Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty gotówkowe

Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać kredyt gotówkowy?

Getty Images

Uzyskanie finansowania w banku, wymaga spełnienia określonych wymagań. Bank weźmie pod uwagę nie tylko wysokość Twoich miesięcznych dochodów, ale też inne czynniki. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełniać, aby dostać kredyt gotówkowy.

Kredyt gotówkowy to popularny sposób finansowania, który można zaciągnąć na dowolny cel. Choć uzyskanie kredytu gotówkowego wiąże się ze znacznie mniejszą liczbą formalności niż przy kredycie hipotecznym czy konsolidacyjnym, to jednak również w tym przypadku trzeba liczyć się z badaniem zdolności kredytowej. Sprawdzamy, jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać kredyt gotówkowy.

Kto może ubiegać się o kredyt gotówkowy?

Kredyt gotówkowy w banku to zobowiązanie dostępne dla osób, które spełniają określone warunki. Masz szansę na pozytywną decyzję kredytową, jeśli:

 • ukończyłeś co najmniej 18 lat i masz pełną zdolność do czynności prawnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami osiągnięcie pełnoletności z automatu oznacza uzyskanie dodatkowych praw, w tym również możliwości zaciągnięcia we własnym imieniu i na własny rachunek zobowiązań finansowych takich jak kredyt czy pożyczka,
 • masz stałe źródło dochodu – wniosek o kredyt gotówkowy możesz złożyć nie tylko, jeśli Twoim podstawowym źródłem dochodu jest umowa o pracę (na czas nieokreślony lub określony). Banki akceptują również stałe dochody otrzymywane na podstawienie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło), emerytury, renty czy prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej.
 • posiadasz zdolność kredytową – czyli możliwość spłaty kwoty głównej wraz ze wszystkimi kosztami w terminie określonym umową.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać kredyt gotówkowy?

Zakres warunków, które trzeba spełnić, żeby otrzymać kredyt gotówkowy, będzie podobny w każdym banku.

Odpowiednio wysoka zdolność kredytowa

Na ocenę zdolności kredytowej składa się kilka czynników. Oczywiście pod uwagę brana jest wysokość Twoich dochodów, ale nie tylko. Liczy się również wysokość stałych miesięcznych wydatków: typu czynsz za wynajem mieszkania, opłaty za media typu prąd, gaz, woda i inne. Bank weźmie też pod uwagę Twoje aktualnie posiadane zobowiązania do spłaty.

Chodzi nie tylko o inny kredyt czy pożyczkę (w tym pożyczkę pozabankową, która zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, również będzie ujawniona w BIK), ale też np. posiadane karty kredytowe. Nawet, jeśli z nich nie korzystasz.

Spróbuj tego

Zdolność kredytowa ma wpływ na warunki kredytowe: im wyższa, tym lepsze warunki finansowania możesz wynegocjować z bankiem zarówno w zakresie wysokości oprocentowania, a właściwie marży banku, jak i ewentualnej prowizji.

Dla podwyższenia zdolności kredytowej warto zatem przed złożeniem wniosku o kredyt gotówkowy, spłacić inne zobowiązania i jeśli to możliwe, rozwiązać umowę o kartę kredytową czy zrezygnować z debetu w koncie bankowym.

Dobra historia kredytowa

Bank ustali Twoją dotychczasową historię spłaty zobowiązań i wysokość aktualnego zadłużenia w oparciu o dane ujawnione w bazie BIK. Uzyskanie kredytu gotówkowego będzie prostsze, jeśli odpowiednio wcześnie zadbasz również o ten aspekt. Dobra historia kredytowa będzie pomocna również w uzyskaniu kredytu hipotecznego.

Wypowiedź eksperta

Budowanie dobrej historii kredytowej można zacząć od terminowej spłaty kredytu na raty np. na zakup sprzętu AGD lub karty kredytowej. Spłata zaciągniętego zobowiązania zgodnie z harmonogramem dołączonym do umowy kredytowej, z punktu widzenia banku oznacza rzetelnego klienta i mniejsze ryzyko kredytowe.
Bartłomiej Borucki Bartłomiej Borucki

Scoring BIK

Scoring BIK czyli ocena punktowa BIK pozwala na ocenę ryzyka kredytowego przez bank. Może przyjąć wartość od 0 do 100 i im jest wyższy, tym ryzyko dla banku związane z udzieleniem kredytu jest niższe. Wpływ na wysokość oceny punktowej ma dotychczasowa historia spłaty zobowiązań finansowych ujawniona w BIK.

Wysokość zarobków kredytobiorcy

Warunkiem otrzymania kredytu gotówkowego będą również stabilne zarobki. Bank weźmie pod uwagę zarówno wysokość Twoich dochodów, jak i stałych wydatków i oceni czy dodatkowe obciążenie pod postacią comiesięcznej raty kredytu nie będzie zbyt dużym obciążeniem dla Twoich finansów.

Wysokość dochodów jest oczywiście ważna, ale trzeba pamiętać, że zdolność kredytowa ustalana jest w powiązaniu ze stałymi kosztami. Może się okazać, że pomimo wysokich zarobków, Twoje aktualne stałe zobowiązania są na tyle wysokie, że bank odmówi przyznania finansowania, zaproponuje obniżenie kwoty kredytu lub wydłużenie spłaty kredytu a tym samym obniżenie raty. Jednocześnie niższe zarobki przy mniejszych zobowiązaniach finansowych, dają również szansę na uzyskanie kredytu gotówkowego.

Wiek kredytobiorcy

Minimalny wiek kredytobiorcy, to zgodnie z prawem ukończone 18 lat. Banki mogą jednak określić minimalny poziom wieku dla kredytobiorcy na wyższym poziomie i kierować swoją ofertę dla osób, które ukończyły np. co najmniej 21 lat.

W ofercie kredytów bankowych możesz również spotkać się z określeniem maksymalnego wieku kredytobiorcy. W przypadku kredytu gotówkowego najczęściej będzie to przedział pomiędzy 75 a 85 rokiem życia. Co w praktyce oznacza, że bank rozłoży spłatę zobowiązania w taki sposób, żeby ostania raty kredytu została spłacona przed osiągnięciem przez kredytobiorcę maksymalnego wieku.

Jakie dokumenty są potrzebne do wniosku o kredyt gotówkowy?

Wniosek kredytowy wymaga przygotowania dwóch rodzajów dokumentów potwierdzających:

 • Twoją tożsamość 

Najczęściej chodzi o ważny dowód osobisty. Może to być nie tylko tradycyjna wersja fizyczna dokumentu, ale również mDowód w aplikacji na telefon mObywatel 2.0.

 • Wysokość Twoich dochodów 

Wykaz akceptowanych przez bank dokumentów będzie różny, w zależności od Twojego źródła dochodu.

 • W przypadku tradycyjnej umowy o pracy wystarczy zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wydane przez pracodawcę (ważne też, żeby pracodawca wskazał czy jesteś zatrudniony w oparciu o umowę zawartą na czas nieokreślony, czas określony czy okres próbny).
 • Dla umowy zlecenia czy umowy o dzieło może to być PIT za ostatni rok czy wyciąg z rachunku bankowego z przelewami za wymagany okres (3-6 miesięcy).
 • Dla działalności gospodarczej bank może wymagać przedstawienia rocznego zeznania podatkowego i zaświadczenia z urzędu skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu ze składkami.

Jeśli Twoim źródłem dochodu jest emerytura lub renta, wówczas potwierdzisz wysokość wpływów dostarczając do banku:

 • wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający wpływ emerytury/renty na konto – zwykle wystarczy tylko przelew za ostatni miesiąc
 • ostatni odcinek emerytury/renty
 • decyzję o waloryzacji emerytury lub renty
 • lub decyzję ZUS o przyznaniu emerytury/ renty

Jak bank weryfikuje zdolność kredytową osoby wnioskującej o kredyt gotówkowy?

Bank dokona oceny Twojej zdolności kredytowej w oparciu o:

 • wypełniony wniosek kredytowy – w tym biorąc pod uwagę m.in. deklarację posiadanego majątku, liczbę osób na utrzymaniu, sytuację mieszkaniową, wysokość comiesięcznych zobowiązań (czynsz, media) itp.
 • dostarczone dokumenty finansowe – np. zaświadczenia o dochodach, PIT za poprzedni rok z potwierdzeniem dostarczenia dokumentu do urzędu skarbowego, książkę przychodów i rozchodów
 • historię wpływów na konto – jeśli masz rachunek otwarty w instytucji, w której składasz wniosek kredytowy. Jeśli decydujesz się na złożenie wniosku o kredyt gotówkowy do innego banku, jako dokument potwierdzający wysokość dochodów możesz również dołączyć wyciąg z konta bankowego za wymagany okres – zwykle od 3 do 6 miesięcy,
 • dane ujawnione w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) – czyli dotychczasową historię kredytową i scoring BIK.

Jak otrzymać kredyt gotówkowy?

Podstawą uzyskania kredytu gotówkowego będzie złożenie wniosku. Można to zrobić bezpośrednio w oddziale banku, za pomocą aplikacji mobilnej lub bankowości elektronicznej banku, w którym masz konto osobiste. Ostatnie rozwiązanie będzie najszybsze.

Instytucja finansowa mając do analizy wystarczająco długą historię wpływów na konto i wydatków realizowanych za pomocą rachunku bankowego, nie powinna wymagać dodatkowych dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przez Ciebie dochodów.

Dodatkowo nie jest konieczna weryfikacja tożsamości, bo ta czynność miała już miejsce, w momencie założenia konta. Pozostaje zatem tylko kwestia złożenia wniosku. Możesz też po prostu zaakceptować ofertę kredytową, którą bank przygotował specjalnie dla Ciebie. Ofertę znajdziesz logując się do bankowości elektronicznej lub aplikacji mobilnej.

Warunki uzyskania kredytu w bankach – wybrane oferty kredytów gotówkowych

Poniżej przedstawiamy podstawowe wymagania dla uzyskania kredytu gotówkowego w 5 bankach.

Warunkiem uzyskania kredytu gotówkowego w Banku Santander jest ukończone 18 lat, stałe i udokumentowane źródło dochodu, zdolność kredytowa odpowiednia do kwoty kredytu do spłaty i miejsce zamieszkania oraz źródło dochodów na terenie Polski.

Wniosek o kredyt może złożyć osoba pełnoletnia, która posiada stałe źródło dochodu akceptowane przez bank (czyli umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony, działalność gospodarcza, zasiłek przedemerytalny, renta, emerytura, własne gospodarstwo rolne, umowa zlecenie i dochody uzyskiwane za granicą).

Oferta jest skierowana do osób pełnoletnich. Bank akceptuje dochody, których źródłem jest umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło, emerytura i renta, a także dochody pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej.

Oferta skierowana jest zarówno dla aktualnych klientów banku, jak i osób, które nie mają jeszcze konta w PKO BP (ci drudzy mogą pożyczyć mniej). Bank akceptuje dochody, których źródłem jest umowa o pracę, umowa zlecenie i o dzieło oraz własna działalność gospodarcza.

Bank jako źródło dochodów oprócz umowy o pracę, akceptuje również umowy cywilnoprawne (zlecenie i umowę o dzieło) oraz dochody pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej. Wniosek o pożyczkę gotówkową mogą również złożyć osoby, które pracują za granicą.

Wymagania aktualne na dzień 02.10.2023 r.

Kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny – który rodzaj finansowania wybrać?

Wybór pomiędzy kredytem hipotecznym a gotówkowym powinien być uzależniony od Twoich aktualnych potrzeb i możliwości. Kredyt gotówkowy to rozwiązanie, które sprawdzi się jako sposób na pozyskanie szybkiej gotówki. Pieniądze można wydać na dowolny cel, a do ich uzyskanie nie wiąże się z koniecznością zapewnienia dodatkowych zabezpieczeń spłaty.

Zobowiązanie hipoteczne będzie tańsze, maksymalny okres spłaty dłuższy, ale droga do uzyskania finansowania trudniejsza. Dodatkowo kredyt hipoteczny jako zobowiązanie celowe, można przeznaczyć na cel wskazany w umowie.

Źródła:

 • https://www.bik.pl/poradnik-bik/czym-jest-ocena-punktowa

Warto wiedzieć

 1. Wniosek o kredyt gotówkowym można złożyć w placówce banku, jak i online.
 2. Kredyt gotówkowy można wziąć nie tylko w tym samym banku, w którym mamy otwarty rachunek osobisty, ale też każdym innym.
 3. Podstawą uzyskania kredytu gotówkowego jest odpowiednia zdolność kredytowa.
 4. Karta kredytowa – nawet ta, z której rzadko korzystasz, obniża zdolność kredytową.
 5. Spłata innych zobowiązań, rezygnacja z karty kredytowej czy debetu w koncie bankowym przed złożeniem wniosku, umożliwi uzyskanie wyższej kwoty kredytu gotówkowego.
 6. Wniosek o kredyt gotówkowy może złożyć osoba, która jest pełnoletnia i ma pełną zdolność do czynności prawnych.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy?

  Wysokość wymaganych zarobków przy kredycie gotówkowym zależy od wysokości zobowiązania, które chcesz zaciągnąć, jego okresu spłaty i Twojej indywidulnej sytuacji majątkowej.  

 2. Co bank sprawdza przy kredycie gotówkowym?

  Bank sprawdzi dotychczasową historię kredytową wnioskodawcy ujawnioną w BIK oraz weźmie pod uwagę wysokość dochodów i źródło zatrudnienia w powiązaniu ze stałymi kosztami i innymi zobowiązaniami do spłaty.

 3. Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy w wysokości 20 tys. zł?

  Ustalenie wysokości potrzebnych zarobków do uzyskania kredytu trzeba szacować w powiązaniu m.in. ze stałymi miesięcznymi kosztami kredytobiorcy czy okresem spłaty zobowiązania. W ustaleniu zdolności kredytowej pomoże kalkulator zdolności kredytowej. 

 4. Ile trzeba zarabiać, żeby dostać 200 tys. zł kredytu gotówkowego?

  Trudno oszacować wysokość zarobków potrzebnych do otrzymania kredytu gotówkowego w kwocie 200 tys. zł. Pod uwagę trzeba wziąć również okres spłaty zobowiązania, miesięczne stałe wydatki wnioskodawcy, inne posiadane obciążenia kredytowe, liczbę osób na utrzymaniu czy status majątkowy.  

 5. Jaka jest maksymalna kwota kredytu gotówkowego?

  Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim maksymalna kwota takiego zobowiązania to 255.550 zł. Maksymalna kwota kredytu gotówkowego, którą może uzyskać wnioskodawca, zależy od jego indywidualnej zdolności kredytowej. 

Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments