Termin zapadalności depozytu

Decydując się na założenie lokaty bankowej, zastanawiamy się często, na jak długo skłonni jesteśmy „zamrozić” zgromadzony kapitał. Porównując standardowe lokaty bankowe, dochodzimy do wniosku, że w dużej mierze dłuższy termin zapadalności depozytu równy jest wyższym odsetkom. Należy pamiętać jednak o ryzykach związanych z długookresową lokatą bankową. Kiedy powierzamy nasze jedyne oszczędności, perspektywa nieplanowanego wydatku wiązać się może z koniecznością zerwania lokaty, co niemal zawsze oznacza całkowitą utratę zgromadzonych odsetek. Mając na uwadze również dynamiczne zmiany gospodarcze, warunki naszego długoterminowego depozytu mogą szybko okazać się nieatrakcyjne w porównaniu z rynkową normą.

Powiązane tematy

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Często decydując się na założenie lokaty terminowej zastanawiamy się, czy nasze oszczędności są całkowicie bezpieczne? Czy w obliczu nieprzewidzianych zdarzeń,...

Podatek od dochodów kapitałowych

Podatek od dochodów kapitałowych potocznie zwany podatkiem Belki (od nazwiska ówczesnego ministra finansów) wprowadzony został w Polsce w 2002 roku,...

Warunki dodatkowe

Bardzo często możliwość założenia lokaty terminowej na promocyjnych warunkach, obarczona jest koniecznością skorzystania z innej usługi, bądź usług oferowanych przez...

Kapitalizacja odsetek

Czynnikiem istotnie wpływającym na zyskowność naszej lokaty jest kapitalizacja odsetek, która informuje o częstotliwości dopisywania odsetek do zgromadzonego kapitału. Kapitalizacja...

Komentarze: