Lokaty – ING Bank Śląski

Przegląd lokat terminowych opracowany został w oparciu o klarownie zdefiniowane warunki. Oprocentowanie wsadu prezentowane jest każdorazowo w skali roku, a wysokość zysku określana jest dla wkładu w kwocie 10 000 zł. Zysk obliczany jest przy założeniu, że rok liczy 365 dni. W rankingu widoczne są propozycje związane z założeniem samej lokaty terminowej, jak i te wymagające wywiązania się z towarzyszących wymogów np. założenia rachunku osobistego lub zagwarantowania konkretnych wpływów na rachunek.

Lokaty w ING Bank Śląski od 2 do 3 miesięcy

nowy
klient
Zakres kwoty
od 1 000
Procent
0,50 %
Okres
3 mies.
Pokaż więcej ▾

Ranking najlepszych dwu i trzymiesięcznych lokat terminowych otwiera oferta Lokata terminowa ING Bank Śląski. Rozwiązanie to daje możliwość skutecznego pomnażania środków finansowych dzięki stopie procentowej sięgającej 0,50%. Lokata ta zapewnia znakomity zysk w kwocie sięgającej 9,99 zł.

Lokaty w ING Bank Śląski od 4 do 6 miesięcy

nowy
klient
Zakres kwoty
od 1 000
Procent
0,75 %
Okres
6 mies.
Pokaż więcej ▾

W obszarze lokat o terminie zapadalności od 4 do 6 miesięcy, liderem jest oferta Lokata terminowa ING Bank Śląski. Atrakcyjne oprocentowanie we wskazanym przedziale czasowym wynoszące 0,75%, daje 29,96 zł przyszłego zysku.

Lokaty w ING Bank Śląski od 7 do 12 miesięcy

nowy
klient
Zakres kwoty
od 1 000
Procent
1 %
Okres
12 mies.
Pokaż więcej ▾

Obszar ofert o terminie zapadalności od 6 miesięcy do roku na najlepszym miejscu zagościła Lokata terminowa ING Bank Śląski. Wszystko to za sprawą atrakcyjnego oprocentowania wynoszącego 1%. Przekłada się to na zysk w wysokości 81 zł.

Lokaty w ING Bank Śląski powyżej 12 miesięcy

nowy
klient
Zakres kwoty
od 1 000
Procent
1 %
Okres
24 mies.
Pokaż więcej ▾

Zwolennicy lokat terminowych ceniący oszczędności w dłuższym horyzoncie czasowym, powinni sprawdzić ofertę lokat o terminie powyżej roku. Stawkę lokat otwiera Lokata terminowa ING Bank Śląski. Oferta ta opisuje obiecująca stopa procentowa wynosząca 1%. Na ten moment to najlepsza oferta pozwalająca osiągnąć profit równy 162 zł.