Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Finanse osobiste

Private banking – co to jest i dla kogo?

Private banking – czyli bankowość prywatna w ramach instytucji bankowej, do której zaliczamy szereg usług finansowych świadczonych dla najbardziej zamożnych klientów indywidualnych (z ang.: HNWI – high net-worth individuals), w których skład wchodzą przede wszystkim instrumenty finansowe związane z długoterminowym zarządzaniem aktywami oraz bieżąca obsługa codziennych potrzeb finansowych klientów z segmentu premium.

W dalszej części publikacji wyjaśnię czym dokładnie jest private banking, kto może skorzystać z oferty private banking oraz przybliżę ofertę wybranych banków, które oferują usługi związane z bankowością prywatną. Skupię się również na wyjaśnieniu jakie są koszty obsługi klientów sektora private banking oraz wytłumaczę, czy warto jest korzystać z usług bankowości prywatnej (w zestawieniu ze standardowym typem usług bankowych).

Czym jest private banking?

Private banking (bankowość prywatna) to szeroko rozumiany zbiór usług bankowych, które mają zastosowanie do szczególnego rodzaju klienta indywidualnego, który określany jest mianem klienta zamożnego. O tym jakie dokładnie parametry musi spełnić taki klient, aby zostać zakwalifikowany do sektora private banking opisuję w dalszej części wpisu.

Private banking obejmuje indywidualne podejście i kompleksowe zarządzanie majątkiem klienta zamożnego. Dodatkowo w odniesieniu do zamożnych klientów, bankowość prywatna daje wiele możliwości na uzyskanie zdecydowanie lepszych ofert bądź rozwiązań finansowych, które mają ściśle zindywidualizowany charakter.

Nie są one dostępne dla szerszego grona odbiorców – przeciwnie, często są to rozwiązania, które przeznaczone są wyłącznie dla wąskiej grupy odbiorców (zamożnych klientów). Oferta private banking jest niezwykle atrakcyjna i zauważamy cykliczny wzrost atrakcyjności tego typu usług finansowych w naszym kraju.

Poruszając to zagadnienie nie sposób jest również odnieść się do kwestii różnic pomiędzy bankowością prywatną a bankowością osobistą. Otóż w przypadku bankowości prywatnej klientem banku jest podmiot indywidualny, który ma zdecydowanie większe dochody (w zależności od konkretnego banku, kraju, wewnętrznych wytycznych danej instytucji – do klientów bankowości prywatnej zalicza się osoby, które dysponują miesięcznym dochodem na poziomie około 20-50 tysięcy złotych lub posiadają aktywa finansowe o wartości minimum 500 tysięcy złotych.

Natomiast w przypadku bankowości osobistej klientem banku jest podmiot indywidualny, który ma wynagrodzenie miesięczne na poziomie wyższym niż średnie krajowe wynagrodzenie w gospodarce.

Kto może skorzystać z oferty private banking?

Z oferty private banking może skorzystać podmiot indywidualny, który dysponuje dochodem na poziomie od około 20 tysięcy złotych miesięcznie lub posiada aktywa finansowe na poziomie minimum 500 tysięcy złotych. W praktyce im większe dochody lub aktywa finansowe, tym oferta bankowości prywatnej często będzie atrakcyjniejsza. W syntetyczny sposób należy wyjaśnić, że z bankowości prywatnej może skorzystać osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

 • jest podmiotem indywidualnym;
 • posiada dochód miesięczny na poziomie minimum około 20 tysięcy złotych lub aktywa finansowe na poziomie minimum około 500 tysięcy złotych (każdy bank ustala swoje progi wejścia do segmentu bankowości prywatnej).

 

Przykład

W 2021 r. Pan Grzegorz awansował na stanowisko Dyrektora ds. Informatyzacji znanego przedsiębiorstwa zagranicznego, które ma swój oddział w Gdańsku. Wynagrodzenie miesięczne Pana Grzegorza wzrosło z początkiem 2021 r. do poziomu 55 tysięcy złotych netto miesięcznie. Pan Grzegorz sporą część pieniędzy odkładał (ponad połowę swoich dochodów, dzięki czemu odłożył na swoim rachunku bankowym sumę blisko 1,2 miliona złotych). Bank zaproponował Panu Grzegorzowi przejście do sektora private bankingu i przedstawił mu ofertę na bezpłatne prowadzenie konta wraz z rozwiązaniami, które w realny sposób przyczyniły się do zwiększenia jego zasobów finansowych.

 

Oferta bankowości prywatnej w wybranych bankach

Oferta bankowości prywatnej w wybranych bankach, które funkcjonują na terenie naszego kraju jest niezwykle bogata i warta zapoznania się z nią. Poniżej przedstawię wybrane oferty kilku banków, które oferują usługi w ramach prawdziwego private bankingu. Regularnie obserwujemy wzrost liczby zamożnych klientów, którzy oczekują na zindywidualizowane podejście w zakresie szeroko rozumianych usług finansowych, do których zaliczyć możemy m.in.:

 • usługi zarządzania majątkiem;
 • doradztwo inwestycyjne (obejmujące większy horyzont inwestycyjny);
 • obsługę finansową nieruchomości;
 • możliwość korzystania z zindywidualizowanej oferty finansowej (możliwość skorzystania z indywidualnie dopasowanej oferty);
 • opieka zespołu doradczego private banking & wealth management;
 • pomoc w załatwieniu spraw bieżących przy pomocy tzw. Private Concierge;
 • posiadanie indywidualnego doradcy finansowego.

Poniżej przedstawionych zostanie kilka ofert z różnych banków, które funkcjonują na terenie naszego kraju. Wyjaśniam – niestety nie jest możliwe przedstawienie oferty z konkretnymi wartościami finansowymi, gdyż uzależnione jest to od indywidualnej oceny danego klienta. Oferty są aktualne na dzień sporządzania przedmiotowej publikacji, czyli na dzień 29 kwietnia 2024 r.

Co oferuje mBank klientom private banking?

mBanku S.A. dla klientów Private Bankingu oferuje szeroką gamę usług finansowych i pozafinansowych, takich jak m.in.:

 1. Codzienna bankowość (obejmująca bankowość w odniesieniu do takich obszarów jak: rodzina, zakupy i podróże);
 2. Zarządzanie majątkiem (obejmująca bankowość w odniesieniu do takich obszarów jak: przyszłość, pomnażanie majątku oraz nieruchomości);
 3. Finansowanie i planowanie majątku (obejmująca bankowość w odniesieniu do takich obszarów jak: firma, sukcesja oraz emerytura).
 4. mBank oferuje również indywidualną opiekę doradcy finansowego, prestiżowe produkty oraz negocjację warunków.

Warto jest wyjaśnić, że konto osobiste private banking jest zwolnione z opłat dla klientów, których aktywa przekraczają 1 mln PLN.

Co oferuje Bank Pekao S.A. klientom private banking?

Bank Pekao S.A. oferuje dla swoich klientów bakowości prywatnej rozwiązania, które charakteryzuje (dotyczy to oferty prestiżowego Konta Private Banking):

 1. Kontrola finansów online (masz dostęp do finansów w serwisie Pekao24 oraz w aplikacji mobilnej PeoPay. Korzystaj w każdej chwili z dowolnego miejsca na świecie);
 2. Wsparcie osobistego bankiera (Twój partner w finansach przygotuje optymalną strategię zarządzania majątkiem);
 3. Nowoczesne płatności kartą, telefonem i zegarkiem;
 4. Wielowalutowa karta debetowa World Elite Debit Mastercard (opieka osobistego asystenta – Concierge, kompleksowe ubezpieczenie w podróży zagranicznej na całym świecie, ubezpieczenia w podróży samochodem w Polsce i krajach europejskich);
 5. 0 zł za prowadzenie konta, przelewy i wypłaty z bankomatów.

Wyjaśniam – Konto Private Banking prowadzone jest za 0 zł, jeśli łączna kwota Twoich aktywów wynosi co najmniej 1 mln złotych. Nie pobiera się również prowizji za przelewy i wypłatę gotówki w bankomatach w kraju i za granicą.

Co oferuje Santander Bank Polska klientom private banking?

Santander Bank Polska S.A. oferuje dla swoich klientów usługi private bankingu, które obejmują:

 1. Opiekę ekspertów z Zespołu Doradztwa Inwestycyjnego Wealth Management;
 2. Rozwiązania, które będą uwzględniać aktualne jak i przyszłe plany finansowe. Bank w oparciu o doświadczenie i wiedzę, przygotuje propozycje indywidualnej strategii portfela finansowego;
 3. Obsługę ponad standardami (zespół doświadczonych bankierów prywatnych posiadających europejski certyfikat doradztwa finansowego – EFPA oraz EFA). Dodatkowo możesz liczyć na profesjonalną obsługę w zakresie usług bankowych, inwestycyjnych, kredytowych i maklerskich, oraz indywidualną opiekę bankiera prywatnego);
 4. Międzynarodowe doświadczenie;
 5. Dostęp do serwisu ekonomicznego.

Co oferuje ING Bank Śląski klientom private banking?

ING Bank Śląski S.A. oferuje swoim najzamożniejszym klientom usługi z sektora private bankingu, które charakteryzuje m.in.:

 1. Indywidualne podejście (przypisanego doradcę);
 2. Doradztwo inwestycyjne;
 3. Karta Visa Infinite;
 4. Kontro Active;
 5. Dostęp do serwisu ekonomicznego;
 6. ING Think (analizy ekonomiczne i finansowego dla grupy ING);
 7. Notowania funduszy inwestycyjnych;
 8. Barometr finansowy;
 9. Edukację giełdową i poradnik dla klientów.

Oferta skierowana jest do klientów, którzy zgromadzą w banku aktywa powyżej 1 mln zł lub zainwestują min. 500 tys. zł (lub równowartości tych kwot w walucie wymienialnej).

Co oferuje Alior Bank klientom private banking?

Alior Bank S.A. oferuje swoim najbardziej wymagającym klientom korzystającym z usług Private Banking Konto Elitarne, które charakteryzuje się m.in.:

 1. Brakiem opłat za prowadzenia konta i kartę debetową World Elite Debit Mastercard;
 2. Możliwością składania zleceń telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 3. Pomocą ze strony indywidualnego doradcy i dostęp do spersonalizowanej oferty produktowej;
 4. Utajnienie salda konta, zapewniające maksimum poufności.

Co oferuje Citi Handlowy klientom private banking?

Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.), oferuje swoim klientom z sektora private bankingu szeroki zakres usług, do których zaliczyć możemy:

 1. Wsparcie zespołu ekspertów (Rozwiązania Citigold opierają się na wyjątkowych i sprawdzonych relacjach eksperckich. Klientów, w zarządzaniu codziennymi finansami, wspiera indywidualny zespół specjalistów finansowych na czele z Osobistym Opiekunem);
 2. Wsparcie na każdym etapie drogi do bogactwa;
 3. Szeroki wachlarz usług bankowych;
 4. Indywidualne podejście i szeroki zakres usług i przywilejów lifestylowych i bankowych.

Co oferuje PKO Bank Polski klientom private banking?

PKO Bank Polski S.A. oferuje swoim klientom z sektora bankowości prywatnej szeroki zakres usług, do których zaliczyć możemy:

 1. Bankowość codzienną;
 2. Bezpieczne oszczędzanie;
 3. Inwestycje i finansowanie;
 4. Prestiżowe karty;
 5. Ubezpieczenia.

Ile kosztuje obsługa klientów private banking?

Co do zasady należy wskazać, że w przypadku klientów, którzy posiadają aktywa w wysokości co najmniej 1 mln złotych, prowadzenie konta jest darmowe. Często nie pobiera się również prowizji za przelewy i wypłatę gotówki w bankomatach w kraju i za granicą. Jednakże każda oferta może być inna i należy sprawdzić wnikliwie konkretne warunki danego banku.

Czy warto korzystać z usług bankowości prywatnej?

Zdecydowanie tak. Jest to rozwiązanie, które przynosi wiele korzyści i przywilejów. Często posiadania takiego konta w sektorze bankowości prywatnej pozwala na lepsze zarządzanie swoimi aktywami finansowymi oraz na podejmowanie trafniejszych decyzji inwestycyjnych. Do zalet korzystania z bankowości prywatnej zaliczyć możemy m.in.:

 • Dostęp do szerokiego pakietu rozwiązań z wiedzą na temat finansów;
 • Pomoc i doradztwo indywidualnego opiekuna;
 • Lepsze warunki w odniesieniu do instrumentów finansowych;
 • Dostęp do grona ekspertów;
 • Pogłębianie wiedzy na temat finansów (wiedzy eksperckiej).

Co warto wiedzieć?

 1. Bankowość prywatna dostępna jest dla klientów, którzy dysponują miesięcznymi dochodami na poziomie minimum około 20 tysięcy złotych lub aktywami na poziomie minimum 500 tysięcy złotych (posiadanie minimum 1 mln złotych oznacza często brak opłat za prowadzenie rachunków bankowych, kart etc.);
 2. Bankowość prywatna to co innego niż bankowość osobista, która dostępna jest dla klientów, którzy zarabiają miesięcznie więcej niż średnia krajowa;
 3. Private banking to usługi skierowane do indywidualnego klienta zamożnego;
 4. W Polsce zdecydowana większość banków oferuje rozwiązania dla zamożnych klientów z sektora private bankingu;
 5. W ramach bankowości prywatnej klient może korzystać z eksperckiej wiedzy zespołów wealth management (zarządzanie majątkiem, planowanie finansowe, doradztwo inwestycyjne oraz inne aspekty związane z optymalizacją finansów klientów).

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Od jakiej kwoty można zostać klientem bankowości prywatnej?

  Próg kwotowy jest istotnym elementem w tym przypadku. W praktyce, aby zostać klientem bankowości prywatnej należy posiadać dochód miesięczny na poziomie minimum 20 tysięcy złotych. Można również zostać klientem bankowości prywatnej jeżeli posiadamy aktywa finansowe na poziomie minimum około 500 tysięcy złotych.

 2. Czym różni się bankowość prywatna od bankowości osobistej?

  Obie bankowości różnią się od siebie. Bankowość prywatna oznacza bankowość przeznaczoną dla klienta indywidualnego, który posiada dochód miesięczny na poziomie minimum około 20-50 tysięcy złotych lub aktywa w wysokości minimum około 500 tysięcy złotych. Bankowość osobista skierowana jest natomiast do klientów, którzy zarabiają więcej niż średnia krajowa.

 3. Czym jest zarządzanie majątkiem klientów private banking?

  Zarządzanie majątkiem klientów private banking to szereg usług, które świadczone są na rzecz zamożnego klienta indywidualnego. Wealth management to kompleksowa usługa, która obejmuje zarządzanie majątkiem, planowanie finansowe, doradztwo inwestycyjne oraz inne rozwiązania, które nastawione są na optymalizację finansów klienta. Usługi zarządzania majątkiem mają odniesienie również do nieruchomości klienta.

 4. Czy standardowi klienci mogą korzystać z usług bankowości prywatnej?

  Z bankowości prywatnej można skorzystać po spełnieniu określonych parametrów. Bankowość prywatna oznacza bankowość przeznaczoną dla klienta indywidualnego, który posiada dochód miesięczny na poziomie minimum około 20-50 tysięcy złotych. Skierowana jest również do klientów, którzy mają aktywa finansowe w wysokości minimum około 500 tysięcy złotych.

 5. Czy można zrezygnować z obsługi private banking i korzystać z oferty standardowej?

  Tak. Istnieje możliwość zrezygnowania z obsługi private bankingu i powrót do korzystania z oferty standardowej. Zawsze jednak powinniśmy przeanalizować taką decyzję z punktu widzenia naszych interesów finansowych i potrzeb.

Porównaj konta osobiste
Adrian Chruszcz
Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments