Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 8:00 - 17:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Poradniki

Jaki jest maksymalny wiek kredytobiorcy?

Udzielenie kredytu zależy przede wszystkim od zdolności kredytowej klienta banku. Oprócz wysokości osiąganych dochodów i comiesięcznych wydatków instytucja udzielająca finansowania pod uwagę weźmie także wiek kredytobiorcy.

Według raportu przygotowanego przez Fundację Rozwoju Rynku Finansowego i Federację Konsumentów „Preferencje pożyczkowe Polaków”, najczęściej z kredytów i pożyczek korzystają osoby w wieku pomiędzy 35-40 lat (33%). Na drugim miejscu jest grupa osób w przedziale wiekowym 18-34 lata (30%), dalej 50-64 lata (22%) i na końcu osoby w wieku 65 lat i więcej (15%). Może mieć to związek z wysokością osiąganych dochodów przez poszczególne grupy osób a tym samym ich zdolnością kredytową, ale także z ograniczeniami banków co do maksymalnego wieku kredytobiorcy.

Dlaczego banki zwracają uwagę na wiek kredytobiorcy?

Minimalny wiek w jakim można zaciągnąć zobowiązanie finansowe w banku jest wskazywany przez przepisy prawa. Pełną zdolność do czynności prawnych czyli możliwość zaciągania zobowiązań we własnym imieniu i na własny rachunek, w Polsce zyskuje się z dniem osiągnięcia pełnoletności czyli 18 roku życia (poza wyjątkami wskazanymi w ustawie). W przypadku maksymalnego wieku kredytobiorcy sprawa nie jest tak jednoznacznie określona w przepisach.

Wiek kredytobiorcy jest ważny ze względu na szacowanie ryzyka spłaty kredytu w terminie. Osoby starsze, szczególnie w wieku emerytalnym, mogą nie mieć możliwości uzyskania dodatkowych dochodów (poza emeryturą), a jednocześnie znalezienie pracy czy zmiana na inną może być dla nich kłopotliwa.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w IV kwartale 2018 r. biernych zawodowo pozostawało 9150 tys. osób w wieku 50 lat i więcej. Co prawda jako główną przyczynę niepodejmowania pracy wskazywano nabycie uprawnień emerytalnych (78,9%), ale na drugim miejscu (11,95%) była już niepełnosprawność lub choroba. Dlatego szczególnie przy zobowiązaniach długoterminowych bank musi oszacować ryzyko nieterminowej spłaty zobowiązania i wskazać w miarę bezpieczny, maksymalny wiek zaciągnięcia kredytu.

Wiek kredytobiorcy a kredyt hipoteczny i kredyt gotówkowy

Przy kredycie hipotecznym bank praktycznie zawsze określi maksymalny wiek kredytobiorcy. Przede wszystkim dlatego, że okres spłaty takiego zobowiązania jest długi, a dobra zdolność kredytowa w momencie uzyskania finansowania może się na przestrzeni 20 czy 30 lat diametralnie zmienić. W grę wchodzi nie tylko ryzyko utraty pracy, ale także śmierć kredytobiorcy – choć dla takich sytuacji zwykle rozwiązaniem będzie odpowiednio skonstruowana polisa ubezpieczeniowa.

Przy kredycie gotówkowym wiek nie musi już odgrywać tak dużego znaczenia, bo często będą to zobowiązania na mniejszą kwotę i z krótszym okresem spłaty. Ryzyko jest niższe, a szacunki banku co do zdolności kredytowej klienta na przestrzeni np. 3 lat będą dokładniejsze, niż te dla zobowiązań hipotecznych obejmujących 25 lat. Co prawda część banków wyznacza maksymalny wiek kredytobiorcy również przy kredycie gotówkowym, ale spora grupa podmiotów nie wprowadza tego typu ograniczeń lub ustala wymogi dla każdego klienta indywidualnie w zależności od jego sytuacji majątkowej i osobistej.

Maksymalny wiek kredytobiorcy przy kredycie hipotecznym

Zgodnie z Rekomendacją S dotyczącą dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego banki, przed podjęciem decyzji o przyznaniu kredytu hipotecznego powinny uwzględnić zdolność kreowania dochodów przez kredytobiorcę przez cały okres spłaty zobowiązania. W szczególności finansujący powinien zwrócić uwagę na okres, kiedy kredytobiorca wejdzie w wiek emerytalny. Między innymi dlatego określenie maksymalnego wieku kredytobiorcy przy kredytach hipotecznych, których okres spłaty jest długi, ma tak duże znaczenie.

Przy kupnie mieszkania czy domu ważny jest jeszcze jeden czynnik: mianowicie maksymalny okres spłaty zadłużenia, który zgodnie z wcześniej przywołaną Rekomendacją S, nie powinien przekraczać 25 lat. Dłuższy okres spłaty zobowiązania na wniosek kredytobiorcy może wynieść nie więcej niż 35 lat.

Przykład:
Osoba, która ukończyła 25 lat chce uzyskać kredyt hipoteczny w banku, który określa maksymalny wiek kredytobiorcy na 70 lat, ale jednocześnie udziela finansowania z okresem spłaty na okres nieprzekraczający 30 lat. W tym przypadku kredytobiorca może otrzymać kredyt na zakup nieruchomości zabezpieczony hipoteką, którego ostatnią ratę spłaci w wieku 55 lat.

W tabeli poniżej znajdziesz informację na temat wymagań poszczególnych banków co do maksymalnego wieku kredytobiorcy przy kredycie hipotecznym, co należy rozumieć jako maksymalny wiek w momencie spłaty ostatniej raty kredytu.

Maksymalny wiek kredytobiorcy przy kredycie hipotecznym
PKO BP80 lat
Alior Bank80 lat
Bank Millennium75 lat
Credit Agricole70 lat
ING Bank Śląski70 lat
Citi Handlowy70 lat
mBank67 lat
Santander Bank Polska70 lat
Bank Pocztowy 80 lat
BNP Paribas75 lat
Pekao S.A.70 lat
BOŚ Bank70 lat

Maksymalny wiek kredytobiorcy przy kredycie gotówkowym

Poszukując kredytu gotówkowego można znaleźć oferty banków, które bardzo elastycznie podchodzą do kwestii wieku kredytobiorcy i traktują sprawę indywidualnie albo nie wprowadzają żadnych ograniczeń w tym zakresie. Jeśli bank decyduje się już na określenie maksymalnego wieku kredytobiorcy przy kredycie gotówkowym, to będzie on wyższy niż przy kredycie hipotecznym – zwykle 80 czy nawet 85 lat.

W zamieszczonej poniżej tabeli znajdziesz informację na temat wymogów poszczególnych banków, co do maksymalnego wieku kredytobiorcy przy kredycie gotówkowym. Podobnie jak w przypadku kredytów hipotecznych, maksymalny wiek jest wskazany dla spłaty ostatniej raty zobowiązania finansowego.

Maksymalny wiek kredytobiorcy przy kredycie gotówkowym
PKO BPustalany indywidualnie
Alior Bank80 lat
Credit Agricole85 lat
ING Bank Śląskibrak ograniczeń
mBankbrak ograniczeń
Santander Bank Polskabrak ograniczeń
Bank Pocztowy 80 lat
BNP Paribas75 lat
Pekao S.A.brak ograniczeń
BOŚ Bank75 lat

Maksymalny wiek kredytobiorcy – podsumowanie

Określenie przez banki wymogów co do maksymalnego wieku kredytobiorcy przy zaciągnięciu zobowiązania finansowego – w szczególności długoterminowego, ma przede wszystkim na celu ograniczenie ryzyka nieterminowych spłat i problemów z regulowaniem poszczególnych rat w końcowym okresie spłaty kredytu.

Ważne są również wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego. W większości ofert dostępnych na rynku wiek kredytobiorcy przy kredycie hipotecznym w momencie spłaty ostatniej raty nie powinien przekraczać 70 lat, a przy kredycie gotówkowym 80 roku życia.

Korzystając z możliwości oferowanych przez system bankowy w zakresie zaciągania zobowiązań warto jednak pamiętać, że możliwie szybka spłata zobowiązania i korzystanie z krótszych niż maksymalne terminów zwrotu kredytu będzie korzystniejsze, z uwagi na niższe koszty. Chodzi nie tylko o odsetki, ale częste przy kredytach hipotecznych ubezpieczenia, gdzie przy krótszym okresie spłaty zobowiązania (co wiąże się z mniejszym ryzykiem dla ubezpieczyciela) składka ubezpieczenia będzie niższa.

PORÓWNAJ KREDYTY
Izabela Stachura
Oceń artykuł

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Kasia
Kasia
6 miesięcy temu

Mój dziadek dzięki temu co kilka miesięcy tupta do banku i pożycza kilka tysięcy, przyprawiając babcię o zawał. Oczywiście, babcia niema nic do gadania, na co mu te pieniądze. I dziadek nie wie, na co pożyczył, zasłaniając się demencją. Bankowi demencja nie przeszkadza, a babcia drży tylko, co będzie, jak dziadek umrze, a ona zostanie z jego długiem. Jej emerytura to 1300 zł.