Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 8:00 - 19:00
Zadzwoń 22 417 11 63

Zdolność kredytowa – czym jest i jak zwiększyć szanse na kredyt?

Zdolność kredytowa, podparta solidną wiarygodnością kredytobiorcy, to brama do finansowego wsparcia ze strony banku. Wynik analizy kredytowej przekłada się na cenę i wysokość potencjalnego zobowiązania. Sprawdźmy zatem, jak oceniają nas banki.

żarówka wypełniona monetami
Źródło obrazka: depositphotos
OBLICZ ZDOLNOŚĆ

Banki, oceniając zdolność kredytową, biorą pod uwagę szereg elementów pozwalających oszacować ryzyko potencjalnej transakcji. Poziom skomplikowania procesu decyzyjnego w dużej mierze zależy od kwoty i rodzaju planowanego zobowiązania. Niewątpliwy wpływ na zmiany w ocenie potencjalnego kredytobiorcy ma szerząca się epidemia koronawirusa.

Chociaż banki zapewniają, że ocena wniosków przebiega na dotychczasowych kryteriach, to część z nich zaostrza już warunki dla branż podwyższonego ryzyka tj. turystyki czy gastronomii. Mając na uwadze dużą zmienność na rynku, warto wiedzieć, jak banki podchodzą do oceny klienta i co można zrobić, aby zwiększyć swoje szanse na kredyt.

Co to jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa jest to maksymalna kwota, jaką potencjalny kredytobiorca jest w stanie przeznaczyć na spłatę nowego zobowiązania. Analiza zdolności kredytowej pozwala bankom oszacować poziom ryzyka związanego z udzieleniem finansowania konkretnej osobie. Chodzi o to, aby najtrafniej ocenić, czy wnioskodawca będzie w stanie spłacać zobowiązanie wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Zgodnie z ustawą Prawo Bankowe kredytobiorca zobowiązany jest przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania prawidłowej i kompletnej oceny ryzyka.

Wynikiem analizy zdolności kredytowej jest maksymalna kwota kredytu, który może zostać udzielony na określonych warunkach. Bank ustala poziom oprocentowania, prowizji, konieczność skorzystania z ubezpieczenia czy potrzebę zastosowania dodatkowych zabezpieczeń. Z tego powodu procedury związane z udzielaniem niskokwotowych kredytów konsumpcyjnych są dużo prostsze, niż wymogi stawiane przed osobami starającymi się o kredyty mieszkaniowe. Wieloletni horyzont spłaty i wysoka kwota zobowiązania wymagają bowiem bardziej wnikliwej analizy sytuacji finansowo-ekonomicznej kredytobiorcy.

Zapraszamy do pobrania poradnika

 • Czym jest zdolność kredytowa?
 • Co wpływa na zdolność kredytową?
 • Jak poprawić zdolność kredytową?
Proszę podać poprawny adres email
Dziękujemy!
Raport został przesłany na twój adres email:
(Jeżeli nie widzisz wiadomości od nas sprawdź foldery spam i oferty w swojej skrzynce e-mail)
Przepraszamy!
Nie udało się przesłać raportu
(Odśwież stronę i spróbuj ponownie)

Dlaczego zdolność kredytowa jest istotna?

Zdolność kredytowa, przekładająca się na możliwość zaciągania zobowiązań, pozwala nie tylko na szybszą realizację bieżących potrzeb konsumpcyjnych, ale często jest też jedynym sposobem sfinansowania zakupu mieszkania lub domu. Mając na uwadze ceny nieruchomości w relacji do przeciętnego wynagrodzenia Polaków, zakup lokum bez finansowego wsparcia banku dla większości społeczeństwa jest niemal niemożliwa.

Analiza zdolności kredytowej jest także narzędziem pozwalającym bankom ocenić ryzyko związane z udzieleniem finansowania konkretnej osobie. Dzięki temu instytucja finansowa może zaproponować bezpieczne warunki finansowania powiązanie z bieżącą sytuacją wnioskodawcy. Analiza zdolności kredytowej jest także źródłem informacji dla samego kredytobiorcy na temat jego bieżącej kondycji finansowo-ekonomicznej.

Co wpływa na zdolność kredytową?

Fundamentem oceny zdolności kredytowej są osiągane przez wnioskodawcę dochody. Bank analizuje nie tylko ich wysokość, ale także częstotliwość i jakość. Inaczej oceniane jest regularnie wypłacane wynagrodzenie tytułem umowy o pracę, a inaczej nieregularne wpływy wynikające ze zleceń w oparciu o umowę zlecenie czy dzieło. Stabilność oraz przewidywalność osiąganych dochodów pozwala bankom dokładniej ocenić ryzyko związane z udzieleniem finansowania.

Niemniej ważnym elementem decydującym o zdolności kredytowej są cykliczne wydatki osoby ubiegającej się o kredyt. Bank zweryfikuje m.in.: koszty związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego, samochodu, a także weźmie pod lupę bieżące zobowiązania finansowe wnioskodawcy. Następnie miesięczne dochody pomniejszane są o wydatki przypadające na ten sam okres, co pozwala ocenić, czy ewentualna nadwyżka pozwoli na terminową spłatę rat kolejnego kredytu.

Istotnym aspektem oceny zdolności kredytowej jest także historia kredytowa w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Bank weryfikując rejestru tej instytucji może ocenić, jak wnioskodawca podchodził do spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek. Osoby o wątpliwej rzetelności płatniczej muszą liczyć się z zaostrzeniem warunków finansowania, a w skrajnych przypadkach nawet z odrzuceniem wniosku. Wpływ na zdolność kredytową ma także rodzaj kredytu, co wyjaśniamy poniżej.

Kalkulator zdolności kredytowej

Osoby planujące zaciągnąć kredyt mogą wcześniej dokonać przybliżonej oceny swojej kondycji finansowo-ekonomicznej. W tym celu wykorzystać mogą kalkulator zdolności kredytowej, który w szybki sposób pozwoli odpowiedzieć na pytanie – na jak wysoką kwotę zobowiązania stać mnie w oczach banku? Narzędzie to zostało uproszczone do minimum i daje możliwość obliczenia zdolności kredytowej w oparciu o podstawowe dane. Wystarczy wypełnić kilka pól podzielonych na trzy segmenty.

Pierwszy związany jest bezpośrednio z planowanym kredytem, gdzie należy wskazać oprocentowanie oraz okres finansowania. Drugi segment dotyczy comiesięcznych kosztów związanych ze spłatą innych kredytów, limitów w kartach kredytowych oraz wynikających z utrzymania gospodarstwa domowego. Na ostatnim etapie wystarczy określić wysokość swoich dochodów, formę zatrudnienia i liczbę osób na utrzymaniu kredytobiorcy. Przeprowadzenie kalkulacji nie wymaga załączania jakichkolwiek dokumentów.

Zdolność kredytowa a kredyt gotówkowy

W przypadku kredytów gotówkowych na niewielkie kwoty, z krótkim terminem spłaty, banki stosują uproszczoną procedurę oceny wniosku. Sprowadza się ona zazwyczaj do weryfikacji tożsamości na podstawie dowodu osobistego oraz oceny wysokości dochodów w oparciu o oświadczenie wnioskodawcy. Analiza historii kredytowej w BIK odbywa się bez udziału klienta. W przypadku zobowiązań na większe kwoty, bank może poprosić o wyciąg z konta osobistego, na które wpływa wynagrodzenie lub zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające osiągany dochód.

W najbardziej komfortowej sytuacji znajdują się osoby, które chcą zaciągnąć kredyt gotówkowy w banku, który od dłuższego czasu prowadzi ich główne konto osobiste. Na podstawie analizy przepływów finansowych na rachunku, bank może przedstawić ofertę kredytu w systemie bankowości elektronicznej. Skorzystanie z propozycji sprowadza się zazwyczaj do kilku kliknięć, a środki na rachunku pojawiają się najczęściej w ciągu kilkunastu minut. Rozwiązanie to, mimo że szalenie wygodne, posiada istotną wadę – kredytobiorca nie ma pewności, czy oferta z której skorzystał to najlepsza propozycja na rynku.

Zdolność kredytowa a kredyt konsolidacyjny

Charakter kredytu konsolidacyjnego, polega na połączeniu wybranych przez kredytobiorcę zobowiązań w jeden dług. W związku z tym proces oceny zdolności kredytowej jest bardziej wymagający niż w przypadku kredytu gotówkowego. Osoba, która chce skorzystać z tego rozwiązania musi poddać się ponownej weryfikacji ze strony banku. Instytucja oceni osiągane przez wnioskodawcę dochody oraz jego historię w BIK, ale będzie też musiała oszacować ryzyko wynikające z poszczególnych zobowiązań poddawanych konsolidacji. W tym celu może poprosić o przedstawienie np. obowiązujących umów kredytowych czy wykazu bieżących zabezpieczeń.

Zdolność kredytowa a kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny jest z reguły zobowiązaniem wysokokwotowym, którego horyzont spłaty sięga nawet kilkudziesięciu lat. Z uwagi na to, że trudno oszacować ryzyko transakcji w tak długim terminie, banki bardzo szczegółowo weryfikują sytuację finansowo-ekonomiczną osób ubiegających się o tego typu zobowiązanie. Standardowo bank bierze pod lupę osiągane przez kredytobiorcę dochody, cyklicznie koszty, a także dokładnie analizuje historię kredytową w BIK.

Z drugiej strony weryfikowana jest nieruchomość, która ma być przedmiotem finansowania. Z punktu widzenia banku to ważne, gdyż dom, mieszkanie czy działka stanowić będzie główne zabezpieczenie w całym okresie spłaty kredytu hipotecznego. W związku z tym wnioskodawca przedstawić musi listę dokumentów dotyczących nieruchomości, tj. podpisana umowa deweloperska, podpisana umowa przedwstępna, potwierdzenie dotychczasowych wpłat na rzecz dewelopera czy numer księgi wieczystej. Bank oczekiwać będzie także wyceny nieruchomości dokonanej przez wskazanego rzeczoznawcę.

13 sposobów, jak polepszyć zdolność kredytową

Na ostateczną ocenę kredytobiorcy wpływ ma szereg czynników, istnieje wiele sposobów, aby poprawić swoją zdolność kredytową i zaciągnąć zobowiązanie w planowanej kwocie. Mimo tego, że banki kierują się własnymi, owianymi często tajemnicą procedurami, wyróżnić można wiele obszarów wspólnych, pozwalających odpowiednio przygotować się do zaciągnięcia kredytu. Mając na uwadze powyższe czynniki, przygotowaliśmy 13 sposobów na polepszenie zdolności kredytowej.

1. Zrób porządek w kredytach i pożyczkach

Fundamentem oceny zdolności kredytowej są osiągane przez potencjalnego kredytobiorcę dochody. Równie ważne są także koszty ponoszone przez wnioskodawcę każdego miesiąca m.in.: tytułem utrzymania gospodarstwa domowego, samochodu czy wynikające z obsługi dotychczasowych kredytów i pożyczek. W związku z tym warto dokonać rewizji posiadanych zobowiązań. Być może jest szansa na spłatę mniejszych kredytów lub zamknięcie nieużywanych kart kredytowych i debetów.

Warto pamiętać, że wszystkie zobowiązania o charakterze limitowym obciążają naszą zdolność kredytową – nawet kiedy nie są wykorzystywane. Banki najczęściej doliczają do miesięcznych zobowiązań kredytowych od 3% do 5% posiadanych limitów. Jeśli więc nosimy w portfelu nieużywaną kartę kredytową z limitem 10 000 zł, to nasz miesięczny dochód może zostać obniżony nawet o 500 zł, co negatywnie odbije się na wyniku oceny zdolności kredytowej.

2. Skonsoliduj swoje zadłużenie, ale pamiętaj o cenie

Skoro już porządkujemy kredyty i pożyczki to warto zastanowić się nad ich konsolidacją. Operacja ta polega na połączeniu dotychczasowych zobowiązań w jedno przy równoczesnym wydłużeniu okresu spłaty. Dzięki temu kwota miesięcznej raty nowego kredytu jest niższa niż suma pojedynczych obciążeń przed konsolidacją. To niewątpliwa zaleta tego rozwiązania, ale ma ono swoją cenę.

Rzadziej wspomina się, że wydłużenie okresu finansowania zwiększa całkowity koszt kredytu (odsetki naliczane są w dłuższym terminie). Z punktu oceny zdolności kredytowej, ważniejszym czynnikiem jest jednak wysokość miesięcznych obciążeń i tu łączenie zadłużenia z obniżeniem raty spełnia swoje zadanie. Szczegółowe informacje o kredycie konsolidacyjnym znajdziecie w artykule Na czym polega kredyt konsolidacyjny?

3. Zadbaj o wzorową historię w BIK

Kiedy tylko pojawią się plany zaciągnięcia kredytu, warto niezwłocznie sprawdzić swój raport w BIK, szczególnie że raz na sześć miesięcy można otrzymać taką informację za darmo. W dokumencie tym zarejestrowane są wszystkie zaciągnięte przez nas kredyty i pożyczki wraz z historią ich spłaty. Dane mogą być przetwarzane przez 5 kolejnych lat po spłacie zobowiązania. Niewykluczone, że posiadamy kredyty z niską kwotą do spłaty. Zamykając tego typu zobowiązania poprawimy wynik swojej zdolności kredytowej.

Paradoksalnie na naszą niekorzyść działa także brak historii kredytowej, gdyż bank nie jest w stanie ocenić naszej rzetelności płatniczej. W takiej sytuacji warto zaciągnąć drobne zobowiązania i regulować je zgodnie z harmonogramem. Najlepiej zrobić to na kilkanaście miesięcy przed złożeniem wniosku o planowany kredyt. Historia kredytowa obejmująca kilka rat nie wpłynie bowiem znacząco na zwiększenie naszego scoringu w BIK (ocena mieści się w przedziale od 1 do 100 punktów).

4. Skorzystaj z pomocy doradcy kredytowego

Pomoc osoby posiadającej doświadczenie w obszarze kredytowym może znacznie skrócić czas potrzebny do zaciągnięcia zobowiązania, a także pozwoli zrozumieć pojawiające się zawiłości procesu kredytowego. Wsparcie może być szczególnie istotne w przypadku kredytów mieszkaniowych, które z uwagi na kwotę i długi horyzont czasowy wymagają przekazania do banku długiej listy wyjaśnień i dokumentów.

Doradca może dokonać wstępnej weryfikacji naszej zdolności kredytowej wskazując słabe punkty całego planu. Pozwoli to na poprawę krytycznych obszarów przed złożeniem wniosku kredytowego. Dzięki temu obniżymy liczbę potencjalnych zapytań ze strony banku, a świadomość naszej sytuacji finansowo-ekonomicznej może być przydatna podczas negocjacji warunków cenowych kredytu.

5. „Zaprzyjaźnij się” z kredytodawcą

Przyjaźń kredytobiorcy z instytucją finansową to pewna abstrakcja, jednak można zadbać, by w chwili rozpatrywania wniosku bank spojrzał na nas bardziej przychylnym okiem. Aby “zasłużyć” na łagodniejsze traktowanie warto odpowiednio wcześniej dokonać wyboru banków, w których będziemy ubiegać się o kredyt, a następnie rozpocząć z nimi współpracę. Wystarczy założyć konto osobiste i aktywnie z niego korzystać zapewniając np. regularne wpływy na rachunek.

Jest duża szansa, że po kilkunastu miesiącach współpracy zostaniemy uznani przez bank za stałego klienta, a to często przekłada się na konkretne korzyści. Osoba taka liczyć może na uproszczenie procedur kredytowych, a nawet na korzystniejsze warunki finansowania.

6. Skorzystaj z dodatkowych produktów banku

Każdy wprawiony doradca bankowe wie, jak duża siła kryje się w cross-sellingu. Dlatego sprzedając kredyt często stara się “doposażyć” go w szereg produktów uzupełniających. Dzięki temu bank zgarnia dodatkowe prowizje, które w porównaniu z opłatami związanymi z kredytem, wydają się dla kredytobiorcy marginalnym kosztem. Innym zadaniem sprzedaży krzyżowej jest mocniejsze związanie klienta z instytucją finansową. Mowa tu wtedy o tzw. “uproduktowieniu” klienta.

Mając świadomość cross-sellingu warto zweryfikować, jak założenie konta osobistego, wyrobienie karty kredytowej czy skorzystanie z ubezpieczenia wpływa na proponowane przez bank warunki finansowania. Może okazać się, że klienci gotowi na rozszerzenie współpracy mogą liczyć na niższe oprocentowanie czy wyższą kwotę kredytu. Nie można przy tym zapominać, aby skalkulować potencjalne korzyści z opłatami, jakie musielibyśmy ponieść za utrzymanie produktów dodatkowych. Zakładając wieloletni okres spłaty profity mogą okazać się pozorne.

7. Zapewnij sobie wsparcie współkredytobiorców

Przed złożeniem wniosku o kredyt dobrze zrobić rozeznanie i sprawdzić czy jest szansa na znalezienie współkredytobiorcy. Każda dodatkowa osoba przystępująca do spłaty długu może przyczynić się do zwiększenia szansy na pozytywną decyzję kredytową lub uzyskanie korzystniejszych warunków finansowania. Wynika to z faktu, że ryzyko spłaty zobowiązania rozprasza się na kilku kredytobiorców jednocześnie.

Oczywiście sama chęć wsparcia nas w zaciągnięciu kredytu jest niewystarczająca. Potencjalny współkredytobiorca musi charakteryzować się akceptowalnym poziomem zdolności kredytowej.

8. Przygotuj się na dodatkowe zabezpieczenie kredytu

Niewykluczone, że ubiegając się o kredyt staniemy w obliczu decyzji warunkowej. Oznacza to, że bank udzieli nam kredytu na wnioskowanych parametrach pod warunkiem przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia. Może być to konieczność poręczenia długu przez osobę trzecią. Bank może też oczekiwać przedstawienia zabezpieczenia o charakterze rzeczowym np. zastawu na pojeździe.

Dobrze przygotować się na taką ewentualność i sprawdzić, czy posiadany przez nas majątek może pomóc w uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej. Należy przy tym pamiętać, że przedmiot wskazany jako dodatkowe zabezpieczenie kredytu musi być wolny od jakichkolwiek obciążeń.

9. Wybierz ratę równą, ale pamiętaj o konsekwencjach

Najczęściej oferowane formuły spłaty kredytu to raty równe i malejące. Jeśli naszym priorytetem jest najwyższa możliwa kwota finansowania, powinniśmy zdecydować się na pierwszy ze wskazanych wariantów. Banki, oceniając zdolność kredytobiorcy do obsługi zadłużenia, biorą pod uwagę pierwsze raty nowo udzielonego zobowiązania. W przypadku rat równych obciążenie to może być nawet kilkanaście procent niższe, niż w przypadku spłaty kredytu w systemie rat malejących.

Załóżmy, że zaciągamy kredyt w kwocie 100 000 zł. Oprocentowanie wynosi 8%, okres spłaty to 10 lat i bank nie pobiera prowizji za udzielenie finansowania. Niewymagane jest również jakiekolwiek ubezpieczenie. Decydując się na spłatę kredytu w równych częściach, miesięczna rata zamknie się w kwocie 1 213 zł. Z kolei pierwsza pierwsza rata w systemie malejącym równa będzie 1500 zł. Różnica ta może znacznie wpłynąć na wynik analizy zdolności kredytowej kredytowej.

Oczywiście i w tym przypadku nie ma nic za darmo. Chociaż wybór rat równych skutkować może wyższą kwotą kredytu, to należy liczyć się ze wzrostem całkowitego kosztu takiego zobowiązania. Działanie tego mechanizmu opisywaliśmy w artykule Rata równa czy malejąca – różnica liczona w tysiącach złotych.

10. Wydłuż okres spłaty kredytu

To kolejny z „trików” pozwalających na poprawę zdolności kredytowej. Niestety obarczony jest koniecznością poniesienia wyższych całkowitych kosztów kredytu. Mechanizm ten często używany jest podczas wspominanej konsolidacji zadłużenia. Wydłużenie okresu finansowania wpływa na obniżenie wysokości miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, ale podwyższa całkowity koszt kredytu (odsetki naliczane są przez dłuższy okres).

Aby przedstawić, jak okres kredytowania wpływa na wysokość miesięcznej raty oraz na całkowity koszt zobowiązania posłużymy się przytoczonym wcześniej kredytem na 100 000 zł, który tym razem spłacany będzie tylko w systemie rat równych. Dla okresu 120 miesięcy wysokość miesięcznego obciążenia wynosić będzie 1 213 zł, a całkowita kwota do spłaty wynosić będzie 145 593 zł. Wydłużając termin do 144 miesięcy wysokość raty spadnie do 1 082 zł, za to koszt kredytu zwiększy się o 2 740 zł. Całkowita kwota do spłaty zamknie się w kwocie 148 333 zł.

11. Zadbaj o ciągłość zatrudnienia i osiągane dochody

To chyba jedna z najmniej odkrywczych i najbardziej irytujących rad – chcesz wyższy kredyt to zacznij lepiej zarabiać. Oczywiście to uproszczenie i chodzi tu głównie o rewizję osiąganych dochodów. Być może otrzymujemy cykliczne premie lub wynajmujemy nieruchomość, co warto uwzględnić we wniosku kredytowym. Wszystkie udokumentowane wpływy mogą tylko poprawić naszą zdolność kredytową.

Jeśli już przy wynagrodzeniach jesteśmy warto także zadbać o ciągłość zatrudnienia. Banki nie patrzą przychylnym okiem na wnioskodawców, którzy dopiero co związali się z nowym pracodawcą. W zależności od instytucji minimalny okres zatrudnienia mieści się w przedziale od 3 do 12 miesięcy.

Naturalnie każdy ma prawo do zmiany pracodawcy, dlatego banki stosują okres przejściowy liczony od momentu zerwania umowy do rozpoczęcia pracy w nowym miejscu. Wynosi on najczęściej 14 dni. Jeśli zmieścimy się w tym terminie, zmiana zatrudnienia nie powinna wpłynąć na ocenę naszej zdolności kredytowej.

12. Zgromadź wysoki wkład własny

Sugestia to dotyczy głównie osób planujących zaciągnięcie kredytu hipotecznego, które zgodnie z rekomendacją S zobowiązane są do wniesienia minimalnego wkładu własnego odpowiadającego 20% wartości nieruchomości. Dla wielu osób zadanie to wydaje się co najmniej karkołomne, gdyż zaciągnięcie kredytu na mieszkanie warte 300 000 zł wymaga zgromadzenia 60 000 zł swoich środków. Ból ten złagodzić mogą korzyści wynikające z wniesienia wysokiego wkładu własnego. Jest to m.in.:

 • niższa marża lub prowizja,
 • niższy całkowity koszt kredytu.

13. Negocjuj – kredyt to biznes wiązany

Fakt, że przekazaliśmy do banku komplet wymaganych dokumentów i trafiliśmy w tryby oceny zdolności kredytowej nie oznacza, że naszą rola ogranicza się już tylko do oczekiwania na wyrok. Po otrzymaniu decyzji pozytywnej warto podjąć się negocjacji warunków przedstawionych przez kredytodawcę. To szczególnie ważne w przypadku wieloletnich i wysokokwotowych kredytów hipotecznych, gdzie nawet kosmetyczna zmiana warunków finansowania może przełożyć się oszczędności liczone w tysiącach złotych.

Dobry efekt przynosi prezentacja kontrofert przedstawionych przez inne banki. Jeśli nasza kondycja finansowo-ekonomiczna nie budzi zastrzeżeń, to niemal pewnym jest, że każdy z graczy będzie widział nas w roli nowego i perspektywicznego klienta. Ważne jednak jest, aby poszukiwania oferty zawęzić do odpowiedniej grupy banków. W tym celu warto wykorzystać dostępne w sieci porównywarki i rankingi kredytowe.

Brak zdolności kredytowej – co zrobić?

Wszystko zależy powodu z jakiego bank odrzucił wniosek o kredyt. Od maja ubiegłego roku obowiązują przepisy, dzięki którym każdy kredytobiorca może zwrócić się do instytucji finansowej z prośbą o precyzyjne wyjaśnienie decyzji odmownej. Odpowiedź pokroju „zbyt niska zdolność kredytowa” jest obecnie niewystarczająca. Do częstych powodów odrzucenia wniosku zaliczyć można:

 • zaległości w spłacie kredytów,
 • niewystarczające dochody,
 • brak historii kredytowej,
 • wiek wnioskodawcy,
 • zawód wysokiego ryzyka,
 • zbyt krótki staż pracy.

Mając świadomość powodu, z jakiego odrzucony został wniosek, kredytobiorca może podjąć działania mające na celu poprawę swojej sytuacji. Osoby o zbyt niskich dochodach lub pracujące od kilku miesięcy mogą przedstawić poręczyciela kredytu, pod warunkiem że posiada on zdolność kredytową. Brakującą historię kredytową można zacząć tworzyć, zaciągając drobne kredyty i spłacając je w terminie. Dobrze w tej sytuacji sprawdzi się także debet w koncie osobistym lub karta kredytowa.

Warto także pamiętać, że o ile ogólne zasady oceny zdolności kredytowej są znane, to każdy z banków stosuje swoje szczegółowe procedury. Jeśli do odrzucenia wniosku doszło np. z powodu niskich zaległości w spłacie zobowiązań, braku historii kredytowej czy nieregularnych dochodów, można spróbować złożyć wniosek w innej instytucji. Może okazać się, że odmienne podejście do ryzyka pozwoli zaciągnąć zobowiązanie.

Oczywiście, jeśli odmowa banku wynika z poważniejszych przyczyn, jak wielotygodniowe opóźnienia w spłacie dotychczasowych zobowiązań czy ze zbyt wysokich kosztów życia, to warto przemyśleć, czy kolejny kredyt jest rozwiązaniem tej sytuacji. Ocena zdolności kredytowej służy nie tylko weryfikacji ryzyka po stronie banku, ale także po identyfikuje je po stronie nieroztropnego kredytobiorcy. Potraktujmy zatem ten mechanizm jako wentyl bezpieczeństwa.

 

Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zdolno%C5%9B%C4%87_kredytowa
https://www.bik.pl/poradnik-bik/czym-jest-zdolnosc-kredytowa

 

Czytaj też: Kredyt hipoteczny – 6 głównych powodów odrzucenia wniosku

Czytaj też: Zastrzeżenie kredytowe w BIK – realne zabezpieczenie czy zwykła proteza?

PORÓWNAJ KREDYTY
avatar

Powiązane tematy

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments