Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Konta

Wyciąg z konta bankowego – co to jest i jak go pobrać?

W dzisiejszej publikacji skupimy się na funkcjonalności w bankowości, która polega na generowaniu wyciągu z konta bankowego. Wyjaśnimy czym dokładnie jest wyciąg z konta bankowego, wskażemy jak należy pobrać wyciąg z konta bankowego, wskażemy różnice pomiędzy wyciągiem z rachunku bankowego a historią transakcji. Dokładnie wyjaśnimy co należy zrobić, aby pobrać wyciąg z konta bankowego oraz jakie są alternatywne możliwości załatwienia tego typu sprawy w banku.

Wyciąg z konta bankowego możliwy jest do pobrania zarówno w oddziale banku oraz przy wykorzystaniu bankowości elektronicznej bez konieczności wychodzenia z domu. Wyciąg bankowy to dokument, który coraz częściej funkcjonuje w obrocie gospodarczym, dlatego też wyjaśnienie tego typu funkcjonalności bankowej jest szczególnie istotne z perspektywy klientów różnych banków.

Co to jest wyciąg z konta?

Wyciąg z konta bankowego (potocznie nazywany jako „wyciąg bankowy”) to dokument, który informujący o dokonanych na konkretnym rachunku bankowym operacjach wraz z określeniem salda na rachunku bankowym na koniec danego dnia.

Dokument ten możliwy jest do pobrania zarówno samodzielnie – przy wykorzystaniu bankowości elektronicznej oraz w oddziale banku lub poprzez infolinię banku.

Wyciąg bankowy może mieć różne formy – może być pobrany zarówno w formie papierowej w oddziale banku lub poprzez przesyłkę pocztową oraz w formie elektronicznej w bankowości elektronicznej (najczęściej jest to dokument bankowy w formacie PDF). W tym miejscu należy wyjaśnić, że dokument ten jest w pełni bezpieczny i dla swojej doniosłości prawnej nie wymaga podpisów ani pieczątek bankowych co jest w pełni zgodne z regulacjami określonymi w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe.

Wyciąg z rachunku bankowego a historia transakcji – czy czymś się różnią?

W tym miejscu warto jest wyjaśnić różnicę pomiędzy wyciągiem z rachunku bankowego a historią transakcji. Tytułem wstępu należy wyjaśnić, że oba te dokumenty nie są tożsame.

Wyciąg bankowy generowany jest przez bank, zatem klient danego banku nie ma możliwości ingerencji w zakres danych, które będą przedstawione w wyciągu bankowym. Bank w takiej sytuacji podaje pełną historię wszystkich transakcji, pobranych prowizji, sald etc.

Historia transakcji to dokument, w którym klient ma możliwość wyboru informacji, zakresów etc., które chce, aby pojawiły się w danym dokumencie – historii transakcji. Klient samodzielnie wskazuje okres, który ma obejmować dana historia transakcji, rodzaje transakcji (np. tylko obciążenia lub tylko wpływy), transakcje tylko z wybranym kontrahentem. Ten dokument generowany jest przez klienta i obejmuje informacje, które klient samodzielnie odznacza w poszczególnych filtrach.

Każdy z powyższych dokumentów można pobrać zarówno samodzielnie oraz poprzez stosowne zlecenie w oddziale banku. Często pobranie takich dokumentów może wiązać się z uiszczeniem opłaty, jednakże uzależnione jest to od formy pobrania dokumentu, tabeli opłat i prowizji w poszczególnych bankach.

Jak wygląda wyciąg z konta bankowego?

Wyciąg bankowy to dokument, który zawiera szereg informacji dotyczących rachunku bankowego. Do takich informacji zaliczamy m.in.:

 • dane odnośnie do dokładnej daty wygenerowania wyciągu bankowego;
 • dane identyfikacyjne posiadacza rachunku bankowego;
 • dane dotyczące dokładnego adresu, na który zarejestrowany jest dany rachunek bankowy;
 • dane banku, który wygenerował konkretny wyciąg bankowy;
 • dane zawierające informacje odnośnie do okresu (przedział czasowy), którym objęty jest dany wyciąg bankowy (najczęściej jest to zakres dat „od dnia” – „do dnia”;
 • dane o saldzie na rachunku bankowym;
 • dane odnośnie do kompletnej historii rachunku w danym okresie (mowa tu o wszystkich transakcjach na rachunku bankowym, zestawienie operacji, pobranych opłatach i prowizjach, oprocentowaniu, limitach, blokadach etc.);
 • informacje, że dany wyciąg bankowy został wygenerowany przy pomocy bankowości elektronicznej/bankowości internetowej;
 • informację prawną o tym, że dokument ten jest wydrukiem, który nie wymaga podpisów ani pieczątek bankowych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (oświadczenia woli związane z dokonywaniem czynności bankowych mogą być składane w postaci elektronicznej. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, uznaje się, że czynność dokonana w formie elektronicznej, spełnia wymagania formy pisemnej także wtedy, gdy forma została zastrzeżona pod rygorem nieważności);
 • informacje o liczbie stron danego dokumentu bankowego (liczba stron wyciągu bankowego).

Dokument ten ma najczęściej formę tabelaryczną. Dotyczy to zarówno wyciągu papierowego oraz wyciągu elektronicznego w formacie pdf.

Dokument ten zawiera również informacje, że nie jest potrzebny dodatkowy podpis pod tym dokumentem.

Skąd wziąć wyciąg z konta bankowego?

W tym miejscu należy wyjaśnić, skąd wziąć wyciąg bankowy. Wszystko uzależnione jest od oczekiwanej formy, w jakiej chcemy pobrać wyciąg bankowy.

Wyciągi elektroniczne dokonywane są przy pomocy bankowości internetowej, natomiast wyciąg papierowy pobierany jest najczęściej w oddziale banku lub podczas odbioru przesyłki pocztowej z banku. Poniżej przedstawimy metody i miejsca, skąd możliwe jest wygenerowanie wyciągu bankowego lub jego odbiór.

Wyciąg bankowy z bankowości elektronicznej jest jedną z najpowszechniejszych metod na szybkie i często bezpłatne wygenerowanie wyciągu bankowego samodzielnie przez klienta banku.

Uzyskanie takiego wyciągu możliwe jest przy wykorzystaniu bankowości elektronicznej – w zakładce dotyczącej konkretnego rachunku bankowego. Wówczas po określeniu oczekiwanych parametrów takiego wyciągu bankowego, istnieje możliwość jego pobrania (odrębny plik pdf, który zapisuje się na dysku komputera lub na dysku urządzenia przenośnego np. telefonu, tabletu etc.).

Wyciąg bankowy pocztą jest metodą mniej popularną i polega na zamówieniu konkretnego wyciągu bankowego w banku. Dodatkowo często wyciągi bankowe przesyłane są pocztą, jeżeli klient wyraził taką wolę, aby otrzymywać cykliczne zestawienia transakcji w formie tradycyjnej (pocztowej).

Często taki wyciąg z konta jest odpłatny – koszt uzależniony jest od konkretnego banku i obowiązujących w nim tabel opłat i prowizji za czynności bankowe.

Wyciąg bankowy e-mailem jest metodą zbliżoną do pierwszej z wyżej opisywanych (wyciąg bankowy z bankowości elektronicznej). Różnica polega na tym, że dokument elektroniczny nie zostaje pobrany na dysk komputera lub urządzenia przenośnego, tylko jest wysyłany na wskazany przez klienta banku adres e-mailowy.

Warto jest zaznaczyć, że adres e-mailowy może różnić się od tego, który został podany przez klienta do kontaktów z nim ze strony banku. Może to być zatem dowolnie określony adres e-mailowy, na który bank niezwłocznie przesyła wyciąg bankowy w formie elektronicznej (dokument pdf).

W praktyce na taki dokument należy oczekiwać dosłownie chwilę, wyjątkiem są problemy związane z pracami serwisowymi lub problemy na elektronicznych skrzynkach pocztowych.

W każdej sytuacji możliwe jest ponowne wygenerowanie wyciągu i zlecenie wysłania go wiadomością e-mailu wprost z bankowości internetowej danego banku.

Ile kosztuje wyciąg z konta bankowego?

Należy wyjaśnić, że najczęściej wyciąg z konta bankowego jest darmowy pod warunkiem, że jest samodzielnie generowany przez klienta z poziomu bankowości elektronicznej. Właściciel konta z łatwością sam może szybko wygenerować taki wyciąg.

Wyciągi elektroniczne coraz bardziej zyskują na popularności, dlatego też warto jest korzystać z takich rozwiązań, które nie generują dodatkowych opłat po stronie klienta banku. Wyciągi bankowe mogą generować dodatkowe opłaty po stronie klienta w sytuacji, gdy są np.:

 • generowane przez oddział banku na życzenie klienta;
 • mają postać papierową i są przekazywane w oddziale banku lub poprzez przesyłkę pocztową;
 • dotyczą zamkniętych już rachunków bankowych;
 • obejmują okres, który przekracza standardowe limity bankowe (w praktyce jest to okres najczęściej 5 lat, w których bank przechowuje informacje bankowe);
 • lista wyciągów bankowych stanowi dużej objętości dokument w formie fizycznej (dotyczy w szczególności opcji, gdy klient wybiera formę papierową wyciągów).

Czy można uzyskać wyciąg z zamkniętego konta bankowego?

Uzyskanie wyciągu bankowego z zamkniętego konta bankowego jest możliwe, jednakże często wiąże się to z koniecznością uregulowania opłaty za tego typu czynność bankową. W praktyce oznacza to, że pobranie takiego dokumentu bankowego jest możliwe, ale często ograniczone jest w czasie do 5 ostatnich lat.

Banki co do zasady w terminie 5 lat od zamknięcia rachunku bankowego przechowują informacje bankowe związane z tym rachunkiem i mogą wydać je byłemu klientowi, który wystąpi o ich udostępnienie. Opłaty są różne i uzależnione są od polityki konkretnego banku (różnego rodzaju koszty w zależności od konkretnej tabeli opłat i prowizji w danym banku).

Zdarza się, że czasem banki przechowują dane dłużej, w takiej sytuacji warto jest spróbować uzyskać oczekiwane informacje (dokumenty), szczególnie, gdy dotyczy to bardziej odległych okresów.

Warto wiedzieć

 1. Warto jest zdecydować się na wybór wyciągu w formie elektronicznej przy użyciu bankowości internetowej (bezpłatność rozwiązania za pośrednictwem bankowości internetowej z poziomu panelu rachunku);
 2. Wyciąg elektroniczny ma taką samą ważność w rozumieniu przepisów prawa co wyciąg papierowy;
 3. Wyciąg elektroniczny jest możliwy do uzyskania w czasie rzeczywistym (łatwość i szybkość uzyskania dokumentu bankowego);
 4. Banki mogą przechowywać dane związane z danym kontem bankowym również po okresie 5 lat od dnia jego zamknięcia (warto jest próbować uzyskać informacje z zamkniętego rachunku bankowego, gdy okres ten jest dużo bardziej odległy – nie jest zasadą, że bank zawsze odmówi nam przekazania takiego wyciągu);
 5. Klient zawsze ma możliwość uzyskania wyciągu z zamkniętego rachunku bankowego, nawet gdy zamknął konto bankowe w ciągu ostatnich kilku lat (wiąże się to z obowiązkiem udania się do oddziału banku i uiszczeniem opłaty za czynność bankową).

Najczęściej zadawane pytania:

 1. Czym jest wyciąg z konta?

  Wyciąg bankowy to dokument bankowy, w którym znajdują się takie informacje jak: wpływy, wypływy, odsetki, opłaty, prowizje, raty kredytowe etc. Jest to dokument, który może mieć formę zarówno dokumentu papierowego oraz elektronicznego. Najczęściej przedstawiony jest w formie tabelarycznej.

 2. Czym jest historia transakcji?

  Historia transakcji to dokument bankowy, w którym przedstawione są informacje związane z danym rachunkiem bankowym, które zostały przez klienta banku wybrane do zestawienia. Obejmują wybrane przez klienta parametry np. tylko wpływy, tylko wypływy lub tylko transakcje z danym podmiotem w określonym okresie. Jest to dokument, który może mieć formę zarówno dokumentu papierowego oraz elektronicznego. Najczęściej przedstawiony jest w formie tabelarycznej.

 3. Jak pobrać wyciąg z konta mBank?

  Procedura pobrania wyciągu bankowego z konta osobistego w mBank wygląda następująco – należy wybrać rachunek bankowy, który nas interesuje, następnie w zakładce „Historia” określić interesujący nas okres, następnie należy zjechać na dół strony, wybrać format PDF i kliknąć „Zatwierdź operację”. Plik pobierze się w formacie PDF na dysku komputera lub urządzenia przenośnego.

  Procedura może się nieznacznie różnić w zależności od wersji oprogramowania banku – powyższe odnosi się do funkcjonalności aktualnych na dzień 19.09.2023 r.

 4. Jak pobrać wyciąg z konta PKO BP?

  Jeżeli chcesz pobrać wyciąg to procedura jego pobrania z konta osobistego w PKO BP wygląda następująco – należy w zakładce „Moje produkty” wybrać interesujący nas rachunek bankowy, następnie „Szczegóły”, kolejno zaś „Pobierz wyciąg”. Plik pobierze się w formacie PDF na dysku komputera lub urządzenia przenośnego.

  Procedura może się nieznacznie różnić w zależności od wersji oprogramowania banku – powyższe odnosi się do funkcjonalności aktualnych na dzień 19.09.2023 r.

 5. Jak pobrać wyciąg z konta Santander Bank Polska?

  Procedura pobrania wyciągu bankowego z konta osobistego w Santander Bank Polska wygląda następująco – należy wybrać „Twoje produkty”, następnie przy danym rachunku bankowym wybrać „Szczegóły”, następnie wybrać opcję „eWyciągi”. Po określeniu filtrów, należy pobrać plik klikając „Pobierz”, który zapisze się w formacie PDF na dysku komputera lub urządzenia przenośnego.

  Procedura może się nieznacznie różnić w zależności od wersji oprogramowania banku – powyższe odnosi się do funkcjonalności aktualnych na dzień 19.09.2023 r.

 6. Jak pobrać wyciąg z konta ING Banku Śląskiego?

  Procedura pobrania wyciągu bankowego z konta osobistego w ING Banku Śląskiego wygląda następująco – należy wejść na rachunek bankowy w bankowości internetowej i w szczegółach konta wybrać opcję „wyciągi”. Po określeniu poszczególnych filtrów należy wybrać opcję „pokaż”. Plik automatycznie wygeneruje się do formatu PDF i zapisze na dysku komputera lub urządzenia przenośnego.

  Procedura może się nieznacznie różnić w zależności od wersji oprogramowania banku – powyższe odnosi się do funkcjonalności aktualnych na dzień 19.09.2023 r.

 7. Jak uzyskać wyciąg z konta Banku Pocztowego?

  Procedura pobrania wyciągu bankowego z konta osobistego w Banku Pocztowym wygląda następująco – należy wybrać historię interesującego nas rachunku bankowego. Następnie należy wybrać kolejno „Pobierz historię” i zaznaczamy „Pobierz wyciąg” oraz na koniec klikamy czerwony przycisk „Pobierz”. Następnie należy uzupełnić informacje, które wymaga od nas bank. Wyciąg w formacie PDF pobrany zostanie na dysk komputera lub dysk urządzenia przenośnego.

  Procedura może się nieznacznie różnić w zależności od wersji oprogramowania banku – powyższe odnosi się do funkcjonalności aktualnych na dzień 19.09.2023 r.

 8. Jak pobrać wyciąg z konta Alior Bank?

  Procedura pobrania wyciągu bankowego z konta osobistego w Alior Bank wygląda następująco – należy zalogować się do bankowości elektronicznej i w klikając na rachunek bankowy konta osobistego, następnie zakładkę „szczegóły”, następnie należy wybrać kartę „wyciągi”. Ważne jest, aby właściwie określić filtry wyszukiwania (dokładnie określić zakres terminowy wyciągu bankowego, rodzaje transakcji etc.). Klikając na konkretny okres należy wybrać „pobierz wyciąg” lub „tak” i automatycznie pobierze się wyciąg w formacie PDF na dysk komputera lub dysk urządzenia przenośnego.

  Procedura może się nieznacznie różnić w zależności od wersji oprogramowania banku – powyższe odnosi się do funkcjonalności aktualnych na dzień 19.09.2023 r.

 9. Czy za wyciąg z konta trzeba zapłacić?

  Pobranie wyciągu bankowego przy pomocy bankowości elektronicznej jest co do zasady bezpłatne. Płatne mogą być formy papierowe wyciągu, wyciągi z kont już zamkniętych.

PORÓWNAJ KREDYTY
Adrian Chruszcz
Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments