Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Finansowe ABC

Czym jest harmonogram spłaty kredytu i co zawiera?

Harmonogram spłaty kredytu to plan sporządzony w formie dokumentu, który obrazuje, jaką kwotę i kiedy musisz zwrócić do banku w związku z zaciągniętym zobowiązaniem. Zaniedbania w tym zakresie mogą narażać Cię na dotkliwe konsekwencje. Sprawdzamy, czym jest harmonogram spłaty kredytu, jak wygląda i czego możesz się z niego dowiedzieć?

Nie sztuką jest zaciągnięcie kredytu. Sztuką jest spłata zobowiązania zgodnie z zasadami określonymi w umowie kredytowej. Jeśli chcesz lepiej wyobrazić sobie, jak wyglądać będzie spłata potencjalnego kredytu, sięgnij po przygotowany przez bank harmonogram spłaty. Dokument ten pozwoli ocenić Ci, jak dodatkowa rata wpłynie na kondycję domowego budżetu oraz sprawdzić, czy terminy spłaty dostosowane są do comiesięcznych wpływów na Twoje konto. Pamiętaj jednak, że harmonogram spłaty kredytu może się zmienić w trakcie obowiązywania umowy.

Co to jest harmonogram spłaty kredytu?

Harmonogram spłaty kredytu to dokument przygotowany przez bank lub instytucję pozabankową, który jest integralną częścią umowy o udzielenie finansowania. Spotkasz się z nim zaciągając m.in. kredyt gotówkowy, samochodowy, konsolidacyjny, hipoteczny lub pożyczkę pozabankową. Harmonogram sporządzany jest zazwyczaj w formie czytelnej tabeli-kalendarza.

W dokumencie tym znajdziesz kwotę odsetek i kapitału składających się na następujące po sobie raty kapitałowo-odsetkowe, terminy płatności, saldo zadłużenia po spłacie raty oraz walutę, w której udzielone jest zobowiązanie. Harmonogram spłaty kredytu zawierać może także informację o oprocentowaniu nominalnym czy o pierwotnej kwocie zaciągniętego zobowiązania.

Kiedy kredytobiorca otrzymuje harmonogram?

Każdy klient banku po zawarciu umowy kredytowej otrzymuje harmonogram spłaty kredytu rat w formie papierowej (podczas wizyty w banku lub pocztą na adres wskazany w umowie) bądź elektronicznej (na adres e-mail lub przez system bankowości internetowej). Dokument ten warto przechowywać w bezpiecznym i dostępnym miejscu, zwłaszcza kiedy raty nie są pobierane automatycznie z Twojego konta. Pozwoli Ci to kontrolować spłatę zobowiązania i spłacać je zgodnie z warunkami umowy. Terminowa obsługa zadłużenia uchroni Cię przed m.in. koniecznością zapłaty odsetek karnych oraz pogorszeniem oceny i historii kredytowej w BIK.

Czego można dowiedzieć się z harmonogramu spłaty kredytu?

Harmonogram spłaty kredytu jest dokumentem, który przede wszystkim ma poinformować Cię, jaką kwotę i kiedy należy zwrócić bankowi z rozróżnieniem na części kapitałowe i odsetkowe wszystkich rat. Zazwyczaj obejmuje on także dodatkowe informacje dotyczące:

 • rodzaju kredytu: hipoteczny, gotówkowy, inwestycyjny itp.;
 • identyfikacji zobowiązania: nazwa produktu, numer umowy kredytowej lub bankowy numer umożliwiający identyfikację zobowiązania;
 • numerów kolejnych rat;
 • sposobu obliczania rat: raty równe, raty malejące, raty rosnące, raty balonowe;
 • oprocentowania kredytu: oprocentowanie stałe, oprocentowanie zmienne, oprocentowanie okresowo stałe;
 • dodatkowych rozwiązań przewidzianych w umowie (np. karencja w spłacie kredytu, wakacje kredytowe);
 • sytuacji, w której harmonogram spłaty kredytu może zostać zmieniony (np. na skutek wzrostu stawki WIBOR).

 

Uwaga!

Harmonogram spłaty kredytu jest kompleksowym dokumentem, z którego możesz odczytać wszystkie informacje potrzebne do identyfikacji kredytu i jego terminowej spłaty. W przypadku umowy leasingu harmonogram zawiera także kwoty podatku VAT.

 

Jak wygląda harmonogram spłaty kredytu?

Harmonogram spłaty kredytu jest dokumentem, który najczęściej prezentowany jest w formie tabeli. Stosowany wzór może różnić się w zależności od banku. Konstrukcja harmonogramu spłaty kredytu powinna być prosta i czytelna, aby ułatwić Ci terminowe wywiązywanie się z postanowień zawartej umowy. Harmonogram kredytu uwzględnia najczęściej:

 • numery poszczególnych rat,
 • ostateczny termin spłaty poszczególnych rat,
 • część odsetkową raty,
 • część kapitałową raty,
 • kwotę pełnej raty, czyli sumę części odsetkowej i kapitałowej,
 • saldo zadłużenia po spłacie wybranej raty.

Harmonogram spłat kredytu może uwzględniać jeszcze m.in. datę podpisania umowy kredytowej, oprocentowanie nominalne kredytu oraz pierwotną i bieżącą kwotę kapitału do spłaty. Przykładowy harmonogram spłaty kredytu na 10.000 zł z 12-miesięcznym okresem spłaty, oprocentowaniem stałym na poziomie 10% w skali roku i ratami równymi prezentuje poniższa tabela:

Przykładowy harmonogram spłaty kredytu
Lp.Termin spłatyCzęść kapitałowa ratyCzęść odsetkowa ratyWysokość raty
1.16/01/2023 795.82 zł 83.33 zł 879.15 zł
2.15/02/2023 802.46 zł 76.70 zł 879.16 zł
3.15/03/2023 809.15 zł 70.01 zł 879.16 zł
4.17/04/2023 815.89 zł 63.27 zł 879.16 zł
5.15/05/2023 822.69 zł 56.47 zł 879.16 zł
6.15/06/2023 829.54 zł 49.62 zł 879.16 zł
7.17/07/2023 836.46 zł 42.70 zł 879.16 zł
8.16/08/2023 843.43 zł 35.73 zł 879.16 zł
9.15/09/2023 850.45 zł 28.70 zł 879.15 zł
10.16/10/2023 857.54 zł 21.62 zł 879.16 zł
11.15/11/2023 864.69 zł 14.47 zł 879.16 zł
12.15/12/2023 871.88 zł 7.27 zł 879.15 zł
Suma 10,000.00 zł 549.89 zł 10,549.89 zł

Zaciągnięcie takiego zobowiązania oznacza konieczność regulowania miesięcznych rat na poziomie 879 zł każda. Dzięki oprocentowaniu stałemu, które obowiązuje przez cały okres finansowania, nie musisz się martwić o ewentualny wzrost kwoty miesięcznej raty. Suma odsetek od pożyczonego kapitału wyniesie niemal 550 zł. Pamiętaj, że nie musi być to jedyny koszt kredytu. Bank może np. pobrać z góry dodatkową prowizję za udzielenie finansowania.

Czy rodzaj rat może wpływać na harmonogram spłaty kredytu?

Raty wyszczególnione w harmonogramie spłaty kredytu mogą się od siebie widocznie różnić. Wszystko zależy od rodzaju zobowiązania oraz przyjętego wariantu spłaty. Wśród rodzajów rat wymienić można:

 • raty równe (annuitetowe) – każda rata jest tej samej wysokości,
 • raty malejące – kwota każdej raty zmniejsza się każdego miesiąca lub zmniejszeniu podlega tylko kilka rat, np. pod koniec okresu kredytowania,
 • raty rosnące – każda kolejna rata jest wyższa niż poprzednia,
 • raty balonowe – największa część zobowiązania spłacana jest w ostatniej racie. Rozwiązanie to stosowane jest często w kredytach samochodowych.

Czy harmonogram spłaty rat może się zmienić?

Jeżeli warunki kredytu wpływające na wysokość raty ulegną zmianie, bank ma obowiązek przygotować nowy harmonogram spłaty kredytu i bezzwłocznie dostarczyć go kredytobiorcy. Powodem zmiany planu spłaty zobowiązania może być:

 • zmiana oprocentowania – tylko w przypadku kredytów o oprocentowaniu zmiennym opartym np. o wysokość stopy WIBOR,
 • zmiana rodzaju oprocentowania ze zmiennego na stałe – klient ma możliwość dokonania takiej zmiany w trakcie spłaty kredytu,
 • zmiana systemu spłaty rat – z równych na malejące i na odwrót,
 • zmiana okresu spłaty kredytu – wydłużenie powoduje spadek wysokości raty, a skrócenie powoduje jej wzrost,
 • nadpłata kredytu – zmniejszenie kwoty kapitału do spłaty powoduje, że bank musi przygotować nowy plan spłaty kredytu,
 • skorzystanie z wakacji kredytowych – rozwiązanie to polega na zawieszeniu spłaty raty lub kilku rat, co przekłada się na wydłużenie okresu kredytowania z zachowaniem rat na dotychczasowym poziomie lub zmianę wysokości kolejnych rat.

 

Uwaga!

Pamiętaj, że możesz samodzielnie zainicjować modyfikację harmonogramu spłaty kredytu. Przykładowo po otrzymaniu spadku możesz zdecydować się na nadpłatę posiadanego zobowiązania.

 

Czy nadpłata kredytu wpływa na harmonogram spłaty kredytu?

Masz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu lub jego nadpłacenia w dowolnym momencie. Za taką czynność może być jednak pobierana dodatkowa opłata. Nadpłata kredytu, skutkująca otrzymaniem nowego harmonogramu spłaty kredytu, może powodować:

 • skrócenie okresu kredytowania – dzięki czemu odsetki od pożyczonego kapitału będą spłacane krócej, co obniży całkowity koszt kredytu,
 • obniżenie wysokości miesięcznej raty z zachowaniem pierwotnego terminu spłaty – to rozwiązanie dla osób szukających sposobu na zwiększenie bieżącej płynności domowego budżetu.

Nadpłata kredytu nie powinna być dla Ciebie żadną trudnością – dyspozycję często możesz złożyć online. Kredyt możesz nadpłacić jednorazowo przekazując do banku większą sumę pieniędzy lub dopłacając do wybranych rat określone kwoty. Czynności te będą powodować również zmiany w harmonogramie spłaty kredytu.

Czy opóźnienia w spłacie mają wpływ na harmonogram kredytu?

Zasadniczo opóźnienia ze strony kredytobiorcy nie mają wpływu na pierwotny harmonogram spłaty kredytu. Doliczane przez bank odsetki karne lub kary umowne nie stanowią bezpośrednio kwoty kredytu. Oczywiście bank potrąci je w pierwszej kolejności z Twoich wpłat, więc na pewno będziesz musiał zapłacić więcej niż wynika to z harmonogramu.

Pamiętaj, że odsetki karne czy kary umowne to niejedyne konsekwencje związane z nieterminową spłatą kredytu. Bardziej uciążliwym i długofalowym skutkiem jest odnotowanie problemów z terminowym regulowaniem zobowiązań przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Wątpliwa historia kredytowa może utrudnić Ci, a nawet uniemożliwić, zaciąganie kolejnych kredytów i pożyczek w przyszłości.

Warto wiedzieć

 • Zmiana oprocentowania kredytu, nadpłata czy wakacje kredytowe – to tylko niektóre sytuacje, w których bank musi przygotować nowy harmonogram spłaty kredytu.
 • Harmonogram spłaty kredytu hipotecznego, z uwagi na okres spłaty sięgający nawet 35 lat, jest bardziej obszerny niż harmonogram spłaty kredytu studenckiego, samochodowego czy gotówkowego, które udzielane są na krótszy okres.
 • Wygląd harmonogramu spłaty kredytu ma najczęściej postać tabeli zawierającej liczbę rat, datę ich płatności, część odsetkową i kapitałową oraz pełną kwotę miesięcznych obciążeń.
 • Raty równe w pierwszym okresie spłaty kredytu w większej części składają się z odsetek, a w mniejszej z kapitału. Z biegiem czasu ta proporcja się odwraca.
 • Harmonogram spłaty kredytu może mieć zarówno formę papierową, jak i elektroniczną.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Jak sporządzić harmonogram spłaty kredytu?

  Harmonogram spłaty kredytu to dokument, który przygotowuje bank lub firma pożyczkowa. Najczęściej jako tabelę ze wskazaniem terminów płatności i kwotą do spłaty. Harmonogram stanowi załącznik do umowy kredytu lub pożyczki. Kredytobiorca może czasem wskazać preferowany dzień płatności raty kredytu. 

 2. Jak czytać harmonogram spłaty kredytu?

  W harmonogramie spłaty rat możemy sprawdzić termin płatności raty, a także jej wysokość. Dokument stanowi pomoc w terminowej spłacie zobowiązania i pozwala wcześniej zaplanować jaką kwotę trzeba miesięcznie przeznaczyć na przelew do banku. Dzięki informacjom zawartym w harmonogramie możemy też łatwo ustalić, jak długo jeszcze będziemy spłacać kredyt.  

 3. Kiedy zaczyna się spłacać kredyt?

  Spłata kredytu rozpoczyna się po podpisaniu umowy i otrzymaniu pieniędzy z banku. Spłatę należy realizować zgodnie z harmonogramem spłaty rat dołączonym do umowy kredytowej i nie dopuszczać do jakichkolwiek opóźnień. 

 4. Jak sprawdzić, ile zostało do spłaty kredytu?  

  Zmiana harmonogramu spłaty kredytu może powodować obawy związane z określeniem dokładnej kwoty do spłaty. Aby to zrobić należy sięgnąć po aktualny dokument i zsumować raty. Na końcu harmonogramu powinno znajdować się podsumowanie. Pozostającą kwotę kredytu można również często sprawdzić w dokumentacji przekazanej przez bank, w bankowości mobilnej i elektronicznej lub kontaktując się z pracownikiem banku.

 5. W który dzień najlepiej nadpłacać kredyt?  

  Kredyt można nadpłacić w dowolnym momencie i skrócić okres spłaty lub zmniejszyć wysokość miesięcznych rat. Za taką czynność może być pobierana dodatkowa prowizja. Dlatego, aby określić dzień, w którym najlepiej nadpłacić kredyt, warto poprosić bank o przygotowanie symulacji dla kilku wariantów i wybrać ten najkorzystniejszy.

 6. Co lepiej spłacać - kapitał czy odsetki? 

  Nadpłacając kredyt warto sprawdzić, co pokrywają środki wpłacone ponad kwoty wykazane w harmonogramie spłaty kredytu. To szczególnie ważne w sytuacji, kiedy raty w większej części składają się z odsetek, a w mniejszej z kapitału. Dopiero zmniejszenie kapitału spowoduje, że obniżą się koszty związane ze spłatą kredytu.

PORÓWNAJ KREDYTY
Bartłomiej Borucki
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

11 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Marek
Marek
1 rok temu

Dlaczego bank Millenium po nadpłacie kredytu hipotecznego zwiększa wysokość ostatniej raty tzw opłaty wyrównawczej.

Kasia
Kasia
1 rok temu

Dlaczego po nadpłacie kredytu w PKO.bp w trakcie wakacji kredytowych mój harmonogram wygląda dziwnie. Tzn w listopadzie nadpłaciłam za 2 miesiące listopad i grudzień. A od stycznia 2023 rata jest tylko odsetkowa i to w kwocie prawie 2400, a od lutego wygląda już normalnie po około 1800 rata kapitałowo odsetkowa

Daria
Daria
1 rok temu

Bank PEKAO S.A., po zmianie oprocentowania informuje na zawiadomieniu wyłącznie o wysokości kolejnej raty, z informacji nie wiadomo ile w racie jest spłacanego kapitału a ile odsetek. Również w ratach już zapłaconych nie ma informacji ile zostało spłacone kapitału z każdą ratą. Mam kredyt na 300 tys. zł na 25 lat. spłacam już dwa lata i obecnie mam spłacone ok 350 zł kapitału i 19600 zł odsetek. Ta informacja widnieje na bankowości internetowej. Napisałam do banku prośbę o przedstawienie harmonogramu rat z podziałem na cześć kapitałową i odsetkową odpisali cytuję „Ze wzgledu na wzrost stóp procentowych odsetki rosna większe stąd tak mała proporcja kapitału do odsetek bo to one są spłacane w pierwszej kolejności. Harmonogramów w tej chwili nie udostępniamy, ze względu na bardzo dymaniczną sytuację. Symulację może Pan otrzymać w oddziale banku na dany dzień.Nie możemy zagwarantować, że „jutro” coś się nie zmieni.”. Moje pytanie czy bank ma obowiązek przedstawiać harmonogram spłat z podziałem na cześć odsetkową i kapitałową?

Grzegorz
Grzegorz
1 rok temu
Reply to  Daria

Ten sam problem.
Na wezwanie o przedstawienie harmonogramu spłat po nadpłacie, bank opdisał „Nie ma możliwości przygotowania harmonogramu spłat odnośnie kredytu hipotecznego”.
Brak słów….

Szymon
Szymon
1 rok temu
Reply to  Daria

Oni kłamią, nigdy nie udostępniali nowych harmonogramów. Też tak mam, w styczniu mam zapłacić 3cią ratę składająca się z samych odsetek ale tego dowiedziałem się dopiero jak zapytałem dlaczego poprzednie dwie nie spłacały w ogóle kapitału.

Justyna
Justyna
1 rok temu
Reply to  Daria

Mam to samo, pekao to jedyny bank który ma problem z przesyłaniem harmonogramów, ja walczę juz od miesiąca i nic, ten bank to porazka

paqo
paqo
1 rok temu

Czy brak wysłania przez bank, aktualizacji harmonogramu przy zmianach WIBOR-u, jest równoważna z niekompletnością umowy podstawowej, albo czy upoważnia to klienta banku do odszkodowania ?

kasia
kasia
1 rok temu

Ban potrącił mi ratę kredytu walutowego niezgodnie z harmonogramem, tzn. dzie później. jerst to rata w alucie obcej gdy kurs był wyższy. czy to dozwolona praktyka banku?