Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 8:00 - 19:00
Zadzwoń 22 417 11 63

Lokaty – PKO Bank Polski

Przegląd depozytów terminowych stworzony został w oparciu o czytelnie ustalone kryteria. Oprocentowanie depozytu prezentowane jest zawsze w skali roku, a wysokość zysku obliczana jest dla wkładu w kwocie 10 000 zł. Zysk obliczany jest w oparciu o rok liczący 365 dni. W rankingu wyszczególniono propozycje związane z założeniem samej lokaty, jak i te wymagające wywiązania się z towarzyszących wymogów np. założenia rachunku osobistego lub zagwarantowania ustalonych wpływów na rachunek.