Lokaty – PKO Bank Polski

Przegląd depozytów terminowych stworzony został w oparciu o czytelnie ustalone kryteria. Oprocentowanie depozytu prezentowane jest zawsze w skali roku, a wysokość zysku obliczana jest dla wkładu w kwocie 10 000 zł. Zysk obliczany jest w oparciu o rok liczący 365 dni. W rankingu wyszczególniono propozycje związane z założeniem samej lokaty, jak i te wymagające wywiązania się z towarzyszących wymogów np. założenia rachunku osobistego lub zagwarantowania ustalonych wpływów na rachunek.

Lokaty w PKO Bank Polski do 1 miesiąca

Zakres kwoty
od 1 000
Procent
1,50 %
Okres
1 mies.
Pokaż więcej ▾
Zakres kwoty
od 1 000
Procent
1,30 %
Okres
1 mies.
Pokaż więcej ▾
Zakres kwoty
od 1 000
Procent
0,60 %
Okres
1 mies.
Pokaż więcej ▾

Lokata na nowe środki PKO Bank Polski uplasowała się na wiodącym miejscu jednomiesięcznych lokat terminowych. Wysokie oprocentowanie lokaty sprawia, że propozycja jest na ten moment najbardziej dochodowym rozwiązaniem na rynku. Stopa procentowa depozytu równa się 1,50%, co zapewnia satysfakcjonujący zysk, sięgający 9,99 zł.

Lokata na nowe środki PKO Bank Polski znalazła się na kolejnym miejscu w w zestawieniu depozytów terminowych. Stopa procentowa równa 1,30% jest nadal bardzo korzystną propozycją. Daje to deponentowi profit w kwocie 8,65 zł.

Na najniższym miejscu zestawienia uplasowała się propozycja Lokata terminowa PKO Bank Polski oferując stopę zwrotu w wysokości 0,60%. Dzięki temu klient finalnie uzyskuje odsetki w wysokości 3,99 zł. Mimo trzeciej pozycji na podium jest to wciąż bardzo korzystna oferta.

Lokaty w PKO Bank Polski od 2 do 3 miesięcy

Zakres kwoty
od 1 000
Procent
1,60 %
Okres
3 mies.
Pokaż więcej ▾
Zakres kwoty
od 1 000
Procent
1,40 %
Okres
3 mies.
Pokaż więcej ▾
Zakres kwoty
od 1 000
Procent
0,70 %
Okres
3 mies.
Pokaż więcej ▾

Lokata na nowe środki PKO Bank Polski otwiera przegląd najkorzystniejszych dwu i trzymiesięcznych lokat terminowych. Rozwiązanie to daje możliwość skutecznego pomnażania środków finansowych dzięki stopie procentowej na poziomie 1,60%. Potencjalny profit w kwocie sięgającej 31,96 zł sprawia, że jest to warta zainteresowania oferta..

Na kolejnym miejscu zestawienia uplasowała się Lokata na nowe środki PKO Bank Polski, gwarantując stopę procentową wynoszącą 1,40%. Atutem lokaty jest warty uwagi zysk równy 27,96 zł

Na ostatnim miejscu zestawienia wyróżniona została propozycja Lokata terminowa PKO Bank Polski. Za sprawą stopy procentowej na poziomie 0,70% ostateczny zysk z depozytu sięga 13,98 zł. To wciąż bardzo dobry wynik.

Lokaty w PKO Bank Polski od 4 do 6 miesięcy

Zakres kwoty
od 1 000
Procent
1,70 %
Okres
6 mies.
Pokaż więcej ▾
Zakres kwoty
od 1 000
Procent
1,50 %
Okres
6 mies.
Pokaż więcej ▾
Zakres kwoty
od 1 000
Procent
0,80 %
Okres
6 mies.
Pokaż więcej ▾

W segmencie depozytów o terminie zapadalności od 4 do 6 miesięcy, liderem jest propozycja Lokata na nowe środki PKO Bank Polski. Atrakcyjne oprocentowanie we wspomnianym okresie wynoszące 1,70%, daje 67,91 zł przyszłego zysku.

Na drugim miejscu podium pojawia się depozyt Lokata na nowe środki PKO Bank Polski. Za sprawą nadal niezłego oprocentowania wynoszącego 1,50% depozyt daje możliwość otrzymania zadowalającego zysku w kwocie 59,92 zł.

Podium zamyka depozyt Lokata terminowa PKO Bank Polski, proponując stopę zwrotu w wysokości 0,80%. Dzięki temu klient finalnie otrzyma odsetki w kwocie 31,96 zł.

Lokaty w PKO Bank Polski od 7 do 12 miesięcy

Zakres kwoty
od 1 000
Procent
1,80 %
Okres
12 mies.
Pokaż więcej ▾
Zakres kwoty
od 1 000
Procent
1,60 %
Okres
12 mies.
Pokaż więcej ▾
Zakres kwoty
od 1 000
Procent
0,90 %
Okres
12 mies.
Pokaż więcej ▾

Zestawienie propozycji o terminie zapadalności od pół roku do 12 miesięcy na wiodącym miejscu pojawiła się Lokata na nowe środki PKO Bank Polski. Wszystko to z powodu rewelacyjnego oprocentowania wynoszącego 1,80%. Przekłada się to na dochód w kwocie 145,80 zł.

Tuż za pierwszą pozycją zagościła propozycja PKO Bank Polski. Lokata na nowe środki to niezłe oprocentowanie wynoszące 1,60%. Za sprawą przedmiotowej lokaty nietrudno sięgnąć można odsetki wynoszące 129,60 zł.

Na ostatnim, wyróżnionym miejscu znalazła się Lokata terminowa PKO Bank Polski. Biorąc pod uwagę poziom stopy procentowej depozytu wynoszący 0,90% trzecia w zestawieniu pozycja jest uzasadniona. Rozwiązanie to oferuje zysk w wysokości 72,90 zł.