Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 8:00 - 19:00
Zadzwoń 22 417 11 63

Wakacje kredytowe w dobie pandemii – co się zmienia?

Pandemia koronawirusa COVID- 19 to niewątpliwie sytuacja, w której chce się odpocząć od spłaty rat kredytu. Być może to dobry moment, żeby skorzystać z tzw. wakacji kredytowych.

świnka skarbonka w okularach słonecznych na walizce
Źródło obrazka: depositphotos
OBLICZ ZDOLNOŚĆ

Skutki gospodarcze szerzącej się na świecie i w kraju pandemii koronawirusa poznamy wkrótce. Już teraz wiadomo, że sytuacja może być wyjątkowo trudna – choćby w turystyce zwolnienia pracowników już się zaczęły. Spłata rat kredytu w obliczu utraty pracy czy obniżenia przychodów, może skutecznie spędzać sen z powiek.

Konsekwencje nieterminowej spłaty zadłużenia mogą być dotkliwe, a przecież powód pogorszenia sytuacji finansowej jest całkowicie od nas niezależny. Dlatego kontakt z bankiem w celu negocjacji warunków umowy czy możliwości odroczenia płatności rat kredytu, to rozsądne działanie. Zwłaszcza, że w obliczu zagrożenia koronawirusem COVID – 19 Związek Banków Polskich (ZBP) zarekomendował podjęcie działań mających na celu pomoc kredytobiorcom.

Jakie rozwiązania proponuje Związek Banków Polskich?

Przede wszystkim możliwość odroczenia spłaty rat kredytu na okres co najmniej 3 miesięcy. Rozwiązanie to ma dotyczyć zarówno kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych, jak i kredytów dla przedsiębiorców. Dodatkowo ZBP zaproponował, żeby cała procedura była maksymalnie uproszczona i bez konieczności składania dodatkowych dokumentów czy zaświadczeń potwierdzających aktualną sytuację finansową klientów. Banki mają również zapewnić możliwość składania wniosku przez internet, co jest szczególnie ważne dla ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

Trzeba też wspomnieć, że rekomendacje ZBP to nie jedyna ulga dla kredytobiorców. W marcu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na obniżenie stóp procentowych. Ma to bezpośrednie przełożenie na zmniejszenie kosztów kredytu – nawet o kilkadziesiąt złotych w skali miesiąca.

Wakacje kredytowe czy karencja w spłacie?

Zawieszenie spłaty proponowane przez Związek Banków Polskich może dotyczyć rat kapitałowo – odsetkowych lub tylko kapitałowych. “Lub” oznacza, że banki samodzielnie zdecydują, który wariant zastosować.

Wakacje kredytowe nie są tożsame z karencją w spłacie kredytu. Zawieszanie rat kapitałowych czyli karencja oznacza, że trzeba nadal spłacać odsetki, co może być szczególnie dotkliwe dla osób, które rozpoczynają spłatę kredytu, kiedy wysokość odsetek jest najwyższa. Dodatkowo zawieszona część w przyszłości będzie wiązała się zwykle z obciążeniem dodatkowymi odsetkami, więc zwiększy całkowite koszty kredytu.

Opcja z odroczeniem spłaty raty odsetkowo – kapitałowej gwarantuje prawdziwe wakacje od kredytu. Trzeba jednak pamiętać, że banki rzadko proponują coś za darmo. Jeśli wysokość zawieszonej płatności zostanie doliczona do kapitałowej części kolejnych rat, wówczas całkowity koszt kredytu również zostanie zwiększony. Jak ustrzec się przed takim rozwiązaniem? Wniosek o proporcjonalne wydłużenie kredytu powinien rozwiązać problem.

Zanim sięgniemy po rozwiązania proponowane przez ZBP warto sprawdzić warunki określone w regulaminach udzielania kredytów i pożyczek czy po prostu zapisy umowy kredytu gotówkowego. Być może określone w nich zasady pozwolą na zastosowanie wakacji kredytowych, niezależnie od rodzaju propozycji pomocowych dla osób poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa zastosowanych przez bank.

Kto skorzysta z wakacji kredytowych?

Rozwiązania zaproponowane przez Związek Banków Polskich to plan minimum. Każdy bank samodzielnie podejmuje decyzję czy zaproponować klientom lepsze warunki czy pójść na skróty. Ułatwienia są już wdrażane. A jak to wyglądają szczegóły?

Wakacje kredytowe – Citi Handlowy

Bank pozwala na 3 miesięczne odroczenie spłaty kredytu. Co ważne zawieszenie dotyczyczy całej raty kapitałowo- odsetkowej. Efektem odroczenia jest przesunięcie okresu spłaty kredytu i zmiana harmonogramu spłat. Kapitał nie podlega ponownemu przeliczeniu. Oferta banku pozwala odetchnąć od kredytu na pełny kwartał. Za rozpatrzenie wniosku oraz za okres odroczenia spłat bank nie naliczy żadnych opłat operacyjnych ani dodatkowych odsetek.

Aby skorzystać z programu pomocowego trzeba spełnić dodatkowe warunki. Na odroczenie mogą liczyć tylko klienci, których sytuacja pogorszyła się wskutek pandemii.  Chodzi o:

  • spadek dochodów w związku z pandemią,
  • wzrost kosztów w związku z pandemią,
  • inne przyczyny pogorszenia sytuacji finansowej, które wykaże klient.

Dodatkowo oferta jest przeznaczona dla osób, które nie mają zaległości w spłacie zobowiązań. Czyli bank nagradza możliwością wakacji kredytowych tylko solidnych klientów. Każdy kto decydował się na kredyt w momencie trwania epidemii, musi dać sobie radę sam z terminową spłatą rat. Program pomocowy banku dotyczy tylko finansowania, które zostało uruchomione przed 14 marca 2020 r.

Wakacje kredytowe – Pekao SA

W przypadku kredytu lub pożyczki gotówkowej bank pozwala klientom wybrać pomiędzy zawieszeniem całej raty albo tylko części kapitałowej. Kredyt lub pożyczka hipoteczna upoważnia do zawieszenia całej raty kapitałowo – odsetkowej. Maksymalnie raty można zawiesić na okres 3 miesięcy. Taka opcja jest dostępna również dla klientów, którzy korzystali już z postanowień umownych w zakresie zawieszenia spłaty.

Warunkiem skorzystania z pomocy jest brak zaległości w dotychczasowej spłacie. Całą procedurę można przeprowadzić online. Rozpatrzenie wniosku jest bezpłatne, jednak bank radzi, żeby dobrze przemyśleć swoją decyzję, bo po okresie zawieszenia raty albo łączne koszty finansowania mogą wzrosnąć. Dodatkowo, informację o zawieszeniu raty bank przekazuje do Biura Informacji Kredytowej.

Wakacje kredytowe – Raiffeisen Bank International

Pozwala na odroczenie pełnej raty kapitałowo – odsetkowej na okres 3 miesięcy z jednoczesnym przesunięciem terminu spłaty o analogiczny okres. Bank zastrzega jednak, że za okres zawieszenia odsetki będą nadal naliczane, co wpłynie na zwiększenie wysokości pierwszych rat po zakończeniu okresu wakacji kredytowych.

Pomoc przeznaczona jest dla osób, których wysokość dochodów uległa istotnemu zmniejszeniu z powodu pandemii koronawirusa. Co oznacza “istotne zmniejszenie”? Trudno powiedzieć, bo bank tego nie precyzuje. Każdy wniosek będzie rozpatrzony indywidualnie.

Złożenie wniosku nie wiąże się z żadnymi opłatami czy prowizjami. Wszystkie formalności można załatwić za pośrednictwem bankowości internetowej. Dla odroczenia najbliższej raty trzeba złożyć wniosek na co najmniej 3 dni przed datą jej wymagalności.

Wakacje kredytowe – mBank

Bank wydłuża możliwość zawieszenia jedynie spłaty rat kapitałowych na okres do 6 miesięcy. Po okresie karencji część kapitałowa zostanie rozłożona równomiernie na pozostałe raty. To inaczej niż rekomendował ZBP, który postulował o przedłużenie okresu spłaty o okres analogiczny do zawieszenia płatności.

Dla osób, które mają przed sobą jeszcze sporo rat do spłaty, doliczenie części zawieszonej raty kapitałowej do każdej z nich, może być mało odczuwalne. Jednak w przypadku dwóch czy trzech końcowych rat, ostateczny wzrost może być dużym obciążeniem. Wniosek tradycyjnie może być złożony online i nie wiąże się to z żadnymi opłatami.

Wakacje kredytowe – Credit Agricole

Bank pozwala na zawieszenie spłaty rat na okres do 6 miesięcy. W przypadku kredytu hipotecznego zawieszenie dotyczy jednak tylko części kapitałowej, co oznacza, że zarówno odsetki jak i składki ubezpieczeniowe muszą być regulowane bez zmian. Zawieszona część kapitałowa powiększy wysokość rat pozostałych do spłaty lub wydłuży czas spłaty kredytu.

Inną propozycję bank kieruje do klientów korzystających z kredytu gotówkowego, konsolidacyjnego czy ratalnego. Zawieszenie obejmuje pełną ratę kapitałowo – odsetkową i powoduje wydłużenie okresu kredytowania o analogiczny okres.

Wnioski można składać przez internet i listownie. Rozpatrzenie wniosku nie wiąże się z żadnymi opłatami. Restrukturyzacja kredytu jest skierowana przede wszystkim dla osób poszkodowanych w związku z pandemią koronawirusa. Jednak wnioski mogą składać wszyscy.

Wakacje kredytowe – ING Bank Śląski

Umożliwia przedłużenie okresu spłaty pożyczki gotówkowej o 3 albo 6 miesięcy, jeśli została uruchomiona do 31 grudnia 2019 r. Klient może wybrać czy chce:

  • zawiesić jedynie spłatę części kapitałowej – wówczas bank wydłuży okres kredytowania o czas zawieszenia,
  • zawiesić spłatę całej raty – w takim przypadku bank wydłuży okres kredytowania w taki sposób, aby raty po zawieszeniu nie były wyższe niż dotychczasowe.

Trzeba wiedzieć, że każde z tych rozwiązań zwiększa wysokość odsetek, co ma przełożenie na wyższe koszty całego kredytu. Bank pracuje również nad podobnym wnioskiem o możliwość zawieszenia spłaty raty kredytu hipotecznego.

Wakacje kredytowe a rekomendacja ZBP

Analiza propozycji pomocy banków dla klientów poszkodowanych przez pandemię koronawirusa prowadzi do wniosku, że zwykle oferta zawiera co najmniej minimum rekomendowane przez Związek Banków Polskich. Ponieważ sytuacja jest wyjątkowa, nie trzeba czekać z wnioskiem aż do terminowej spłaty kilku pierwszych rat. Jednak większość banków wymaga, by klienci nie zalegali z dotychczasową spłatą zadłużenia.

Sama procedura została maksymalnie uproszczona. Banki pozwalają na złożenie wniosku online – poprzez e-mail lub system bankowości elektronicznej bez konieczności składania dodatkowych dokumentów. Rozpatrzenie wniosku jest zwolnione z jakichkolwiek opłat czy prowizji – to zmiana w stosunku do wcześniejszych warunków.

Kiedy złożyć wniosek? Bank musi mieć czas na jego rozpatrzenie. Zwykle dla zawieszenia najbliższej raty, wniosek trzeba złożyć na co najmniej 3 dni robocze przed terminem wymagalności płatności.

Dłuższe wakacje kredytowe w czasie pandemii

Zwykle wakacje kredytowe są krótkie i można skorzystać z nich tylko raz. Z uwagi na szczególny czas, banki pozwalają na zawieszenie spłaty rat na dłużej – co najmniej na okres 3 miesięcy, niektóre nawet do 6 miesięcy. Rozwiązanie jest przeznaczone zarówno dla klientów indywidualnych, którzy posiadają kredyt hipoteczny czy konsumpcyjny, jak i dla przedsiębiorców, nawet jeśli postanowienia umowne nie przewidują takiej możliwości.

Skutkiem wakacji kredytowych lub karencji w spłacie rat będzie wydłużenie okresu kredytowania o czas analogiczny do okresu zawieszenia – takie rozwiązanie zawierają rekomendacje Związku Banków Polskich. Jednak niektóre banki decydują się na doliczenie zawieszonych rat do tych pozostałych do spłaty.

Kosztowna przyjemność

Banki zastosowały się do rekomendacji ZBP w zakresie zwolnienia klientów z płatności za rozpatrzenie wniosku o zawieszenie raty kredytu. To jednak nie znaczy, że wakacje kredytowe nic nie kosztują.

Z resztą banki na swoich stronach internetowych radzą dobrze przemyśleć decyzję o zawieszeniu spłaty rat kredytu. Dlaczego? Bo po zakończeniu okresu zawieszenia, raty kredytu mogą wzrosnąć albo łączne koszty finansowania mogą być wyższe. I to zarówno w przypadku zawieszenia rat kapitałowych, jak i zawieszenia pełnej raty kapitałowo – odsetkowej.

Doliczenie zawieszonej płatności do pozostałych rat oznacza wyższe odsetki. Natomiast w przypadku przedłużenia okresu kredytowania, banki zastrzegają, że w okresie zawieszenia mogą być naliczane odsetki, co będzie skutkować również wyższymi kosztami kredytu.

Czy warto płacić za wakacje kredytowe?

Wszystko zależy od sytuacji finansowej kredytobiorcy. Odroczenie spłaty aktualnie jest dużo prostsze i wiąże się z niższymi kosztami. Jednak trzeba pamiętać, że mimo wszystko banki nie oferują wakacji kredytowych za darmo. Odroczenie spłaty kredytu nie jest równoznaczne z umorzeniem raty. Oznacza, że po okresie chwilowej ulgi, klientów będą czekać albo wyższa rata do zapłaty albo dłuższy okres kredytowania.

Wakacje kredytowe mogą się opłacać, jeśli klient przewiduje, że w momencie kiedy pandemia się skończy, jego przychody wrócą do poprzedniego poziomu. Dodatkowo chwilowy odpoczynek od rat kredytu za zgodą banku jest lepszy, niż zaprzestanie jego spłaty z uwagi na kłopoty finansowe.

W takim przypadku decyzja o czasowym zawieszeniu rat kredytu pozwoli zapobiec takim konsekwencjom, jak wezwania do zapłaty, postępowanie windykacyjne czy komornicze. Cała sytuacja jest jednak nietypowa i trudno przewidzieć jej wszystkie następstwa. Przed podjęciem decyzji warto jednak poznać szczegółowe warunki proponowane przez bank w zakresie zawieszenia spłaty kredytu i policzyć czy to się w ogóle opłaca.

 

Czytaj też: Jak przenieść kredyt gotówkowy do innego banku?

Czytaj też: Utrata pracy a kredyt – co robić? Jak sobie poradzić? Jak się zabezpieczyć?

PORÓWNAJ KREDYTY
avatar

Powiązane tematy

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments