Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Poradniki

Darmowe konto bankowe – jakie wybrać? Ranking darmowych kont bankowych 2023

Powszechny i równy dostęp do usług finansowych czyli m.in. do bezpłatnego konta bankowego wprowadziła unijna dyrektywa PAD pod pojęciem Podstawowego Rachunku Płatniczego. Jednak darmowe konto bankowe to nie tylko PRP, ale również typowa oferta komercyjna banków. Kto oferuje najlepsze darmowe konta bankowe na rynku?

Jak podaje PRNews, w I połowie 2022 r. liczba prowadzonych przez banki rachunków bankowych wyniosła 35,6 mln. Najwięcej kont obsługują takie banki jak PKO BP, Pekao i Santander.
Oferta banków w zakresie kont bankowych jest zróżnicowana: część usług jest dostępna bezpłatnie, część dla zwolnienia z opłaty wymaga wykonania określonej liczby transakcji, a niektóre usługi powiązane z kontem bankowym są odpłatne. Według analizy NBP, wprowadzenie w 2016 r. obowiązku oferty Podstawowego Rachunku Płatniczego nie miało znaczącego wpływu na politykę cenową banków.

Czym jest Podstawowy Rachunek Płatniczy?

Podstawowy Rachunek Płatniczy oferuje bezpłatny dostęp do najbardziej popularnych usług płatniczych. Adresatem oferty jest osoba, która w momencie wystąpienia o założenie konta nie ma innego otwartego rachunku płatniczego w walucie polskiej. Przy pomocy PRP można:

 • wpłacić pieniądze na rachunek bankowy,
 • wypłacić pieniądze z konta,
 • dokonać płatności za pomocą karty debetowej,
 • dokonać płatności bez użycia karty na podstawie dyspozycji przelewu – również przez internet.

Gwarancja nieodpłatnych przelewów i wypłat z bankomatów ogranicza się do 5 transakcji w miesiącu – każda następna może wiązać się z opłatą – ale nie wyższą niż standardowo stosowana przy tego rodzaju transakcjach przez bank. Otwarcie i prowadzenie rachunku oraz wydanie karty debetowej jest darmowe.

 

W ramach rachunku podstawowego nie są dostępne inne usługi finansowe typowe dla konta komercyjnego – czyli możliwość ustanowienia debetu w koncie czy wydanie karty kredytowej. Choć założenie rachunku podstawowego jest podobne w procedurze do tych standardowo oferowanych przez bank, to mogą pojawić się pewne ograniczenia – np. brak możliwości założenia konta przez internet, a tylko w placówce banku.

Katarzyna Gaweł Katarzyna Gaweł

Jakie powinno być darmowe konto bankowe?

Bezpłatne konto bankowe to takie, gdzie bank gwarantuje brak opłat co najmniej za:

 • prowadzenie rachunku,
 • wydanie i używanie karty płatniczej,
 • możliwość wypłaty pieniędzy z bankomatów bez dodatkowych kosztów.

W ofercie banków można znaleźć dwa rodzaje ofert: kiedy wszystkie powyższe usługi są dostępne za darmo bez spełnienia żadnych dodatkowych warunków, jak i takie, które wymagają określonej aktywności przez klienta.

Za każdym razem warto sprawdzić co kryje się pod nazwą: bezpłatne konto bankowe, bo nie ma jednej definicji tego pojęcia. Bank może chwalić się bezpłatną wypłatą ze wszystkich bankomatów, ale dopiero w tabeli opłat i prowizji klient znajdzie informację, że liczba operacji dostępnych bez kosztów jest ograniczona limitem.

Ranking darmowych kont bankowych 2022:

Nest Bank – Nest Konto

 • Prowadzenie rachunku płatniczego – 0 zł
 • Wydanie i obsługa karty debetowej Visa – 0 zł
 • Wypłata gotówki z bankomatów Euronet – 0 zł (inne bankomaty – 6 zł)
 • Krajowe przelewy przez internet – 0 zł

Dodatkowe bonusy dla klientów:

Citi Bank – Citi Konto

 • Prowadzenie rachunku płatniczego – 0 zł
 • Wydanie i obsługa karty debetowej Visa – 0 zł
 • Wypłata gotówki z bankomatów Citi – 0 zł
 • Wypłata z bankomatów obcych – 0 zł (4 pierwsze wypłaty), kolejne wypłaty – 8 zł
 • Krajowe przelewy przez internet – 0 zł

Dodatkowe bonusy dla klientów:

 • Premia za otwarcie konta

mBank – ekonto osobiste

 • Prowadzenie rachunku płatniczego – 0 zł
 • Wydanie karty debetowej – 0 zł
 • Miesięczna opłata za kartę 7 zł lub 0 zł – w przypadku co najmniej 1 transakcji w miesiącu,
 • Wypłata gotówki we wszystkich bankomatach w Polsce – 0 zł (dla kwoty co najmniej 100 zł)
 • Krajowe przelewy przez internet – 0 zł

Dodatkowe bonusy dla klientów:

 • Cykliczne akcje pt. Money Mania, pozwalające zdobyć premię za użytkowanie konta

Pekao – Konto Przekorzystne

 • Prowadzenie rachunku płatniczego – 0 zł
 • Wydanie karty debetowej – 0 zł
 • Miesięczna opłata za kartę 4 zł lub 0 zł – w przypadku co najmniej 1 transakcji w miesiącu i zapewnienia wpływu na rachunek w wysokości min. 500 zł
 • Wypłata gotówki z bankomatów  – 0 zł (bankomaty własne lub w przypadku osób poniżej 26 roku życia),
 • Wypłata z bankomatów obcych –  0 zł za 2 pierwsze wypłaty w miesiącu z bankomatów obcych (pod warunkiem spełnienia warunków aktywności: 500 zł wpływu i 1 transakcji), 2,3% min. 5 zł – w pozostałych przypadkach
 • Krajowe przelewy przez internet – 0 zł

Dodatkowe bonusy dla klientów:

 • Premia za otwarcie konta
 • Lepsze oprocentowanie konta oszczędnościowego

Bank Millennium – Konto 360°

 • Prowadzenie rachunku płatniczego – 0 zł
 • Wydanie i obsługa karty debetowej – 0 zł*
 • Przelewy w złotówkach w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej – 0 zł
 • Wypłata gotówki z bankomatów własnych – 0 zł
 • Wypłata gotówki z bankomatów obcych – 0 zł jeśli dokonasz 5 płatności kartą debetową lub Blikiem (1 raz jeżeli masz 18- 26 lat), 5 zł – pozostałe bankomaty (1 zł dla bankomatów Santander Bank Polska i Planet Cash), jeżeli nie spełnisz powyższych wymagań.

*Obsługa karty debetowej jest bezpłatna pod warunkiem wykonania 1 transakcji kartą lub Blikiem (osoby w wieku 18-26 lat) lub 5 transakcji (osoby powyżej 26 lat)

Dodatkowe bonusy dla klientów:

 • Premia za otwarcie konta
 • Wyższe oprocentowanie konta oszczędnościowego

ING Bank Śląski – Konto osobiste Direct

 • Prowadzenie rachunku płatniczego – 0 zł
 • Wydanie karty debetowej – 0 zł
 • Obsługa karty debetowej – 0 zł, jeśli wykonasz transakcje kartą (lub Google Pay / Apple Pay) na łączną kwotę min. 300 zł w okresie od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca (200 zł dla osób między 18 a 26 r.ż)
 • Przelewy w złotówkach w bankowości internetowej – 0 zł
 • Wypłaty z bankomatów ING i Planet Cash za – 0 zł
 • Wypłaty z bankomatów obcych – 0 zł (pierwsza wypłata), 5 zł (kolejne wypłaty)

Dodatkowe bonusy dla klientów:

 • Premia za otwarcie konta
 • Lepsze oprocentowanie konta oszczędnościowego

Credit Agricole – Konto Dla Ciebie

 • Prowadzenie rachunku płatniczego – 0 zł
 • Karta wielowalutowa do konta – 0 zł
 • Przelewy internetowe – 0 zł
 • Wypłaty gotówki z bankomatów w oddziale banku – 0 zł
 • Wypłaty z pozostałych bankomatów – 0 zł, jeśli zapewniłeś w poprzednim miesiącu wpływ na min. 1000 zł i wykonałeś jedną transakcję kartą lub Blikiem; 6 zł – jeśli nie spełnisz tych warunków.

Uwaga: wszystkie trzy usługi są darmowe pod warunkiem wykonania w miesiącu 1 płatności kartą (a także Google Pay/Apple Pay) lub BLIKiem oraz wpływu na konto co najmniej 1000 zł

Dodatkowe bonusy dla klientów:

 • Premia za otwarcie konta
 • Lepsze oprocentowanie lokaty

Santander Bank Polska – Konto Jakie Chcę

 • Prowadzenie rachunku płatniczego – 0 zł
 • Przelewy internetowe – 0 zł
 • Wypłata z bankomatów Santander Bank Polska S.A. – 0 zł
 • Wypłaty z bankomatów obcych – 0 zł (dla osób do 26 roku życia), 5 zł (dla osób powyżej 26 roku życia).

Uwaga: prowadzenie konta i obsługa karty debetowej są bezpłatne dla osób do 26 roku życia oraz dla wszystkich pod warunkiem zapewnienia minimum 500 zł wpływów zewnętrznych na konto i 1 płatnością kartą do konta (lub Google Pay/Apple Pay) lub BLIKIEM – brak spełnienia tych warunków skutkuje opłatą w kwocie 6 zł miesięcznie.

Dodatkowe bonusy dla klientów:

 • premia za otwarcie rachunku,
 • wyższe oprocentowanie lokaty

Getin Bank – Konto Proste Zasady

 • Prowadzenie rachunku płatniczego – 0 zł
 • Karta debetowa – 0 zł
 • Wypłaty z bankomatów Plane Cash – 0 zł
 • Wypłaty z pozostałych bankomatów – 3,5% kwoty transakcji, min. 5 zł
 • Przelewy internetowe – 0 zł

Uwaga: prowadzenie konta i obsługa karty debetowej są bezpłatne dla osób do 26 roku życia oraz dla wszystkich osób, które wykonały przynajmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą albo Blikiem w miesiącu lub nie ukończyły 26 lat – brak spełnienia tych warunków skutkuje opłatą w kwocie 9 zł miesięcznie za konto oraz 5 zł za użytkowanie karty.

Czym jest konto bezwarunkowo darmowe?

Konto bezwarunkowo darmowe to rachunek, za którego prowadzenie bank nie pobiera żadnych opłat. Co ważne, brak opłat nie jest uzależniony od spełnienia określonych warunków. Użytkownik takiego rachunku nie ponosi więc żadnych kosztów związanych z posiadaniem konta – niezależnie od tego, czy korzysta z niego aktywnie czy też nie.

Czym jest konto warunkowo darmowe?

Konto warunkowo darmowe to rachunek, dla którego bank uzależnia brak opłat od określonych działań klienta. Innymi słowy, aby nie płacić za posiadanie konta, w każdym miesiącu trzeba spełnić narzucone przez bank warunki, np. dokonać określonej liczby transakcji bezgotówkowych lub zapewnić wpływy na taki rachunek w oczekiwanej przez bank kwocie. Niespełnienie narzuconych przez bank warunków skutkuje pobraniem w danym miesiącu opłaty za prowadzenie konta – zwykle wynosi ona od 4 do 9 zł.

Jak wybrać konto bankowe?

Poszukując konta bankowego dla siebie, warto przede wszystkim porównać oferty. Dokonując porównania, pod uwagę należy natomiast wziąc takie aspekty jak:

 • czy konto jest bezpłatne bezwarunkowo czy warunkowo,
 • czy ewentualne warunki bezpłatnego prowadzenia konta są dla ciebie proste do spełnienia,
 • czy sprostasz warunkom wymaganym do bezpłatnego korzystania z karty debetowej,
 • czy bank oferuje darmowe wypłaty wyłącznie ze swoich bankomatów czy także z urządzeń innych sieci.

Oczywiście, każdy potencjalny użytkownik może mieć inne wymagania co do konta osobistego. Niektórym wystarczy bezpłatny dostęp do podstawowej bankowości, inni będą szukali produktu, który zapewni im nieodpłatną możliwość wykonywania przelewów natychmiastowych czy lepsze warunki na produktach oszczednościowych. Zanim więc porównasz oferty kont bankowych, zastanów się czego oczekujesz od tego produktu.

Kiedy poznasz już swoje oczekiwania, kliknij w link poniżej i porównaj oferty aktualnych rachunków bankowych. Dzięki naszej porównywarce łatwo znajdziesz produkt spełniający twoje potrzeby!

Przejdź do porównywarki kont osobistych

Warto wiedzieć:

 1. Znalezienie idealnego konta bankowego będzie możliwe tylko wówczas, kiedy dokładnie określimy na jakich usługach finansowych najbardziej nam zależy.
 2. Podstawowy Rachunek Płatniczy jest darmowy, ale pozwala na wykonywanie tylko kilku najbardziej popularnych operacji i do tego ma ograniczony krąg adresatów.
 3. Oferta banków komercyjnych nie zawsze zapewnia wszystkie usługi za darmo, ale pozwala na wydanie karty kredytowej do konta czy uruchomieniu linii debetowej.
 4. Zmiana konta bankowego może się opłacać – bo banki bardzo często kierują do nowych klientów atrakcyjne promocje.
 5. W naszym rankingu kont bankowych znajdziesz aktualne zestawienie najlepszych rachunków osobistych.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy darmowe konto bankowe można założyć przez internet?

  Tak, większość banków umożliwia założenie konta bankowego online.

 2. Z jakich usług dodatkowych można skorzystać w ramach konta bankowego?

  Osobom posiadającym konto bankowe, banki często oferują jednocześnie dostęp do takich usług jak cashback, limit odnawialny, czy wyższe niż standardowo oprocentowanie lokaty lub konta oszczędnościowego.

 3. Czy mogę posiadać dwa konta w ramach Podstawowego Rachunku Płatniczego?

  Nie, w ramach Podstawowego Rachunku Płatniczego można prowadzić wyłącznie jedno konto.

 4. Gdzie znajdę darmowe konto bankowe dla dziecka?

  Konto bankowe dla dziecka można otworzyć w kilku bankach. Więcej na ten temat piszemy w tym artykule.

 5. Czy darmowy rachunek bankowy zapewnia dostęp do bankowości elektronicznej?

  Tak, jeśli klient sobie tego życzy, może korzystać ze swojego konta w ramach bankowści elektronicznej.

 6. W jakim banku konto za darmo?

  Powszechny i równy dostęp do usług finansowych czyli m.in. do bezpłatnego konta bankowego wprowadziła unijna dyrektywa PAD pod pojęciem Podstawowego Rachunku Płatniczego. W Polsce darmowe konto można założyć np. w: Citi Banku, Banku Pekao, Santander Bank Polska, Millennium Banku, ING Banku Śląskim, mBanku, NEST Banku, PKO Banku Polskim.

 7. Czy konto w banku jest darmowe?

  Banki walczą o klientów, więc darmowe konto można znaleźć stosunkowo łatwo. Właściwie większość banków oferuje darmowe konta bankowe. Trzeba tylko pamiętać, że takie produkty są często darmowe pod pewnymi warunkami lub dlatego, że mają ograniczone funkcjonalności.

 8. Jakie konto za zero?

  Przy wyborze konta za zero najlepiej kierować się własnymi potrzebami. Takie konto powinno cechować się: darmowym uruchomieniem i prowadzeniem rachunku, bezpłatnym wydaniem karty płatniczej, brakiem opłaty za obsługę karty i bezpłatnym jej odnowieniem po okresie ważności.

PORÓWNAJ KONTA
Michał Mucha
Oceń artykuł
4.8

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

7 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Bolo
Bolo
3 miesięcy temu

Po drugiej stronie np. taki Plusbank 21,90zł za kartę, co miesiąc jak się nie zrobi płatności na 1000zł a wcześniej było 500zł, więc uwaga. Jak się człowiek zorientuje, że zmienili opłaty to jest parę dyszek do tyłu.

Zuzanka
Zuzanka
5 miesięcy temu

spoko ranking na pewno coś wybiore

Dagmara
Dagmara
4 miesięcy temu
Reply to  Zuzanka

A na co zwracasz uwagę przy wyborze?

Qaz
Qaz
4 miesięcy temu
Reply to  Zuzanka

A na co najbardziej zwracasz uwagę ? Czym się kierujesz przy wyborze ?

carlo
carlo
5 miesięcy temu

wszystko spoko, lubie gdy moge sie wszystkiego dowiedziec w 1 rankingu i nie musze dodatkowo jeszcze szukac informacji

Dagmara
Dagmara
4 miesięcy temu
Reply to  carlo

I wybrałeś coś dla siebie?

Qaz
Qaz
4 miesięcy temu
Reply to  carlo

No cóż, od tego są własnie rankingi 😀 Zawężenie obszaru poszukiwań to wielkie ułatwienie, zwłaszcza że ofert bankowych obecnie nie brakuje