Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty hipoteczne

Wspólny Kredyt hipoteczny a rozstanie – co warto wiedzieć?

Decyzja o wspólnym kupnie mieszkania daje możliwość uzyskania wyższej kwoty kredytu, dzięki większej wspólnej zdolności kredytowej. Sprzyja też planowaniu wspólnej przyszłości pary. Co się dzieje w przypadku rozstania? Jakie konsekwencje ma rozstanie dla umowy kredytowej?

Nie bez przyczyny mówi się, że wspólny kredyt hipoteczny łączy bardziej niż małżeństwo. Po rozstaniu, obowiązek spłaty kredytu nadal istnieje, bez względu na dalsze łączące strony relacje. Jest jednak kilka możliwości wyjścia z tej trudnej sytuacji. Przyda się współpraca pomiędzy stronami i wspólne ustalenie planu działania. Niektóre czynności wymagają również zgody banku.

Kredyt dla pary bez ślubu – czy to możliwe?

Stan cywilny osób wnioskujących o kredyt hipoteczny nie ma dla banku większego znaczenia. Liczy się przede wszystkim:

 • wysokość dochodów,
 • stabilność zatrudnienia,
 • posiadany majątek osobisty,
 • liczba innych zobowiązań do spłaty,
 • czy liczba osób na utrzymaniu.

W przypadku kredytu hipotecznego, który bierze jeden małżonek tylko na siebie, takie działanie wymaga zgody drugiej strony.

Jednak generalnie kredyt hipoteczny mogą wziąć nie tylko osoby będące w związku małżeńskim, ale bez względu na łączące je relacje. Stronami umowy mogą być zatem przyjaciele, pełnoletnie dziecko ze swoim rodzicem, sąsiedzi, czy para, która planuje ślub w przyszłości lub nie ma w ogóle w planach formalnego związku.

Jak rozstanie wpływa na wspólny kredyt hipoteczny?

Jak wygląda spłata kredytu hipotecznego w razie rozstania? Dla banku – bez zmian. Z punktu widzenia banku rozwód czy rozstanie nie wpływa na obowiązek dalszej spłaty kredytu na dotychczasowych zasadach. Wyjątkiem będzie sytuacja, kiedy bezpośrednio w umowie kredytowej zostały zawarte jakieś postanowienia w tym zakresie. Choć częściej będzie to dotyczyć rozwodu i podpisanej wcześniej przez małżonków intercyzy, niż pary planującej wspólne życie.

Zatem, jeśli żadne postanowienia umowne nie wskazują nowych zasad spłaty kredytu hipotecznego, w razie rozstania pary obowiązują dotychczasowe zasady i solidarny obowiązek spłaty kredytu hipotecznego dla obu stron.

Czy trzeba powiadomić bank o rozstaniu osób spłacających wspólny kredyt hipoteczny?

Zwykle nie trzeba informować banku o rozstaniu, tym bardziej że chodzi tu o zmianę stanu faktycznego, a nie prawnego – jak w przypadku rozwodu i ustania małżeństwa. Informacja do banku może być konieczna, jeśli umowa kredytowa zawiera ewentualne postanowienia w tym zakresie. Może się tak zdarzyć, jeśli para zawarła przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny umowę partnerską, regulującą zasady spłaty zobowiązania po ewentualnym rozstaniu a bank został poinformowany o tej umowie.

Konieczność poinformowania banku o rozstaniu może również się pojawić w momencie konfliktu lub braku porozumienia obu stron co do dalszej spłaty kredytu. W takim przypadku bank może pomóc znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie. Porozumienie jest konieczne, żeby uniknąć sytuacji zaprzestania spłaty zobowiązania przez strony i rozpoczęcia procesu windykacji.

Kto spłaca wspólny kredyt hipoteczny po rozstaniu?

Rozstanie nie przekreśla obowiązku spłaty kredytu hipotecznego. Każde z kredytobiorców nadal solidarnie odpowiada za spłatę zobowiązania, na dotychczas obowiązujących zasadach. Możliwe są też inne scenariusze wymagające zaangażowania obu stron i ustalenia wspólnie co zrobić z kredytem.

Wspólna spłata kredytu hipotecznego

Rozstanie wcale nie musi oznaczać, że trzeba zmienić zasady dotyczące spłaty kredytu hipotecznego. Pomimo rozstania obie strony nadal są wpisane do księgi wieczystej jako współwłaściciele i mogą korzystać z niej na równych zasadach. Mogą więc postanowić, że nadal wspólnie będą spłacać kredyt hipoteczny na dotychczasowych zasadach.

Poza tym pochopna decyzja o szybkiej sprzedaży mieszkania obciążonego kredytem w związku z rozstaniem – może oznaczać mniejszy zysk. Ponadto nieruchomość można wynająć, a uzyskane w ramach wynajmu kwoty przeznaczyć na spłatę kredytu.

Spłata kredytu hipotecznego przez jednego zobowiązanego

Scenariusz, w którym jedna ze stron bierze na siebie całkowity ciężar spłaty zobowiązania wymaga nie tylko wzajemnego porozumienia pomiędzy kredytobiorcami, ale również zgody banku. Można sobie wyobrazić sytuację, kiedy strony ustalają, że nieruchomość pozostanie w rękach jednej z nich, podobnie jak obowiązek spłaty kredytu. Ta osoba oprócz zobowiązań kredytowych, ma jeszcze obowiązek rozliczeń z drugim dotychczasowym kredytobiorcą.

Mamy tu do czynienia z określoną w przepisach kodeksu cywilnego instytucją przejęcia długu.

Przejęcie długu wymaga zachowania formy pisemnej. Jednocześnie formalna rezygnacja jednej ze stron kredytu wymaga zgody banku (złożonej na piśmie) i ponownej oceny zdolności kredytowej pozostałego kredytobiorcy i nie zawsze będzie możliwa.

Spłata kredytu hipotecznego z innym kredytobiorcą

W ramach scenariusza, w którym spłatę kredytu hipotecznego bierze na siebie jedna osoba, można dokonać modyfikacji, potrzebnych do uzyskania zgody banku na taką operację. Mianowicie rozwiązaniem może być zastąpienie jednego z dotychczasowych kredytobiorców innym, który posiada odpowiednią zdolność kredytową.

Dla banku liczy się pewność spłaty zobowiązania. Wskazanie innego kredytobiorcy, który będzie mógł wejść w obowiązki dotychczasowego, nie powinno być problemem. Oczywiście, jeśli sytuacja finansowa nowego kredytobiorcy pozwala na terminową spłatę kredytu. Kim może być nowy kredytobiorca? Wymagania są takie jak dla pozostałych kredytobiorców. Kluczowa jest zdolność kredytowa.

Czy można sprzedać nieruchomość obciążoną kredytem hipotecznym po rozstaniu?

Opcja sprzedaży nieruchomości po rozstaniu, to kolejne rozwiązanie, które wymaga współdziałania stron. Sprzedaż mieszkania lub domu obciążonego wspólnym kredytem hipotecznym jest jak najbardziej możliwa. Pozyskane w ramach sprzedaży nieruchomości środki będą przeznaczone na jego spłatę. Opłacalność takiej operacji można oceniać pod kątem ceny sprzedaży nieruchomości i kwoty kredytu.

W każdym wypadku najbardziej komfortowa będzie sytuacja, w której pozyskane ze sprzedaży pieniądze wystarczą na pokrycie pozostałej do spłaty kwoty kredytu hipotecznego. Jednocześnie nie warto się spieszyć z finalizacją transakcji. Najlepiej sprzedać nieruchomość po cenie rynkowej, bez konieczności udzielenia promocji wynikającej z pośpiechu. Dzięki temu można zyskać więcej.

Czy można wynająć nieruchomość obciążoną kredytem po rozstaniu?

Wynajem nieruchomości to opcja, która sprawdzi się, jeśli rozstająca się para nie chce sprzedać mieszkania, ale np. poczekać na wzrost jego wartości. Bez względu na motywację stron, pieniądze uzyskane w ramach najmu warto przeznaczyć na spłatę raty kredytu. Ustalenia w tym zakresie powinny być poczynione pisemnie, dzięki czemu w razie ewentualnego konfliktu, łatwo odwołać się do słowa pisanego.

Czy można ustalić warunki spłaty kredytu hipotecznego na wypadek rozstania?

Biorąc wspólny kredyt hipoteczny na kupno mieszkania, mało kto zakłada przyszłe rozstanie. Jednak, mimo że jest to dość trudny temat, warto ustalenia w zakresie możliwych scenariuszy spłaty kredytu w razie rozstania zrobić wcześniej. Może temu służyć umowa między partnerami. Dobrze skonstruowana umowa partnerska może pomóc rozstać się w miarę polubownie, bez większych konfliktów, i oczywiście uregulować też wzajemne stosunki finansowe w czasie trwania związku.

Jakie podejście do umowy partnerskiej ma bank? To zależy. Przedstawienie umowy partnerskiej na etapie negocjacji treści umowy i warunków spłaty kredytu, może pomóc wprowadzić postanowienia ułatwiające rozliczenia na wypadek rozstania. Zasadą jest jednak solidarna odpowiedzialność stron za spłatę zaciągniętego długu.

Warto wiedzieć

 1. Wspólny kredyt hipoteczny trzeba solidarnie spłacać pomimo rozstania.
 2. Nieruchomość obciążoną kredytem hipotecznym, w razie rozstania, można sprzedać lub wynająć.
 3. Przejęcie długu przez jedną ze stron jest możliwe za zgodą wierzyciela czyli banku.
 4. W rolę dotychczasowego kredytobiorcy, może również wejść nowa osoba, z odpowiednią zdolnością kredytową.
 5. Decyzja co zrobić z kredytem hipotecznym i wspólnym mieszkaniem wymaga porozumienia osób tworzących dotychczasowy związek.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Jak podzielić kredyt hipoteczny po rozstaniu?

  Podział w spłacie kredytu hipotecznego po rozstaniu zależy od sposobu porozumienia się byłej już pary. Jeśli nie podejmą żadnych kroków w tym zakresie, kredyt należy spłacać na takich samych zasadach jak dotychczas. 

 2. Co się dzieje z kredytem hipotecznym po rozwodzie?

  Bez względu na łączone stronę więzi osobiste kredyt hipoteczny wymaga dalszej spłaty. Byli małżonkowie nadal solidarnie odpowiadają za spłatę zobowiązania. 

 3. Czy po rozstaniu kredyt hipoteczny nadal spłacają dwie osoby?

  To zależy. Kredyt hipoteczny mogą nadal spłacać dwie osoby, pomimo rozstania. Możliwe są jednak inne opcje: sprzedaż mieszkania, spłata kredytu przez jednego kredytobiorcę, a w miejsce drugiego wejdzie inny lub dalszą spłatę kredytu przez jednego kredytobiorcę z dodatkowym zabezpieczeniem spłaty i ponownym oszacowaniem zdolności kredytowej. Na dwie ostatnie opcje musi wyrazić zgodę bank. 

 4. Jak rozwiązać wspólny kredyt hipoteczny?

  Rozwiązaniem jest sprzedaż mieszkania czy domu obciążonego kredytem. Kupno nieruchomości przez osobę trzecią oznacza w pierwszej kolejności spłatę kredytu hipotecznego. Pozostała kwota zostanie rozdzielona pomiędzy współkredytobiorców. 

 5. Jak odłączyć się od kredytu hipotecznego?

  Rezygnacja jednej ze stron umowy kredytowej wcale nie jest prosta. Wymaga zgody banku na taką czynność. Konieczne również będzie podpisanie aneksu do umowy. Pozostały przy spłacie kredytobiorca musi mieć odpowiednią zdolność kredytową. Takie rozwiązanie jest możliwe, jeśli bank uzna, że jeden kredytobiorca będzie nadal spłacał kredyt hipoteczny zgodnie z harmonogramem i nie ma zagrożenia niewypłacalności. 

Porównaj kredyty hipoteczne
Izabela Stachura-Adamczyk
Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments