Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Konta

Konto oszczędnościowe dla dziecka

Konto oszczędnościowe dla dziecka to sposób na gromadzenie funduszy na przyszłość, właściwie już od momentu urodzenia dziecka. Choć oferty rachunków oszczędnościowych dostępnych na rynku są dość podobne, to jednak przed podjęciem decyzji, warto sprawdzić szczegółowe warunki oszczędzania, które proponuje bank, w tym najważniejsze: oprocentowanie konta i koszty jego prowadzenia.

Zgodnie z badaniem “Finanse Polaków w czasach inflacji” przeprowadzonym w lipcu 2022 r. przez Kantar Public spory odsetek Polaków biorących udział w ankiecie opowiedział się za koniecznością oszczędzania, w trudnych warunkach wysokiej inflacji. Mianowicie 42% respondentów opowiedziało się za opcją, że raczej warto oszczędzać, a 12% uważało, że zdecydowanie trzeba oszczędzać. Odmienne zdanie miało łącznie 32% ankietowych, z czego 23% stwierdziło, że raczej nie warto, a 9% zdecydowanie nie warto.

Co ciekawe największymi zwolennikami oszczędzania były osoby w przedziale wiekowym 15 – 19 lat: „zdecydowanie tak” odpowiedziało 4% ankietowanych, a „raczej tak” 56% z nich. 

Rachunek oszczędnościowy dla dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat to właśnie jeden ze sposobów gromadzenia oszczędności w grupie wiekowej najbardziej zainteresowanej tematem oszczędzania. 

Jak efektywnie odkładać pieniądze dla dziecka? 

Sposoby oszczędzania są różne. Lokata czy konto oszczędnościowe to tylko przykłady dwóch rozwiązań. Jednak w każdym przypadku warto trzymać się kilku zasad. Ważne jest:

 • regularne oszczędzanie – nawet niewielkie kwoty, ale np. wpłacane na konto oszczędnościowe co miesiąc przez kilka czy kilkanaście lat, mogą już stanowić spore wsparcie dla dziecka na opłacenie studiów czy realizację innego dorosłego celu,
 • określenie sposobu korzystania ze środków – rodzice powinni zdecydować czy oszczędzają pieniądze, aż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości i wówczas przekażą zgromadzone mu środki czy też całą lub część kwoty oddadzą do dyspozycji dziecka wcześniej, żeby nauczyć je samodzielnego zarządzania własnym budżetem,
 • wykorzystanie środków tylko w określonym celu – pieniędzy zaoszczędzonych dla dziecka, nie należy traktować jako środków własnych, które mogą być wykorzystane np. w razie trudnej sytuacji finansowej. Oszczędności powinny zostać przekazane dziecku według przyjętego wcześniej modelu: wraz z osiągnięciem pełnoletności lub wcześniej.

Czym jest i jak działa konto oszczędnościowe dla dziecka?

Konto oszczędnościowe dla dziecka to rachunek bankowy, który może być powiązany z rachunkiem rozliczeniowo-oszczędnościowym lub występować samodzielnie. Głównym celem otwarcia takiego konta jest oszczędzanie. Rachunek oszczędnościowy jest oprocentowany, dzięki czemu pozwala nie tylko na gromadzenie, ale także pomnażanie środków. Konstrukcja wysokości oprocentowania zależy od indywidualnej oferty banku. Często wyższe, bardziej atrakcyjne oprocentowanie, będzie dotyczyć mniejszej kwoty oszczędności. Po jej przekroczeniu bank może proponować mniej atrakcyjne warunki w tym zakresie.

Pieniądze na rachunek oszczędnościowy można wpłacać praktycznie bez żadnych limitów. Natomiast częsta wypłata środków z konta oszczędnościowego, może być kosztowna – bank zwykle nie nalicza żadnych opłat tylko za pierwszy przelew wychodzący z rachunku oszczędnościowego w miesiącu. Każdy kolejny zwykle będzie już płatny.

Dodatkowo z pieniędzy na rachunku dziecka nie można korzystać dowolnie. Najczęściej kwotą graniczną, którą można dysponować w danym miesiącu, jest ta mieszcząca się w ramach zwykłego zarządu – aktualnie około 8.000 zł.

Czy można założyć konto oszczędnościowe dziecku?

Banki dają możliwość założenia konta oszczędnościowego dla dziecka praktycznie od momentu jego urodzenia do ukończenia 18 lat. Różnice dotyczą przede wszystkim możliwości zarządzania pieniędzmi zgromadzonymi na rachunku.

Dzieci w wieku do 13 lat nie posiadają zdolności do czynności prawnych, wobec czego nie mogą swobodnie dysponować zgromadzoną gotówką. Dlatego w przypadku konta oszczędnościowego zakładanego dla najmłodszych, całością środków zgromadzonych na rachunku dysponuje rodzic dziecka.

Z chwilą osiągnięcia 13 lat dziecko zyskuje ograniczoną zdolność do czynności prawnych, co oznacza, że może zaciągać zobowiązania np. zawrzeć określone umowy, ale tylko za zgodą opiekuna prawnego. Nastolatek może zatem korzystać z konta oszczędnościowego, jeśli jego rodzice wyrażą na to zgodę.

Jak założyć konto oszczędnościowe dziecku?

Do otwarcia konta oszczędnościowego potrzebne będą dokumenty potwierdzające tożsamość dziecka oraz dowód osobisty rodzica, który zakłada konto oszczędnościowe dziecku. Dodatkowym warunkiem może być także wymóg otwarcia konta osobistego dla dziecka albo posiadania rachunku rozliczeniowo-oszczędnościowego  przez rodzica w banku, w którym ma być otwarte konto dla dziecka.

Rachunek oszczędnościowy dla dziecka można założyć online lub podczas osobistej wizyty w placówce banku. Obecność dziecka poniżej 13 lat nie będzie konieczna. Natomiast w przypadku otwarcia rachunku bankowego dla młodzieży w wieku od 13 lat do ukończenia 18 lat, nastolatek będzie musiał być obecny w banku z rodzicem. Konto oszczędnościowe dla dziecka w każdym przypadku może być założone tylko za zgodą opiekuna prawnego.

Cały proces będzie prostszy, jeśli konto oszczędnościowe zakładane jest dla dziecka obok wcześniej otwartego konta osobistego. Wówczas wszelkie formalności można zwykle załatwić kilkoma kliknięciami za pomocą bankowości elektronicznej.

Jakie dokumenty są potrzebne do założenia konta oszczędnościowego dla osoby niepełnoletniej? 

Otwarcie rachunku oszczędnościowego dla dziecka wymaga potwierdzenia tożsamości zarówno rodzica, jak i dziecka.  Przy czym wymagania dla osoby dorosłej zwykle ograniczają się do konieczności przedstawienia dowodu osobistego. Natomiast tożsamość dziecka można potwierdzić przy pomocy:

 • paszportu
 • legitymacji szkolnej
 • dowodu osobistego

Jeśli dziecko ma inne nazwisko niż rodzic, bank może wymagać przedstawienia dodatkowo skróconego odpisu aktu urodzenia, w którym widnieją imiona i nazwiska obojga rodziców. 

Jakie banki oferują konta oszczędnościowe dla dzieci?

Na rynku finansowym można znaleźć zarówno oferty kont oszczędnościowych dla dzieci, które wymagają otwarcia rachunku osobistego dla dziecka lub rodzica, jak i całkowicie samodzielnych produktów finansowych. Konto oszczędnościowe dla dziecka można otworzyć m.in. w takich bankach jak:

Pierwsze Konto Oszczędnościowe dla dziecka – oferta Banku PKO BP

Konto można założyć dla dziecka w wieku od urodzenia do ukończenia 18 lat. Oferta jest adresowana dla właścicieli PKO Dla Młodych (dla młodzieży w wieku 13-18 lat) i PKO Konta Dziecka (dla dziecka poniżej 13 lat). Zaletą tej oferty jest brak opłat za prowadzenie rachunku, a także za przelewy krajowe autoryzowane kodem SMS lub w aplikacji IKO czy za dostęp do serwisu internetowego PKO Junior i iPKO.

Aktualne oprocentowanie promocyjne wynosi 6% w skali roku dla kwoty do 10.000 zł i 1,00% w skali roku dla nadwyżki ponad 10.000 z Przy systematycznym oszczędzaniu można zyskać bonus: 2% – warunkiem są systematyczne wpłaty w kwocie od 20 zł do 1.000 zł i brak wypłat przez kolejne 3 miesiące. Odsetki są kapitalizowane co miesiąc, natomiast odsetki bonusowe w cyklach 3 miesięcznych. Warunki promocyjne obowiązują do 30 listopada 2023 r. 

Dziecko może zacząć samodzielnie zarządzać  środkami zgromadzonymi na rachunku z chwilą ukończenia 13 lat, jeśli dostanie na to zgodę od rodzica. W momencie ukończenia przez dziecko 18 lat, konto zmieni się automatycznie w Konto Oszczędnościowe Plus.

Rachunek Oszczędnościowy Mój Skarb w Banku Pekao S.A.

Konto oszczędnościowe można założyć dla dziecka od jego urodzenia do ukończenia 18 lat. Jednym z warunków otwarcia rachunku jest posiadanie przez dziecko lub jego rodzica konta osobistego w banku Pekao. Rachunek można otworzyć bezpośrednio w placówce banku lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej. 

Oprocentowanie konta jest zmienne i aktualnie wynosi 7,00 w skali roku przez okres 152 dni (5 miesięcy) od momentu zawarcia umowy i do kwoty 5.000 zł. Oprocentowanie powyżej kwoty granicznej wyniesie 2,00%. Promocyjne oprocentowanie dotyczy rachunków otwartych w okresie obowiązywania oferty do 2 listopada 2023 r. 

Miesięczny limit wypłat z rachunku oszczędnościowego jest ograniczony do kwoty zwykłego zarządu. Wypłaty są realizowane tylko w formie bezgotówkowej. Dziecko przed ukończeniem 13 roku życia nie może samodzielnie wypłacać pieniędzy z konta. Krajowe polecenia przelewów, jak i przelewy wewnętrzne są bezpłatne. Jednak autoryzacja za pomocą kodu SMS kosztuje już 0,20 zł. 

Otwarte Konto Oszczędnościowe dla dziecka w ING Banku Śląskim

Rachunek oszczędnościowy można założyć dla dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat. Konto dla dziecka, które ukończyło 13 lat można założyć przez internet za pośrednictwem aplikacji Moje ING. W przypadku młodszych dzieci, założenie rachunku oszczędnościowego wymaga osobistej wizyty rodzica w banku.   

Dzięki ofercie “Bonus na start”  można zyskać  oprocentowanie w wysokości 6,00% w skali roku przez okres 3 miesięcy od momentu założenia rachunku dla wysokiej kwoty, która jest niższa niż 200.000 zł. Natomiast standardowe oprocentowanie wynosi 1,5% w skali roku. 

Otwarcie konta jest bezpłatne, podobnie jak wpłaty i wypłaty BLIKIEM we wpłatomatach ING Banku Śląskiego i sieci Planet Cash. Kosztowne będą za to transakcje realizowane w oddziale banku – zarówno wpłata, jak i wypłata z konta to koszt 10 zł. Samodzielne zarządzanie środkami zgromadzonymi na koncie oszczędnościowym jest dostępne dla dzieci, które ukończyły 13 lat.

Powyższe oferty zostały zweryfikowane i są aktualne na dzień 21.09.2023 r.

Jakie są wady i zalety rachunków oszczędnościowych dla dzieci? 

Główną zaletą rachunku oszczędnościowego dla dziecka jest możliwość gromadzenia pieniędzy na przyszłość praktycznie od momentu urodzenia dziecka. Osobne konto zabezpiecza przed pokusą wykorzystania odkładanych pieniędzy w razie pojawienia się niespodziewanych potrzeb finansowych rodziców. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na takie kwestie jak:

 • niewielka liczba formalności – wystarczy tylko dokument tożsamości rodzica i dziecka. Dodatkowo niektóre banki wymagają jeszcze posiadania lub założenia rachunku osobistego dla osoby dorosłej lub dziecka. 
 • zysk od pierwszej wpłaty – rachunek oszczędnościowy jest oprocentowany, więc każda wpłata na konto wiąże się z naliczeniem odsetek,
 • elastyczny dostęp do gromadzonych środków – w odróżnieniu od lokaty, gdzie zdeponowane środki zostają zamrożone na określony czas, a zerwanie lokaty oznacza najczęściej utratę wypracowanych odsetek, rachunek oszczędnościowy zapewnia znacznie bardziej elastyczne warunki w zakresie wypłaty odkładanych środków. Odsetki pozostają na rachunku pomimo ewentualnych wypłat.

Wady:

 • niskie oprocentowanie – bardzo często promocyjne warunki w zakresie podwyższonego oprocentowania dotyczą tylko kilku miesięcy od założenia rachunku, a potem spadają do poziomu, który nie pozwala na realne budowanie kapitału, ze względu inflację przewyższającą poziom wypracowanych odsetek,
 • możliwość wypłaty środków tylko w zakresie zwykłego zarządu – czyli około 8.000 zł na miesiąc.  

Co jeszcze warto wiedzieć o rachunku oszczędnościowym dla dziecka? 

Oszczędzanie to proces długoterminowy i wymagający sporo cierpliwości. Nagrodą będzie możliwość przekazania dorastającemu dziecku sporej, bo uzbieranej przez lata kwoty. Zgromadzone środki mogą okazać się dużym wsparciem w drodze do realizacji założonego celu: sfinansowania studiów czy pomocy w kupnie pierwszego mieszkania.

Konto oszczędnościowe dla dziecka może być narzędziem, które ułatwi efektywne odkładanie pieniędzy. W szczególności, że jest to rozwiązanie dużo bardziej elastyczne niż lokata bankowa.

Jednak trzeba wziąć pod uwagę, że zbyt niskie oprocentowanie rachunku sprawi, że pomimo odkładania pieniędzy, tracimy zamiast oszczędzać, z uwagi na wysoką inflację. W takiej sytuacji lepiej poszukać rozwiązania, które oferuje realny zysk albo wybrać rachunek oszczędnościowy z naprawdę atrakcyjnym oprocentowaniem.

Warto wiedzieć

 • Konto oszczędnościowe, to rachunek bankowy oprocentowany, dzięki czemu daje możliwość gromadzenia i pomnażania środków.
 • Rachunek oszczędnościowy to elastyczne rozwiązanie, które pozwala wypłacić pieniądze w każdym momencie bez ryzyka utraty odsetek – odmiennie od lokaty.
 • Konto oszczędnościowe można otworzyć dla dziecka tuż po jego urodzeniu, aż do ukończenia przez nie 18 roku życia.
 • Tylko nastolatek w wieku od 13 do 18 lat może samodzielnie korzystać z konta oszczędnościowego, jeśli jego rodzice wyrazili na to zgodę.
 • Do otwarcia rachunku oszczędnościowego dla dziecka w wieku poniżej 13 lat wystarczy osobista wizyta rodzica w placówce banku, bez konieczności udziału dziecka. Potrzebne będą tylko dokumenty wymagane przez bank.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Gdzie założyć konto oszczędnościowe dla dziecka?

  Ofertę konta oszczędnościowego dla dziecka warto wybrać w banku, który oferuje najwyższe oprocentowanie w długim okresie czasu i dla wysokiej kwoty oszczędności.  

 2. Kiedy konto oszczędnościowe rośnie razem z dzieckiem?

  Konto oszczędnościowe można otworzyć krótko po urodzeniu dziecka, kiedy już posiadamy  dokumenty wymagane przez bank. Faktyczną możliwość dysponowania zgromadzonymi środkami dziecko zyskuje dopiero po ukończeniu 13 lat. Uprawnienia małoletniego zwiększają się zatem wraz z wiekiem. W momencie  ukończenia 18 lat rachunek automatycznie przekształca się w konto dla osoby pełnoletniej.  

 3. Jak korzystać z kont oszczędnościowych dla dzieci?

  Rachunek oszczędnościowy dla dziecka można założyć tuż po jego urodzeniu. Ten rodzaj konta służy głównie gromadzeniu pieniędzy na przyszłość. Rodzice mają prawo dysponować zgromadzoną na koncie gotówką, ale tylko w granicach zwykłego zarządu. Dziecko za zgodą rodziców może uczyć się zarządzać odkładanymi środkami dopiero po ukończeniu 13 lat.  

 4. Czy z konta oszczędnościowego dziecka można wybrać pieniądze?

  Tak. Rodzice mogą wypłacić pieniądze gromadzone na rachunku oszczędnościowym dziecka, ale miesięcznie tylko do kwoty ograniczonej czynnościami zwykłego zarządu czyli około 8.000 zł.  

 5. Jakie konto dla 10 latka?

  Rodzice dziecka w wieku 10 lat mogą otworzyć dla swojej pociechy zarówno konto osobiste, jak i rachunek oszczędnościowy. Dziecko za zgodą rodziców może uzyskać możliwość dysponowania zgromadzoną na rachunku gotówką dopiero z chwilą ukończenia 13 lat.

 6. Ile można wypłacić pieniędzy z konta dziecka?

  Rodzic z rachunku oszczędnościowego dziecka może wypłacić kwotę, która mieści się w ramach tzw. zwykłego zarządu czyli około 8.000 zł miesięcznie. 

 7. W którym banku najlepiej oszczędzać?

  Wszystko zależy od wysokości proponowanego przez bank oprocentowania rachunku oszczędnościowego. Warto wziąć pod uwagę też kwotę, do której obowiązuje wyższe oprocentowanie, jak i czas obowiązywania oferty o podwyższonym oprocentowaniu.  

 8. Czym różni się konto oszczędnościowe dla dziecka od lokaty?

  Choć konto oszczędnościowe i lokatę łączy ten sam cel czyli oszczędzanie, to jednak są to dwa odmienne produkty finansowe. Lokata wiąże się z zamrożeniem środków na określony z góry czas: np. trzy miesiące. Oznacza to, że osoba która otworzyła lokatę, nie może w tym czasie swobodnie korzystać z powierzonych pieniędzy. W przypadku konta oszczędnościowego zgromadzone na rachunku środki, można w każdej chwili wypłacić (zwykle jedna wypłata z rachunku oszczędnościowego jest za darmo, a za każdą kolejną trzeba będzie zapłacić).

 9. Jakie konto dla noworodka?

  Banki mają w swojej ofercie zarówno konta oszczędnościowe, jak i osobiste, które można otworzyć już w momencie urodzenia dziecka.  

 10. W jakim banku najlepiej założyć konto dla dziecka?

  Rodzice często zastanawiają się, w jakim banku najlepiej założyć konto dla dziecka. Odpowiedź jest dość oczywista. Najlepszym bankiem na pierwszy rachunek dla dziecka, będzie bank, w którym swoje konto mają rodzice. To pozwoli uniknąć zbędnych formalności i lepiej zarządzać kontem dziecka.

 11. Jakie konto dla 10-latka?

  Konta bankowe dla 10-latów to rachunki oszczędnościowe i konta osobiste.  

 12. Czy z konta oszczędnościowego dziecka można wybrać pieniądze?

  Z konta oszczędnościowego dziecka można wybrać pieniądze na podobnej zasadzie, jak w przypadku konta dla dorosłych. Wystarczy zlecić wypłatę w aplikacji mobilnej banku lub odwiedzając placówkę. Najczęściej pierwsza wypłata w miesiącu jest darmowa, a kolejne wiążą się z prowizją. Obowiązuje jednak miesięczny limit wypłat, w ramach zwykłego zarządu, który nie przekracza około 8.000 zł 

Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments