Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Finanse osobiste

Wzór wezwania do zapłaty. Jak wygląda?

Masz problem z odzyskaniem należności, np. od zleceniodawcy czy kontrahenta? Nie warto zwlekać z upominaniem się o spłatę. Wezwanie do zapłaty to prosty i mało kosztowny sposób na zmotywowanie dłużnika do uregulowania należności. Jak powinno wyglądać takie wezwanie do zapłaty? Wzór wraz z omówieniem pomoże Ci je sporządzić samodzielnie!

Wezwanie do zapłaty to pismo kierowane do nierzetelnego kontrahenta w celu odzyskania należności. Wysyła się je przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego. Dzięki niemu możesz zmotywować dłużnika do uregulowania należności bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z wkroczeniem na drogę sądową. Tym samym oszczędzasz również czas. Wezwanie do zapłaty często okazuje się skuteczne i prowadzi do spłaty długu. Dlatego warto wiedzieć, jak je sporządzić!

Kiedy możesz wystawić przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Prawo do wystawienia przedsądowego wezwania do zapłaty ma każdy wierzyciel. Możesz je sporządzić, jeśli chcesz upomnieć się o spłatę należnego zobowiązania – bez względu na to, ile czasu minęło od terminu spłaty. Jest to narzędzie tzw. miękkiej windykacji, stosowane przed podjęciem bardziej drastycznych kroków, a w szczególności przed wejściem na ścieżkę sądową. Warto wiedzieć, że w przypadku skierowania sprawy na drogę sądową, konieczne będzie wskazanie, czy jako wierzyciel podjąłeś próby polubownego załatwienia sprawy.

Co mówi prawo?

Kodeks postępowania cywilnego (a konkretnie art. 187) mówi bowiem, że:
Art. 187. § 1. Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać:
(...) informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Sąd może zatem odrzucić Twój pozew, jeśli nie wskażesz, że próbowałeś polubownie załatwić sprawę z dłużnikiem. Wysłanie przedsądowego wezwania do zapłaty to natomiast prosty i skuteczny sposób, aby udokumentować taką próbę.

Rodzaje wezwania do zapłaty

Warto jednak wiedzieć, że istnieje kilka rodzajów wezwania do zapłaty, które można stosować na różnych etapach starania się o odzyskanie wierzytelności. Są to:

 • przypomnienie – wysłane zwykle tuż po przekroczeniu terminu płatności, ma charakter informacyjny;
 • pierwsze wezwanie do zapłaty – wskazuje termin uregulowania zadłużenia, możesz w nim wskazać na konkretne konsekwencje wobec dłużnika, jeśli tego nie zrobi,
 • przedsądowe wezwanie do zapłaty – takie wezwanie możesz wysłać przed skierowaniem sprawy do sądu; brak reakcji na tego rodzaju pismo jest postrzegany jako brak dobrej woli;
 • przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty – przesyłane po uzyskaniu nakazu zapłaty; daje szansę dłużnikowi na uniknięcie postępowania egzekucyjnego oraz związanych z nim kosztów.

Co do zasady wezwanie do zapłaty wysyła się w przypadku braku reakcji dłużnika na monity i inne formy przypominania o uregulowaniu zobowiązania. Przepisy nie wskazują na niezbędną liczbę i częstotliwość wysyłanych wezwań do zapłaty, ale w praktyce po pozostawieniu bez odpowiedzi trzech pism podejmuje się bardziej rygorystyczne działania.

 

Przykład

Pan Mariusz prowadzi firmę jednoosobową zajmującą się tworzeniem stron WWW. W czerwcu 2023 r. wykonał usługę stworzenia witryny dla firmy X i wystawił fakturę z terminem płatności 30 dni. Pod koniec lipca 2023 r., niedługo po upłynięciu terminu płatności, pan Mariusz wysłał firmie X przypomnienie o zapłacie. Nie spotkało się ono z żadną reakcją, dlatego miesiąc później wysłał pierwsze wezwanie do zapłaty. Cierpliwie czekał na odpowiedź, ale w związku z jej brakiem wysłał kolejne wezwanie, a w końcu w grudniu 2023 r. sporządził przedsądowe wezwanie do zapłaty. Wizja skierowania sprawy do sądu podziałała i firma X uregulowała należność. Gdyby tak się nie stało, pan Mariusz zamierzał złożyć pozew do sądu.

Jak napisać wezwanie do zapłaty?

Nie istnieje żaden ustalony druk wezwania do zapłaty. Możesz je zatem sporządzić w dowolnej formie. Ważne jednak, aby zawierało pewne niezbędne elementy. Poniżej znajdziesz ich listę, a także wzór tego, jak sporządzić wezwanie do zapłaty.

Wezwanie do zapłaty – niezbędne elementy

Wezwanie do zapłaty powinno zawierać następujące elementy:

 • datę oraz miejsce sporządzenia dokumentu,
 • dane wierzyciela,
 • dane dłużnika,
 • stosunek prawny, z którego wynika obowiązek zapłaty (np. nieopłacona faktura);
 • dokładną kwotę długu oraz numer faktury lub innego dokumentu potwierdzającego należność;
 • termin spłaty długu (można też sprecyzować formę płatności, np. gotówka w kasie firmy, przelew bankowy na wskazany numer konta itp.);
 • czytelny podpis wierzyciela (czyli nadawcy pisma) wraz z imieniem, nazwiskiem, stanowiskiem pełnionym w firmie, telefonem lub e-mailem kontaktowym,

Dobrze skonstruowane wezwanie do zapłaty powinno też zawierać informacje o krokach, jakie zamierzasz podjąć, jeśli dłużnik w określonym terminie nie ureguluje zaległości. Dobrze skonstruowana treść może skłonić dłużnika do uregulowania należności w polubownym postępowaniu windykacyjnym. Dzięki temu unikniesz kierowania sprawy do sądu.

Wezwanie do zapłaty – wzór pisma

Jak powinno wyglądać wezwanie do zapłaty? Przede wszystkim powinno zawierać elementy wskazane w poprzednim akapicie.

Warto pamiętać o wskazaniu konsekwencji braku reakcji na wezwanie. Najczęściej będzie to informacja, że w razie braku reakcji sprawa zostanie skierowana na drogę sądową. W treści można też zawrzeć informację o obciążeniu dłużnika kosztami procesu. Takie formuły często trafiają do świadomości dłużnika i pomagają mu podjąć decyzję o polubownym rozwiązaniu sprawy.

Wezwanie do zapłaty nie może stosować gróźb, ale warto zastosować stanowczy język. Możesz zastosować inny kolor lub większą czcionkę do podkreślenia najważniejszych kwestii i wyrażeń. Zwiększy to szansę na oczekiwaną reakcję na pismo.

Uwaga!

Sporządzone wezwanie powinno być wysłane listem poleconym, najlepiej za potwierdzeniem odbioru. Możesz też dostarczyć je do rąk własnych lub drogą elektroniczną (e-mail także z potwierdzeniem odbioru).

Źródła:

 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001595/T/D20151595L.pdf
 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640430296/U/D19640296Lj.pdf

Co warto wiedzieć?

 1. Wezwanie do zapłaty to jedno z narzędzi tzw. miękkiej windykacji. Jego celem jest wezwanie dłużnika do uregulowania zaległości finansowych.
 2. Możesz wysyłać wezwanie do zapłaty dowolną liczbę razy. Zwykle jednak po trzech próbach kieruje się sprawę do rozpatrzenia przez sąd.
 3. Wezwanie do zapłaty możesz także wysłać dłużnikowi w każdej chwili od dnia, w którym minie termin zapłaty.
 4. Ostateczne wezwanie do zapłaty najlepiej jest wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, ale w przypadku wcześniejszych wezwań coraz częściej stosuje się metodę elektroniczną (e-mail). Ponadto można je także dostarczyć do rąk własnych.
 5. Nie ma jednego schematu, według którego powinno być sporządzone wezwanie do zapłaty. Listę niezbędnych elementów, które powinny się w nim znaleźć oraz przykładowy wzór wezwania znajdziesz w niniejszym artykule.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Co oznacza wezwanie do zapłaty?

  Wezwanie do zapłaty należy traktować jako przedsądowe oficjalne stanowisko wierzyciela, w którym wzywa dłużnika do uregulowania zadłużenia. Pismo nie ma mocy prawnej takiej jak orzeczenie sądu, ale informuje dłużnika o tym, co może się stać, jeśli nie zapłaci.

 2. Jakie mogą być konsekwencje braku odpowiedzi na wezwanie do zapłaty?

  Zwykle w przypadku braku odpowiedzi na wezwanie do zapłaty wierzyciel wysyła kolejne. Przedsądowe wezwanie do zapłaty jest natomiast rodzajem ostatecznego ostrzeżenia. W tym przypadku brak odpowiedzi zwykle skutkuje skierowaniem sprawy do sądu i obciążeniem dłużnika kosztami postępowania.

 3. Ostateczne a przedsądowe wezwanie do zapłaty – czym się różnią?

  Przedsądowe wezwanie do spłaty długu w praktyce jest ostatnią szansą płatnika na polubowne rozwiązanie sprawy. Jest wstępem do skierowania sprawy na drogę sądową, a później komorniczą. Jest to w zasadzie to samo, co ostateczne wezwanie. Niezależnie od nazwy oba te pisma oznaczają, że wierzyciel podjął polubowną próbę rozwiązania kwestii zadłużenia, co stanowi warunek do wejścia na drogę postępowania sądowego.

 4. W jakim terminie dłużnik musi uregulować dług po przedsądowym wezwaniu do zapłaty?

  W przedsądowym wezwaniu do zapłaty powinieneś wskazać termin uregulowania długu (zwykle jest to 7 dni od otrzymania pisma). Jeśli w tym czasie dłużnik nie ureguluje zaległej płatności ani podejmie żadnej próby kontaktu, należy skierować sprawę do sądu.

 5. Co jeśli dłużnik nie odbiera wezwania do zapłaty?

  Może się zdarzyć, że dłużnik będzie unikał odebrania wezwania do zapłaty wysłanego pocztą. Jeśli przesyłka nie dotrze do niego pomimo dwukrotnego awizowania i zostanie opatrzona adnotacją „niepodjęta w terminie”, możesz skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments