Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty hipoteczne

Zwiększenie kwoty kredytu hipotecznego – czy to możliwe? 

Wysokość kwoty kredytu hipotecznego zależy od wartości nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie spłaty zobowiązania i potrzeb finansowych klienta banku. Co zrobić jeśli jednak uzyskane pieniądze nie starczą na realizację umowy? Kiedy i w jakich okolicznościach bank może zgodzić się na podwyższenie kwoty kredytu hipotecznego?

Aktualny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych potocznie zwany inflacją według danych Głównego Urzędu Statystycznego wyniósł za listopad 2021 r. 7,8%. Tak wysoki wzrost cen odczuwają wszyscy, również osoby, które uzyskały kredyt hipoteczny np. na budowę domu. Kalkulacje dotyczące kosztów materiałów wykonane kilka miesięcy wcześniej mogą być już nieaktualne, a pieniądze uzyskane w ramach kredytu mogą nie wystarczyć na realizację rozpoczętej inwestycji. W takiej sytuacji rozwiązaniem może być wniosek do banku o podwyższenie kwoty kredytu hipotecznego.

Dobranie kredytu hipotecznego – na czym polega i kto może się na nie zdecydować?

Dobranie kredytu hipotecznego oznacza zwiększenie kwoty głównej uzyskanego wcześniej finansowania. Dodatkowe pieniądze można otrzymać jedynie na wniosek, który trzeba dobrze uzasadnić.

Sam wniosek nie oznacza jednak automatycznego przelewu na konto klienta. Bank ponownie zbada zdolność kredytową wnioskodawcy i cel na który mają zostać przeznaczone dodatkowe środki.

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie celowe z przeznaczeniem uzyskanych funduszy na kupno lub budowę nieruchomości. Dodatkowe pieniądze mają pomóc ten cel zrealizować. W praktyce oznacza to, że wniosek o dobranie kredytu hipotecznego bank może rozpatrzyć pozytywnie, jeśli np. kredytobiorcy zabrakło pieniędzy na dokończenie budowy domu. Zakup wyposażenia kuchni trzeba będzie natomiast zrealizować z pieniędzy uzyskanych w inny sposób.

Kiedy można zwiększyć kredyt hipoteczny?

Wniosek o podwyższenie kwoty kredytu hipotecznego można złożyć już czasie trwania spłaty pierwotnego zobowiązania. Ważny jest powód wystąpienia do kredytodawcy w tym zakresie. Bank może zgodzić się na zwiększenie kredytu w uzasadnionych okolicznościach. Każdy takie wniosek kredytobiorcy będzie podlegał indywidualnej ocenie.

Michał Mucha Michał Mucha

Jak wnioskować o zwiększenie kwoty kredytu hipotecznego?

Procedura związana ze złożeniem wniosku o zwiększenie kwoty kredytu hipotecznego, koszty takiej decyzji czy rodzaj potrzebnych dokumentów, zależy od banku. Na początek warto sprawdzić czy kredytobiorca dopuszcza taką możliwość, a jeśli tak to w jakich okolicznościach. Najprościej zadzwonić w tej sprawie do banku lub wysłać zapytanie o szczegóły online.

Dobranie kredytu hipotecznego wiąże się z ponowną procedurą weryfikacji zdolności kredytowej klienta. Dlatego do wniosku mogą być potrzebne dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów. Wyższa kwota kredytu wiąże się z wydłużeniem okresu spłaty zobowiązania lub koniecznością podwyższenia comiesięcznych rat. Dlatego bank sprawdzi czy wnioskodawca zarabia wystarczająco dużo, aby nadal terminowo spłacać raty

Dodatkowo może okazać się, że bank będzie wymagał ponownej wyceny nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie spłaty zobowiązania. Podwyższona kwota kredytu nadal musi spełniać wymagania dotyczące wkładu własnego. Oznacza to, że uzyskane środki nie mogą przewyższać 80% wartości nieruchomości, choć wymagania banków w tym zakresie mogą się oczywiście różnić i być bardziej rygorystyczne.

Sam wniosek o podwyższenie kwoty kredytu hipotecznego można złożyć osobiście w placówce banku lub online, jeśli kredytodawca dopuszcza taką formę składania dokumentów. Zakończenie całej procedury i podpisanie aneksu do umowy kredytowej może jednak wymagać już osobistej wizyty w banku.

Zwiększenie kwoty kredytu hipotecznego na budowę domu

Podwyższenie kwoty kredytu hipotecznego najłatwiej uzyskać w przypadku zobowiązania przeznaczonego na budowę domu jednorodzinnego. Nawet najbardziej szczegółowa kalkulacja kosztów związanych z budową nieruchomości nie uwzględnia sytuacji nietypowych: wysokiej inflacji i związanej z nią podwyżki cen materiałów, ewentualnej konieczności zmiany wykonawcy z powodów losowych i innych. Jeśli dokończenie realizacji inwestycji wymaga wyższych, ale uzasadnionych kosztów, wówczas kredytobiorca ma całkiem dużą szansę na podwyższenie kwoty kredytu hipotecznego przez bank.

Dla uzyskania dodatkowych pieniędzy potrzebny będzie wniosek, ponowna ocena zdolności kredytowej wnioskodawcy, a w niektórych przypadkach także dodatkowa wycena nieruchomości.

Dobranie kredytu hipotecznego w poszczególnych bankach

Warunki i procedury podwyższenia kredytu hipotecznego w poszczególnych bankach mogą być ukształtowane odmiennie. Różnice mogą dotyczyć zarówno wysokości kosztów związanych z dobraniem kredytu, jak i rodzaju wymaganych w takiej sytuacji dokumentów. Poszczególne banki mogą również nie mieć w swojej ofercie takiej możliwości.

Dobranie kredytu hipotecznego w Banku Pekao S.A.

Bank daje możliwość podwyższenia kredytu budowlano-mieszkaniowego, co jednak wiąże się z prowizją w wysokości:

 • 2,5% minimum 300 zł – płatną każdorazowo od kwoty podwyższenia kredytu.

Dobranie kredytu hipotecznego w Santander Bank Polska

Bank oferuje całkiem szeroki wachlarz możliwości działań kredytobiorcy w związku z uzyskanym kredytem hipotecznym, m.in.:

 • zmianę rat malejących na równe lub równych na malejące,
 • zmianę terminu płatności raty,
 • przedterminową spłatę kredytu w całości lub części,
 • obniżenie wysokości raty kapitałowej,
 • zmianę rodzaju oprocentowania kredytu ze stałego na zmienne,
 • możliwość skorzystania z wakacji kredytowych na jeden miesiąc,

Co więcej, o większość z wymienionych czynności wniosek można złożyć za pośrednictwem infolinii, chyba że wprowadzona zmiana wymaga podpisania dodatkowych dokumentów np. aneksu do umowy. Wśród wymienionych działań nie ma jednak możliwości podwyższenia kwoty kredytu hipotecznego. Bank dopuszcza za to możliwość zawarcia aneksu w zakresie zwiększenia kwoty hipoteki w związku z objęciem zabezpieczenia tą hipoteką nowej wierzytelności – czyli podpisania innej, nowej umowy kredytowej.

Dobranie kredytu hipotecznego w PKO BP

Kredytobiorca ma możliwość złożenia wniosku zarówno o podwyższenie kwoty kredytu hipotecznego, jak i pożyczki hipotecznej, co jednak wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Bank naliczy za taką operację prowizję w wysokości:

 • 2 % nie mniej niż 300 zł.

Dobranie kredytu hipotecznego w ING Banku Śląskim

Bank daje możliwość podwyższenia kwoty kredytu hipotecznego o co najmniej 20.000 zł. Taki wniosek wymaga jednak wizyty w oddziale banku i wiąże się z ponownym badaniem zdolności kredytowej klienta i nowej wyceny po przedstawieniu zaktualizowanego kosztorysu inwestycji. Kwota kredytu po podwyższeniu nie może przekroczyć 80 % wartości nieruchomości.

Dobranie kredytu hipotecznego w ING Banku Śląskim to także dodatkowe koszty pod postacią prowizji w wysokości stawki procentowej za udzielenie produktu hipotecznego – aktualnie 1,9%, naliczanej od kwoty podwyższenia.

Koszty zwiększenia kwoty kredytu hipotecznego

Dodatkowe czynności, które bank ma wykonać na rzecz klienta zwykle są odpłatne.

 • W przypadku podwyższenia kwoty kredytu hipotecznego, kredytodawca może wymagać np. prowizji. Jej wysokość najczęściej będzie uzależniona od wysokości kwoty podwyższenia.
 • Dodatkowo bank może wprowadzić kwotę minimalną i zastrzec, że prowizja nie może być niższa niż np. 200 zł lub 300 zł.
 • Szczegółowe koszty takiej operacji można sprawdzić w Taryfach opłat i prowizji dostępnych na stronach internetowych banków. Oczywiście wprowadzenie opłaty za dobranie kredytu nie jest obowiązkowe i zależy od decyzji kredytodawcy.

Czy można zwiększyć kwotę kredytu hipotecznego po kilku latach?

Podwyższenie kwoty kredytu hipotecznego kilka lat od uzyskania finansowania może być trudne. Cel umowy: czyli kupno lub budowa nieruchomości najczęściej został już zrealizowany. Dlatego bank zamiast podwyższenia dotychczasowego zobowiązania może zaproponować inne rozwiązanie np. kredyt gotówkowy lub pożyczkę na dowolny cel.

Dobranie kredytu hipotecznego a inne opcje finansowania

Podwyższenie kredytu hipotecznego to nie jedyna opcja uzyskania dodatkowych pieniędzy. Rozwiązań jest kilka.

 • Warto sprawdzić możliwość refinansowania kredytu hipotecznego, które polega na spłacie dotychczasowego zobowiązania kredytem uzyskanym w innym banku. Takie działanie ma sens jeśli konkurencyjna oferta wiąże się z niższymi kosztami. Refinansowanie pozwala zaoszczędzić dzięki np. obniżeniu oprocentowania. Atutem tego rozwiązania jest też możliwość uzyskania dodatkowych pieniędzy, które można przeznaczyć  na dowolny cel.
 • Jeśli kredytodawca nie zgadza się na podwyższenie kredytu hipotecznego, można również rozważyć inny rodzaj finansowania np. pożyczkę gotówkową. W tym przypadku także nie trzeba się tłumaczyć do czego potrzebne są dodatkowe środki.

Bez względu na wybór rozwiązania, w przypadku korzystania z oferty banku potrzebna będzie odpowiednio wysoka zdolność kredytowa klienta.

Czy bank może odmówić zwiększenia kwoty kredytu hipotecznego?

Nawet jeśli w ofercie banku jest możliwość podwyższenia kredytu hipotecznego, to złożenie wniosku nie zawsze oznacza uzyskanie dodatkowych środków. Kredytobiorca może otrzymać decyzję odmowną z różnych względów. Przeszkodą może być brak odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej, zbyt duża kwota  podwyższenia czy niedopuszczalny cel przeznaczenia pieniędzy wskazany we wniosku. Warto również zadbać o terminowe przelewy do banku.

Opóźnienia w spłacie zobowiązania w dotychczasowej wysokości to również wskazówka dla kredytodawcy, że klient może nie poradzić sobie z podwyższoną ratą w przyszłości. Nieterminowość może utrudniać nie tylko podwyższenie aktualnego zobowiązania, ale również uzyskanie innego finansowania w przyszłości.

Źródła:

https://stat.gov.pl/wykres/1.html

Warto wiedzieć:

 1. Zwiększenie kwoty kredytu hipotecznego jest możliwe na uzasadniony wniosek złożony przez kredytobiorcę.
 2. Bank może wymagać dodatkowych opłat z tytułu podwyższenia kwoty kredytu hipotecznego – najczęściej prowizji określonej procentowo (około 2 – 3%) naliczanej od przyznanej kwoty.
 3. Procedura związana z podwyższeniem kwoty kredytu hipotecznego i zakres dokumentów wymaganych w poszczególnych bankach może się różnić.
 4. Zwiększenie kwoty kredytu hipotecznego wiąże się z wydłużeniem okresu spłaty zobowiązania lub podwyższeniem miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych.
 5. Podwyższenie kwoty kredytu hipotecznego wiąże się z koniecznością ponownego badania zdolności kredytowej wnioskodawcy.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy zawsze muszę uzasadnić, dlaczego chcę dobrać kredyt? 

  Kredyt hipoteczny to zobowiązanie celowe, dlatego podwyższenie jego wartości trzeba uzasadnić. Powód podwyższenia musi być zgodny z udzieleniem finansowania.

 2. Czy mogę wnioskować o zwiększenie kwoty kredytu hipotecznego, jeśli otrzymane środki chcę przeznaczyć na umeblowanie mieszkania? 

  Pieniądze na umeblowanie mieszkania można uzyskać np. w ramach kredytu gotówkowego lub z innych źródeł finansowania. Oczywiście można uzasadnić wniosek o podwyższenie kwoty kredytu hipotecznego koniecznością kupienia mebli, ale trzeba się spodziewać z decyzją odmowną ze strony banku.

 3. Czy warunki zwiększenia kwoty kredytu hipotecznego mają zastosowanie także w przypadku kredytu gotówkowego?

  Bank na wniosek kredytobiorcy może podwyższyć kwotę kredytu gotówkowego. Podobnie jak w przypadku zobowiązań zabezpieczonych hipoteką, w tym przypadku również wymagana jest odpowiednio wysoka zdolność kredytowa wnioskodawcy. Nie ma natomiast ograniczeń w zakresie celu, na który można przeznaczyć uzyskane środki.

 4. Ile razy można wnioskować o zwiększenie kwoty kredytu hipotecznego? 

  Wniosek o zwiększenie kwoty kredytu hipotecznego można złożyć więcej niż raz. Ostateczna decyzja w zakresie przyznania dodatkowych pieniędzy należy jednak do banku. 

 5. Czy można wycofać wniosek o zwiększenie kwoty kredytu hipotecznego? 

  Tak. Kredytobiorca może wycofać wcześniej złożony wniosek o zwiększenie kwoty kredytu hipotecznego.

 6. Czy można zwiększyć kwotę kredytu hipotecznego?

  Generalnie tak, ale wszystko zależy od konkretnej oferty i polityki banku. W celu zwiększenia kwoty kredytu hipotecznego trzeba złożyć wniosek. Przed wydaniem decyzji bank może chcieć przeprowadzić ponowną ocenę zdolności kredytowej klienta. Za taką operację często naliczana jest dodatkowa prowizja.

 7. Czy można zwiększyć kredyt?

  Na wniosek klienta bank może rozważyć zwiększenie kwoty kredytu gotówkowego lub kredytu hipotecznego. Procedury związane z taką czynnością zależeć będą często od kwoty podwyższenia. – im wyższa, tym większe oczekiwania ze strony banku. Trzeba pamiętać, aby dobrze uzasadnić wniosek o zwiększenie kredytu. 

 8. Co, gdy zabraknie kredytu?

  W takiej sytuacji można złożyć wniosek o podwyższenie kwoty kredytu. Kiedy takie rozwiązanie jest niemożliwe, to można skorzystać z kredytu refinansowego, dzięki czemu inny bank spłaci nasze dotychczasowe zobowiązanie z możliwością zwiększenia kwoty długu. Jeśli posiadamy zdolność kredytową to możemy również złożyć wniosek o kolejny kredyt.

Porównaj kredyty hipoteczne
Izabela Stachura-Adamczyk
Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments