Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Konta

Wspólne konto bankowe – czy warto?

Wspólne konto bankowe nie jest rozwiązaniem przeznaczonym wyłącznie dla małżeństw i może być założone przez niespokrewnione ze sobą osoby. Choć ułatwia zarządzanie wspólnym budżetem to nie jest wolne od wad. Sprawdzamy, czy wspólne konto bankowe to rozwiązanie dla Ciebie. 

Wspólne konto bankowe mogą założyć razem dwie, a w niektórych bankach także trzy lub cztery osoby. Potrzebne jest oświadczenie każdego z późniejszych posiadaczy konta, więc cała procedura założenia takiego rachunku dotyczy obojga (lub większej liczby) użytkowników. Sprawdź, jakie są największe zalety i wady tego rozwiązania.

Jak działa wspólne konto bankowe?

Każdy ze współposiadaczy konta bankowego jest w pełni uprawniony do korzystania z takiego rachunku. Użytkownicy mogą bez zgody współposiadacza m.in.:

 • Wpłacić środki na konto,
 • Dokonać przelewu z konta,
 • Wypłacić środki w bankomacie,
 • Dokonać przewalutowania,
 • Dokonać spłaty debetu czy kredytu.

Wspólnie natomiast podejmują wszystkie decyzje dotyczące samego konta. Przykładowo dodanie możliwości skorzystania z debetu na koncie wymaga zgody wszystkich (przeważnie dwojga) użytkowników.

Kto może założyć wspólne konto bankowe?

Wspólne konto bankowe często kojarzy się z rachunkiem prowadzonym przez bank dla małżeństw i par, ale jest to tylko ułamek prawdy. Aktualnie z takiego rozwiązania mogą skorzystać zarówno członkowie rodziny, jak i osoby, które nie są ze sobą spokrewnione. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby wspólne konto założyć z bratem, siostrą, kolegą lub koleżanką.

W większości banków muszą być to osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, o takim samym statusie dewizowym i kraju rezydencji podatkowej. Wspólne rachunki prowadzone są zazwyczaj dla dwóch osób, ale są banki pozwalające, aby do wspólnego konta podpiętych było więcej osób.

Oferty różnych banków

Przykładowo Bank Inteligo pozwala, aby z konta korzystały 3 osoby, a współwłaściciele nie muszą być pełnoletni – wystarczy ukończony 13 rok życia. Citi Handlowy dopuszcza, aby z rachunku wspólnego korzystały maksymalnie cztery osoby. Z kolei w regulaminie kont dla klientów indywidualnych Santander Bank Polska wspomina, że wspólny rachunek może być prowadzony dla kilku osób bez wskazanego limitu.

Dlaczego zakładamy wspólne konta bankowe?

Założenie wspólnego konta bankowego wynika przeważnie z prowadzania razem gospodarstwa domowego. Osoby, które dzielą się wydatkami i obowiązkami zakładają, że wszystko, co zarabiają jest własnością wspólną. Bardzo często taki model pojawia się w sytuacji, gdy tylko jedno ze współposiadaczy konta zarabia, natomiast drugie zajmuje się domem (zakupami) i dziećmi.

Kiedy warto założyć wspólne konto i konta indywidualne?

Drugą grupą użytkowników wspólnych kont są osoby, które oprócz niego mają także konta osobiste. Wspólne konto służy im wówczas do rozliczenia tej części wpływów i wydatków, którą zdecydowali się uwspólnić. Przykładowo dwoje ludzi ma własne konta bankowe, oboje zarabiają i dbają o własne finanse. Decydują jednak, że wychowanie dziecka jest wspólną sprawą i zakładają wspólne konto, na które będą oboje wpłacać takie same kwoty, i gdzie wpłyną zapomogi z 500+. Pieniądze wydadzą na wszystko, czego potrzebuje dziecko bez konieczności liczenia kto w danym miesiącu dołożył się bardziej.

W ten sam sposób dwie osoby mogą rozliczać wspólny projekt, wyjazd wakacyjny czy jakąś ustaloną wcześniej składkę.

Ostatnim przypadkiem, w którym niektórzy decydują się na wspólne konto jest sytuacja, gdy jedna osoba pomaga drugiej lub ją utrzymuje. Wówczas jedno z posiadaczy konta ma prawdopodobnie także swoje konto osobiste.

Jakie są zalety posiadania wspólnego konta?

Wspólne konto bankowe posiada wiele zalet pozwalających uprościć finansowe życie pary, a nawet większej grupy osób. Wymieniliśmy najważniejsze atuty wynikające z posiadania wspólnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.

Dobry wgląd we wspólne finanse

Posiadacze wspólnego konta mają jasny i czytelny obraz swojej aktualnej sytuacji finansowej. Dzięki temu łatwiej jest im zarządzać domowym budżetem oraz planować większe wydatki w przyszłości. Wpływy zasilające wspólne konto bankowe doskonale obrazują, jakie środki pozostają do dyspozycji właścicieli rachunku w określonym czasie. Zestawiając to z wysokością opłat cyklicznych (np. rachunki za prąd, czynsz, rata kredytu), łatwo oszacować kwotę pozostającą do dalszej dyspozycji pary.

Niższe opłaty, ale czy na pewno?

Do zalet wspólnego konta bankowego zaliczyć można także mniejsze opłaty za jego prowadzenie. Choć banki zabiegając o względy klientów najczęściej nie pobierają opłat za podstawowe funkcjonalności związane z posiadaniem tego typu rachunku, to nie jest to regułą. Warto mieć to na uwadze przed podpisaniem umowy konta. Oczywiście mając jedno konto z jego prowadzenie płacimy tylko raz, ale należy sprawdzić, czy bank nie pobiera np. dodatkowej opłaty za wyrobienie i korzystanie z drugiej karty płatniczej.

Wiedza o finansach

Wspólne konto warto założyć także wtedy, gdy jedna z osób ma wiedzę oraz doświadczenie związane ze skutecznym pomnażaniem oszczędności. I nie mamy tu wcale na myśli wyszukanych rozwiązań. Aktualnie wybór odpowiedniej lokaty czy konta oszczędnościowego przyprawić może o ból głowy. Osoba rozeznana w temacie szybciej przeanalizuje warunki dostępnych rozwiązań i wybierze najbardziej opłacalną opcję. Dzięki temu zgromadzone oszczędności pracować będą na „pełny etat”, przynosząc zadowalające zyski.

Jakie są wady wspólnego konta bankowego?

Skłamalibyśmy, gdybyśmy napisali, że wspólne konto bankowe to rozwiązanie pozbawione wad. Kłopotliwe kwestie związane z posiadaniem wspólnego rachunku często nie przychodzą od razu na myśl, więc wymieniliśmy najważniejsze mankamenty takiego rozwiązania.

Zadłużenie jednej ze stron

Do wad wspólnego konta bankowego zaliczyć można ryzyko związane z nieterminowym regulowaniem zobowiązań jednego ze współposiadaczy rachunku. Jeżeli na jednej z osób ciąży nieuregulowany dług, komornik może zająć środki finansowe zgromadzone na wspólnym rachunku.

W takich sytuacjach lepiej zdecydować się na otwarcie rachunku indywidualnego i wspólnego oraz przedyskutowanie zasad związanych z zarządzaniem wspólnymi środkami. W przypadku wątpliwości warto zastanowić się nad ustanowieniem rozdzielności majątkowej. Oczywiście działa to tylko w przypadku, kiedy współposiadacze rachunku są małżonkami.

Zbyt duże wydatki jednej strony

Choć wspomnieliśmy, że wspólne konto bankowe warto prowadzić wtedy, gdy jeden z partnerów jest lepszy w zarządzaniu finansami, to złe nawyki finansowe drugiej osoby mogą być czynnikiem przemawiającym przeciw takiemu rozwiązaniu. Wspólne konto bankowe nie sprawdza się, gdy jedna z osób ma problemy z niekontrolowaną konsumpcją, nie planuje potencjalnych wydatków, nie wspominając o jakimkolwiek oszczędzaniu. W trosce o odpowiedni poziom życia, ale i o wspólne dobro i pomyślność partnerów, lepiej będzie założyć osobne konta.

Chęć zbudowania osobistej zdolności kredytowej

Wpływy na wspólne konto nie zostaną potraktowane przez bank jako wiarygodny dowód na to, że potencjalny kredytobiorca spłaci kredyt. Wspólne konto będzie właściwe w przypadku pożyczki zaciąganej także wspólnie, ale obniży zdolność kredytową osoby ubiegającej się o produkty bankowe samodzielnie. Będzie to szczególnie widoczne gdy jedna z osób ma złą historię kredytową – jej rating może utrudniać korzystanie z kredytów współposiadaczom konta.

Zasada ograniczonego zaufania

Wadą wspólnego konta bankowego jest także możliwość „wyczyszczenia” go bez naszej wiedzy. Otwarcie takiego rachunku wymaga niemal bezgranicznego zaufania do partnera. Niemniej jednak czasami okazuje się, że zaufanie wcale nie musi być gwarantem bezpieczeństwa zgromadzonych na rachunku oszczędności. W skrajnych przypadkach pomyłka może nas kosztować pozbawieniem środków do życia.  Wspólne konto bankowe to także doskonałe narzędzie kontroli. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby sprawdzić – gdzie był, co, kiedy i za ile kupował nasz partner czy współwłaściciel konta.

Co w przypadku śmierci współwłaściciela konta?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy współposiadacz wspólnego konta może samodzielnie dysponować znajdującymi się na nim pieniędzmi. Problem może pojawić się w momencie śmierci jednego ze współposiadaczy rachunku, gdyż banki stosują w tym zakresie różne rozwiązania. Stosowane metody to:

 • przekształcenie wspólnego konta na rachunek indywidualny, dzięki czemu druga osoba może dysponować całością zgromadzonych środków,
 • podział salda rachunku na równe udziały – żyjący posiadacz konta otrzymuje dostęp do swojej części pieniędzy, a reszta jest blokowania i podlega prawu spadkowemu,
 • możliwość dysponowania całością środków zgromadzonych na rachunku bez możliwości przekształcenia na konto indywidualne,
 • rozwiązanie umowy o konto wspólne i podział środków pomiędzy żyjącego właściciela i spadkobierców.

Należy pamiętać, że przekształcenie konta wspólnego na indywidualne nie oznacza, że spadkobiercy zmarłego współposiadacza nie mogą ubiegać się o podział proporcjonalnej części środków. W tym celu uzyskać mogą sądowe zabezpieczenie wypłat z rachunku bankowego, a przypadająca na nich część pieniędzy zostanie zablokowana.

Warto przemyśleć wszystkie warianty

Jak widać wspólne konto bankowe ma swoje dobre i słabe strony. Ciężko jednoznacznie wskazać czy warto otwierać takie rachunki. Decyzja o założeniu wspólnego konta powinna zostać poprzedzona solidną dyskusją pomiędzy partnerami i przeanalizowaniem wszystkich „za” i „przeciw”. Dla jednych rozwiązanie to pozwoli efektywnie zarządzać domowym budżetem i planować przyszłe przepływy pieniężne, inni z kolei mogą słono zapłacić za niefrasobliwość swojego partnera. Granica dzieląca oba te światy zazwyczaj bywa cienka.

Warto wiedzieć

 • Wspólne konto bankowe może założyć 2 lub więcej osób, nie muszą być spokrewnione.
 • Każdy ze współposiadaczy konta może korzystać ze wszystkich zgromadzonych na nim środków.
 • Dodanie debetu na koncie wymaga zgody wszystkich współposiadaczy.
 • W razie egzekucji komorniczej komornik ma prawo zająć całe konto wspólne.
 • W przypadku śmierci współposiadacza konta można przekształcić konto na rachunek indywidualny.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Na czym polega wspólne konto bankowe?

  Wspólne konto bankowe polega na tym, że współposiadacze posiadają równy i nieograniczony dostęp do zgromadzonych na koncie środków. Oznacza to, że współwłaściciele konta mogą zarządzać nim samodzielnie i wykonywać niemal wszystkie operacje bankowe, np. wpłacać i wypłacać pieniądze, realizować płatności internetowe, płacić kartą za zakupy.

 2. Czy dobrze jest mieć wspólne konto?

  Wspólne konto bankowe ułatwia zarządzanie domowym budżetem. Dlatego wspólne konto jest produktem finansowym wybieranym najcześciej przez małżeństwa i partnerów. Zintegrowanie rodzinnych wydatków w jednym miejscu to dobry sposób na obniżenie kosztów i lepszą kontrolę wydatków.

 3. Gdzie najlepiej założyć wspólne konto?

  Warto rozważyć założenie kont wspólnego, jako dodatkowego konta w banku, w którym już mamy rachunek osobisty. Niektóre oferty wspólnych kont: CitiKonto w Citibanku, eKonto osobiste w mBanku, PKO Konto za Zero w PKO Banku Polskim, Konto Proste Zasady w Getin Banku, Konto Otwarte na Ciebie w BNP Paribas Banku Polska.

 4. Czy można założyć konto na dwie osoby?

  Większość banków umożliwia założenie konta na dwie osoby. Wymagania są takie: muszą być to osoby pełnoletnie i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Banki wymagają także, aby status dewizowy i kraj rezydencji podatkowej były takie same.

 5. Ile kont bakowych warto mieć?

  Wspólne życie może wymagać posiadania kilku rachunków bankowych, ale nie musi być to regułą. Część osób zakłada dodatkowo konto indywidualne, które pozwala zachować pewną niezależność. Poza tym liczba rachunków ROR zależy od naszych oczekiwań – jeden bank oferuje lepsze lokaty, inny korzystniejszy rachunek IKE, a jeszcze inny atrakcyjne konto dla dziecka.

 6. Czy konto wspólne zapewnia dostęp do Profilu Zaufanego?

  Posiadacze wspólnego konta bankowego mogą mieć dostęp do Profilu Zaufanego pod warunkiem, że każdy z nich dysponuje osobnym loginem i hasłem. Warto zwrócić na to uwagę, jeśli zależy nam na wygodnym i zdalnym załatwianiu spraw urzędowych.

Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

3 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
eliza
eliza
1 rok temu

Wspólne konto ma mama i brat, tylko mama zasila konto. Ze wspólnego konta opłacone są media i bieżące potrzeby mamy. Resztę brat przelewa na swoje własne konto, reszta jest na utrzymanie rodziny brata.
Jak traktować przelewy ze wspólnego konta na osobiste konto brata?
Mama i brat nie mieszkają razem.

Bogdan
Bogdan
1 rok temu

Czy mogę wypłacić wszystkie pieniądze moje i zony i na przykład przegrać w kasynie bez jakichkolwiek konsekwencji karnych typy kradzież,defraudacja itp?

Kyto
Kyto
1 rok temu
Reply to  Bogdan

Sprawdziłem to, możesz. 🙂