Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty

Kredyt odnawialny – czym jest i jak działa?

Kredyt odnawialny, obok karty kredytowej i debetu, daje możliwość elastycznego dostępu do dodatkowej gotówki, którą można wykorzystać dowolnie. Podobnie jak inne produkty kredytowe, wymaga posiadania odpowiedniej zdolności kredytowej, ale jednak różni się dość mocno od standardowego kredytu gotówkowego. 

Niezaplanowane wydatki mogą wiązać się z koniecznością uzyskania finansowania zewnętrznego. Najbardziej popularny kredyt gotówkowy wymaga jednak za każdym razem złożenia wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość osiąganych dochodów. Choć procedura związana z takim finansowaniem nie jest zbyt skomplikowana, to jednak  wymaga czasu na uzyskanie decyzji kredytowej. Dlatego kredyt odnawialny może być ciekawą alternatywą, która daje dostęp do większej gotówki przez cały rok.

Co to jest kredyt odnawialny?

Kredyt odnawialny to produkt finansowy związany z rachunkiem oszczędnościowo – rozliczeniowym klienta. Kredyt uruchamiany jest w ramach konta ROR, stąd jego posiadanie jest elementem koniecznym dla zawarcia umowy kredytowej.

 • Podobnie jak inne formy kredytu bankowego, wymaga również posiadania odpowiedniej zdolności kredytowej.
 • Zaletą tej formy finansowania jest możliwość dysponowania większą kwotą pieniędzy bez dodatkowych kosztów (poza prowizją za udzielenie kredytu).
 • Odsetki naliczane są od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu do momentu jego spłaty.

Na czym polega kredyt odnawialny?

Kredyt odnawialny polega na przyznaniu przez bank określonego limitu, który powiększa saldo dostępnych środków klienta. Pieniądze z kredytu wykorzystywane są dopiero w momencie braku własnych środków na koncie. Każda wpłata na konto w pierwszej kolejności powoduje spłatę długu, a dostępny limit odnawia się do wysokości przyznanej kwoty.

Umowa kredytu odnawialnego zawierana jest zwykle na 12 miesięcy z możliwością jej przedłużenia na kolejny okres. Z kredytu można korzystać w razie potrzeby, bez konieczności podpisywania kolejnych umów czy ponownego badania zdolności kredytowej.

Kredyt odnawialny a debet – jakie są różnice?

Kredyt odnawialny jest czasem utożsamiany z debetem w rachunku bankowym. Błędnie. Bo są to dwa odrębne produkty finansowe. Oba rozwiązania wymagają posiadania konta bankowego. Jednak w przypadku kredytu odnawialnego przyznany limit powiększa saldo dostępnych środków. W przypadku debetu, saldo obejmuje jedynie własne środki z możliwością realizacji płatności powyżej posiadanej kwoty. Debet oznacza ujemne saldo na koncie, które trzeba spłacić w określonym terminie – zwykle w ciągu 30 dni.

Kredyt odnawialny a kredyt gotówkowy

 1. Oba produkty finansowe dają możliwość uzyskania dodatkowych pieniędzy z przeznaczeniem na dowolny cel konsumpcyjny. Kredyt gotówkowy nie wymaga jednak posiadania rachunku bankowego.
 2. Kolejną różnicą jest sposób spłaty zobowiązania. W przypadku kredytu gotówkowego kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty rat kapitałowo – odsetkowych zgodnie z harmonogramem określonym przez bank, choć oczywiście całe zobowiązanie można spłacić wcześniej.
 3. Uzyskanie kolejnego kredytu gotówkowego wymaga złożenia nowego wniosku i ponownej oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy, odmiennie niż w przypadku kredytu odnawialnego.

Kredyt odnawialny a karta kredytowa

Korzystanie z obu produktów finansowych oznacza przyznanie przez bank określonej kwoty pieniędzy do dyspozycji kredytobiorcy. Oba rozwiązania wymagają też określonej zdolności kredytowej. Karta kredytowa nie wymaga jednak posiadania konta w banku.

Kartą można płacić przez internet, za produkty i usługi w punktach stacjonarnych i to bez większych kosztów, o ile trzymamy się terminu spłaty w ramach okresu bezodsetkowego, który jest jej cechą charakterystyczną. Jednak wypłata gotówki z bankomatu za pośrednictwem karty może być już kosztowna. W przypadku kredytu odnawialnego sposób wykorzystania pieniędzy nie ma wpływu na ponoszone koszty.

Na jakich warunkach udzielany jest kredyt odnawialny?

Kredyt odnawialny udzielany jest na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia umowy na kolejny okres. Maksymalna kwota kredytu zależy od wysokości osiąganych przez wnioskodawcę dochodów, jego potrzeb finansowych i oczywiście oferty banku. Główne koszty kredytu odnawialnego to:

 • odsetki – naliczane od wartości wykorzystanego limitu do momentu jego spłaty oraz
 • prowizja – liczona jako określony procent wartości udzielonego limitu zwykle ze wskazaniem jej minimalnej kwoty.

Nie każdy bank nalicza prowizję z tytułu udzielenia limitu, stąd warto porównać dostępne oferty przed podjęciem decyzji o podpisaniu umowy.

Gdzie można uzyskać kredyt odnawialny?

Kredyt odnawialny w banku PKO BP

 • kwota kredytu – do 100.000 zł
 • koszty udzielenia, odnowienia lub podwyższenia limitu – 2,5% wartości przyznanego limitu i nie mniej niż 60 zł
 • RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania): 24,54%
 • oprocentowanie zmienne: 17,25 %
 • standardowe koszty: prowizja i odsetki
 • sposób uruchomienia limitu: przez internet, telefonicznie, w oddziale
 • umowa na rok z możliwością przedłużenia

Kredyt odnawialny w banku Millennium

 • kwota kredytu – ustalana indywidualnie w zależności od wysokości dochodu
 • RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania): 18,96%
 • oprocentowanie zmienne: 17,5 %
 • standardowe koszty: prowizja i odsetki
 • sposób uruchomienia limitu: w placówce banku, przez telefon, za pośrednictwem Millenetu
 • promocyjne warunki: 0 zł prowizji za przyznanie limitu i 7 dowolnych dni bezodsetkowych w każdym miesiącu rozliczeniowych
 • umowa na rok z możliwością przedłużenia

Kredyt odnawialny w banku BNP Paribas

 • kwota kredytu – od 1.000 zł 100.000 zł
 • RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania): 18,88 %
 • oprocentowanie zmienne: 17,50 %
 • standardowe koszty: odsetki
 • sposób uruchomienia limitu: w oddziale, telefonicznie
 • umowa na rok z możliwością przedłużenia

promocyjne warunki dla klientów, którzy podpiszą z bankiem umowę o kredyt hipoteczny do 30.06.2022 r. :

 • oprocentowanie 0 % w pierwszym okresie kredytowania do 12 miesięcy
 • 0 zł prowizji
 • całkowita kwota kredytu do 50.000 zł

Kredyt odnawialny w Alior Banku

 • kwota kredytu – limit odnawialny ustalany indywidualnie
 • RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania): 23,43 %
 • oprocentowanie zmienne: 16 %
 • standardowe koszty: prowizja i odsetki
 • sposób uruchomienia limitu: online
 • umowa na rok z możliwością przedłużenia

Jak uruchomić kredyt odnawialny?

Kredyt odnawialny to produkt powiązany z rachunkiem bankowym. Stąd wniosek najprościej złożyć w banku, który prowadzi dla nas konto. W przypadku chęci skorzystania z ofert “obcego” banku, który np. oferuje bardziej atrakcyjne warunki kredytowe, konieczne będzie również otwarcie nowego rachunku bankowego. Może się jednak okazać, że w takim przypadku trzeba spełnić dodatkowe warunki, a na pewno złożyć dokumenty finansowe potwierdzające wysokość osiąganych dochodów.

Katarzyna Gaweł Katarzyna Gaweł

W zależności od oferty banku wniosek o kredyt odnawialny można złożyć online – po zalogowaniu się na własny rachunek bankowy, telefonicznie lub osobiście w placówce banku.

Jak spłacić kredyt odnawialny?

To proste. Każda wpłata na konto automatycznie powoduje zmniejszenie lub spłatę kredytu.

Przykład całkowitej spłaty wykorzystanego kredytu odnawialnego:

 • wysokość przyznanego limitu: 5.000 zł
 • wysokość wykorzystanego limitu: 3.200 zł
 • wpływ wynagrodzenia na konto: 4.500 zł

dostępne środki:

 • odnowiony limit w wysokości: 5.000 zł
 • środki własne: 1.300 zł

Przykład zmniejszenia wykorzystanego kredytu odnawialnego:

 • wysokość przyznanego limitu: 5.000 zł
 • wysokość wykorzystanego limitu: 3.200 zł
 • wypływ środków z tytułu świadczenia 500+ na konto: 1.000 zł

dostępne środki:

 • limit odnawialny dostępny w wysokości: 2.800 zł
 • środki własne: 0 zł

Bank nie wskazuje terminów spłaty wykorzystanego kredytu odnawialnego. Limit dostępny jest przez cały okres umowy: 12 miesięcy. Kredytobiorca w całości powinien spłacić kredyt na koniec umowy kredytowej.

Jak zamknąć kredyt odnawialny?

Zgodnie z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim  (art. 42 ust. 1), konsument ma prawo w każdym czasie i bez ponoszenia dodatkowych opłat wypowiedzieć umowę o kredyt odnawialny. Strony mogą co prawda mogą określić termin wypowiedzenia umowy, ale ten nie może być dłuższy niż jeden miesiąc.

Sam sposób złożenia wypowiedzenia zależy od decyzji banku. W każdym przypadku taką dyspozycję można złożyć osobiście w placówce banku, ale także telefonicznie lub przez internet. Do złożenia wypowiedzenia potrzeby będzie numer umowy kredytowej, data jej zawarcia i dane osobowe kredytobiorcy.

W przypadku złożenia wypowiedzenia umowy kredytowej, wysokość środków na rachunku bankowym powinna wystarczyć na spłatę całego wykorzystanego zobowiązania oraz na pokrycie ewentualnych odsetek.

Czy warto zaciągnąć kredyt odnawialny?

Kredyt odnawialny to rozwiązanie, które pozwala elastycznie zarządzać swoim budżetem i korzystać z dodatkowych pieniędzy zawsze wtedy, gdy pojawi się taka potrzeba. Co ważne: bez składania dodatkowych wniosków. Odsetki naliczane są dopiero w momencie wykorzystania limitu i od wykorzystanej kwoty kredytu, stąd przy regularnych wpływach na konto może to być rozwiązanie dość oszczędne. Kredyt odnawialny to produkt finansowy dla osób, które chcą mieć poczucie dostępności większych środków finansowych na wypadek pojawienia się dodatkowych kosztów czy wydatków, bez sztywnych ram spłaty określonych w harmonogramie.

Warto wiedzieć:

 1. Każda wpłata na konto automatycznie powoduje zmniejszenie lub spłatę wykorzystanego limitu.
 2. Kredyt odnawialny i debet w koncie to dwa różne produkty finansowe.
 3. Okres kredytowania wynosi 12 miesięcy z możliwością przedłużenia umowy na kolejny okres.
 4. Odsetki naliczane są tylko od wykorzystanej kwoty limitu.
 5. Przyznanie kredytu odnawialnego uzależnione jest pozytywnej oceny zdolności kredytowej.
 6. Umowę kredytu odnawialnego można wypowiedzieć w każdym czasie i bez dodatkowych opłat. Strony mogą określić w umowie okres wypowiedzenia, który nie może być dłuższy niż miesiąc.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Na jaki cel mogę przeznaczyć pieniądze uzyskane w ramach kredytu odnawialnego?

  Dodatkowe pieniądze można wykorzystać dowolnie. Kredyt zwiększa kwotę dostępnej gotówki. Dodatkowymi środkami można płacić przez internet, za pomocą karty w sklepach stacjonarnych a także wypłacić gotówkę z bankomatu.

 2. Czy można uzyskać kredyt odnawialny w ramach rachunku wspólnego?

  Jak najbardziej. Jednak w takiej sytuacji umowę o kredyt muszą podpisać wszyscy współposiadacze rachunku bankowego.

 3. Kto może otrzymać kredyt odnawialny?

  O limit może ubiegać się osoba pełnoletnia, posiadająca rachunek ROR w banku, w którym chce uzyskać kredyt odnawialny i mająca odpowiednią zdolność kredytową.

 4. Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania kredytu odnawialnego?

  W przypadku składania wniosku o kredyt odnawialny bezpośrednio ze swojego rachunku bankowego, na które wpływa wynagrodzenie, najczęściej nie trzeba składać dodatkowych dokumentów. W razie składania wniosku w oddziale banku lub telefonicznie potrzebny będzie dokument potwierdzający tożsamość – najczęściej dowód osobisty oraz dokumenty finansowe potwierdzające wysokość osiąganych dochodów – konieczne w szczególności otwierania nowego rachunku bankowego. 

 5. Ile kosztuje kredyt odnawialny?

  Podstawowe koszty to prowizja z tytułu udzielenia finansowania oraz odsetki naliczane tylko od wykorzystanej kwoty przyznanego limitu. Bank może naliczyć również prowizję z tytułu przedłużenia kredytu odnawialnego na kolejny rok.

PORÓWNAJ KREDYTY
Izabela Stachura-Adamczyk
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

2 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Lech
Lech
1 rok temu

Przydałby się przykład, jak zostały obliczone odsetki kredytu odnawialnego w kwocie np. 3000 zł, które były wykorzystywane np. przez 2 miesiące a oprocentowanie tego kredytu w skali roku – np. 20%.

Piotr
Piotr
1 rok temu
Reply to  Lech

Jak na moje oko to przy dwóch miesiącach przy 20% wyjdzie 100 zł równo. 50 zł za miesiąc.
3000*20%=600 (w skali roku)
600/12=50
50*2 (liczba miesięcy) =100 zł