Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Finanse osobiste

Co to jest zdolność kredytowa i od czego zależy?

Zdolność kredytowa, podparta solidną wiarygodnością kredytobiorcy, to brama do finansowego wsparcia ze strony banku. Wynik analizy kredytowej przekłada się na koszty i wysokość potencjalnego zobowiązania. W analizie Twojej zdolności kredytowej pomoże nasz darmowy kalkulator zdolności kredytowej. Przedstawiamy 17 sposobów pozwalających zwiększyć szansę na kredyt i korzystniejsze warunki finansowania.

Spis treści:
Rozwiń

Banki, oceniając zdolność kredytową, biorą pod uwagę szereg elementów pozwalających oszacować ryzyko związane z udzieleniem finansowania. Poziom skomplikowania procesu decyzyjnego w dużej mierze zależy od kwoty i rodzaju planowanego zobowiązania. Przed złożeniem wniosku możesz jednak podjąć konkretne czynności, które poprawią Twoją zdolność kredytową i zwiększą szansę na pozytywną decyzję banku.

Co to jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa jest to maksymalna kwota, jaką potencjalny kredytobiorca jest w stanie przeznaczyć na spłatę nowego zobowiązania. Analiza zdolności kredytowej pozwala bankom oszacować poziom ryzyka związanego z udzieleniem finansowania konkretnej osobie.

Chodzi o to, aby jak najtrafniej ocenić, czy wnioskodawca będzie w stanie spłacać zobowiązanie wraz z odsetkami w terminach określonych w przyjętym harmonogramie. Zgodnie z ustawą Prawo Bankowe kredytobiorca zobowiązany jest przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania prawidłowej i kompletnej oceny ryzyka.

Co jest wynikiem analizy zdolności kredytowej?

W wyniku przeprowadzonej analizy zdolności kredytowej otrzymujemy maksymalną kwotę kredytu, który może zostać udzielony na określonych warunkach. Bank ustala poziom oprocentowania, prowizji za udostępnienie finansowania, konieczność skorzystania z ubezpieczenia czy potrzebę zastosowania dodatkowych zabezpieczeń.

Z tego powodu procedury związane z udzielaniem niskokwotowych kredytów konsumpcyjnych są dużo prostsze niż wymogi stawiane przed osobami starającymi się o kredyty mieszkaniowe i kredyty hipoteczne. Wieloletni horyzont spłaty, wysoka kwota zobowiązania i zabezpieczenie w postaci hipoteki na nieruchomości powodują, że bank przeprowadza bardziej wnikliwą analizę sytuacji finansowo-ekonomicznej kredytobiorcy.

Zapraszamy do pobrania poradnika

 • Czym jest zdolność kredytowa?
 • Co wpływa na zdolność kredytową?
 • Jak poprawić zdolność kredytową?
Proszę podać poprawny adres email
Dziękujemy!
Raport został przesłany na twój adres email:
(Jeżeli nie widzisz wiadomości od nas sprawdź foldery spam i oferty w swojej skrzynce e-mail)
Przepraszamy!
Nie udało się przesłać raportu
(Odśwież stronę i spróbuj ponownie)

Dlaczego zdolność kredytowa jest tak ważna?

Zdolność kredytowa, przekładająca się na możliwość zaciągania zobowiązań, pozwala nie tylko na szybszą realizację bieżących potrzeb konsumpcyjnych, ale często jest też jedynym sposobem na realizację celów mieszkaniowych. Mówiąc wprost odpowiednia zdolność kredytowa otwiera furtkę do sfinansowania zakupu domu lub mieszkania.

Mając na uwadze galopujące ceny nieruchomości w relacji do mniej dynamicznego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, zakup lokum bez finansowego wsparcia banku dla większości Polaków jest abstrakcją – nawet ze wsparciem w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2%.

Analiza zdolności kredytowej jest także narzędziem pozwalającym bankom ocenić ryzyko związane z udzieleniem finansowania konkretnej osobie. Dzięki temu instytucja finansowa może zaproponować bezpieczniejsze dla obu stron kontraktu warunki spłaty zobowiązania.

Wynik analizy zdolności kredytowej jest także cennym źródłem informacji dla samego kredytobiorcy. W ten sposób może on pozyskać wiedzę na temat swojej bieżącej kondycji finansowo-ekonomicznej i podjąć odpowiednie działania w celu jej poprawy.

Co wpływa na zdolność kredytową?

Fundamentem oceny zdolności kredytowej są osiągane przez wnioskodawcę dochody. Bank analizuje nie tylko ich wysokość, ale także częstotliwość i jakość. Inaczej oceniane jest regularnie wypłacane wynagrodzenie tytułem umowy o pracę, a inaczej nieregularne wpływy wynikające z zadań realizowanych w oparciu o umowę zlecenie czy umowę o dzieło. Stabilność oraz przewidywalność osiąganych dochodów pozwalają bankom dokładniej ocenić ryzyko związane z udzieleniem finansowania.

Niemniej ważnym elementem decydującym o zdolności kredytowej są cykliczne obciążenia osoby ubiegającej się o kredyt. Bank zweryfikuje m.in.: koszty związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego, samochodu, a także weźmie pod lupę bieżące zobowiązania finansowe wnioskodawcy – kredyty i pożyczki.

Na ostatnim etapie miesięczne dochody kredytobiorcy pomniejszane są o wydatki przypadające na ten sam okres, dzięki czemu bank może ocenić, czy generowana nadwyżka finansowa pozwala na terminową spłatę raty kolejnego kredytu.

Zdolność kredytowa a zobowiązania o charakterze limitowym

Warto pamiętać, że na zdolność kredytową wpływają wszystkie produkty o charakterze limitowym, takie jak debet w rachunku czy karta kredytowa. Nie ma znaczenia, czy na moment złożenia wniosku korzystasz z tego typu zadłużenia – bank zawsze potraktuje określony procent dostępnego limitu jako bieżące obciążenie.

Załóżmy, że posiadasz kartę kredytową z limitem 5.000 zł, a bank przyjmie, że 5% wartości limitu uznać trzeba jako miesięczne obciążenie. W tej sytuacji Twoje koszty wrosną o 250 zł każdego miesiąca. Z tego powodu przed złożeniem wniosku warto przemyśleć rezygnację z nieużywanych kart kredytowych i limitów w kontach osobistych.

Historia kredytowa jako ważny element oceny zdolności kredytowej

Istotnym aspektem oceny zdolności kredytowej jest także historia kredytowa w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Bank weryfikując rejestry tej instytucji może ocenić, jak wnioskodawca podchodził do spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek. Osoby o wątpliwej rzetelności płatniczej muszą liczyć się z zaostrzeniem warunków finansowania, a w skrajnych przypadkach z odrzuceniem złożonego wniosku.

Samodzielna weryfikacja swojej historii kredytowej

Jeżeli nie masz pewności, czy wszystkie kredyty i pożyczki spłaciłeś w terminie, albo jesteś ciekawy swojej historii kredytowej, to możesz samodzielnie pobrać odpowiedni raport. W tym celu musisz zarejestrować się na stronie Biura Informacji Kredytowej i potwierdzić swoją tożsamość. Zamówienie pojedynczego raportu BIK kosztuje 49 zł. Możesz też zamówić pakiet w cenie 129 zł obejmujący (stan na 3.10.2023 r.):

 • sześć raportów BIK,
 • alerty BIK na 12 miesięcy (ostrzeżenie w przypadku próby wyłudzenia kredytu na Twoje dane).

Istnieje także możliwość sprawdzenia BIK za darmo. W takiej sytuacji trzeba złożyć wniosek o tzw. kopię danych. Można to zrobić:

 • osobiście w biurze obsługi klienta,
 • listownie – wysyłając pismo na wskazany adres,
 • elektronicznie – za pomocą konta założonego w serwisie BIK.

Bez względu na formę złożenia wniosku okres oczekiwania na kopię danych wynosi około 30 dni. Dokument ten możesz pobrać raz na 6 miesięcy. Dane prezentowane w kopii danych są aktualne na dzień wygenerowania raportu. Trzeba przy tym pamiętać, że nie jest to dokument komercyjny i różni się od płatnego raportu BIK np. nie zawiera Twojej oceny scoringowej.

Zdolność kredytowa a scoring punktowy BIK

Scoring BIK jest oceną punktową pozwalającą oszacować ryzyko spłaty kredytu przypisane do konkretnego kredytobiorcy. Skala oceny mieści się w przedziale od 1 do 100 punktów. Każda terminowo spłacana rata będzie pozytywnie wpływać na Twój scoring, zwiększając Twoje szanse na zaciąganie kolejnych zobowiązań. Z kolei opóźnienia w spłacie będą obniżać Twoją ocenę.

Skoro analiza scoringu w BIK pozwala określić ryzyko związane z kredytobiorcą, to naturalnie pojawia się pytanie – ile punktów muszę posiadać, żeby dostać kredyt lub pożyczkę? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ każdy bank kieruje się własną polityką oceny ryzyka. Dla jednego 70 punktów będzie wartością wystarczającą, a inny uzna to za poziom dyskwalifikujący transakcję. Dlatego w przypadku scoringu BIK najlepiej kierować się zasadą – im więcej tym lepiej.

Kalkulator zdolności kredytowej

Osoby planujące zaciągnąć kredyt mogą wcześniej dokonać przybliżonej oceny swojej kondycji finansowo-ekonomicznej. W tym celu wykorzystać mogą kalkulator zdolności kredytowej, który pozwala w szybki sposób odpowiedzieć na pytanie – na jaką kwotę kredytu mogę liczyć?

Kalkulator zdolności kredytowej został uproszczony do minimum i daje możliwość obliczenia zdolności kredytowej w oparciu o podstawowe dane. Wystarczy wypełnić kilka pól podzielonych na trzy segmenty:

 1. Pierwszy związany jest bezpośrednio z planowanym kredytem – należy wskazać jego oprocentowanie oraz okres finansowania.
 2. Drugi dotyczy comiesięcznych kosztów związanych ze spłatą innych kredytów, limitów w kartach kredytowych oraz obciążeń wynikających z utrzymania gospodarstwa domowego.
 3. Trzeci pozwala określić wysokość miesięcznych dochodów netto (na rękę), rodzaj zatrudnienia i liczbę osób na utrzymaniu kredytobiorcy.

Przeprowadzenie kalkulacji jest bezpłatne i nie wymaga załączania jakichkolwiek dokumentów. Symulacje w kalkulatorze zdolności kredytowej można przeprowadzać dla różnych wariantów sprawdzając np. jak wysokość miesięcznego wynagrodzenia wpływa na zdolność kredytową.

Zdolność kredytowa a kredyt gotówkowy

W przypadku kredytów gotówkowych na niewielkie kwoty, z krótkim terminem spłaty, banki stosują uproszczoną procedurę oceny wniosku. Sprowadza się ona zazwyczaj do weryfikacji tożsamości na podstawie dowodu osobistego oraz oceny wysokości dochodów w oparciu o oświadczenie wnioskodawcy.

Analiza historii kredytowej w BIK odbywa się bez udziału klienta. W przypadku zobowiązań na większe kwoty, bank może poprosić m.in. o:

 • wyciąg z konta osobistego, na które wpływa wynagrodzenie,
 • zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające osiągany dochód,
 • deklarację podatkową np. PIT-36,
 • decyzję o przyznaniu renty lub emerytury.

Najłatwiej o kredyt gotówkowy w banku prowadzącym główne konto osobiste

W najbardziej komfortowej sytuacji są osoby, które zaciągające kredyt gotówkowy w banku, który od dłuższego czasu prowadzi ich główne konto osobiste – to rachunek, na który każdego miesiąca wpływa wynagrodzenie. Na podstawie analizy przepływów finansowych na rachunku, bank może ocenić kondycję swojego klienta i przedstawić ofertę kredytu w systemie bankowości elektronicznej.

Skorzystanie z propozycji sprowadza się zazwyczaj do kilku kliknięć, a środki na rachunku pojawiają się najczęściej w ciągu kilkunastu minut. Rozwiązanie to, mimo że szalenie wygodne, posiada istotną wadę – kredytobiorca nie ma pewności czy oferta, z której skorzystał to najlepsza propozycja na rynku.

Zdolność kredytowa a kredyt konsolidacyjny

Charakter kredytu konsolidacyjnego, polega na połączeniu wybranych przez kredytobiorcę zobowiązań w jeden dług. W związku z tym proces oceny zdolności kredytowej jest bardziej wymagający niż w przypadku kredytu gotówkowego.

Osoba, która chce skorzystać z konsolidacji zadłużenia musi poddać się ponownej weryfikacji ze strony banku. Kredytodawca oceni osiągane przez wnioskodawcę dochody oraz sprawdzi jego historię w BIK, ale będzie też musiał oszacować ryzyko poszczególnych kredytów i pożyczek poddawanych konsolidacji. W tym celu może poprosić o przedstawienie obowiązujących umów kredytowych czy wykazu zabezpieczeń bieżących zobowiązań.

Zdolność kredytowa a kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny jest z reguły zobowiązaniem wysokokwotowym, którego okres spłaty sięga nawet kilkudziesięciu lat, a zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości. Z uwagi na to, że trudno oszacować ryzyko transakcji w tak długim terminie, banki bardzo szczegółowo weryfikują bieżącą sytuację finansowo-ekonomiczną osób ubiegających się o tego typu zobowiązanie.

Standardowo bank bierze pod lupę osiągane przez kredytobiorcę dochody, powtarzające się koszty, a także dokładnie analizuje historię kredytową w BIK.

Z drugiej strony weryfikowana jest nieruchomość, która ma być głównym zabezpieczeniem spłaty kredytu. W związku z tym wnioskodawca przedstawić musi listę dokumentów dotyczących nieruchomości, tj. podpisana umowa deweloperska, podpisana umowa przedwstępna, potwierdzenie dotychczasowych wpłat na rzecz dewelopera czy numer księgi wieczystej. Bank oczekiwać będzie także wyceny nieruchomości dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego.

17 sposobów, jak polepszyć zdolność kredytową

Na ostateczną ocenę kredytobiorcy wpływ ma szereg czynników, dlatego istnieje wiele sposobów, aby poprawić swoją zdolność kredytową i zaciągnąć zobowiązanie w planowanej kwocie.

Mimo tego, że banki kierują się własnymi procedurami i algorytmami, wyróżnić można wiele obszarów wspólnych, pozwalających odpowiednio przygotować się do zaciągnięcia kredytu. Mając na uwadze powyższe, przygotowaliśmy 17 sposobów na polepszenie zdolności kredytowej.

1. Zrób porządek w kredytach i pożyczkach

Fundamentem oceny zdolności kredytowej są osiągane każdego miesiąca dochody. Równie ważne są także koszty przypadające na ten sam okres m.in.: tytułem utrzymania gospodarstwa domowego, samochodu czy wynikające z obsługi dotychczasowych kredytów i pożyczek.

W związku z tym, że każdy posiadany produkt finansowy obciąża Twoją zdolność kredytową, warto dokonać rewizji posiadanych zobowiązań. Być może jest szansa na spłatę mniejszych kredytów lub zamknięcie nieużywanych kart kredytowych i debetów w rachunku.

Warto pamiętać, że wszystkie zobowiązania o charakterze limitowym obciążają Twoją zdolność kredytową – nawet kiedy nie są wykorzystywane. Banki najczęściej doliczają do miesięcznych zobowiązań kredytowych od 3% do 5% posiadanych limitów. Jeśli więc nosimy w portfelu nieużywaną kartę kredytową z limitem 10 000 zł, to nasz miesięczny dochód może zostać obniżony nawet o 500 zł, co negatywnie odbije się na wyniku oceny zdolności kredytowej.

2. Skonsoliduj swoje zadłużenie, ale pamiętaj o cenie

Skoro już porządkujemy kredyty i pożyczki to warto zastanowić się nad ich konsolidacją. Operacja ta polega na połączeniu dotychczasowych zobowiązań w jedno przy równoczesnym wydłużeniu okresu spłaty.

Dzięki temu kwota miesięcznej raty nowego kredytu jest niższa od sumy rat pojedynczych kredytów przed konsolidacją. To niewątpliwa zaleta, pozwalająca poprawić płynność finansową, ma swoją cenę.

Rzadko wspomina się, że wydłużenie okresu finansowania zwiększa całkowity koszt kredytu (odsetki naliczane są w dłuższym terminie). Z punktu widzenia oceny zdolności kredytowej, ważniejszym czynnikiem o całkowitego kosztu kredytu jest wysokość miesięcznych obciążeń i tu obniżenie raty doskonale spełnia swoje zadanie. Szczegółowe informacje o kredycie konsolidacyjnym znajdziesz w artykule Na czym polega kredyt konsolidacyjny?

3. Zadbaj o wzorową historię w BIK

Kiedy tylko pojawią się plany zaciągnięcia kredytu, warto niezwłocznie sprawdzić swój raport w BIK. Raz na sześć miesięcy można otrzymać taką informację za darmo wnioskując o tzw. kopię danych. W dokumencie tym zarejestrowane są wszystkie zaciągnięte przez nas kredyty i pożyczki wraz z historią ich spłaty. Dane o zaciągniętych zobowiązaniach mogą być przetwarzane przez 5 kolejnych lat po spłacie zobowiązania.

Niewykluczone, że posiadamy kredyty z niską kwotą do spłaty. Zamykając tego typu zobowiązania poprawisz wynik swojej zdolności kredytowej.

Paradoksalnie na Twoją niekorzyść działa całkowity brak historii kredytowej. W takiej sytuacji bank nie jest w stanie ocenić, czy będziesz solidnym płatnikiem, bo nie miałeś jeszcze okazji wykazać się w tym obszarze. Niepewność ta jest czynnikiem wpływającym na wzrost ryzyka kredytowego.

W takiej sytuacji warto wcześniej zaciągnąć drobne zobowiązania i regulować je zgodnie z harmonogramem. Najlepiej zrobić to na kilkanaście miesięcy przed złożeniem wniosku o planowany kredyt. Historia kredytowa obejmująca kilka rat nie wpłynie bowiem znacząco na zwiększenie Twojego scoringu w BIK (ocena mieści się w przedziale od 1 do 100 punktów).

4. Skorzystaj z pomocy doradcy kredytowego

Pomoc osoby posiadającej doświadczenie w obszarze kredytowym może znacznie skrócić czas potrzebny do zaciągnięcia zobowiązania, a także pozwoli zrozumieć pojawiające się zawiłości procesu kredytowego.

Wsparcie może być szczególnie ważne w przypadku kredytów mieszkaniowych, które z uwagi na wysoką kwotę i wieloletni okres spłaty wymagają przekazania do banku długiej listy dokumentów, a także wyjaśnień problemów napotkanych podczas analizy wniosku.

Doradca może dokonać wstępnej weryfikacji Twojej zdolności kredytowej wskazując słabe punkty całego planu. Pozwoli to na poprawę krytycznych obszarów przed złożeniem wniosku kredytowego. Dzięki temu zmniejszysz liczbę potencjalnych zapytań ze strony banku, a świadomość swojej sytuacji finansowo-ekonomicznej przyda Ci się podczas negocjacji warunków cenowych kredytu.

5. „Zaprzyjaźnij się” z kredytodawcą

Przyjaźń kredytobiorcy z instytucją finansową to abstrakcja, jednak można zadbać, by w chwili rozpatrywania wniosku bank spojrzał na Ciebie bardziej przychylnym okiem. Aby zasłużyć na łagodniejsze traktowanie, warto odpowiednio wcześniej dokonać wyboru banków, w których będziemy ubiegać się o kredyt, a następnie rozpocząć z nimi współpracę. Wystarczy założyć konto osobiste i aktywnie z niego korzystać zapewniając np. regularne wpływy na rachunek.

Jest duża szansa, że po kilkunastu miesiącach współpracy zostaniemy uznani przez bank za stałego klienta, a to często przekłada się na konkretne korzyści. Osoba taka liczyć może na uproszczenie procedur kredytowych, a nawet na korzystniejsze warunki finansowania.

6. Skorzystaj z dodatkowych produktów banku

Każdy doświadczony doradca bankowy wie, jak duża siła kryje się w sprzedaży krzyżowej (tzw. cross-sellingu). Dlatego „sprzedając” kredyt, często stara się o doposażyć go w szereg produktów uzupełniających. Dzięki temu bank zgarnia dodatkowe prowizje, które w porównaniu z opłatami związanymi z kredytem (szczególnie hipotecznym), sprawiają wrażenie nieistotnych.

Wystarczy jednak, że policzysz, ile ostatecznie kosztować Cię będzie konto osobiste po 30 latach spłaty kredytu hipotecznego. Załóżmy, że prowadzenie rachunku kosztuje 10 zł miesięcznie. W takim układzie po 30 latach oddasz 3.600 zł zakładając, że w tym czasie opłata się nie zmieni.

Innym zadaniem sprzedaży krzyżowej jest mocniejsze przywiązanie klienta do instytucji finansowej. Mowa tu wtedy o tzw. „uproduktowieniu”. Kiedy z bankiem łączy Cię kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, karta kredytowa, konto oszczędnościowe Twojego dziecka i konto emerytalne to dużo trudniej jest podjąć decyzję związaną z przeniesieniem swoich finansów do innej instytucji.

Mając świadomość istnienia cross-sellingu warto zweryfikować, jak założenie konta osobistego, wyrobienie karty kredytowej czy skorzystanie z ubezpieczenia wpływa na proponowane przez bank warunki finansowania. Może okazać się, że klienci gotowi na rozszerzenie współpracy mogą liczyć na niższe oprocentowanie czy wyższą kwotę kredytu.

Nie można przy tym zapominać, aby skalkulować potencjalne korzyści wynikające z korzystniejszej oferty kredytowej, z opłatami, które musielibyśmy ponieść za utrzymanie produktów dodatkowych. Zakładając wieloletni okres spłaty zobowiązania, profity wynikające z lepszej oferty kredytowej mogą okazać się pozorne.

7. Zapewnij sobie wsparcie współkredytobiorców

Przed złożeniem wniosku o kredyt dobrze zrobić rozeznanie i sprawdzić, czy jest szansa na znalezienie współkredytobiorcy. Każda dodatkowa osoba przystępująca do spłaty długu może przyczynić się do zwiększenia Twojej szansy na pozytywną decyzję kredytową lub uzyskanie korzystniejszych warunków finansowania. Wynika to z faktu, że ryzyko spłaty zobowiązania rozprasza się na kilku kredytobiorców jednocześnie.

Oczywiście sama chęć wsparcia Cię w zaciągnięciu kredytu jest niewystarczająca. Potencjalny współkredytobiorca musi posiadać wystarczającą zdolność kredytową i nienaganną historię w BIK.

8. Przygotuj się na dodatkowe zabezpieczenie kredytu

Niewykluczone, że ubiegając się o kredyt otrzymasz akceptację wniosku, ale pod określonym warunkiem. Oznacza to, że bank udzieli Ci finansowania na wnioskowanych parametrach, ale będziesz musiał przedstawić dodatkowe zabezpieczenie. Może być to konieczność poręczenia długu przez osobę trzecią. Bank może też oczekiwać przedstawienia zabezpieczenia o charakterze rzeczowym np. zastawu na pojeździe.

Dobrze przygotować się na taką ewentualność i sprawdzić, czy posiadany majątek może wspomóc Cię w uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej. Należy pamiętać, że przedmiot wskazany jako dodatkowe zabezpieczenie kredytu musi być wolny od jakichkolwiek obciążeń.

9. Wybierz ratę równą, ale pamiętaj o konsekwencjach

Najczęściej oferowane formy spłaty kredytu to raty równe i malejące. Jeśli Twoim priorytetem jest najwyższa możliwa kwota finansowania, to powinieneś zdecydować się na pierwszy ze wskazanych wariantów.

Banki, oceniając zdolność kredytobiorcy do obsługi zadłużenia, biorą pod uwagę pierwsze raty nowo udzielonego zobowiązania. W przypadku rat równych obciążenie to może być nawet kilkanaście procent niższe niż w przypadku spłaty kredytu w systemie rat malejących.

Rata równa i malejąca na przykładzie

Załóżmy, że zaciągasz kredyt w kwocie 100 000 zł. Oprocentowanie wynosi 8%, okres spłaty to 10 lat, a bank nie pobiera prowizji za udzielenie finansowania. Niewymagane jest również jakiekolwiek ubezpieczenie.

Decydując się na spłatę kredytu w równych częściach, miesięczna rata zamknie się w kwocie 1 213 zł. Z kolei pierwsza rata w systemie malejącym równa będzie 1500 zł. Różnica ta może znacznie wpłynąć na wynik analizy zdolności kredytowej.

Oczywiście i w tym przypadku nie ma nic za darmo. Chociaż wybór rat równych skutkować może wyższą kwotą kredytu, to należy liczyć się ze wzrostem całkowitego kosztu spłacanego zobowiązania. Działanie tego mechanizmu opisywaliśmy w artykule Rata równa czy malejąca – różnica liczona w tysiącach złotych.

10. Wydłuż okres spłaty kredytu

To kolejny z „trików” pozwalających na poprawę zdolności kredytowej. Niestety obarczony jest koniecznością poniesienia wyższych całkowitych kosztów kredytu. Mechanizm ten często używany jest podczas konsolidacji zadłużenia. Wydłużenie okresu finansowania wpływa na obniżenie wysokości miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, ale podwyższa całkowity koszt kredytu (odsetki naliczane są przez dłuższy okres).

Wydłużenie okresu spłaty kredytu – przykład

Aby przedstawić, jak okres kredytowania wpływa na wysokość miesięcznej raty oraz na całkowity koszt zobowiązania posłużymy się przytoczonym wcześniej kredytem na 100 000 zł, który tym razem spłacany będzie w ratach równych.

Dla okresu 120 miesięcy wysokość miesięcznego obciążenia wynosić będzie 1 213 zł, a całkowita kwota do spłaty wynosić będzie 145 593 zł. Wydłużając termin do 144 miesięcy wysokość raty spadnie do 1 082 zł, za to koszt kredytu zwiększy się o 2 740 zł. Całkowita kwota do spłaty zamknie się w kwocie 148 333 zł.

11. Zadbaj o ciągłość zatrudnienia i osiągane dochody

Chcesz zaciągnąć kredyt na wyższą kwotę? – zacznij lepiej zarabiać. Jeśli nie widzisz takiej szansy przeprowadź gruntowną rewizję osiąganych dochodów. Być może otrzymujesz cykliczne premie lub wynajmujesz nieruchomość? Uwzględnij ten fakt we wniosku kredytowym. Wszystkie udokumentowane wpływy mogą tylko poprawić Twoją zdolność kredytową.

Warto także zadbać o ciągłość zatrudnienia. Banki nie patrzą przychylnym okiem na wnioskodawców, którzy dopiero co związali się z nowym pracodawcą. W zależności od instytucji minimalny okres zatrudnienia potencjalnego kredytobiorcy mieści się w przedziale od 3 do 12 miesięcy.

Naturalnie każdy ma prawo do zmiany pracodawcy, dlatego banki stosują okres przejściowy liczony od momentu zerwania umowy do rozpoczęcia pracy w nowym miejscu. Wynosi on najczęściej 14 dni. Jeśli zmieścisz się w tym terminie, zmiana zatrudnienia nie powinna wpłynąć na ocenę Twojej zdolności kredytowej.

12. Zgromadź wysoki wkład własny

Sugestia to dotyczy głównie osób planujących zaciągnięcie kredytu hipotecznego, które zgodnie z rekomendacją S zobowiązane są do wniesienia minimalnego wkładu własnego odpowiadającego 20% wartości nieruchomości. Niektóre banki oferują wkład własny obniżony do 10%, ale wiąże się to z koniecznością skorzystania z dodatkowego ubezpieczenia.

Dla wielu osób zgromadzenie wymaganego wkładu własnego może być trudne, ponieważ zaciągnięcie kredytu na mieszkanie o wartości 400 000 zł wymaga zgromadzenia 80 000 zł swoich środków. Ból ten złagodzić mogą korzyści wynikające z wniesienia wyższego wkładu własnego. Jest to m.in.:

 • niższa marża lub prowizja,
 • niższy całkowity koszt kredytu,
 • lepsza pozycja negocjacyjna w rozmowach z bankiem lub bankami.

13. Negocjuj – kredyt to biznes wiązany

Fakt, że przekazałeś do banku komplet dokumentów i trafiłeś w tryby oceny zdolności kredytowej nie oznacza, że Twoja rola ogranicza się już tylko do oczekiwania na decyzję. Po akceptacji wniosku warto podjąć się negocjacji warunków przedstawionych przez kredytodawcę.

To szczególnie ważne w przypadku wieloletnich i wysokokwotowych kredytów hipotecznych, gdzie nawet kosmetyczna zmiana warunków finansowania, może przełożyć się oszczędności liczone w tysiącach złotych.

Dobry efekt może dać prezentacja ofert innych banków. Jeśli nasza kondycja finansowo-ekonomiczna nie budzi zastrzeżeń, to niemal pewnym jest, że każdy z graczy będzie widział nas w roli nowego i perspektywicznego klienta. Ważne jest, aby poszukiwania oferty zawęzić do odpowiedniej grupy banków. W tym celu warto wykorzystać dostępne w sieci porównywarki i rankingi kredytowe.

14. Wejdź w związek małżeński

Skorzystaj z tej rady, jeśli faktycznie jesteś gotowy na taki krok. Wstąpienie w związek małżeński z niewłaściwą osobą i wspólne zaciągnięcie kredytu na 35 lat, może odbić się solidną czkawką.

Korzyścią wynikającą z tego rozwiązania jest fakt, że małżeństwa są traktowane przez banki jako jedno gospodarstwo domowe, co w rozumieniu stosowanych procedur przekłada się na niższe koszty utrzymania. Wpływa to pozytywnie na zdolność kredytową.

15. Dokonaj rozdzielności majątkowej

Jeśli Twój małżonek ma na karku błędy młodości lub z innych powodów dopuszczał się rażących i częstych opóźnień w spłacie dotychczasowych zobowiązań, to wspólne ubieganie się o kredyt może zakończyć się porażką. Dokonaj rozdzielności majątkowej, jeśli chcesz, żeby bank wziął pod uwagę wyłącznie Twoją historię kredytową.

16. Twój zawód może mieć znaczenie

Bank w trakcie oceny cech jakościowych klienta, bierze pod uwagę takie aspekty jak: wiek, stan cywilny, status majątkowy, wykształcenie, staż pracy czy wykonywany zawód. Ostatnia z wymienionych cech może Ci pomóc w trakcie ubiegania się o kredyt. Jeżeli wykonujesz wolny zawód lub zawód zaufania publicznego to możesz sprawdzić, czy banki nie przygotowały dla Ciebie specjalnej oferty.

W takiej sytuacji masz szansę na zaciągnięcie kredytu w procedurze uproszczonej (np. na oświadczenie) i otrzymać preferencyjne warunki finansowania. Wynika to z faktu, że wybrane grupy zawodowe charakteryzują się wzorową spłacalnością zobowiązań oraz stałymi i ponadprzeciętnie wysokimi dochodami. Czynniki te wpływają na obniżenie ryzyka niespłacalności kredytu.

17. Pomyśl nad kredytem refinansowym

Kredyt refinansowy wiąże się z przeniesieniem kredytu do innego banku i zmianą warunków finansowania. W rezultacie to samo zobowiązanie w innej instytucji może charakteryzować się niższą niż do tej pory ratą, co korzystnie przełoży się na poziom Twojej zdolności kredytowej. Z kredytu refinansowego warto skorzystać, kiedy:

 • pierwotny kredyt zaciągnięty został na niekorzystnych warunkach,
 • pierwotny kredyt związany był z drogimi produktami uzupełniającymi funkcjonującymi w ramach sprzedaży krzyżowej,
 • Twoja zdolność kredytowa uległa znaczącej poprawie.

Brak zdolności kredytowej – co zrobić?

Wszystko zależy powodu z jakiego bank odrzucił wniosek o kredyt. Od maja 2019 roku obowiązują przepisy, dzięki którym każdy kredytobiorca może zwrócić się do instytucji finansowej z prośbą o precyzyjne wyjaśnienie decyzji odmownej. Odpowiedź pokroju „zbyt niska zdolność kredytowa” jest obecnie niewystarczająca. Do częstych powodów odrzucenia wniosku zaliczyć można:

 • zaległości w spłacie kredytów,
 • niewystarczające dochody,
 • brak historii kredytowej,
 • wiek wnioskodawcy,
 • zawód wysokiego ryzyka,
 • zbyt krótki staż pracy.

Wiedząc z jakiego odrzucony został wniosek możesz podjąć działania mające na celu poprawę swojej sytuacji. Jeśli masz za niskie dochody lub pracujesz od kilku miesięcy to możesz przedstawić poręczyciela kredytu, pod warunkiem, że posiada on zdolność kredytową. Historię kredytową stworzysz, zaciągając drobne kredyty i spłacając je w terminie. Dobrze w tej sytuacji sprawdzi się także debet w koncie osobistym lub karta kredytowa.

Zdolność kredytowa a powód odrzucenia wniosku

Warto także pamiętać, że o ile ogólne zasady oceny zdolności kredytowej są znane, to każdy z banków stosuje swoje szczegółowe procedury. Jeśli do odrzucenia wniosku doszło np. z powodu rzadkich zaległości w spłacie zobowiązań, braku historii kredytowej czy nieregularnych dochodów, można spróbować złożyć wniosek w innej instytucji. Może okazać się, że odmienny apetyt na ryzyko pozwoli Ci zaciągnąć zobowiązanie pod innym szyldem.

Oczywiście, jeśli odmowa banku wynika z poważniejszych przyczyn, jak opóźnienia w spłacie dotychczasowych zobowiązań przekraczające 90 dni czy zbyt wysokich kosztów życia, to warto przemyśleć, czy kolejny kredyt jest dobrym rozwiązaniem. Ocena zdolności kredytowej służy nie tylko weryfikacji ryzyka po stronie banku, ale także po identyfikuje je po stronie  kredytobiorcy. Ten mechanizm to wentyl bezpieczeństwa chroniący przed kłopotami obie strony kontraktu.

Co warto wiedzieć?

 • Analiza zdolności kredytowej pozwala bankom oszacować poziom ryzyka związanego z udzieleniem finansowania konkretnej osobie.
 • Wymagania związane z udzielaniem niskokwotowych kredytów konsumpcyjnych są dużo prostsze niż wymogi stawiane przed osobami starającymi się o kredyty hipoteczne.
 • Fundamentem oceny zdolności kredytowej są osiągane przez wnioskodawcę miesięczne dochody oraz przypadające na ten sam okres koszty.
 • Wątpliwa historia kredytowa w BIK może oznaczać zaostrzenie warunków kredytu, a w skrajnych przypadkach odrzucenie wniosku.
 • Scoring BIK jest oceną punktową klienta mieszczącą się w przedziale od 1 do 100 punktów.
 • Wydłużenie okresu kredytowania przekłada się na obniżenie kwoty miesięcznej raty, a jednocześnie zwiększa całkowity koszt kredytu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Co znaczy mieć zdolność kredytową?

  Bank sprawdzając Twoją zdolność kredytową ocenia, czy będziesz w stanie spłacać miesięczne raty w terminach określonych w harmonogramie. Dzięki temu możliwe jest określenie ryzyka takiej transakcji oraz maksymalnej kwoty i warunków, na jakich bank pożyczy Ci pieniądze. Wbrew pozorom chroni to interesy obu stron umowy.

 2. Co liczy się do zdolności kredytowej?

  Bank przede wszystkim weźmie pod uwagę Twoje miesięczne dochody oraz przypadające na ten sam okres koszty wynikające np. z konieczności utrzymania gospodarstwa domowego lub spłaty innych zobowiązań. Poza tym bank przyjrzy się bliżej m.in. wiarygodności kredytowej, potencjalnym zabezpieczeniom spłaty i liczbie osób na utrzymaniu. Wpływ na decyzję ma też m.in. Twoje wykształcenie, wiek, wykonywany zawód czy status mieszkaniowy. 

 3. Jak sprawdzić swoją zdolność kredytową?

  Przed złożeniem wniosku kredytowego możesz sprawdzić swoją przybliżoną zdolność kredytową w banku, u doradcy kredytowego lub samodzielnie – korzystając z kalkulatora zdolności kredytowej online. Pamiętaj, że otrzymasz wynik szacunkowy, który nie musi być jednoznaczny z ostateczną decyzją banku, który podczas analizy zdolności kredytowej bierze pod uwagę dziesiątki różnych parametrów. 

 4. Co zrobić, kiedy nie masz zdolności kredytowej?

  Jeśli odmowa banku wynika z Twojej trudnej sytuacji finansowej, to przede wszystkim przemyśl sens zaciągania kolejnego kredytu. Jeszcze jedno zobowiązanie do spłaty może tylko pogłębić Twoje kłopoty. Jeśli masz zdolność kredytową, ale w nieodpowiedniej wysokości, to możesz podjąć działania, aby ją poprawić. Wymaga to jednak organizacji i czasu – od kilku do kilkunastu miesięcy. 

 5. Czy można dostać kredyt bez zdolności kredytowej?

  Żaden bank nie udzieli Ci kredytu bez zdolności kredytowej. Wynika to z obowiązujących przepisów oraz z racjonalnego zarządzania ryzykiem – żaden bank nie chce zawiązywać rezerw na kredyty, których spłata jest zagrożona. Jeśli ktoś proponuje Ci takie rozwiązanie, to na pewno nie jest to bank, a pożyczka tego typu może być źródłem wielu kłopotów. 

Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments