Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Często decydując się na założenie lokaty terminowej zastanawiamy się, czy nasze oszczędności są całkowicie bezpieczne? Czy w obliczu nieprzewidzianych zdarzeń, powierzone przez nas środki finansowe, nie przepadną wraz z upadłością banku? W ostatnich latach rynkiem wstrząsnęły spektakularne upadłości w sektorze finansowym, podmiotów o wydawałoby się stabilnej kondycji finansowej. W celu budowy zaufania i ograniczenia awersji klientów wobec sektora finansowego, stworzona została instytucja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Nadrzędnym celem funduszu jest zapewnienie bezpieczeństwa depozytów w krajowych bankach komercyjnych i spółdzielczych. Kwota gwarantowana ustalana jest na podstawie sumy środków pieniężnych należących do jednej osoby, zdeponowana na wszystkich rachunkach właściciela (np. lokaty terminowe, rachunki bieżące, konta oszczędnościowe), w tym samym banku. Gwarancją objęte są depozyty zarówno w złotych polskich jak i w walucie obcej. Aktualnie w stu procentach gwarantowane są depozyty do równowartości 100.000 euro, jednak wypłata środków gwarantowanych następuje zawsze w złotych polskich. Zakładając niekorzystny dla klienta scenariusz, wypłata środków gwarantowanych powinna zostać dokonana w ciągu 20 dni roboczych od dnia spełnienia warunków gwarancji.

 

Powiązane tematy

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Często decydując się na założenie lokaty terminowej zastanawiamy się, czy nasze oszczędności są całkowicie bezpieczne? Czy w obliczu nieprzewidzianych zdarzeń,...

Podatek od dochodów kapitałowych

Podatek od dochodów kapitałowych potocznie zwany podatkiem Belki (od nazwiska ówczesnego ministra finansów) wprowadzony został w Polsce w 2002 roku,...

Warunki dodatkowe

Bardzo często możliwość założenia lokaty terminowej na promocyjnych warunkach, obarczona jest koniecznością skorzystania z innej usługi, bądź usług oferowanych przez...

Kapitalizacja odsetek

Czynnikiem istotnie wpływającym na zyskowność naszej lokaty jest kapitalizacja odsetek, która informuje o częstotliwości dopisywania odsetek do zgromadzonego kapitału. Kapitalizacja...

Komentarze: