Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Finansowe ABC

Czym jest harmonogram spłaty kredytu i co zawiera?

Harmonogram spłaty kredytu to plan spłaty sporządzony w formie dokumentu, który przede wszystkim ma poinformować klienta, jaką kwotę i kiedy powinien zwrócić bankowi. Aby regulować zobowiązania zgodnie z umową i nie narażać się na konsekwencje w postaci odsetek karnych oraz pogorszenie reputacji w BIK, warto zapoznać się dokładnie z tym dokumentem. Sprawdzamy, czym jest plan spłaty kredytu i czego można się z niego dowiedzieć?

Planowanie i próby porządkowania rzeczywistości towarzyszą nam przez całe życie. Nie lubimy być zaskakiwani, więc tworzymy i dostosowujemy się do różnorodnych grafików i zestawień. Pozwala to m.in. zaplanować spotkanie, nie spóźnić się na autobus czy uregulować zobowiązanie finansowe w wyznaczonym terminie. To ostatnie jest szczególnie ważne, gdyż opóźnienia w spłacie kredytu mogą mieć przykre konsekwencje dla kredytobiorcy.

Co to jest harmonogram spłaty kredytu?

Harmonogram spłaty kredytu jest to dokument przygotowywany przez bank lub inną instytucję pozabankową udzielającą finansowania, będący integralną częścią zawartej umowy. Sporządzany jest zazwyczaj w formie tabeli-kalendarza.

Znajdziemy w nim najczęściej kwotę odsetek i kapitału, wartości te składają się na wysokość następujących po sobie rat, terminy ich spłaty oraz saldo zadłużenia po spłacie raty. Uwzględniona jest również waluta kredytu. Harmonogram spłaty kredytu hipotecznego, gotówkowego lub innego zawierać może także informację o oprocentowaniu nominalnym czy pierwotnej kwocie zaciągniętego zobowiązania.

Kiedy kredytobiorca otrzymuje harmonogram?

Każdy klient banku po zawarciu umowy kredytowej otrzymuje harmonogram spłaty kredytu rat w formie papierowej (podczas wizyty w banku lub pocztą na adres wskazany w umowie) bądź elektronicznej (na adres e-mail lub przez system bankowości internetowej). Dokument ten warto zachować w bezpiecznym miejscu, zwłaszcza kiedy raty nie są pobierane automatycznie z naszego konta. Pozwoli to na sprawną i terminową obsługę kredytu, co uchroni nas przed koniecznością zapłaty odsetek karnych oraz pogorszeniem oceny i historii kredytowej w BIK.

Czego można dowiedzieć się z harmonogramu spłaty kredytu?

Harmonogram spłaty kredytu jest dokumentem, który przede wszystkim ma poinformować klienta, jaką kwotę i kiedy powinien zwrócić bankowi z rozróżnieniem na części kapitałowe i odsetkowe wszystkich rat. Zazwyczaj są w nim także zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące:

 • rodzaju kredytu: hipoteczny, gotówkowy, inwestycyjny itp.;
 • identyfikacji zobowiązania: nazwa produktu, numer umowy kredytowej lub bankowy numer umożliwiający identyfikację zobowiązania;
 • numerów kolejnych rat;
 • formie rat: raty równe, raty malejące, raty rosnące, raty balonowe;
 • oprocentowania kredytu;
 • dodatkowych opcjach przewidzianych w umowie (np. karencja w spłacie kredytu);
 • sytuacji, w których harmonogram spłaty kredytu może zostać zmieniony.

Harmonogram spłaty kredytu jest kompleksowym dokumentem, z którego można odczytać wszystkie istotne informacje o kredycie. W przypadku umowy leasingu zawiera także kwoty podatku VAT.

Jak wygląda harmonogram spłaty kredytu?

Harmonogram spłaty kredytu jest dokumentem, który najczęściej sporządzony jest w formie tabeli. Wzór może różnić się w zależności od banku. Konstrukcja harmonogramu spłaty kredytu powinna być prosta i czytelna, aby ułatwić kredytobiorcom wywiązywanie się z postanowień zawartej umowy. Harmonogram kredytu uwzględnia najczęściej:

 • numery poszczególnych rat,
 • część odsetkową raty,
 • część kapitałową raty,
 • kwotę pełnej raty, czyli sumę części odsetkowej i kapitałowej,
 • saldo zadłużenia po spłacie wybranej raty.

Harmonogram spłat kredytu może uwzględniać jeszcze m.in. datę podpisania umowy kredytowej, oprocentowanie nominalne kredytu, pierwotną i bieżącą kwotę kapitału do spłaty i dzień płatności raty.

Przykładowy harmonogram spłaty kredytu na 10.000 zł z 12-miesięcznym okresem spłaty, oprocentowaniem nominalnym na poziomie 10% w skali roku i ratami równymi prezentuje poniższa tabela:

Przykładowy harmonogram spłaty kredytu
Lp.Termin spłatyCzęść kapitałowa ratyCzęść odsetkowa ratyWysokość raty
1.16/01/2023 795.82 zł 83.33 zł 879.15 zł
2.15/02/2023 802.46 zł 76.70 zł 879.16 zł
3.15/03/2023 809.15 zł 70.01 zł 879.16 zł
4.17/04/2023 815.89 zł 63.27 zł 879.16 zł
5.15/05/2023 822.69 zł 56.47 zł 879.16 zł
6.15/06/2023 829.54 zł 49.62 zł 879.16 zł
7.17/07/2023 836.46 zł 42.70 zł 879.16 zł
8.16/08/2023 843.43 zł 35.73 zł 879.16 zł
9.15/09/2023 850.45 zł 28.70 zł 879.15 zł
10.16/10/2023 857.54 zł 21.62 zł 879.16 zł
11.15/11/2023 864.69 zł 14.47 zł 879.16 zł
12.15/12/2023 871.88 zł 7.27 zł 879.15 zł
Suma 10,000.00 zł 549.89 zł 10,549.89 zł

Czy rodzaj rat może wpływać na harmonogram spłaty kredytu?

Raty do uregulowania, które są wyszczególnione w harmonogramie spłaty kredytu mogą się od siebie istotnie różnić. Wszystko zależy od rodzaju zobowiązania oraz od przyjętego wariantu spłaty. Kredytobiorcy mają do wyboru:

 • raty równe (annuitetowe) – każda rata jest tej samej wysokości,
 • raty malejące – kwota raty zmniejsza się każdego miesiąca lub redukcji podlega tylko kilka rat, np. pod koniec okresu kredytowania,
 • raty rosnące – każda kolejna rata jest wyższa niż poprzednia,
 • raty balonowe – największa część zobowiązania spłacana jest z ostatnią ratą. Rozwiązanie to stosowane jest często w kredytach samochodowych.

Czy harmonogram spłaty rat może się zmienić?

Jeżeli warunki kredytu wpływające na wysokość raty ulegną zmianie, bank ma obowiązek przygotować nowy harmonogram spłaty kredytu i bezzwłocznie dostarczyć go kredytobiorcy. Powodem zmiany planu spłaty zobowiązania może być:

 • zmiana oprocentowania – tylko w przypadku kredytów o oprocentowaniu zmiennym opartym np. o wysokość stopy WIBOR,
 • zmiana rodzaju oprocentowania ze zmiennego na stałe – klient ma możliwość dokonania takiej zmiany w trakcie spłaty kredytu,
 • zmiana systemu spłaty rat – z równych na malejące i na odwrót,
 • zmiana okresu spłaty kredytu – wydłużenie powoduje spadek wysokości raty, a skrócenie powoduje jej wzrost,
 • nadpłata kredytu – zmniejszenie kwoty kapitału do spłaty powoduje, że bank musi przygotować nowy plan spłaty kredytu,
 • skorzystanie z wakacji kredytowych – polegają na zawieszeniu spłaty raty, które wpływa na wydłużenie okresu kredytowania lub zmianę wysokości przyszłych rat.

Należy również pamiętać, że modyfikacja harmonogramu spłaty kredytu może być zainicjowana bezpośrednio przez kredytobiorcę, który np. po otrzymaniu spadku zadecydował nadpłacić posiadane zobowiązanie. O czynności tej należy poinformować bank, który rozpatrzy propozycję i przygotuje zaktualizowany plan.

Czy nadpłata kredytu wpływa na harmonogram spłaty kredytu?

Kredytobiorca zawsze ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu lub jego nadpłacenia. Za taką czynność może być jednak pobierana dodatkowa opłata. Nadpłata kredytu, skutkująca otrzymaniem nowego harmonogramu spłaty kredytu, może powodować:

 • skrócenie okresu kredytowania – dzięki czemu odsetki od pożyczonego kapitału będą spłacane krócej, co obniży całkowity koszt kredytu,
 • obniżenie wysokości miesięcznej raty z zachowaniem pierwotnego terminu spłaty – to rozwiązanie dla osób szukających sposobu na zwiększenie bieżącej płynności domowego budżetu.

W dobie automatyzacji i dokumentacji elektronicznej, nadpłaty kredytów nie stanowią trudności technicznej dla banków i kredytobiorców – dyspozycje często można przekazywać online. Kredyt można nadpłacić jednorazowo przekazując do banku większą sumę pieniędzy lub dopłacając do wybranych rat określone kwoty. Czynności te będą powodować również zmiany w harmonogramie spłaty kredytu.

Czy opóźnienia w spłacie mają wpływ na harmonogram kredytu?

Zasadniczo opóźnienia ze strony kredytobiorcy nie mają wpływu na pierwotny harmonogram spłaty kredytu. Doliczane przez bank odsetki karne czy kary umowne nie stanowią bezpośrednio kwoty kredytu. Oczywiście bank potrąci je w pierwszej kolejności z wpłaty od kredytobiorcy, więc na pewno będzie trzeba zapłacić więcej niż wynosi określona w harmonogramie spłaty kredytu rata, ale formalnie cały harmonogram kredytu nie ulegnie żadnej zmianie.

Trzeba przy tym pamiętać, że odsetki karne czy kary umowne to nie jedyne konsekwencje związane z nieterminową spłatą kredytu. Bardziej uciążliwym i długofalowym skutkiem jest odnotowanie problemów z regulowaniem zobowiązań w historii kredytowej w BIK, co może utrudnić, a nawet uniemożliwić, zaciąganie kolejnych kredytów i pożyczek w przyszłości.

Podsumowanie – harmonogram spłaty kredytu

Harmonogram spłaty kredytu to ważny dokument, z którym kredytobiorca powinien dokładnie się zapoznać. Nawet jeśli raty pobierane są z konta automatycznie, to warto pamiętać o tym, kiedy i jaka kwota zniknie z rachunku. W przypadku samodzielnego regulowania kredytu jest to dokument niezbędny do wywiązywania się z warunków spłaty określonych w umowie. Choć harmonogram kredytu może mieć papierową formę to warto posiadać go również w postaci pliku, dzięki czemu możliwy będzie szybki i wygodny wgląd do dokumentu.

Warto wiedzieć

 • Zmiana oprocentowania kredytu, nadpłata czy wakacje kredytowe – to tylko niektóre sytuacje, w których bank musi przygotować nowy harmonogram spłaty kredytu.
 • Harmonogram spłaty kredytu hipotecznego, z uwagi na okres spłaty sięgający nawet 35 lat, jest bardziej obszerny niż harmonogram spłaty kredytu studenckiego, samochodowego czy gotówkowego, które udzielane są na krótszy okres.
 • Wygląd harmonogramu spłaty kredytu ma najczęściej postać tabeli zawierającej liczbę rat, datę ich płatności, część odsetkową i kapitałową oraz pełną kwotę miesięcznych obciążeń.
 • Raty równe w pierwszym okresie spłaty kredytu w większej części składają się z odsetek, a w mniejszej z kapitału. Z biegiem czasu ta proporcja się odwraca.
 • Harmonogram spłaty kredytu może mieć zarówno formę papierową, jak i elektroniczną.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Jak sporządzić harmonogram spłaty kredytu?

  Harmonogram spłaty kredytu to dokument, który przygotowuje bank lub firma pożyczkowa. Najczęściej jako tabelę ze wskazaniem terminów płatności i kwotą do spłaty. Harmonogram stanowi załącznik do umowy kredytu lub pożyczki. Kredytobiorca może czasem wskazać preferowany dzień płatności raty kredytu. 

 2. Jak czytać harmonogram spłaty kredytu?

  W harmonogramie spłaty rat możemy sprawdzić termin płatności raty, a także jej wysokość. Dokument stanowi pomoc w terminowej spłacie zobowiązania i pozwala wcześniej zaplanować jaką kwotę trzeba miesięcznie przeznaczyć na przelew do banku. Dzięki informacjom zawartym w harmonogramie możemy też łatwo ustalić, jak długo jeszcze będziemy spłacać kredyt.  

 3. Kiedy zaczyna się spłacać kredyt?

  Spłata kredytu rozpoczyna się po podpisaniu umowy i otrzymaniu pieniędzy z banku. Spłatę należy realizować zgodnie z harmonogramem spłaty rat dołączonym do umowy kredytowej i nie dopuszczać do jakichkolwiek opóźnień. 

 4. Jak sprawdzić, ile zostało do spłaty kredytu?  

  Zmiana harmonogramu spłaty kredytu może powodować obawy związane z określeniem dokładnej kwoty do spłaty. Aby to zrobić należy sięgnąć po aktualny dokument i zsumować raty. Na końcu harmonogramu powinno znajdować się podsumowanie. Pozostającą kwotę kredytu można również często sprawdzić w dokumentacji przekazanej przez bank, w bankowości mobilnej i elektronicznej lub kontaktując się z pracownikiem banku.

 5. W który dzień najlepiej nadpłacać kredyt?  

  Kredyt można nadpłacić w dowolnym momencie i skrócić okres spłaty lub zmniejszyć wysokość miesięcznych rat. Za taką czynność może być pobierana dodatkowa prowizja. Dlatego, aby określić dzień, w którym najlepiej nadpłacić kredyt, warto poprosić bank o przygotowanie symulacji dla kilku wariantów i wybrać ten najkorzystniejszy.

 6. Co lepiej spłacać - kapitał czy odsetki? 

  Nadpłacając kredyt warto sprawdzić, co pokrywają środki wpłacone ponad kwoty wykazane w harmonogramie spłaty kredytu. To szczególnie ważne w sytuacji, kiedy raty w większej części składają się z odsetek, a w mniejszej z kapitału. Dopiero zmniejszenie kapitału spowoduje, że obniżą się koszty związane ze spłatą kredytu.

PORÓWNAJ KREDYTY
Bartłomiej Borucki
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

11 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Marek
Marek
7 miesięcy temu

Dlaczego bank Millenium po nadpłacie kredytu hipotecznego zwiększa wysokość ostatniej raty tzw opłaty wyrównawczej.

Kasia
Kasia
1 rok temu

Dlaczego po nadpłacie kredytu w PKO.bp w trakcie wakacji kredytowych mój harmonogram wygląda dziwnie. Tzn w listopadzie nadpłaciłam za 2 miesiące listopad i grudzień. A od stycznia 2023 rata jest tylko odsetkowa i to w kwocie prawie 2400, a od lutego wygląda już normalnie po około 1800 rata kapitałowo odsetkowa

Daria
Daria
1 rok temu

Bank PEKAO S.A., po zmianie oprocentowania informuje na zawiadomieniu wyłącznie o wysokości kolejnej raty, z informacji nie wiadomo ile w racie jest spłacanego kapitału a ile odsetek. Również w ratach już zapłaconych nie ma informacji ile zostało spłacone kapitału z każdą ratą. Mam kredyt na 300 tys. zł na 25 lat. spłacam już dwa lata i obecnie mam spłacone ok 350 zł kapitału i 19600 zł odsetek. Ta informacja widnieje na bankowości internetowej. Napisałam do banku prośbę o przedstawienie harmonogramu rat z podziałem na cześć kapitałową i odsetkową odpisali cytuję „Ze wzgledu na wzrost stóp procentowych odsetki rosna większe stąd tak mała proporcja kapitału do odsetek bo to one są spłacane w pierwszej kolejności. Harmonogramów w tej chwili nie udostępniamy, ze względu na bardzo dymaniczną sytuację. Symulację może Pan otrzymać w oddziale banku na dany dzień.Nie możemy zagwarantować, że „jutro” coś się nie zmieni.”. Moje pytanie czy bank ma obowiązek przedstawiać harmonogram spłat z podziałem na cześć odsetkową i kapitałową?

Grzegorz
Grzegorz
1 rok temu
Reply to  Daria

Ten sam problem.
Na wezwanie o przedstawienie harmonogramu spłat po nadpłacie, bank opdisał „Nie ma możliwości przygotowania harmonogramu spłat odnośnie kredytu hipotecznego”.
Brak słów….

Szymon
Szymon
11 miesięcy temu
Reply to  Daria

Oni kłamią, nigdy nie udostępniali nowych harmonogramów. Też tak mam, w styczniu mam zapłacić 3cią ratę składająca się z samych odsetek ale tego dowiedziałem się dopiero jak zapytałem dlaczego poprzednie dwie nie spłacały w ogóle kapitału.

Justyna
Justyna
10 miesięcy temu
Reply to  Daria

Mam to samo, pekao to jedyny bank który ma problem z przesyłaniem harmonogramów, ja walczę juz od miesiąca i nic, ten bank to porazka

paqo
paqo
1 rok temu

Czy brak wysłania przez bank, aktualizacji harmonogramu przy zmianach WIBOR-u, jest równoważna z niekompletnością umowy podstawowej, albo czy upoważnia to klienta banku do odszkodowania ?

kasia
kasia
1 rok temu

Ban potrącił mi ratę kredytu walutowego niezgodnie z harmonogramem, tzn. dzie później. jerst to rata w alucie obcej gdy kurs był wyższy. czy to dozwolona praktyka banku?