Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Finansowe ABC

Składka zdrowotna – zmiany na korzyść przedsiębiorców od 2025 r.

Przedsiębiorcy zmagający się z koniecznością płatności wysokiej i trudnej w obliczeniu składki zdrowotnej, doczekali się propozycji zmian, które mogą zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2025r. Przedstawiona przez Ministra Finansów i Minister Zdrowia propozycja, ma nie tylko uprościć dotychczasowe zasady naliczania składki zdrowotnej płaconej przez przedsiębiorców, ale również obniżyć jej wysokość. Co więcej zmiany mają być korzystne dla większości osób prowadzących działalność gospodarczą.

Zasady obliczania i wysokość składki zdrowotnej płaconej przez przedsiębiorców wprowadzone w ramach reformy tzw. Polskiego Ładu, są w większości oceniane negatywnie. Szczególnie krytykowany jest brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od dochodu. Dlatego na przedstawienie nowych założeń oczekiwano z niecierpliwością, tym bardziej, że zmiany w tym zakresie były przedmiotem wcześniejszych deklaracji wyborczych.

Przedstawione 21 marca 2023 r. przez Ministra Finansów i Minister Zdrowia nowe zasady obliczania składki zdrowotnej płaconej przez przedsiębiorców, które mogą zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2025 r., wbrew oczekiwaniom nie oznaczają powrotu do zasad sprzed ostatniej reformy. Ich wejście w życie daje jednak szansę na znaczące oszczędności dla większości przedsiębiorców i to bez względu na wybrany sposób rozliczeń. Według wstępnych szacunków, zaproponowana zmiana zasad rozliczania składki zdrowotnej oznacza zysk dla 93% wszystkich przedsiębiorców.

Ile wyniesie składka zdrowotna dla osób rozliczających się według skali podatkowej?

Projektowane zmiany zakładają wprowadzenie ryczałtowej wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób rozliczających się według skali podatkowej. Miesięczna składka ma wynieść 9% z 75% płacy minimalnej, czyli około 310 zł w 2025 r.

Przypomnijmy, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami składka zdrowotna dla osób rozliczających się według skali podatkowej liczona jest od dochodu za poprzedni miesiąc i wynosi 9%.

Dodatkowo minimalna wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie może być niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia, jakie obowiązuje w pierwszym dniu roku składkowego. Wysokość minimalnej składki zdrowotnej obowiązującej od lutego 2024 r. wynosi 381,78 zł (9% od podstawy wymiaru w wysokości 4242 zł).

Zatem nawet porównując wysokość aktualnie obowiązującej minimalnej składki zdrowotnej, proponowana zmiana będzie korzystniejsza. Większe korzyści zauważalne będą przy wyższych dochodach.

Potencjalne korzyści po wprowadzeniu zapowiedzianych zmian prezentują się następująco:

 • Przy miesięcznych dochodach w wysokości 20 000 zł*:
Skala podatkowaWysokość miesięcznej składki zdrowotnejWysokość rocznej składki zdrowotnej
Aktualnie obowiązujące zasady1 800 zł21 600 zł
Proponowane zmiany290,25 zł3 483 zł
Potencjalne oszczędności1 509,75 zł18 117 zł
 • Przy miesięcznych dochodach w wysokości 10 000 zł*:
Skala podatkowaWysokość miesięcznej składki zdrowotnejWysokość rocznej składki zdrowotnej
Aktualnie obowiązujące zasady900 zł10 800 zł
Proponowane zmiany290,25 zł3 483 zł
Potencjalne oszczędności609,75 zł7 317 zł

*Wszystkie obliczenia zostały przygotowane w oparciu o następujące założenia:

 • Kwota minimalnego wynagrodzenia – 4 300 zł (od 1.07.2024 r.)
 • Miesięczna składka zdrowotna – 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę: 290,25 zł
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie – dane GUS za luty 2024 r. 7 978,85 zł
 • Wysokość 2-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – 15 957,70 zł

Proponowana zmiana ma nie tylko obniżyć wysokość składki zdrowotnej dla osób rozliczających się według skali, ale również uprościć sposób jej ustalenia. Obliczenie składki zdrowotnej nie będzie wymagało prowadzenia dodatkowych ewidencji, a także płatności składki w razie zbycia środków trwałych.

Ile wyniesie składka zdrowotna do osób rozliczających się podatkiem liniowym?

Projektowane zmiany dla przedsiębiorców opodatkowanych 19% liniową stawką PIT zakładają wysokość składki zdrowotnej na poziomie:

 • 9% liczonych od podstawy 75% minimalnego wynagrodzenia dla osób, których dochody nie przekroczą miesięcznie 2-krotnosci przeciętnego wynagrodzenia
 • dodatkowo 4,9% od nadwyżki, dla przedsiębiorców, których dochody przekroczą 2-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Obecnie stawka składki zdrowotnej dla osób rozliczających się podatkiem liniowym wynosi 4,9% i jest liczona od dochodu, a wysokość podstawy wymiaru nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, jakie obowiązuje w pierwszym dniu roku składkowego.

Potencjalne korzyści po wprowadzeniu zapowiedzianych zmian prezentują się następująco

 • Dla dochodów w wysokości 20 000 zł miesięcznie*:
Podatek liniowyWysokość miesięcznej składki zdrowotnejWysokość rocznej składki zdrowotnej
Aktualnie obowiązujące zasady980 zł11 760 zł
Proponowane zmiany488,32 zł5 859,84 zł
Potencjalne oszczędności491,68 zł5 900,16 zł
 • Dla dochodów w wysokości 10 000 zł miesięcznie*:
Podatek liniowyWysokość miesięcznej składki zdrowotnejWysokość rocznej składki zdrowotnej
Aktualnie obowiązujące zasady490 zł5 880 zł
Proponowane zmiany290,25 zł3 483 zł
Potencjalne oszczędności199,75 zł2 397 zł

Ile wyniesie składka na ubezpieczenie zdrowotne dla ryczałtu?

Planowane zmiany dla osób rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zakładają zróżnicowanie wysokości składki zdrowotnej w powiązaniu z wysokością przychodów:

 • przedsiębiorcy, którzy uzyskują przychody nieprzekraczające 4-krotnosci prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia za pracę – zapłacą składkę miesięczną w wysokości 9% liczoną od 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • w razie uzyskania przychodów przekraczających 4-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia za pracę przedsiębiorcy dodatkowo zapłacą 3,5% od nadwyżki

Proponowana zmiana również ma uprościć dotychczasowy system, bo ten aktualnie obowiązujący sposób obliczenia składki zdrowotnej dla osób rozliczających się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest znacznie bardziej skomplikowany.

Aktualna wysokość składki zależy od przychodu i przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale poprzedniego roku. Dodatkowo ustalone są trzy progi wysokości składki, które różnicują jej wysokość w zależności od wysokości przychodów.

W praktyce oznacza to, że składka zdrowotna dla osób rozliczających się ryczałtem w 2024 r. wynosi:

 • 419,46 zł – do 60 000 zł przychodu
 • 699,11 zł – dla przychodów w przedziale 60 000 zł a 300 000 zł przychodu
 • 1 258,39 zł – powyżej 300 000 zł przychodu

Potencjalne korzyści po wprowadzeniu zapowiedzianych zmian prezentują się następująco:

 • Dla przychodów w wysokości 20 000 zł miesięcznie*:
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanychWysokość miesięcznej składki zdrowotnejWysokość rocznej składki zdrowotnej
Aktualnie obowiązujące zasady699,11 zł8 389,32 zł
Proponowane zmiany290,25 zł3 483 zł
Potencjalne oszczędności408,86 zł4 906,32 zł

Dla osób rozliczających się ryczałtem propozycje obejmują również wyłączenie przychodów ze zbycia środków trwałych z podstawy obliczenia składki zdrowotnej.

Porównaj najlepsze

konta firmowe

Sprawdź oferty

Ile wyniesie składka zdrowotna przy karcie podatkowej?

Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadzie karty podatkowej według projektowanych założeń zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9% liczonej od podstawy stanowiącej 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę – czyli około 286 zł. Aktualnie obowiązująca składka zdrowotna to również 9%, ale liczone od 100% minimalnego wynagrodzenia, które obowiązuje od 1 stycznia danego roku czyli 381 zł (dla podstawy 4 242 zł).

Zatem miesięczna oszczędność dla osób opodatkowanych kartą podatkową po wprowadzeniu zmian wyniesie około 100 zł, co rocznie daje oszczędności w wysokości około 1 200 zł.

Kto skorzysta na zmianach składki zdrowotnej?

Na uproszczeniu zasad obliczania składki zdrowotnej skorzystają wszyscy prowadzący działalność gospodarczą. Dzięki wprowadzeniu zmian system płacenia składki zdrowotnej może być przejrzysty i bardziej przyjazny dla przedsiębiorców. Natomiast obniżenie składki zdrowotnej będzie korzystne przede wszystkim dla przedsiębiorców o niskich i średnich dochodach – prognozuje się, że na zmianach zyska 93% wszystkich przedsiębiorców PIT.

Pamiętajmy, że przedstawiona propozycja nie musi być ostateczna. Choć przedstawiciele przedsiębiorców pozytywnie oceniają przygotowane rozwiązania w zakresie zmian składki zdrowotnej, to pojawiają się również głosy krytyczne i inne propozycje.

Źródła:

 • https://samorzad.gov.pl/web/powiat-hajnowski/skladka-zdrowotna-dla-przedsiebiorcow-w-2024-roku
 • https://www.gov.pl/web/premier/zmiany-w-skladce-zdrowotnej
 • https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-bez-wyplat-nagrod-z-zysku-w-lutym-2024-roku,57,124.html

Warto wiedzieć

 1. Przedstawiona przez Ministra Finansów i Minister Zdrowia propozycja zmian w składce zdrowotnej dotyczy tylko przedsiębiorców.
 2. Proponowane zmiany składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, mają nie tylko obniżyć jej wysokość, ale również uprościć jej obliczenie.
 3. Przedstawiona propozycja zmian może wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.
 4. Propozycje zmian w obliczeniu składki zdrowotnej nie zakładają powrotu do zasad obowiązujących przed reformą.
 5. Jednym z celów zmiany zasad obliczenia składki zdrowotnej płaconej przez przedsiębiorców jest m.in. rozwiązanie problemu konieczności płacenia składki od sprzedaży środków trwałych.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Jak obliczyć wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców?

  Aktualnie (w 2024 r.) obowiązujący sposób liczenia składki zdrowotnej uzależniony jest od wybranego sposobu opodatkowania i jest odmienny dla skali podatkowej, podatku linowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej. Przedstawiona propozycja zmian, która mogłaby wejść w życie od 1 stycznia 2025 r. zakłada uproszczenie zasad rozliczenia składki zdrowotnej i jej obniżenie dla większości przedsiębiorców. 

 2. Jaka jest podstawa składki zdrowotnej dla przedsiębiorców?

  W uproszczeniu można wskazać, że podstawa składki zdrowotnej w 2024 r. powiązana jest z wysokością osiąganych dochodów, przy czym jej minimalna wysokość nie może być niższa niż 9% (dla skali podatkowej) i 4,9% (dla podatku linowego) kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

 3. Ile wynosi składka na ubezpieczenie zdrowotne płacone przez przedsiębiorców?

  Wysokość składki zdrowotnej płaconej przez przedsiębiorców różni się w zależności od osiąganych dochodów za poprzedni miesiąc. Dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych w 2024 r. jest to 9% osiąganych dochodów, ale nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

 4. Jakie są plany zmiany składki zdrowotnej dla przedsiębiorców?

  Przedstawione przez Ministra Finansów plany zmian w wysokości składki zdrowotnej mają na celu uproszczenie i obniżenie jej wysokości dla większości przedsiębiorców. Przedstawione założenia mogłyby wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.  

 5. Kiedy nowe zasady obliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców wejdą w życie?

  Przedstawiona 21 marca 2024 r. propozycja zmian w składce zdrowotnej może zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2025r. Pamiętajmy jednak, że to na razie propozycja i ostateczny kształt ustawy i wprowadzonych zmian oraz termin ich obowiązywania może być inny. 

Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments