Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 8:00 - 17:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Poradniki

Jak obliczyć ratę i całkowity koszt kredytu gotówkowego?

Kwota raty kredytu gotówkowego to element, na który najczęściej zwracamy uwagę podczas wyboru najlepszej oferty. Zależy ona nie tylko od oprocentowania, ale również innych elementów. Wiedza o tym, jak obliczyć całkowity koszt kredytu i wysokość poszczególnych rat jest sposobem na dokonanie najlepszego dla siebie wyboru.

Zgodnie z danymi Biura Informacji Kredytowej pierwsze półrocze 2021 roku upłynęło pod znakiem mocnego odbicia w sprzedaży wszystkich rodzajów kredytów. We wskazanym okresie banki i SKOK-i udzieliły łącznie 1.468,4 tys kredytów gotówkowych (+14,2%) na kwotę 32,1 mld zł (+25,9%) oraz 1 733,9 tys. kredytów ratalnych (+7,6%) na kwotę 8,06 mld zł (+27,6%).

Wzrost akcji kredytowej banków ma cechy wspólne, do których zaliczyć można długie okresy finansowania oraz wysokie kwoty zaciągniętych zobowiązań. Jedyną grupą kredytów, które nie odrobiły jeszcze strat spowodowanych wybuchem pandemii są kredyty gotówkowe, jednak kolejne rekordy są zapewne kwestią czasu.

Koszty kredytów gotówkowych

Kredyt gotówkowy to dobry sposób na pozyskanie środków, które można przeznaczyć na dowolny cel konsumpcyjny. Zaletą tego rodzaju finansowania jest duża dostępność – oferty kredytów gotówkowych, które można znaleźć praktycznie w każdym banku.

Popularność tego rozwiązania wynika także z uproszczonych procedur kredytowych, dużej rozpiętości oferowanych kwot i okresów spłaty. Wiele osób docenia także swobodę w wydatkowaniu otrzymanych od banku środków, ponieważ bank nie oczekuje, że udokumentujemy na co przeznaczyliśmy pożyczone pieniądze.

Uzyskanie kredytu gotówkowego wymaga posiadania zdolności kredytowej oraz stałego źródła dochodu, które jest na tyle wysokie, że pozwoli na terminową spłatę zaciągniętego zobowiązania.

Klient, który zdecyduje się na finansowanie zewnętrzne i pożyczy pieniądze w banku, musi liczyć się z poniesieniem dodatkowych kosztów. W zależności od oferty będzie to:

 • oprocentowanie stałe lub zmienne – które przekłada się na kwotę odsetek. Na oprocentowanie zmienne składa się stawka WIBOR – zależne głównie od wysokości stóp procentowych i marża banku. W przypadku oprocentowania stałego wysokość odsetek nie ulega zmianie przez cały okres spłaty kredytu bez względu na wahania stóp procentowych,
 • prowizja – to opłata pobierana przez bank w zamian za udzielenie kredytu. Prowizja zwykle liczona jest jako procent od wartości udzielonego finansowania, co oznacza że im wyższa kwota kredytu tym wyższa prowizja do zapłaty,
 • ubezpieczenie – nieobowiązkowe, choć może realnie wpłynąć na wysokość oprocentowania lub prowizji – zwykle, jeśli klient zdecyduje się na zakup polisy, która daje ochronę np. w razie śmierci kredytobiorcy czy utraty przez niego pracy, może liczyć na obniżenie innych kosztów kredytu.
 • dodatkowe opłaty – bank może przewidzieć w swojej ofercie inne koszty np. opłatę za rozpatrzenie wniosku.

Jak obliczyć ratę kredytu gotówkowego?

Na wysokość rat kredytu wpływ mają nie tylko koszty, takie jak oprocentowanie czy prowizja, ale także wysokość kredytu, okres spłaty i sposób naliczania rat. Każda rata kredytu obejmuje dwa elementy: część kapitałową i odsetki. Wybór rat równych oznacza, że przez cały okres spłaty zobowiązania ich wysokość będzie taka sama, zmieniać się będzie jedynie proporcja pomiędzy częścią kapitałową i odsetkową.

Na początku odsetki będą najwyższe, z biegiem czasu przewaga będzie po stronie spłaty kapitału. W razie wyboru rat malejących, kwota kapitału będzie przez cały czas na tym samym poziomie (zaciągnięte zobowiązanie dzielone jest na liczbę rat) i zmieniać się będzie tylko wysokość odsetek, a sama rata będzie maleć wraz z upływem czasu.

Wysokość rat równych można obliczyć według wzoru:

Jak obliczyć ratę kredytu gotówkowego

gdzie:
I – wysokość raty równej,
N – kwota udzielonego kredytu,
r – oprocentowanie kredytu w skali roku,
k – liczba rat płatnych w ciągu roku (np. k=4 dla rat płatnych co kwartał),
n – liczba rat.

Źródło wzoru: Wikipedia

Kalkulator rat kredytu gotówkowego

Sposobem na szybkie sprawdzenie, jakie miesięczne obciążenie generować będzie zaciągnięte zobowiązanie jest kalkulator rat kredytu gotówkowego. Wystarczy określić kwotę kredytu, okres spłaty, oprocentowanie nominalne, prowizję za udzielenie finansowania oraz inne koszty wynikające np. z konieczności założenia konta osobistego. Kalkulacje przeprowadzać można wielokrotnie. Pozwala to sprawdzić, jak zmiany poszczególnych elementów przekładają się na wysokość raty kredytu gotówkowego.

Całkowity koszt kredytu

Dla wyliczenia całkowitych kosztów kredytu wystarczy pomnożyć wysokość raty kredytu przez okres jego spłaty (przy ratach równych) lub dodać wysokość wszystkich rat (przy ratach malejących). Takie działanie pozwoli poznać kwotę, którą kredytobiorca musi zwrócić do banku. Pomniejszenie jej o pierwotnie pożyczoną kwotę zobowiązania, da odpowiedź na pytanie: ile kosztuje kredyt. Zobrazujemy tę sytuację posługując się poniższymi przykładami.

I wariant

Dla kredytu gotówkowego w wysokości 20.000 zł, z okresem spłaty 24 miesiące bank ustalił oprocentowanie w wysokości 7,9% w skali roku oraz prowizję (doliczoną do kwoty kredytu) na poziomie 5%. Przy założeniu rat równych, miesięczna rata kredytu wyniesie 948,82 zł.

Całkowita kwota, którą klient musi zwrócić do banku to:

 • 948,82 zł x 24 miesiące = 22.771,68 zł

Całkowity koszt kredytu wyniesie:

 • 22.771,68 – 20.000 zł = 2.771,68 zł

W tym:

 • Prowizja: 1000 zł
 • Odsetki: 1.771,68 zł
 • Kwota kredytowania: 21.000 zł
 • Kwota do wypłaty: 20.000 zł

II wariant

Parametry kredytu są takie same, podobnie jak wysokość oprocentowania i prowizji, z tym że prowizja nie jest doliczana do kwoty kredytu, ale liczona osobno. W takiej sytuacji, przy założeniu rat równych, rata kredytu wyniesie 903,63 zł.

Całkowita kwota, którą należy zwrócić do banku to:

 • 903,63 zł x 24 miesiące + 1.000 zł prowizja = 22.687,12 zł

Całkowity koszt kredytu wyniesie:

 • 22.687,12 zł – 20.000 zł = 2.687,12 zł

W tym:

 • Prowizja 1.000 zł
 • Odsetki: 1.687,12 zł
 • Kwota kredytowania: 20.000 zł
 • Kwota do wypłaty: 19.000 zł.

III wariant

Parametry kredytu są takie same, ale bank nie nalicza prowizji z tytułu udzielenia kredytu. W takiej sytuacji rata kredytu (przy założeniu rat równych) wyniesie: 903,63 zł.

Całkowita kwota, którą należy zwrócić do banku:

 • 903,63 zł x 24 miesiące = 21.687,12 zł

Całkowity koszt kredytu wyniesie:

 • 21.687,12 zł – 20.000 zł = 1.687,12 zł

W tym:

 • Prowizja 0 zł
 • Odsetki: 1.687,12 zł
 • Kwota kredytowania: 20.000 zł
 • Kwota do wypłaty: 20.000 zł.

Kalkulator całkowitego kosztu kredytu

W celu oszacowania całkowitego kosztu kredytu skorzystać można z gotowego narzędzia, które pozwoli zrobić to szybko oraz sprawdzić, jak kształtuje się ta wielkość w przypadku zmiany poszczególnych parametrów. Kalkulator całkowitego kosztu kredytu działa w oparciu o podstawowe dane i nie wymaga załączania żadnych dokumentów. Wystarczy określić kwotę potencjalnego kredytu, okres spłaty, oprocentowanie nominalne, prowizję za udzielenie finansowania oraz inne koszty wynikające np. z zakupu dodatkowego ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek wątpliwości skorzystać można z bezpłatnej porady naszego konsultanta.

Kredyt gotówkowy – tu znajdziesz najlepsze oferty

Poniżej przygotowaliśmy zestawienie ofert kredytów gotówkowych dla kwoty 25.000 zł z okresem spłaty rozłożonym na 48 rat. Głównym kryterium oceny była wysokość łącznych kosztów, które musi ponieść klient. Do analizy przyjęliśmy, że potencjalny kredytobiorca:

 • uzyskuje miesięczne dochody w wysokości 3.500 zł netto,
 • ponosi miesięczne koszty życia w wysokości 1.500 zł,
 • jest zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony,
 • dotychczasowe zobowiązania spłacał terminowo,
 • posiada kartę kredytową z limitem do 5.000 zł.

Kredyt gotówkowy w Getin Banku

Kredytobiorca może liczyć na kredyt z oprocentowaniem na poziomie 7,20% oraz z brakiem prowizji za udzielenie finansowania. RRSO wynosi 7,44%. Miesięczna rata tego kredytu to 600,98 zł, a całkowita kwota do spłaty to 28.847,04 zł. To najtańszy kredyt w naszym zestawieniu.

Oferta dla kwoty pożyczki: {{credit_param.amount}} zł, okres: {{credit_param.period}} miesiące
Oferta aktualna na dzień: {{creditRow.create_date}}

Mistrzowski Kredyt Gotówkowy w Santander Consumer Banku

Kolejną wartą uwagi ofertę posiada Santander Consumer Bank. Mistrzowski Kredyt Gotówkowy zachęca oprocentowaniem nominalnym na poziomie 7,20% i prowizją za udzielenie finansowania w wysokości 4,81%. RRSO wynosi 10,09%. Spłata kredytu wymaga płatności miesięcznej raty w wysokości 629,89 zł. Łączna kwota do spłaty wynosi 30.234,72 zł. Oferta jest dostępna online, w oddziale i przez telefon.

Oferta dla kwoty pożyczki: {{credit_param.amount}} zł, okres: {{credit_param.period}} miesiące
Oferta aktualna na dzień: {{creditRow.create_date}}

Eko Pożyczka w BOŚ Banku

To propozycja finansowania z oprocentowaniem nominalnym w wysokości 6,45% i prowizją za udzielenie finansowania na poziomie 7,00%. RRSO tego kredytu to 10,44%. Kredytobiorca łącznie musi zwrócić do banku 30.420,48 zł, co przekłada się na miesięczną ratę w wysokości 633,76 zł. Z oferty skorzystać można online, przez telefon oraz w oddziale BOŚ Banku.

Oferta dla kwoty pożyczki: {{credit_param.amount}} zł, okres: {{credit_param.period}} miesiące
Oferta aktualna na dzień: {{creditRow.create_date}}

Podsumowanie

Kredyt gotówkowy to dobry sposób na pozyskanie dodatkowych pieniędzy potrzebnych do realizacji bieżących potrzeb. Pełna ocena kosztów zobowiązania przed podpisaniem umowy, pomoże uchronić się przed przykrymi niespodziankami co do wysokości raty i zaplanować spłatę zobowiązania dostosowaną do osiąganych dochodów.

Warto wiedzieć

 • Zaciągnięcie kredytu gotówkowego wymaga posiadania odpowiedniej zdolności kredytowej.
 • Na wysokość rat kredytu wpływ mają nie tylko koszty, takie jak oprocentowanie czy prowizja, ale także wysokość kredytu, okres spłaty i sposób naliczania rat.
 • Sposobem na szybkie sprawdzenie, jakie miesięczne obciążenie generować będzie zaciągnięte zobowiązanie jest kalkulator rat kredytu gotówkowego.
PORÓWNAJ KREDYTY
Izabela Stachura
Oceń artykuł

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments