także ustalić maksymalną kwotę zobowiązania, które może zaciągnąć potencjalny wnioskodawca. W rzeczywistości procedura ta zabezpiecza nie tylko interesy banku, ale także chroni klienta przed dotkliwymi skutkami przekredytowania.

 • Co składa się i co wpływa na moją zdolność kredytową?

  Najważniejszym aspektem oceny zdolności kredytowej jest sprawdzenie, czy osoba planująca zaciągnąć zobowiązanie dysponuje nadwyżką finansową pozwalającą na spłatę kolejnego kredytu. W tym celu bank weryfikuje wysokość i jakość miesięcznych dochodów wnioskodawcy, a następnie pomniejsza je o koszty przypadające na ten sam okres. Zaliczamy do nich obciążenia wynikające z utrzymania gospodarstwa domowego czy samochodu. Istotne są także koszty wynikające z obsługi dotychczasowych kredytów i pożyczek – w tym dostępnych, a niewykorzystywanych, limitów kredytowych. 

  Bank równolegle przeprowadzi analizę jakościową, która pozwoli ocenić skłonność kredytobiorcy do spłaty kredytu w terminie. W tym celu zweryfikuje m.in. wiek, wykształcenie, wykonywany zawód, staż pracy czy stan cywilny osoby ubiegającej się o pożyczkę. Bank sprawdzi również, czy wnioskodawca posiadał w przeszłości inne zobowiązania i czy spłacał je w terminie. W tym celu weryfikowane są rejestry prowadzone przez Biuro Informacji Kredytowej. Osoby dopuszczające się rażących opóźnień w spłacie dotychczasowych zobowiązań muszą liczyć się z zaostrzeniem warunków finansowania, a nawet z odrzuceniem wniosku przez bank.

 • Jak skorzystać z kalkulatora zdolności kredytowej?

  Oferowany przez nas kalkulator zdolności kredytowej uproszczony został do minimum. Użytkownik powinien wypełnić krótki formularz podzielony na trzy sekcje. Pierwsza dotyczy planowanego kredytu, gdzie należy wskazać oprocentowanie oraz okres finansowania (w latach). W sekcji drugiej użytkownik powinien określić sumę swoich miesięcznych wydatków, wynikających z koniecznością utrzymania gospodarstwa domowego, a także związanych ze spłatą innych zobowiązań. W ostatniej sekcji należy wskazać miesięczny dochód „na rękę”, rodzaj zatrudnienia i liczbę osób na utrzymaniu.

  Po wypełnieniu formularza wystarczy nacisnąć przycisk „oblicz zdolność”, a kalkulator zwróci dokładną kwotę o jaką może ubiegać się wnioskodawca. Użytkownik może od razu zamówić kontakt telefoniczny i skorzystać z bezpłatnej porady naszego konsultanta.  

 • Co jest potrzebne do kalkulacji?

  Skorzystanie z naszego kalkulatora zdolności kredytowej nie wymaga załączania jakichkolwiek dokumentów. Większość pól, szczególnie dotyczących potencjalnego zobowiązania czy aktualnej sytuacji finansowej, wypełnić można z pamięci. Jedynie osoby korzystające z kilku kredytów i limitów w kartach powinny dokładnie oszacować sumę swoich miesięcznych obciążeń. Pozwoli to precyzyjnie określić kwotę, o jaką można ubiegać się wnioskując o kredyt. 

Jak działa rankomat