Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 8:00 - 19:00
Zadzwoń 22 417 11 63

Co to jest i na czym polega kredyt konsolidacyjny?

Jedna, miesięczna, a przede wszystkim niższa rata zamiast kilku. Do tego przejrzystość i lepsza kontrola osobistego budżetu. Czy to w ogóle możliwe? Analizując parametry kredytu konsolidacyjnego odpowiadamy – tak. Niestety nie jest to rozwiązanie dla wszystkich.

dłonie składające puzzle
Źródło obrazka: depositphotos
OBLICZ ZDOLNOŚĆ

 

Wygląda na to, że duch prosperity na dobre ogarnął serca i umysły konsumentów. Na fali sprzyjającej koniunktury gospodarczej zadłużamy się na potęgę, a ostatni kryzys finansowy zdaje się być ledwo słyszalną pieśnią przeszłości. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego na koniec sierpnia 2017 roku dług tytułem zaciągniętych kredytów konsumpcyjnych przekroczył 159 miliardów złotych. To najwyższy wynik w historii rodzimego rynku finansowego.

W tym szale nietrudno stracić rachubę i paść łatwą ofiarą niechcianego przekredytowania. Osoby pragnące uporządkować swoją sytuację finansową, a przy okazji zmniejszyć wysokość comiesięcznych obciążeń, powinny bliżej przyjrzeć się ofercie kredytów konsolidacyjnych. To często doskonała droga do oszczędności pieniędzy i czasu, a nierzadko także możliwość odzyskania utraconej stabilizacji finansowej.

Kilka zobowiązań, jedna rata

Kredyt konsolidacyjny najłatwiej zdefiniować jest jako kredyt celowy przeznaczony na spłatę dotychczasowych zobowiązań. Ważne jest, aby dokładnie przeanalizować strukturę swojego zadłużenia i zdecydować, które zobowiązania połączyć, a które spłacać na dotychczasowych warunkach. Nie ma bowiem przymusu konsolidacji wszystkich posiadanych kredytów. Łączyć można m.in. kredyty gotówkowe, samochodowe, ratalne, mieszkaniowe, a także debety w rachunkach i limity kart kredytowych.

Bank przyznając kredyt konsolidacyjny „gasi” nim dotychczasowe zobowiązania klienta we wskazanych bankach. Nie ma możliwości, aby kwota kredytu przekazana została bezpośrednio do rąk kredytobiorcy z nadzieją na samodzielne uregulowanie długów. Po połączeniu zobowiązań klient spłaca zadłużenie wobec konkretnej instytucji finansowej, obsługując jedną, czytelną ratę. Dzięki wydłużeniu okresu finansowania może być ona dużo niższa od sumy dotychczasowych obciążeń. Należy przy tym pamiętać, że dłuższy okres spłaty nierozerwalnie wiąże się ze wzrostem całkowitego kosztu kredytu. To jednak mało istotne z perspektywy osoby zagrożonej utratą bieżącej płynności finansowej.

Ocena zdolności kredytowej

Musimy zmartwić osoby liczące na pełny automatyzm w procesie udzielania kredytu konsolidacyjnego. Pomimo tego, że przyznawanie dotychczasowych zobowiązań najczęściej poprzedzone było wnikliwą oceną zdolności kredytowej, to ich połączenie wymaga odrębnej weryfikacji. Bank z pewnością zwróci się do kredytobiorcy z prośbą o udostępnienie szeregu dokumentów. Zarówno dotyczących samego dłużnika m.in. potwierdzających tożsamość, wysokość i częstotliwość osiąganych dochodów czy formę zatrudnienia, jak i związanych z konsolidowanymi zobowiązaniami. Mogą być to np. obowiązujące umowy kredytowe, wyciągi z konta osobistego czy wykaz aktualnych zabezpieczeń. Niebagatelne znaczenie ma również nie budząca wątpliwości historia kredytowa dłużnika.

 

Na co zwracać uwagę

Kiedy chęć skonsolidowania kredytów nabrała już odpowiedniej mocy, nadszedł czas na przeprowadzenie rynkowego konkursu piękności. W tym celu należy złożyć zapytanie kredytowe do kilku banków jednocześnie, przedstawiając każdorazowo te same założenia. Weryfikację otrzymanych od instytucji finansowych propozycji wesprzeć można korzystając z dostępnych w sieci narzędzi i rankingów. Oceniając zasadność i opłacalność przedsięwzięcia warto zwrócić szczególną uwagę na:

  • wysokość raty po konsolidacji – powinna być niższa od sumy dotychczasowych obciążeń, chyba że łączeniu kredytów towarzyszy drastyczne skrócenie okresu finansowania,
  • całkowita kwota do spłaty – im niższa tym lepiej, jednak mając na uwadze wydłużenie okresu finansowania i ewentualną prowizję za udzielenie kredytu konsolidacyjnego,
  • nowy okres spłaty – im dłuższy tym niższa kwota miesięcznej raty i wyższy całkowita kwota do spłaty kredytu,
  • prowizję za udzielenie kredytu – może okazać się, że konsolidacja kredytów wymagać będzie zapłacenia dodatkowej prowizji,
  • Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania (RRSO) – wskaźnik ten służy szybkiemu porównywaniu ofert kredytowych, jednak nie uwzględnia on niektórych opłat dodatkowych. Jest to jednak dobry parametr wspierający wstępną ocenę ofert,
  • konsekwencje wynikające z opóźnień w spłacie raty – warto sprawdzić czy w przypadku przejściowych problemów bank nie podwyższy nam oprocentowania lub nie wypowie umowy kredytowej,
  • wymagane zabezpieczenia – lepsze warunki mogą wymagać dodatkowego zabezpieczenia kredytu np. hipoteką, a to rodzi dodatkowe koszty związane z wyceną nieruchomości czy koniecznością dokonania wpisu w księdze wieczystej.

Studium przypadku

W celu potwierdzenia przedstawionych powyżej wskazówek, wzięliśmy na tapetę przykład praktyczny, obrazujący jak kształtuje się koszt kredytu w warunkach zmieniającej się stopy procentowej i okresu finansowania. Zgodnie z założeniami klient posiada trzy kredyty, które spłacane są w ratach równych. Zestawienie nie uwzględnia prowizji za udzielenie kredytu konsolidacyjnego, ani za wcześniejszą spłatę zobowiązań. Klient nie korzysta również z ubezpieczenia posiadanych kredytów.

Rodzaj
zobowiązania
Kwota
zobowiązania
Oprocenotwanie
roczne
Okres
spłaty
Kwota
raty
Kwota
do spłaty
Kredyt gotówkowy 30 000,00 zł 13,00% 60 miesięcy 682,59 zł 40 955,53 zł
Kredyt samochodowy 50 000,00 zł 7,00% 36 miesięcy 1 543,85 zł 55 578,77 zł
Kredyt ratalny 10 000,00 zł 10,00% 12 miesięcy 879,16 zł 10 549,91 zł
SUMA 90 000,00 zł 3 105,60 zł 107 084,21 zł

Z tabeli wynika, że łączna kwota zobowiązań naszego klienta wynosi równe 90 000 zł. Suma rat każdego miesiąca uszczupla osobisty budżet o 3 105,60 zł, a łączna kwota do spłaty sięga 107 084,21 zł. Ostateczny koszt zaciągniętych zobowiązań wynosi zatem 17 084,21 zł. Kredytobiorca po złożeniu wniosków kredytowych otrzymał trzy propozycje konsolidacji długów:

Kredyt
konsolidacyjny
Kwota
zobowiązania
Oprocenotwanie
roczne
Okres
spłaty
Kwota
raty
Kwota
do spłaty
Wariant I 90 000,00 zł 10,00% 24 miesiące 4 153,04 zł 99 673,04 zł
Wariant II 90 000,00 zł 10,00% 72 miesiące 1 667,33 zł 120 047,43 zł
Wariant III 110 000,00 zł 13,00% 84 miesiące 1 637,28 zł 137 531,24 zł

Wariant pierwszy przewiduje udzielenie finansowania w tej samej kwocie, jednak konieczne jest radykalne skrócenie okresu finansowania. Oprocentowanie ustalone zostało na poziomie 10%. W efekcie kwota miesięcznej raty wzrosła o 1 047,44 zł. Premią za skrócony okres finansowania jest niższa o 7 411,17 zł całkowita kwota do spłaty. W wariancie drugim i wydłużono okres spłaty, pozostawiając kwotę i oprocentowanie na niezmienionym poziomie. Przy 72 miesiącach kwota miesięcznej raty spadła do 1 438,27 zł, jednak ceną za odciążenie osobistego budżetu kredytobiorcy jest znacznie wyższa całkowita kwota do spłaty. Kredytobiorca dołożyć musi 12 963,22 zł względem opcji przed konsolidacją.

W ostatnim wariancie, w wyniku wzorowej oceny zdolności kredytowej, klient skorzystał z możliwości zaciągnięcia dodatkowych 20 000 zł kredytu i zgodził się na podwyższenie oprocentowania do 13%. Bank postanowił dorzucić jeszcze coś od siebie i wydłużył okres finansowania do 7 lat. Kwota miesięcznej raty pomimo zwiększenia kwoty kredytu obniżona została do 1 468,32 zł. Przyjemność ta jednak kosztuje 30 447,03 zł więcej w porównaniu do stanu sprzed konsolidacji. Przedstawione zmiany w koszcie kredytu prezentuje poniższa tabela:

Kredyt konsolidacyjny Róznica w kwocie raty Różnica w kwocie do spłaty
Wariant I -1 047,44 zł 7 411,17 zł
Wariant II 1 438,27 zł -12 963,22 zł
Wariant III 1 438,27 zł -30 447,03 zł

Podsumowanie

Kredyt konsolidacyjny to niewątpliwie szereg korzyści. Zaczynając od tak prozaicznych powodów jak wygoda związana z obsługą jednej raty, poprzez oszczędność czasu, na zmniejszeniu kwoty miesięcznej raty kończąc. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób, które zaciągały kredyty w warunkach wysokich stóp procentowych. Ich aktualny poziom zachęca do konsolidacji, należy jednak mieć na uwadze, że w obliczu narastającej presji inflacyjnej Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie rozpocznie ich stopniową podwyżkę. Działania te planowane są końcem przyszłego roku.

Połączenie kilku zobowiązań w jedno pozwala również na obniżenie kwoty miesięcznej raty, która w wyniku niesprzyjających okoliczności rujnować może domowy budżet. Warto jednak pamiętać, że wnioskowanie o kredyt konsolidacyjny w momencie, kiedy problem z regulowaniem bieżących zobowiązań jest poważny, skończy się prawdopodobnie porażką. Przeczuwając zbliżające się trudności warto więc odpowiednio wcześniej podjąć próby konsolidacji zadłużenia.

Czytaj też: Utrata pracy a kredyt – co robić? Jak sobie poradzić? Jak się zabezpieczyć?
Czytaj też: Rata równa czy malejąca – różnica liczona w tysiącach złotych 

PORÓWNAJ KREDYTY
avatar

Powiązane tematy

Komentarze:

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o