Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Finansowe ABC

Czym jest historia kredytowa?

Historia kredytowa to źródło wszystkich danych zgromadzonych w BIK na temat naszych kredytów i pożyczek – zarówno bieżących, jak i spłaconych w przeszłości. Informacje te są kluczowe, kiedy chcemy zaciągnąć zobowiązanie w banku, SKOK-u lub w niektórych firmach pozabankowych. Zła historia kredytowa może przekreślić szansę na kredyt lub pożyczkę.

Banki w trakcie oceny zdolności kredytowej weryfikują szczegółowo historię kredytową potencjalnego klienta. Dane gromadzone i przetwarzane przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK) pozwalają instytucjom finansowym dokładniej ocenić ryzyko związane z udzieleniem kredytu lub pożyczki konkretnej osobie.

Dobra historia kredytowa zwiększa szansę na akceptację wniosku, a zła to szereg niekorzystnych konsekwencji – z decyzją odmowną włącznie. Sprawdzamy, czym jest historia kredytowa i jakich zasad przestrzegać, aby działała na naszą korzyść.

Co to jest historia kredytowa?

Historia kredytowa to wszystkie dane na temat naszych kredytów i pożyczek, które instytucje finansowe przekazały do BIK. Dotyczy to nie tylko zobowiązań, które aktualnie regulujemy, ale również spłaconych w przeszłości. W rejestrach BIK mogą się znaleźć informacje o takich zobowiązaniach, jak np.:

W historii kredytowej mogą znaleźć się również informacje na temat pożyczek pozabankowych, ale to zależy od czy firma pożyczkowa współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej. BIK rejestruje również zobowiązania, w których występujemy w roli poręczyciela.

Zgromadzone w ten dane są bardzo ważne dla instytucji finansowych oraz innych uczestników rynku. Historia kredytowa jest jednym z głównych elementów, które banki biorą pod lupę w trakcie oceny zdolności kredytowej swoich klientów. Jeśli sumiennie spłacaliśmy swoje zobowiązania w przeszłości i terminowo regulujemy bieżące zadłużenie, to nie ma powodu do obaw. W takiej sytuacji pozytywna historia kredytowa będzie działać na naszą korzyść.

W jaki sposób powstaje historia kredytowa w BIK?

Jeśli nigdy nie wnioskowaliśmy, nie spłacaliśmy ani nie poręczaliśmy kredytów i pożyczek, to BIK nie otrzymał jeszcze żadnych informacji nasz temat. Pierwsze dane w rejestrach pojawią się, kiedy będziemy starać się zaciągnąć zobowiązanie w banku, SKOK-u lub firmie pożyczkowej współpracującej z BIK.

Kiedy otrzymamy kredyt lub pożyczkę, fakt ten oraz dane na temat jej spłacalności będą regularnie przekazywane do Biura Informacji Kredytowej. W taki sposób tworzy się historia kredytowa, która w dużej mierze będzie wpływać na możliwość zaciągania kolejnych zobowiązań w przyszłości. Jeśli spłacamy zadłużenie w ustalonych w umowie terminach, to zwiększamy swoje szanse na lepsze warunki finansowania przy kolejnych pożyczkach i kredytach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawy Prawo bankowe art. 105 ust. 4i) banki i inne instytucje finansowe zobowiązane są, w terminie do 7 dni od wystąpienia zdarzenia, przekazać do BIK informacje o:

 • nowopowstałych zobowiązaniach,
 • aktualizacji zobowiązań,
 • całkowitej spłacie zobowiązań,
 • wygaśnięciu zobowiązań,
 • stwierdzeniu nieistnienia zobowiązań,
 • korekcie wysokości zobowiązania.

Po otrzymaniu informacji Biuro Informacji Kredytowej ma kolejne 7 dni na wprowadzenie lub korektę danych w swoich rejestrach. Dane najczęściej aktualizowane są szybciej, co pozwala na sprawniejsze działanie instytucji finansowych.

Co wpływa na historię kredytową?

Największy wpływ na historię kredytową ma podejście do spłaty zaciągniętych zobowiązań. Warto o tym pamiętać, ponieważ opóźnienia w regulowaniu zadłużenie nie zawsze muszą wynikać z poważnych problemów finansowych. Zdarza się, że są efektem zapomnienia, a nawet zwykłego niedbalstwa, które niepotrzebnie pogorszy nasz wizerunek w oczach banku.

Spłacając kredyty i pożyczki w terminach wywiązujemy się nie tylko z zawartych umów, ale udowadniamy również, że jesteśmy osobami rzetelnymi i godnymi zaufania. Ma to istotny wpływ na stanowisko banku podczas rozpatrywania wniosku o kolejny kredyt lub pożyczkę. Pozytywna historia kredytowa może być nie tylko przepustką do pozytywnej decyzji banku, ale może też wpłynąć na korzystniejsze warunki finansowania, np. niższą prowizję czy oprocentowanie.

Z drugiej strony negatywna historia kredytowa może utrudnić skorzystanie z dodatkowego finansowania, a w szczególnych przypadkach może skutkować odrzuceniem wniosku. Żaden bank nie zgodzi się na udzielenie kredytu osobie, która dopuszcza się regularnych i rażących opóźnień w spłacie bieżących zobowiązań lub kiedy opóźnienia miały miejsce w przeszłości.

Jak długo BIK przechowuje nasze dane?

Podczas podpisywania umowy kredytowej można wyrazić zgodę na przetwarzanie danych przez BIK. Dzięki temu informacje na temat takiego zobowiązania będą widoczne w historii kredytowej BIK nie tylko w okresie spłaty, ale także po zamknięciu umowy.

Jeśli zadłużenie spłacane jest terminowo to taki wpis działa na naszą korzyść. Trzeba zatem zadbać o to, aby był widoczny dla instytucji finansowych. Po wyrażeniu zgody informacje o spłacalności kredytu będą udostępnianie bankom i firmom pożyczkowym maksymalnie przez 5 lat od momentu ich spłaty. Jeśli z jakiegoś powodu zmienimy zdanie, to możemy w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę.

Inne reguły obowiązują, kiedy mamy do czynienia z opóźnieniami w spłacie zobowiązań. W takiej sytuacji dane będą przetwarzane w BIK przez 5 lat i to nawet jeśli nie wyraziliśmy zgody. Jest to możliwe w dwóch przypadkach:

 1. opóźnienie w spłacie zobowiązania przekroczyło 60 dni,
 2. minęło 30 dni od momentu, w którym wierzyciel poinformował nas o zamiarze przetwarzania danych dotyczących konkretnego kredytu lub pożyczki.

Ponadto BIK w celach statycznych może przetwarzać informacje przez 12 lat od spłaty kredytów i pożyczek. Wynika to z art. 105a ust. 4 i 5 ustawy Prawo bankowe.

Jak banki oceniają historię kredytową?

Za każdym razem, kiedy złożymy wniosek kredytowy, banki zobowiązane są do weryfikacji naszej zdolności, a także historii kredytowej. Dotyczy to również poręczenia kredytu lub pożyczki zaciąganej przez osobę trzecią. To jeden z najważniejszych elementów wpływających na decyzję o przyznaniu finansowania. W tym celu bank wysyła zapytanie do BIK. Sam fakt wysłania zapytania jest również rejestrowany i zostawia po sobie ślad w danych gromadzonych przez Biuro Informacji Kredytowej.

Po otrzymaniu raportu kredytowego bank jest w stanie ocenić m.in. liczbę bieżących kredytów i pożyczek, ich pierwotną i bieżącą kwotę czy liczbę zapytań kredytowych wysłanych z innych banków. Kredytodawca widzi też, czy mieliśmy problemy z regulowaniem zobowiązań w okresie 5 lat od ich całkowitej spłaty oraz może sprawdzić naszą ocenę punktową w BIK.

Na postawie powyższych danych bank może trafniej ocenić swoje ryzyko związane z akceptacją wniosku i udzieleniem finansowania. Negatywna historia kredytowa może być powodem odrzucenia wniosku kredytowego nawet w sytuacji, kiedy nasza bieżąca sytuacja finansowa nie budzi zastrzeżeń. Z punktu widzenia banku skłonność potencjalnego klienta do niewywiązywania się z warunków podpisywanych umów jest wystarczającym argumentem przemawiającym za odmową.

Historia kredytowa a kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny jest z reguły zobowiązaniem na wysoką kwotę z wieloletnim terminem spłaty. Trudno jest przewidzieć, jak będzie kształtować się sytuacja finansowa kredytobiorcy za kilkanaście lat, dlatego banki bardzo szczegółowo podochodzą do oceny zdolności i historii kredytowej.

Jeśli przed złożeniem wniosku sumiennie spłacaliśmy swoje zobowiązania, co ma odzwierciedlenie w pozytywnej historii kredytowej, szansa na korzystną decyzję banku wzrasta.

Brak jakiejkolwiek historii kredytowej przy kredycie hipotecznym może być problematyczny, ponieważ bank nie jest w stanie ocenić, jak potraktujemy spłatę tak zobowiązania na tak wysoką kwotę. Dlatego warto na kilkanaście miesięcy przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny zaciągać mniejsze zobowiązania i spłacać je w terminie. Dzięki temu zbudujemy historię kredytową pozwalającą ocenić, czy jesteśmy dłużnikiem wartym zaufania.

Zła historia kredytowa najczęściej przekreśla szansę na kredyt hipoteczny. W przypadku sporadycznych opóźnień, które jesteśmy w stanie wytłumaczyć, bank może zdecydować się na udzielenie finansowania, ale na mniej korzystnych warunkach lub po przedstawieniu dodatkowego zabezpieczenia np. poręczenia osoby trzeciej posiadającej odpowiednią zdolność kredytową. Rażące i częste opóźnienia w spłacie dotychczasowych zobowiązań definitywnie przekreślają szansę na kredyt hipoteczny.

Historia kredytowa a kredyt gotówkowy

Podczas wnioskowania o kredyt gotówkowy bank również weźmie pod lupę naszą dotychczasową historię kredytową. Z uwagi na niższe kwoty i krótszy okres spłaty bank nie podchodzi do weryfikacji kondycji finansowej klienta z taką drobiazgowością, jak w przypadku kredytów hipotecznych.

Oznacza to, że potknięcia w spłacie dotychczasowych zobowiązań czy brak historii kredytowej rzadziej jest przesłanką zmierzającą do odrzucenia wniosku. Szczególnie w sytuacji, kiedy chcemy zaciągnąć kredyt gotówkowy w banku, z którym współpracujemy od wielu lat. Ogólne założenia są jednak niezmienne – definitywnie zła historia kredytowa przekreśla szanse nawet na niewielki kredyt.

Historia kredytowa a pożyczka pozabankowa

Panuje przekonanie, że firmy pozabankowe w trakcie oceny wniosków nie weryfikują historii kredytowej w BIK. To tylko częściowa prawda, ponieważ większość sprawdzonych marek pożyczkowych współpracuje z BIK i bada rzetelność płatniczą potencjalnych klientów.

Różnica polega na tym, że część firm pozabankowych stosuje mniej restrykcyjne kryteria weryfikacji wniosku. Daje to szansę w sytuacji, kiedy bank odrzucił wniosek z powodu negatywnej historii w BIK. Trzeba jednak pamiętać, że mówimy tu najczęściej o zobowiązaniach na niższe kwoty i z krótszym okresem spłaty niż kredyty gotówkowe, a tym bardziej hipoteczne. Większe ryzyko zaprzestania spłaty pożyczki przez klienta ma odzwierciedlenie w cenie – pożyczki pozabankowe droższe niż kredyty oferowane przez banki.

Jak samodzielnie sprawdzić historię kredytową?

W sytuacji, kiedy nie pamiętamy, jak spłacaliśmy kredyty i pożyczki, chcemy sprawdzić czy instytucje finansowe prawidłowo raportują dane na nasz temat do BIK lub chcemy dobrze przygotować się na ewentualne pytania ze strony banku, możemy samodzielnie sprawdzić historię w BIK – i to bez wychodzenia z domu.

Jeśli chcesz samodzielnie sprawdzić historię w BIK to w tym celu należy założyć bezpłatne konto w serwisie internetowym Biura Informacji Kredytowej. Po wypełnieniu formularza, potwierdzeniu tożsamości i ustawieniu hasła, możemy zalogować się na swoje konto w portalu. Historia kredytowa zapisana jest w tzw. raporcie BIK. Dokument można pobrać za odpowiednią opłatą. W zależności od potrzeb cena wynosi:

 • 39 zł za pojedynczy raport BIK,
 • 99 zł za możliwość pobrania 6 raportów i usługę Alerty BIK w pakiecie.

Klienci Alior Banku, ING Banku Śląskiego, PKO Banku Polskiego i Inteligo mają możliwość pobrania raportu BIK przez bankowość internetową bez konieczności zakładania konta w serwisie. Ta forma samodzielnej weryfikacji zdolności kredytowej jest również płatna.

Czy zła historia kredytowa może przekreślić szanse na kredyt?

Pewne jest, że jednoznacznie negatywna historia kredytowa, wskazująca na powtarzające się i rażące opóźnienia na wysokie kwoty uniemożliwia zaciągnięcie jakiegokolwiek kredytu. Nie ma znaczenia, czy jest to kredyt gotówkowy, karta kredytowa z niskim limitem czy debet w rachunku. Żaden bank nie weźmie na siebie ryzyka zaprzestania spłaty zobowiązania, które można jednoznacznie określić na podstawie danych zgromadzonych przez BIK.

Z drugiej strony problemy z terminową obsługą zadłużenia mogły mieć miejsce kilka lat wcześniej, a od tamtego czasu sytuacja finansowa dłużnika uległa diametralnej poprawie. Spłacił wszystkie zaległości z odsetkami i nie figuruje w innych bazach dłużników. W takiej sytuacji dyskusyjna historia kredytowa nie musi być przesłanką przekreślającą szansę na kredyt. Wiele zależy tu jednak od polityki ryzyka konkretnego banku, rodzaju zobowiązania oraz możliwości przedstawienia dodatkowych zabezpieczeń.

Czy brak historii kredytowej działa na naszą niekorzyść?

Historia kredytowa w BIK pozwala bankom określić, jakie jest nasze podejście do spłaty zobowiązań, co ułatwia podjęcie decyzji o udzieleniu finansowania. Brak historii kredytowej utrudnia taką ocenę. Bank nie może określić, czy potrafimy rozsądnie zarządzać budżetem, czy jesteśmy skłonni do nadpłacania kredytu i jak radzimy sobie w sytuacjach kryzysowych.

Brak historii kredytowej jest z pewnością lepszy niż udokumentowane opóźnienia w spłacie zobowiązań, wskazujące jednoznacznie, że mamy do czynienia z nierzetelnym dłużnikiem. Z tego powodu warto odpowiednio wcześnie zbudować sobie dobrą historię kredytową zaciągając i spłacając w terminie zobowiązania na niższe kwoty.

Jak zbudować pozytywną historię kredytową w BIK?

Dobra historia kredytowa zwiększa szansę na zaciąganie zobowiązań i pozwala negocjować korzystniejsze warunki finansowania. Jest to zatem ważny element wpływający na nasze finansowe życie. Świadome budowanie historii kredytowej nie musi być trudne. Oto kilka sposobów:

 1. Dbaj o spłatę kredytów i pożyczek w terminie – to kluczowy element. Jeśli nie zadbasz o terminową spłatę zobowiązań pozostałe sposoby nie pomogą Ci w budowie pozytywnej historii kredytowej.
 2. Korzystając z oferty firm pożyczkowych sprawdź, czy przekazują dane do BIK – jeśli zamierzasz budować pozytywną historię kredytową upewnij się, czy firma współpracuje z BIK. W przeciwnym wypadku sumienna spłata nie będzie miała swojego odzwierciedlenia w historii kredytowej.
 3. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych przez BIK – przecież zamierzasz terminowo spłacać zobowiązania, a jak dopuścisz się rażących opóźnień to BIK i tak będzie przetwarzał dane o problematycznym kredycie przez 5 lat (i to bez Twojej zgody).
 4. Zaciągaj kredyty na drobne kwoty – ich przyznawalność jest wysoka i nikt nie odmówi Ci kredytu na telewizor czy czajnik, jeśli nie posiadasz jeszcze historii kredytowej. Dzięki tego typu zobowiązaniom zaczniesz budowę dobrej historii kredytowej.
 5. Sprawdzaj swoją historię kredytową – każdemu zdarzają się pomyłki, więc do BIK mogą trafić informacje niezgodne z rzeczywistością. Zgłoś każdą nieprawidłowość konkretnej instytucji finansowej i oczekuj korekty.
 6. Nie unikaj kontaktu z bankiem lub firmą pożyczkową – jeśli przewidujesz kłopoty ze spłatą zobowiązania niezwłocznie poinformuj o tym wierzyciela. Możliwe, że wypracujecie odpowiednie rozwiązanie zanim negatywne informacje trafią do BIK.

Czy można wyczyścić historię kredytową w BIK?

Wizja usunięcia z historii kredytowej negatywnych wpisów jest kusząca. Wykorzystuje to wiele firm oferujących usługę „czyszczenia BIK”. Trzeba tu jasno podkreślić, że nie ma możliwości usunięcia danych w okresie krótszym niż 5 lat od całkowitej spłaty problematycznego kredytu.

Tylko w trzech sytuacjach jesteśmy w stanie złożyć wniosek o usunięcie lub modyfikację danych w BIK i wcale nie potrzebujemy do tego wsparcia firmy zewnętrznej. Zaliczamy do nich:

 1. Odwołanie zgodny na przetwarzanie danych o kredycie spłaconym w terminie – to jak najbardziej możliwe, ale skoro informacja tego typu wpływa pozytywnie na naszą historię kredytową, to trzeba dobrze przemyśleć, czy chcemy usunąć ją z rejestru BIK.
 2. Nieaktualne lub nieprawdziwe dane w historii kredytowej – banki i inne instytucje finansowe przekazując dane do BIK mogą popełnić błąd. W takiej sytuacji konieczna jest korekta. W tym celu należy skontaktować się z instytucją finansową, która przekazała nieprawdziwe informacje.
 3. Od całkowitej spłaty kredytu z opóźnieniami minęło 5 lat.

Wszystkie te czynności możemy wykonać samodzielnie, a informacje na temat naszych bieżących i spłaconych zobowiązań znajdziemy w raporcie BIK. Koszt pobrania dokumentu będzie prawdopodobnie dużo niższy niż skorzystanie z usługi “czyszczenia BIK”.

Możemy też złożyć wniosek o korektę, jeżeli dopuściliśmy się opóźnienia w spłacie kredytu lub pożyczki i fakt ten został niesłusznie zarejestrowany w BIK w okresie krótszym niż:

 • 60 dni od powstania zaległości lub,
 • 30 dni od momentu poinformowania nas przez instytucje finansową o zamiarze przetwarzania informacji na temat problematycznej pożyczki lub kredytu.

Podsumowując, “czyszczenie historii” w BIK jest możliwe, ale dotyczy tylko zobowiązań spłaconych w terminie, które w rzeczywistości działają na naszą korzyść, i ewentualnych korekt nieprawdziwych informacji przekazanych przez banki i instytucje finansowe. Usunięcie informacji o problematycznych kredytach i pożyczkach możliwe jest dopiero po 5 latach od całkowitej spłaty zobowiązania i nie ma możliwości przyspieszenia tego procesu.

 

Źródła:

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-bankowe-16799069/art-105

Warto wiedzieć

 1. Historia kredytowa zawiera wszystkie dane na temat naszych kredytów i pożyczek, które przekazywane są przez instytucje finansowe do Biura Informacji Kredytowej (BIK).
 2. Wiele firm pozabankowych współpracuje z BIK i sprawdza historię kredytową w trakcie oceny wniosków.
 3. Można samodzielnie sprawdzić swoją historię kredytową pobierając raport BIK za pośrednictwem internetowej platformy Biura Informacji Kredytowej lub bankowości elektronicznej Alior Banku, ING Banku Śląskiego, PKO Banku Polskiego i Inteligo.
 4. Brak historii kredytowej może działać na naszą niekorzyść w trakcie ubiegania się o kredyty na wysokie kwoty z wieloletnim okresem spłaty np. kredyt hipoteczny.
 5. BIK w celach statystycznych może przetwarzać dane na temat kredytów i pożyczek przez 12 lat od ich spłaty i to bez naszej zgody.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy dostanę kredyt ze złą historią kredytową w BIK?

  Co do zasady zła historia kredytowa przekreśla szansę na zaciągnięcie kredytu. Szczególnie mowa tutaj o zobowiązaniach na wysokie kwoty z długim okresem spłaty. W sytuacji, kiedy opóźnienia w regulowaniu bieżących i spłaconych zobowiązań są rażące i częste to żaden bank nie wyrazi zgody na udzielenie finansowania. W przypadku sporadycznych opóźnień na niewielkie kwoty, które osoba ubiegająca się o kredyt jest w stanie uzasadnić, niekiedy pojawia się możliwość zaciągnięcia zobowiązania. Wszystko jednak zależy od polityki kredytowej banku. Możliwe, że w takiej sytuacji konieczne będzie przedstawienie dodatkowych zabezpieczeń lub bank zaostrzy inne warunki finansowania.

 2. Co wliczane jest do historii kredytowej?

  Historia kredytowa zawiera informacje na temat naszych kredytów i pożyczek, które banki i instytucje finansowe przekazują do BIK. Rejestry obejmują zobowiązania bieżące i spłacone. Z punktu widzenia banków analizujących zdolność kredytową, najbardziej istotnym elementem historii kredytowej jest terminowość spłaty zobowiązań.

 3. Co wpływa na pozytywną historię kredytową?

  Przede wszystkim spłata w terminie wszystkich zaciągniętych kredytów i pożyczek. Nawet nieumyślne opóźnienia w spłacie zobowiązań mogą zrujnować naszą historię kredytową. W przypadku przewidywanych kłopotów finansowych warto ten fakt zgłosić wcześniej w banku lub firmie pożyczkowej i wypracować odpowiednie rozwiązanie, zanim negatywne informacje trafią do BIK.

 4. Kiedy kredyt pojawi się w historii BIK?

  Banki i inne instytucje finansowe muszą przekazywać do BIK informacje o kredytach i pożyczkach w terminie do 7 dni od wystąpienia zdarzenia. Następnie Biuro Informacji Kredytowej ma kolejne 7 dni na wprowadzenie danych do swoich rejestrów. Najczęściej jednak informacje aktualizowane są szybciej.

 5. Po jakim czasie kredyt usuwany jest z historii BIK?

  Kredyty spłacone w terminie są widoczne w historii kredytowej przez 5 lat od zamknięcia umowy — o ile wyrazimy na to zgodę. W przeciwnym wypadku kredyt zostanie usunięty z historii kredytowej zaraz po jego spłacie. Kiedy doszło do opóźnienia w spłacie, które przekroczyło 60 dni lub minęło 30 dni od poinformowania nas przez instytucję finansową o zamiarze przetwarzania informacji o problematycznym kredycie, to informacje o takim zobowiązaniu będą przetwarzane przez 5 lat licząc od momentu jego spłaty. W takiej sytuacji BIK nie potrzebuje naszej zgody.

 6. Jak zrobić sobie historię kredytową?

  Tworzenie dobrej historii kredytowej można zacząć od terminowej spłaty karty kredytowej czy niewielkiego debetu. Każda kolejna terminowa spłata zobowiązania pracuje na możliwość łatwiejszego uzyskania kredytu w przyszłości. 

 7. Jak ważna jest historia kredytowa?

  Posiadanie dobrej historii kredytowej jest jednym z elementów badania zdolności kredytowej klienta. Terminowa spłata zobowiązań lub wręcz przeciwnie, opóźnienia z płatnością, na pewno wpłyną na wydanie odpowiedniej decyzji kredytowej. Dlatego budowanie dobrej historii kredytowej i wizerunku rzetelnego kredytobiorcy, jest niezwykle ważnym aspektem dla osoby wnioskującej o kredyt.

 8. Czy warto mieć historię kredytową?

  Oczywiście warto budować pozytywną historię kredytową, zwłaszcza w aspekcie przyszłego zobowiązania zabezpieczonego hipoteką, ale nie tylko. Posiadanie dobrej historii kredytowej buduje zaufanie banku do kredytobiorcy, co przekłada się również na wyższą zdolność kredytową. Dzięki temu łatwiej uzyskać finansowanie w przyszłości. 

PORÓWNAJ KREDYTY
Bartłomiej Borucki
Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments