Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty gotówkowe

Czy można zwiększyć kwotę kredytu gotówkowego?

Zwiększenie kwoty kredytu gotówkowego jest możliwe. Wiele jednak zależy od Twoich potrzeb, aktualnej zdolności kredytowej oraz oferty banku. Dobranie kredytu gotówkowego nie jest jednak jedynym sposobem na szybkie i wygodne pożyczenie dodatkowych pieniędzy. Sprawdź, na czym polega zwiększenie kwoty kredytu gotówkowego i jakie są alternatywy.

Wiele osób zastanawia się nad możliwością zwiększenia kwoty kredytu gotówkowego. Pożyczenie dodatkowych pieniędzy może wynikać z nagłych sytuacji życiowych. Z jednej strony może być to niebywała okazja inwestycyjna. Z drugie strony dodatkowe środki mogą być pomocne w sytuacji chwilowej utraty lub zmniejszenia dochodów.

Jednym ze sposobów na poprawę swojej płynności finansowej jest zwiększenie kwoty zaciągniętego wcześniej kredytu gotówkowego. Może być to szybsza i wygodniejsza alternatywa dla składania wniosku o nowy kredyt, ale nie zawsze musi być bardziej opłacalna.

Czy jest możliwość zwiększenia kwoty kredytu gotówkowego?

Kredyt gotówkowy jest bardzo popularnym rozwiązaniem wśród klientów banków. Wpływają na to zarówno proste procedury związane z udzieleniem finansowania, jak również możliwość przeznaczenia pożyczonych pieniędzy na dowolny cel konsumpcyjny. Nie masz zatem obowiązku dokumentowania poczynionych wydatków za pomocą paragonów i faktur.

Może się jednak okazać, że pierwotna kwota Twojego kredytu gotówkowego jest zbyt niska i staniesz przed koniecznością pozyskania dodatkowych pieniędzy. W pierwszej kolejności prawdopodobnie pomyślisz o zaciągnięciu kolejnego kredytu gotówkowego, złożeniu wniosku o debet na koncie lub kartę kredytową.

Banki dopuszczają możliwość dobrania kredytu gotówkowego. Możliwe jest również zwiększenie kwoty kredytu hipotecznego oraz innych zobowiązań – zarówno spłacanych w ratach lub udostępnianych w ramach limitu odnawialnego. Weź to pod uwagę poszukując dodatkowych źródeł finansowania.

Z czym wiąże się podwyższenie kwoty kredytu gotówkowego?

Bank podwyższając kwotę kredytu gotówkowego podejmuje większe ryzyko, dlatego czynność ta wymaga spełnienia dodatkowych warunków. W takiej sytuacji konieczne będzie ponowne przeprowadzenie oceny Twojej zdolności kredytowej. W rezultacie wraz z wnioskiem o podwyższenie kredytu gotówkowego musisz ponownie załączyć dokumenty, które potwierdzą osiągane dochody i pozwolą zweryfikować Twoją sytuację finansową. W zależności od banku może być to m.in.:

 • zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia,
 • historia rachunku bankowego, na który wpływa Twoje wynagrodzenie,
 • deklaracja podatkowa za poprzedni rok z potwierdzeniem złożenia jej w urzędzie skarbowym.

Szczegółowe wymagania w tym zakresie zależą o polityki konkretnego banku. Możliwa jest sytuacja, w której zdolność kredytowa zostanie oszacowana na podstawie analizy historii Twojego konta osobistego. Dzięki temu bank nie będzie oczekiwał żadnych dokumentów lub zadowoli się samym oświadczeniem o dochodach. Taki scenariusz często ma miejsce, kiedy masz tylko jedno konto osobiste i jest ono prowadzone przez bank, w którym posiadasz kredyt gotówkowy, którego kwotę zamierzasz zwiększyć.

Jeśli chcesz dobrać kredyt gotówkowy to konieczne będzie również podpisanie aneksu do umowy kredytowej. Pojawi się w nim m.in. kwota podwyższenia kredytu oraz nowe warunki spłaty zobowiązania. Za aneks do umowy kredytu gotówkowego banki najczęściej pobierają prowizję. Jeśli jej wysokości znajdziesz w tabeli opłat i prowizji, to napisz w tej sprawie wiadomość do banku lub skontaktuj się z opiekunem klienta. Prowizja za podwyższenie kredytu gotówkowego często ujęta jest w kategorii „inne”, więc warto wyjaśnić wszelkie wątpliwości w tym zakresie.

Na co zwrócić uwagę przed podwyższeniem kwoty kredytu gotówkowego?

Jak wspomnieliśmy, zwiększenie kwoty kredytu gotówkowego wymaga podpisania aneksu, za który bank może naliczyć prowizję. W takiej sytuacji sprawdź, z jakim kosztem będzie wiązać się taka operacja. Jeśli uznasz, że opłata jest za wysoka, a do tego dysponujesz tańszą ofertą z innego banku, to spróbuj wynegocjować korzystniejsze dla siebie warunki. Twój bank prawdopodobnie przyjrzy się sprawie bliżej, kiedy na horyzoncie pojawi się ryzyko utraty klienta.

Podpisując aneks do umowy kredytu gotówkowego sprawdź, czy zmienione zostaną dotychczasowe warunki finansowania. Może się przykładowo okazać, że bank zaproponuje Ci takie same warunki, jakie obowiązywały przy spłacie pierwotnego zobowiązania. To może jednak stać w sprzeczności z aktualną sytuacją na rynku, która pozwala pożyczyć pieniądze znacznie taniej.

Zwróć uwagę, czy bank pobiera prowizję z tytułu podwyższenia kwoty kredytu gotówkowego . Jeśli planujesz dobrać wysoką sumę, to bank może oczekiwać też wykupienia dodatkowego ubezpieczenia.

Jeśli poznasz już wszystkie opłaty związane ze zwiększeniem kredytu gotówkowego w swoim banku, to porównaj je z ofertami innych instytucji finansowych. Ostatecznie może okazać się, że bardziej opłacalne będzie zaciągnięcie nowego zobowiązania niż podwyższanie kwoty dotychczasowego kredytu.

Dobierając kredyt gotówkowy powiększasz kapitał pożyczony od banku. Przy zachowaniu dotychczasowego okresu spłaty wiąże się to z podwyższeniem kwoty miesięcznej raty. Spowoduje to, że każdego miesiąca pozostanie do Twojej dyspozycji mniej pieniędzy. Jeśli chcesz, aby wysokość raty pozostała na podobnym poziomie, skorzystaj z możliwości jednoczesnego wydłużenia okresu kredytowania.

Wariant ten będzie neutralny dla Twojej płynności finansowej, ponieważ kredyt gotówkowy będzie generował podobne miesięczne obciążenia. Ostatecznie jednak nie ma nic za darmo. Wydłużenie okresu spłaty przekłada się na wzrost całkowitego kosztu kredytu, ponieważ będziesz dłużej spłacać odsetki od pożyczonego kapitału. Nie zapominaj o tej zasadzie decydując się na podwyższenie kredytu gotówkowego.

Podpisując aneks podwyższający kwotę kredytu gotówkowego sprawdź, jak wygląda nowy harmonogram spłaty i czy bank nie zmienił numeru rachunku, na który wpłacać będziesz kolejne raty. Nieterminowe regulowanie zobowiązania może być nie tylko źródłem dodatkowych kosztów, ale także pogorszy Twoją historię kredytową rejestrowaną przez BIK.

Jak wygląda podwyższenie kredytu gotówkowego w praktyce?

Pierwszym krokiem zmierzającym do podwyższenia kwoty kredytu gotówkowego jest złożenie w banku wniosku w tym zakresie. W większości przypadków możesz to zrobić zdalnie za pomocą bankowości elektronicznej, przez aplikację mobilną lub przez infolinię. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby ubiegać się o podwyższenie kwoty kredytu gotówkowego w oddziale banku (o ile prowadzi on placówki stacjonarne).

Już na etapie składania wniosku bank może poprosić Cię o załączenie dokumentów potwierdzających osiągane dochody. Po weryfikacji zdolności kredytowej otrzymasz informacje czy bank zgadza się na podwyższenie kredytu gotówkowego we wnioskowanej kwocie. W przypadku decyzji pozytywnej otrzymasz aneks zmieniający dotychczasowe warunki umowy kredytowej. Zapoznaj się dokładnie z tym dokumentem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości poproś pracownika banku o wyjaśnienie niezrozumiałych kwestii. Pytania możesz składać również drogą elektroniczną. Dzięki temu otrzymasz odpowiedź na piśmie, co może być pomocne na wypadek ewentualnego sporu.

Czy jest alternatywa dla podwyższenia kwoty kredytu gotówkowego?

Podwyższenie kwoty kredytu gotówkowego jest tylko jednym ze sposobów na pozyskanie dodatkowych pieniędzy. W niektórych sytuacjach będzie to rozwiązanie wygodne i szybkie. Może się jednak okazać, że bardziej opłacalne będzie zaciągnięcie nowego zobowiązania. Poniżej przedstawiamy kilka alternatywnych opcji dla zwiększenia kwoty kredytu gotówkowego.

Podwyższenie kwoty kredytu hipotecznego

Jeśli masz wystarczającą zdolność kredytową, to z powodzeniem możesz spłacać jednocześnie kilka zobowiązań. Oprócz kredytu gotówkowego możesz w tym samym czasie posiadać również kredyt hipoteczny, który został zaciągnięty np. na budowę domu. Masz szansę na zwiększenie kredytu hipotecznego, jednak musisz liczyć się z istotnymi ograniczeniami.

Niektóre banki dopuszczają tzw. dokapitalizowanie kredytu hipotecznego. Jest to nic innego, jak dobranie kredytu hipotecznego w sytuacji, kiedy np. wzrost cen materiałów budowlanych nie pozwolił Ci zakończyć budowy domu, co było celem, na jaki zostało zaciągnięte to zobowiązanie. Aby pozyskać dodatkowe środki musisz złożyć w banku wniosek, w którym uzasadnisz potrzebę zwiększenia kredytu hipotecznego.

Następnie bank ponownie sprawdzi Twoją zdolność kredytową, żeby właściwie wycenić ryzyko związane ze zwiększeniem kwoty kredytu hipotecznego. Wiąże się to z koniecznością przedstawienia aktualnych dokumentów pozwalających ocenić Twoją sytuację finansową. Bank może również oczekiwać przedstawienia wyceny nieruchomości, która jest głównym zabezpieczeniem spłaty zaciągniętego zobowiązania.

Zwiększenie kredytu hipotecznego nie jest możliwe, kiedy odbiega od celu, na jaki pierwotnie zaciągnięte było to zobowiązanie. W rezultacie nie sfinansujesz w ten sposób umeblowania mieszkania lub zakupu sprzętu RTV i AGD. Dobranie kredytu hipotecznego może być również problematyczne, kiedy zgłosisz się do banku z taką potrzebą po kilku lub kilkunastu latach od zaciągnięcia takiego zobowiązania (w zależności od oferty kredyt hipoteczny może być udzielony na okres nawet 35 lat).

Jeśli nie ma możliwości zwiększenia kwoty finansowania w ramach obowiązującej umowy, to pozostaje Ci refinansowanie kredytu hipotecznego (spłacasz dotychczasowe zobowiązanie ze środków pożyczonych w innym banku) lub zaciągnięcie nowego kredytu (niekoniecznie hipotecznego). W każdym ze scenariuszy musisz jednak mieć wystarczającą zdolność kredytową.

Jeśli zamierzasz refinansować dotychczasowy kredyt hipoteczny, to przed podpisaniem umowy dokładnie sprawdź, czy nowe zobowiązanie udzielane jest na korzystniejszych warunkach. Zwróć również uwagę, czy kwota nowego kredytu pozwoli Ci w pełni zrealizować zaplanowane cele.

Zwiększenie debetu na koncie bankowym

Jeśli nie masz możliwości na podwyższenie kwoty kredytu gotówkowego, to możesz pomyśleć nad złożeniem wniosku o debet na koncie bankowym. Kiedy korzystasz już z tego rozwiązania, to możesz zawnioskować o zwiększenie limitu w ramach obowiązującej umowy. Pamiętaj jednak, że w większości przypadków wiąże się to z koniecznością opłacenia prowizji.

Zaletą debetu na koncie jest możliwość swobodnego dysponowania pieniędzmi pożyczonymi od banku. Środki możesz przeznaczyć na dowolny cel konsumpcyjny. Pamiętaj jednak, że w większości przypadków maksymalna kwota debetu na koncie zamyka się w kwocie kilku tysięcy złotych, co z pewnością nie wystarczy na realizację bardziej kosztownych celów np. wyposażenia mieszkania. Do tego często limit musi być spłacony w okresie miesiąca – następnie odnawia się na ten sam okres.

Debet na koncie bankowym zwiększa saldo środków do Twojej dyspozycji. Przykładowo, jeśli masz na rachunku 1.000 zł i korzystasz z limitu w wysokości 700 zł, to możesz łącznie wydać 1.700 zł. Planując przyszłe wydatki pamiętaj, że każdy wpływ na Twoje konto w pierwszej kolejności przeznaczony będzie na pokrycie ujemnego salda na rachunku.

Zwiększenie limitu karty kredytowej

Kolejną alternatywą dla dobrania kredytu gotówkowego jest zwiększenie limitu karty kredytowej. Czynność ta również wymagać będzie ponownej weryfikacji Twojej zdolności kredytowej. Podobnie jak w przypadku kredytu gotówkowego i debetu na koncie, pieniądze pożyczone za pomocą karty kredytowej możesz przeznaczyć na dowolny cel konsumpcyjny. Maksymalna wysokość limitu zależy od Twojej sytuacji finansowej oraz od rodzaju karty kredytowej.

Umiejętne korzystanie z karty kredytowej pozwala korzystać z nieoprocentowanego kredytu. Możliwe jest to w sytuacji, kiedy całkowita spłata wykorzystanego limitu nastąpi w tzw. okresie bezodsetkowym (ang. grace period), na który składa się okres rozliczeniowy (najczęściej 30 dni) i okres na spłatę zadłużenia (w zależności od banku 24-29 dni).

Jeśli masz kartę kredytową w banku, który stosuje 30-dniowy okres rozliczeniowy i 28-dniowy okres na spłatę zadłużenia, to okres bezodsetkowy wynosi maksymalnie 58 dni. Aby wykorzystać ten mechanizm w pełnym zakresie, płatność w ciężar limitu karty kredytowej powinna mieć miejsce pierwszego dnia okresu rozliczeniowego.

Jak widzisz karta kredytowa może być wygodną alternatywą dla podwyższenie kwoty kredytu gotówkowego. Pamiętaj jednak, że okres bezodsetkowy ma zastosowanie w przypadku całkowitej spłaty zadłużenia w wyznaczonym terminie. Jeśli nie dysponujesz odpowiednią sumą, to koniecznie spłać kwotę minimalną, która w zależności od banku wynosi od 3-5% od wykorzystanego limitu.

Jeśli uważasz, że karta kredytowa może być dobrą alternatywą dla zwiększenia kwoty kredytu gotówkowego, to możesz porównać dostępne na rynku oferty za pomocą naszego rankingu kart kredytowych.

Warto wiedzieć

 • Kredyt gotówkowy jest zobowiązaniem, które możesz zaciągnąć na dowolny cel konsumpcyjny. Zwiększenie kredytu gotówkowego może wymagać ponownej oceny zdolności kredytowej i podpisania aneksu zmieniającego warunki dotychczasowej umowy.
 • W zależności od banku wniosek o zwiększenie kredytu gotówkowego możesz złożyć przez bankowość internetową, aplikację mobilną, dzwoniąc na infolinię lub odwiedzając placówkę banku.
 • Dobranie kredytu gotówkowego, bez zmiany okresu spłaty, spowoduje wzrost kwoty miesięcznej raty.
 • W szczególnych sytuacjach możesz dobrać kredyt hipoteczny. Dodatkowe środki muszą być jednak przeznaczone na pierwotny cel, na który zaciągnięte było zobowiązanie. Nie każdy bank daje możliwość dobrania kredytu hipotecznego.
 • Bank może pobrać dodatkową prowizję za zwiększenie kwoty zobowiązania. Zanim podpiszesz aneks zapoznaj się dokładnie z proponowanymi warunkami spłaty.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Po jakim czasie można dobrać kredyt gotówkowy?

  Okres ten zależy od polityki kredytowej konkretnego banku. Zazwyczaj po kilkuletnim okresie spłaty kredytu gotówkowego nie ma już możliwości zwiększenia jego kwoty. W takiej sytuacji pozostaje zaciągnięcie nowego zobowiązania lub znalezienie banku, który zechce zrefinansować dotychczasowy kredyt gotówkowy.

 2. Jak często można składać wniosek o kredyt gotówkowy?

  Nie ma żadnych przepisów limitujących liczbę składanych wniosków o kredyt gotówkowy. Przede wszystkim kieruj się zdrowym rozsądkiem i umiarem. Zbyt duża liczba zapytań kredytowych może obniżyć Twój scoring BIK, dlatego wytypuj najkorzystniejsze dla siebie oferty i złóż wnioski do 3-4 banków. 

 3. Kiedy bank nie zgodzi się na dobranie kredytu gotówkowego?

  Powodów, które nie pozwalają na dobranie kredytu gotówkowego, jest co najmniej kilka. Wśród najbardziej popularnych wymienić można: brak odpowiedniej zdolności kredytowej, zbyt wysoką kwotę podwyższenia, brak procedur pozwalających dobrać kredyt gotówkowy, złożenie wniosku o podwyższenie w ostatnich miesiącach spłaty kredytu.

 4. Czy można mieć dwa kredyty gotówkowe?

  Możesz posiadać tyle kredytów gotówkowych, na ile pozwala Twoja zdolność kredytowa. Mogą być to zarówno kredyty w tym samym lub w różnych bankach. Od Ciebie zależy, czy chcesz spłacać jedno zobowiązanie na wyższą kwotę, czy kilka mniejszych pożyczek. Na Twój wybór mogą mieć wpływ m.in. oferty promocyjne, które zapewniają atrakcyjne warunki finansowania, ale tylko do określonej kwoty zobowiązania. 

 5. Co jest potrzebne do dobrania kredytu gotówkowego?

  W celu dobrania kredytu gotówkowego w pierwszej kolejności musisz złożyć wniosek w banku, w którym spłacasz to zobowiązanie. W trakcie rozpatrywania Twojej dyspozycji może pojawić się konieczność ponownej oceny zdolności kredytowej i bank może poprosić Cię o dostarczenie aktualnych dokumentów np. zaświadczenia od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie i wysokość otrzymywanego wynagrodzenia. 

PORÓWNAJ KREDYTY
Bartłomiej Borucki
Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments