Lokaty – BGŻ BNP Paribas

Przegląd lokat terminowych opracowany został w oparciu o klarownie zdefiniowane warunki. Stopa procentowa wsadu przedstawiana jest każdorazowo w skali roku, a wysokość zysku określana jest dla wkładu w kwocie 10 000 zł. Zysk obliczany jest przy założeniu, że rok liczy 365 dni. W rankingu widoczne są propozycje związane z założeniem samej lokaty bankowej, jak i te wymagające wywiązania się z towarzyszących wymogów np. założenia rachunku osobistego lub zagwarantowania konkretnych wpływów na rachunek bankowy.