Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 8:00 - 17:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Poradniki

Jak wypełnić wniosek o kredyt hipoteczny lub gotówkowy?

Wniosek o kredyt to pierwszy krok do uzyskania finansowania. Właściwie wypełniony przyśpiesza wydanie decyzji kredytowej. O czym warto pamiętać wypełniając wniosek o kredyt hipoteczny lub gotówkowy?

Decydując się na finansowanie z banku nie obejdzie się bez formalności. Jednak procedura związana z uzyskaniem kredytu jest stale upraszczana, a sam wniosek coraz częściej można złożyć online bez wychodzenia z domu. Stopień skomplikowania wniosku jest związany z rodzajem kredytu. Im wyższa kwota zobowiązania, tym formalności będzie więcej, w szczególności przy kredycie hipotecznym, a czas na oczekiwanie na wydanie decyzji kredytowej dłuższy.

O czym warto pamiętać, wypełniając wniosek o kredyt?

Podstawą wypełnienia wniosku kredytowego jest podanie wszystkich informacji zgodnie z prawdą. Każdą pomyłkę warto zgłosić, bo bank ma narzędzia do weryfikacji danych. Ponadto, każde celowo nieprawdziwe oświadczenie, które dotyczy okoliczności mających istotny wpływ na uzyskanie kredytu, może spotkać się z zarzutem oszustwa kredytowego, a tym samym prowadzić do odpowiedzialności karnej.

 • Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku kredytowego warto przygotować dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 • Należy uzupełnić każde pole wniosku. W przypadku wniosków składanych online pominięcie obowiązkowej rubryki najczęściej uniemożliwi przejście do następnej strony. O kompletne wypełnienie dokumentu w wersji papierowej trzeba zadbać samemu. Jeśli wniosek kredytowy ma być złożony w placówce banku, wówczas jego poprawne wypełnienie powinien sprawdzić pracownik i wskazać ewentualne braki do uzupełnienia.
 • Na koniec trzeba pamiętać o dołączeniu wymaganych przez bank dokumentów. Kompletny, prawidłowo wypełniony wniosek przyspieszy wydanie decyzji kredytowej.

Wniosek kredytowy – jakie dane musisz podać?

Choć poszczególne wnioski kredytowe mogą się między sobą różnić, to pewne informacje pojawiają się praktycznie w każdym formularzu. Chodzi o takie dane jak:

 • informacje dotyczące kredytu: kwota i okres spłaty zobowiązania, rodzaj oprocentowania: stałe lub zmienne, typ rat: malejące lub równe (w przypadku kredytów hipotecznych), cel kredytu itp.
 • dane osobowe wnioskodawcy – imię i nazwisko, adres zameldowania i zamieszkania, PESEL, nr dowodu osobistego, nr konta bankowego na które mają zostać przelane środki,
 • dane finansowe – wysokość i źródło osiąganych dochodów, miesięczne koszty stałe, inne zobowiązania (kredyty, pożyczki itp.)
 • dane rodzinne – liczba osób na utrzymaniu.

W przypadku kredytów hipotecznych potrzebne będzie również podanie informacji związanych z nieruchomością, która ma stanowić zabezpieczenie spłaty zobowiązania.

Jak prawidłowo złożyć wniosek o kredyt?

Warunki i sposób złożenia wniosku kredytowego określa bank. W przypadku wątpliwości można udać się do oddziału bankowego osobiście i wniosek kredytowy złożyć na miejscu. W jego uzupełnieniu powinien pomóc pracownik obsługi klienta.

Inny sposób to złożenie wniosku przez internet. Można to zrobić wchodząc bezpośrednio na stronę banku i wypełniając dostępny tam formularz. Można też podać swoje dane kontaktowe online, a pracownik infolinii banku skontaktuje się o wskazanej porze, doradzi i przyjmie wniosek podczas prowadzonej rozmowy.

Wniosek o kredyt hipoteczny – jak go wypełnić?

Wniosek należy wypełnić dokładnie i zgodnie z posiadanymi dokumentami.

 • Warto zwrócić uwagę na koszt inwestycji, wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty zobowiązania i posiadane środki własne.
 • W przypadku kredytów hipotecznych trzeba zgromadzić odpowiednio wysoki wkład własny, najczęściej co najmniej w wysokości 20 % wartości nieruchomości.
 • Warto również zastanowić się nad rodzajem rat. W przypadku rat malejących wymagana jest wyższa zdolność kredytowa, a wybór rat równych oznacza wyższe koszty.

Wniosek o kredyt hipoteczny można wypełnić samodzielnie, ale dla pewności lepiej skorzystać z pomocy doradcy kredytowego lub pracownika banku, który powinien oszacować koszty przy każdej możliwej opcji.

Jak wypełnić wniosek kredytowy?

Wniosek o kredyt gotówkowy to formularz mniej skomplikowany niż ten stosowany przy kredytach hipotecznych. Zasady są jednak podobne: dokładne i zgodne z prawdą wypełnienie każdej rubryki.

Co musisz dołączyć do wniosku o kredyt?

Do wniosku o kredyt potrzebne będą przede wszystkim dokumenty finansowe potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów. W zależności od źródła dochodów bank może wymagać:

dla umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło:

 • zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach,
 • dokumentu PIT za ostatni rok,
 • wyciągu bankowego z przelewami wynagrodzenia za wymagany okres;

dla emerytów i rencistów:

 • decyzji o przyznaniu świadczenia,
 • ostatniego odcinek renty lub emerytury,
 • wyciągu z rachunku bankowego z przelewami świadczenia;

dla prowadzonej działalności gospodarczej:

 • rocznego zeznania podatkowego,
 • zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu z płatnością składek,
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego,
 • książka przychodów i rozchodów.

Wskazany powyżej katalog nie jest zamknięty. Bank może akceptować także inne dokumenty finansowe.

Przy kredycie hipotecznym wymagane będą również dokumenty związane z nieruchomością. Ich rodzaj zależy od tego czy chcesz kupić mieszkanie na rynku pierwotnym – od dewelopera, na rynku wtórnym czy kredyt hipoteczny zamierzasz przeznaczyć na budowę domu. Najczęściej wymagane będą:

 • odpis z księgi wieczystej nieruchomości,
 • umowa przedwstępna,
 • decyzja o pozwoleniu na budowę.

Ile trwa rozpatrywanie wniosku o kredyt?

Wszystko zależy od rodzaju kredytu. Przy zwykłym kredycie gotówkowym decyzję o przyznaniu finansowania można uzyskać nawet w ciągu jednego dnia. Najszybciej pieniądze otrzyma wnioskodawca, który stara się o kredyt w banku, w którym posiada konto. W takiej sytuacji najczęściej nie trzeba nawet dołączać dodatkowych dokumentów finansowych, bo wszystkie informacje w zakresie wysokości osiąganych dochodów czy ponoszonych wydatków bank już ma. W każdym innym przypadku procedura trwa trochę dłużej.

Po  formalnej weryfikacji wniosku bank sprawdzi dotychczasową historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej, a następnie oceni czy wnioskodawca posiada wystarczającą zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązania. Dokładny sposób postępowania z wnioskiem kredytowym może się różnić w poszczególnych bankach, podobnie jak rodzaj wymaganych dokumentów. Cała procedura, choć może wydawać się skomplikowana, przy kredycie gotówkowych nie trwa długo.

W przypadku kredytu hipotecznego analiza wniosku trwa dłużej. Wiąże się to z bardziej szczegółową weryfikacją klienta, ale także wyceną nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu.

Jak zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku o kredyt?

Większą szansę na uzyskanie kredytu ma osoba, która posiada stabilne źródło dochodów i dobrą historię kredytową, o którą warto zadbać wcześniej.

Terminowo spłacana karta kredytowa czy debet w rachunku bankowym może być pomocny w uzyskaniu finansowania w przyszłości. Jednak przed złożeniem wniosku warto spłacić inne zobowiązania i zrezygnować z niepotrzebnych obciążeń np. karty kredytowej, nawet takiej trzymanej na wszelki wypadek i nie wykorzystywanej na co dzień – ona również obniża zdolność kredytową.

Co zrobić, gdy bank odrzucił mój wniosek o kredyt?

Złożenie wniosku kredytowego nie zawsze kończy się sukcesem. Czasem bank wyda decyzję odmowną. Najczęściej taka sytuacja wiąże się z brakiem odpowiedniej zdolności kredytowej. Jednak dla pewności warto zwrócić się do kredytodawcy z prośbą o wskazanie przyczyn odmowy udzielenia kredytu.

 • Może okazać się, że problem rozwiąże dodatkowe zabezpieczenie spłaty zobowiązania lub mniejsze wymagania co do wysokości kwoty kredytu.
 • Czasem pomocna będzie spłata innych zobowiązań czy rezygnacja z karty kredytowej, która obniża zdolność kredytową. Jeśli powodem odmowy jest brak stabilnych dochodów pochodzących z umów cywilnoprawnych, można negocjować z dotychczasowym zleceniodawcą przejście na umowę o pracę.

Z każdej sytuacji można znaleźć rozwiązanie, które niekiedy wymaga odrobiny czasu i zaangażowania.

Na co uważać we wniosku kredytowym?

Przy okazji wniosków kredytowych bardzo często kredytobiorcy mogą spotkać się z propozycją skorzystania z dodatkowych produktów finansowych banku. Niektóre z nich mogą wpłynąć na obniżenie kosztów związanych z zaciągnięciem zobowiązania. Najczęściej będzie to dodatkowe ubezpieczenie, karta kredytowa czy otwarcie rachunku bankowego. W każdym przypadku jednak warto policzyć wszystkie koszty z tym związane.

Wykupienie ubezpieczenia zabezpieczającego spłatę kredytu w razie śmierci kredytobiorcy czy utraty przez niego pracy może co prawda obniżyć wysokość marży czy prowizji z tytułu udzielenia kredytu, ale wiąże się również z dodatkowymi kosztami. Wysokość opłat związanych z polisą może przekroczyć oszczędności związane z obniżeniem kosztów, zwłaszcza przy kredycie gotówkowym z krótkim terminem spłaty. Korzystanie z dodatkowych produktów finansowych banku jest dobrowolne, dlatego warto wybrać tylko te, które dają realne korzyści.

Katarzyna Gaweł Katarzyna Gaweł

Warto wiedzieć:

 1. Wnioski stosowane przez poszczególne banki mogą się między sobą różnić wymaganym zakresem informacji potrzebnych do udzielenia kredytu.
 2. Sposobów złożenia wniosku o kredyt jest kilka: osobiście, przez internet, za pośrednictwem infolinii czy przez aplikację banku.
 3. Rozpatrzenie wniosku o kredyt gotówkowy trwa około 1-2 dni. W przypadku kredytów hipotecznych okres oczekiwania będzie dłuższy, nawet do 3-4 tygodni.
 4. Próba wyłudzenia kredytu jest zagrożona odpowiedzialnością karną. Zabronione jest zarówno składanie fałszywych oświadczeń, jak i posługiwanie się podrobionymi dokumentami poświadczającymi nieprawdę w celu uzyskania kredytu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy wniosek o kredyt hipoteczny można wypełnić online?

  Wniosek o kredyt hipoteczny można złożyć nie tylko stacjonarnie, ale także coraz częściej online, o ile bank pozwala na taką formę komunikacji. Drogą elektroniczną można złożyć też wszystkie wymagane przez bank dokumenty. Osobistej wizyty w placówce banku będzie jednak wymagać podpisanie umowy kredytowej.

 2. Co zrobić, jeśli popełniłem błąd we wniosku o kredyt hipotecznym?

  Błąd w złożonym wniosku o kredyt hipoteczny trzeba zgłosić do banku. Zgłoszenie może być telefoniczne, przez internet lub podczas osobistej wizyty w placówce banku.

 3. Co grozi za podanie fałszywych danych we wniosku o kredyt hipoteczny?

  Osoba, która podaje nieprawdziwe informacje we wniosku kredytowym w celu uzyskania finansowania może narazić się na odpowiedzialność karną. Za tzw. oszustwo kredytowe grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (art. 297 kodeksu karnego).

 4. Czyje dane podać, jeśli o kredyt hipoteczny wnioskują dwie osoby?

  Jeśli o kredyt wnioskują dwie osoby we wniosku należy podać dane każdej z nich.

 5. Jak wycofać wniosek o kredyt hipoteczny?

  Wniosek kredytowy można wycofać online, kontaktując się z infolinią lub podczas osobistej wizyty w banku. Warto pamiętać, że samo złożenie wniosku to dopiero pierwszy krok na drodze do uzyskania finansowania. Wiążące jest dopiero zaakceptowanie warunków zaproponowanych przez bank i podpisanie umowy kredytowej. 

PORÓWNAJ KREDYTY
Izabela Stachura
Oceń artykuł

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments