Podatek od dochodów kapitałowych

Podatek od dochodów kapitałowych potocznie zwany podatkiem Belki (od nazwiska ówczesnego ministra finansów) wprowadzony został w Polsce w 2002 roku, a jego stawka wynosi 19% (ustalana jest wyłącznie od wypracowanych odsetek, a nie całej wartości lokaty). Naliczanie podatku następuje w momencie kapitalizacji, czyli w chwili księgowania zysku z lokaty. Przeważnie ma to miejsce po upływie terminu na jaki depozyt został zawarty, jeśli jednak w okresie trwania lokaty występuje więcej niż jedna kapitalizacja, podatek dopisywany jest po każdej z nich. Kwota zasilająca konto po odprowadzeniu daniny stanowi zysk netto z lokaty. Warto podkreślić, że bank automatycznie nalicza, pobiera i odprowadza podatek do urzędu skarbowego wyłącznie w przypadku lokat dla osób fizycznych. W przypadku lokat firmowych bank uznaje konto przedsiębiorcy całą kwotą zysku i to na nim spoczywa obowiązek właściwego rozliczenia i odprowadzenia podatku.

 

W przeszłości, a dokładniej do kwietnia 2012 roku możliwe było unikanie podatku od dochodów kapitałowych, dzięki obowiązującym wówczas zapisom ordynacji podatkowej. Wedle przepisów kwota podstawy opodatkowania, jak i sam podatek powinny być zaokrąglane do pełnych złotych. W szczególnych przypadkach np. dla lokat jednodniowych o ustalonej kwocie depozytu, podatnik nie był zobowiązany do odprowadzania należnego podatku. Nowelizacja ustawy wprowadziła jednak obowiązek zaokrąglania zarówno kwoty odsetek, jak i podatku Belki do jednego grosza (wartość odsetek powinna być zaokrąglana zgodnie z regułami matematycznymi, a kwota podatku zawsze do pełnego grosza w górę), przez co unikanie podatku Belki jest aktualnie niemożliwe.

Powiązane tematy

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Często decydując się na założenie lokaty terminowej zastanawiamy się, czy nasze oszczędności są całkowicie bezpieczne? Czy w obliczu nieprzewidzianych zdarzeń,...

Podatek od dochodów kapitałowych

Podatek od dochodów kapitałowych potocznie zwany podatkiem Belki (od nazwiska ówczesnego ministra finansów) wprowadzony został w Polsce w 2002 roku,...

Warunki dodatkowe

Bardzo często możliwość założenia lokaty terminowej na promocyjnych warunkach, obarczona jest koniecznością skorzystania z innej usługi, bądź usług oferowanych przez...

Kapitalizacja odsetek

Czynnikiem istotnie wpływającym na zyskowność naszej lokaty jest kapitalizacja odsetek, która informuje o częstotliwości dopisywania odsetek do zgromadzonego kapitału. Kapitalizacja...

Komentarze: