Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 8:00 - 19:00
Zadzwoń 22 417 11 63

Hipoteka przymusowa – co to jest?

Hipoteka przymusowa to skuteczne narzędzie, które służy wierzycielowi do egzekucji długu. Co ważne jej ustanowienie i wpis do księgi wieczystej jest niezależne od woli dłużnika. Jedyny problem to wiedza, że dłużnik posiada nieruchomość.

kobieta i mężczyzna podpisujący umowę i makieta domu na blacie
Źródło obrazka: depositphotos
OBLICZ ZDOLNOŚĆ

Temat hipoteki pojawia się zwykle w dwóch przypadkach: podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny na zakup mieszkania i podczas sprawdzania czy nieruchomość, którą mamy na oku, nie jest zadłużona. Niewątpliwie hipoteka wiąże się z istnieniem długu. Przy czym w przypadku kredytu hipotecznego zgodę na obciążenie nieruchomości musi wyrazić jej przyszły właściciel, który stara się o sfinansowanie kupna mieszkania czy domu. Natomiast w przypadku hipoteki przymusowej jej ustanowienie jest możliwe bez względu na zgodę właściciela, a nawet przy jego jawnym sprzeciwie.

Hipoteka przymusowa – co to jest?

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w ustawie z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Zgodnie z przepisami hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe, które można ustanowić na:

  • nieruchomości,
  • użytkowaniu wieczystym wraz z budynkami i urządzeniami,
  • spółdzielczym prawie do lokalu, albo,
  • wierzytelności zabezpieczonej hipoteką.

Na mocy hipoteki wierzyciel ma prawo dochodzić zaspokojenia z obciążonej nieruchomości bez względu na to czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.

Warto dodać, że pomimo ustanowienia hipoteki, dłużnik nadal pozostaje właścicielem obciążonej nieruchomości i może nią rozporządzać – czyli np. sprzedać. W takiej sytuacji zobowiązanie nie gaśnie z chwilą sprzedaży, ale hipoteka obciąża każdego kolejnego właściciela nieruchomości, aż do momentu kiedy dług zostanie spłacony.

Kiedy można ustanowić hipotekę przymusową?

Podstawą wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej jest tytuł wykonawczy czyli tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Może to być orzeczenie sądu – np. wyrok, ugoda zawarta przed mediatorem, orzeczenie sądu polubownego, ale również decyzja administracyjna nawet nieostateczna. Z tytułu egzekucyjnego muszą wynikać trzy informacje: kto jest wierzycielem, kto jest dłużnikiemi i jaka jest wysokość świadczenia przysługująca wierzycielowi.

Wierzycielem może być nie tylko osoba fizyczna. Wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej może żądać także ZUS – np. w przypadku zaległości w odprowadzaniu składek czy urząd skarbowy dla zabezpieczenia zaległości podatkowych dłużnika.

Wierzyciel uzbrojony w tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności może wystąpić do Sądu Rejonowego, który jest właściwy dla miejsca położenia nieruchomości dłużnika, z wnioskiem o wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości. Opłata stała pobierana od wniosku w tym zakresie nie jest wysoka i wynosi aktualnie 200 zł.

Dla ustanowienia hipoteki potrzebna jest zatem aktywność wierzyciela i jego determinacja w odzyskaniu długu.

Czy można sprzedać mieszkanie obciążone hipoteką przymusową?

Tak można, choć nie jest to proste. Dzięki jawności ksiąg wieczystych każdy może sprawdzić czy mieszkanie lub dom, które chce kupić jest w jakikolwiek sposób obciążone. Wystarczy znać numer księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości. Wszystkie informacje można uzyskać online, bez konieczności osobistej wizyty w sądzie. Dzięki elektronicznym księgom wieczystym – wszelkie dane są dostępne bezpłatnie. Informacja o ustanowionej hipotece będzie widnieć w dziale IV księgi wieczystej.

Sprawdzenie księgi wieczystej nieruchomości jest działaniem jak najbardziej racjonalnym i powszechnym, dlatego trzeba się spodziewać, że hipoteki nie da się ukryć. Potencjalny kupiec może przestraszyć się i zniechęcić do nabycia nieruchomości na której ciąży dług. Po sprzedaży to nowy właściciel będzie musiał uregulować zadłużenie, ponieważ hipoteka “podąża” za nieruchomością. Dodatkową przeszkodą może być podejście banku co do możliwości finansowania zakupu nieruchomości obciążonej hipoteką. Decyzja w tym zakresie prawdopodobnie będzie negatywna.

Jak wykreślić hipotekę przymusową z księgi wieczystej?

Podstawą jest spłata długu. Hipoteka wygasa w momencie, kiedy wygasa wierzytelność, dla której została ustanowiona, czyli z chwilą spłaty zadłużenia. Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej to czynność techniczna. Z wnioskiem do sądu może wystąpić właściciel nieruchomości, jeśli posiada dokumenty potwierdzające spłatę długu lub sam wierzyciel. Jednak ta pierwsza droga jest częściej stosowana, bo o ile wierzyciel ma interes w tym, żeby dokonać wpisu o hipotece, o tyle niekoniecznie będzie interesował się podejmowaniem aktywności w zakresie jej wykreślenia.

Hipoteka przymusowa – podsumowanie

Hipoteka przymusowa to bardzo dobre zabezpieczenie interesów wierzyciela. W dodatku jej ustanowienie wcale nie jest trudne ani kosztowne. Trzeba tylko mieć wiedzę, że dłużnik, który nie jest skory do uregulowania swoich zobowiązań, jest właścicielem nieruchomości. Hipoteka stanowi również skuteczny impuls do spłaty zadłużenia, a w razie problemów finansowych dłużnika do egzekucji bezpośrednio z obciążonej nieruchomości.

PORÓWNAJ KREDYTY
avatar

Powiązane tematy

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments