Lokaty – Noble Bank

Przegląd depozytów terminowych stworzony został w oparciu o klarownie ustalone warunki. Oprocentowanie wsadu podawane jest zawsze w skali roku, a wysokość zysku określana jest dla wkładu w kwocie 10 000 zł. Zysk obliczany jest przy założeniu, że rok liczy 365 dni. W rankingu wyszczególniono propozycje związane z założeniem samej lokaty terminowej, jak i te wymagające wywiązania się z towarzyszących wymogów np. założenia rachunku osobistego lub zagwarantowania ustalonych wpływów na rachunek bankowy.

Lokaty w Noble Bank od 2 do 3 miesięcy

Zakres kwoty
500 - 10 000
Procent
4 %
Okres
3 mies.
Pokaż więcej ▾
Zakres kwoty
500 - 1 000 000
Procent
2,40 %
Okres
3 mies.
Pokaż więcej ▾
Zakres kwoty
500 - 1 000 000
Procent
2,40 %
Okres
3 mies.
Pokaż więcej ▾

Lokata Mobilna (Bankowość Internetowa) Noble Bank otwiera ranking najatrakcyjniejszych dwu i trzymiesięcznych lokat terminowych. Rozwiązanie to daje zapewnienie sprawnego pomnażania pieniędzy dzięki stopie procentowej na poziomie 4%. Spodziewany dochód w kwocie sięgającej 79,89 zł sprawia, że jest to bardzo ciekawa lokata..

Na kolejnym miejscu listy lokat uplasowała się Lokata na nowe środki (oferta Bankowości Osobistej Noble) Noble Bank, zapewniając stopę procentową sięgającą 2,40%. Zaletą depozytu jest atrakcyjny zysk sięgający 47,93 zł

Na trzecim miejscu zestawienia uplasowała się propozycja Lokata na nowe środki (oferta Noble Private Banking) Noble Bank. Przy użyciu stopy procentowej na poziomie 2,40% końcowy zysk z depozytu sięga 47,93 zł. To w dalszym ciągu ponadprzeciętny efekt.

Lokaty w Noble Bank od 4 do 6 miesięcy

Zakres kwoty
od 500
Procent
1,75 %
Okres
6 mies.
Pokaż więcej ▾
Zakres kwoty
od 500
Procent
1,65 %
Okres
4 mies.
Pokaż więcej ▾
Zakres kwoty
od 500
Procent
1,65 %
Okres
6 mies.
Pokaż więcej ▾

W segmencie depozytów o okresie od 4 do 6 miesięcy, najlepszym rozwiązaniem jest propozycja Lokata tradycyjna (oferta Noble Private Banking) Noble Bank. Zachęcające oprocentowanie we wspomnianym okresie równe 1,75%, daje 69,90 zł oczekiwanego zysku.

Na następnym miejscu podium pojawia się depozyt Lokata tradycyjna (oferta Noble Private Banking) Noble Bank. Za sprawą nadal atrakcyjnego oprocentowania równego 1,65% depozyt daje możliwość otrzymania satysfakcjonującego zysku w kwocie 43,94 zł.

Zestawienie zamyka depozyt Lokata tradycyjna (oferta Bankowości Osobistej Noble) Noble Bank, proponując stopę zwrotu w wysokości 1,65%. W rezultacie osoba lokująca swoje oszczędności na koniec zgarnie odsetki w kwocie 65,91 zł.

Lokaty w Noble Bank od 7 do 12 miesięcy

Zakres kwoty
500 - 1 000 000
Procent
2,20 %
Okres
12 mies.
Pokaż więcej ▾
Zakres kwoty
500 - 1 000 000
Procent
2,20 %
Okres
12 mies.
Pokaż więcej ▾
Zakres kwoty
500 - 1 000 000
Procent
2,20 %
Okres
12 mies.
Pokaż więcej ▾

Zbiór propozycji o czasie zapadalności od pół roku do 12 miesięcy na wiodącym miejscu występuje Lokata na nowe środki (oferta Bankowości Osobistej Noble) Noble Bank. Wszystko to z powodu obiecującego oprocentowania równego 2,20%. Gwarantuje to wpływ w kwocie 178,20 zł.

Zaraz za liderem zagościła propozycja Noble Bank. Lokata na nowe środki (oferta Noble Private Banking) to atrakcyjne oprocentowanie równe 2,20%. Za sprawą przedmiotowej propozycji spokojnie zgarnąć można odsetki równe 178,20 zł.

Podium zamyka Lokata na nowe środki (Bankowość Internetowa) Noble Bank. Mając na uwadze poziom stopy procentowej depozytu równy 2,20% trzecia w zestawieniu pozycja nie jest przypadkowa. depozyt ten gwarantuje odsetki w kwocie 178,20 zł.