Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Finanse osobiste

Ubezpieczenie kredytu – czy warto za nie płacić?

Ubezpieczenie kredytu to przede wszystkim zabezpieczenie dla banku – produkt, który zmniejsza ryzyko związane z udzieleniem finansowania. Czasem decyzja o ubezpieczeniu kredytu przyniesie dodatkowe benefity także kredytobiorcy.

Ubezpieczenie kredytu to połączenie usługi bankowej i finansowej, które ma na celu zabezpieczać spłatę kredytu w razie wystąpienia zdarzeń losowych, które uniemożliwiają terminową spłatę zobowiązania. Umowa ubezpieczenia stanowi wygodną dla banku formę zabezpieczenia. Z drugiej strony może dawać dodatkowe korzyści kredytobiorcy – np. niższe oprocentowanie.

Żadne przepisy prawne nie nakładają obowiązku ubezpieczenia kredytu. Jednak banki kierują się własnymi wytycznymi i coraz częściej proponują zawarcie umowy ubezpieczenia pokazując zalety tego rozwiązania i kuszą promocyjnymi warunkami kredytu. Jednocześnie w przypadku braku zgody zawarcia umowy ubezpieczenia przez kredytobiorcę bank może żądać innego zabezpieczenia.

Zapraszamy do pobrania poradnika

 • Czym jest zdolność kredytowa?
 • Co wpływa na zdolność kredytową?
 • Jak poprawić zdolność kredytową?
Proszę podać poprawny adres email
Dziękujemy!
Raport został przesłany na twój adres email:
(Jeżeli nie widzisz wiadomości od nas sprawdź foldery spam i oferty w swojej skrzynce e-mail)
Przepraszamy!
Nie udało się przesłać raportu
(Odśwież stronę i spróbuj ponownie)

Jak działa ubezpieczenie kredytu?

Ubezpieczenia działają zawsze na podobnej zasadzie. Ubezpieczony płaci pewną kwotę cyklicznie (np. co miesiąc, co rok, z każdą transakcją lub każdą ratą kredytu). Może zdarzyć się, że będzie tak płacił przez cały okres ubezpieczenia, nie zyskując nic w zamian. Jeśli jednak zdarzyłoby się zdarzenie wymienione w umowie ubezpieczenia, ubezpieczyciel ma obowiązek pokryć jego koszty i związane z nim straty do wartości określonej w umowie.

W przypadku ubezpieczenia spłaty kredytu ubezpieczonym jest tak naprawdę bank, a kredytobiorca jedynie płaci składki ubezpieczeniowe.
Jeśli zdarzy się nieszczęśliwe zdarzenie, np. kredytobiorca straci zdolność do pracy zarobkowej i nie będzie w stanie spłacić kredytu – ubezpieczyciel wypłaci bankowi kwotę, której ten nie może odzyskać od kredytobiorcy. Tym samym zwolni kredytobiorcę z pozostałego długu.

Ubezpieczenie kredytu powoduje, że nawet jeśli zdarzy się sytuacja uniemożliwiająca spłatę, bank odzyska swoje pieniądze.

Czy ubezpieczenie kredytu chroni kredytobiorcę?

Ubezpieczenie kredytu chroni kredytobiorcę w niewielkim stopniu. Przeważnie jest produktem dodatkowym do samej umowy kredytu i służy zabezpieczeniu interesów banku. Kredytobiorca występuje tu w roli płacącego składki, nie zaś ubezpieczonego (wyjątek: ubezpieczenia nieruchomości), więc często nie może negocjować warunków ubezpieczenia. Nie ma też żadnego wpływu na OWU.

Mogą się więc zdarzyć sytuacje, od których kredyt był ubezpieczony (według kredytobiorcy), ale ubezpieczyciel odmówi wypłaty ubezpieczenia na rzecz banku i kredyt trzeba będzie wciąż spłacać.

Warto zapoznać się z umową ubezpieczenia i jej warunkami, ale nie należy zakładać, że chroni ona kredytobiorcę w każdej sytuacji. Mimo to gdy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek, lepiej mieć kredyt ubezpieczony.

Ubezpieczenie kredytu – najczęściej spotykane rozwiązania

Wśród najbardziej popularnych produktów ubezpieczeniowych, które mają służyć zabezpieczeniu spłaty kredytu można wymienić:

Ubezpieczenie na życie

Stosowane zarówno przy kredytach hipotecznych, jak i konsumpcyjnych. Realizacja ubezpieczenia następuje w przypadku zgonu kredytobiorcy. Wówczas kwota pozostała do spłaty zostanie uregulowana przez ubezpieczyciela i nie obciąża spadkobierców zmarłego. Z uwagi na malejącą z każdym miesiącem wysokość kredytu do spłaty suma ubezpieczenia z reguły również maleje, a co za tym idzie składka powinna być niższa.

Ubezpieczenie zawarte na wypadek utraty pracy

Ubezpieczyciel bierze na siebie obowiązek spłaty kredytu w przypadku utraty pracy przez kredytobiorcę. Zwykle nie chodzi o spłatę całego kredytu tylko kilku rat – od 6 do 12. Warunkiem realizacji ubezpieczenia jest brak winy kredytobiorcy w zakresie utraty pracy – wyłączenia odpowiedzialności dotyczą zwolnień dyscyplinarnych albo samodzielnego wypowiedzenia umowy. Takie ubezpieczenie może być stosowane zarówno przy kredycie hipotecznym, jak i konsumpcyjnym.

Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa lub na wypadek niezdolności do pracy

To dwa zbliżone do siebie produkty ubezpieczeniowe, które mogą występować zarówno przy kredytach hipotecznych, jak i konsumpcyjnych. Spłata kredytu przez ubezpieczyciela następuje wówczas, jeśli kredytobiorca uległ wypadkowi, który doprowadził go do trwałego inwalidztwa uniemożliwiającego mu wykonywanie pracy lub wypadek był powodem niezdolności do pracy.

Warunkiem realizacji takiego ubezpieczenia jest wniosek kredytobiorcy i odpowiednia dokumentacja potwierdzająca zdarzenie i niezdolność do pracy a czasem także zaświadczenie z ZUS lub KRUS.

Ubezpieczenie nieruchomości

To typowy produkt, który jest wymagany przy kredytach hipotecznych. Minimalne wymagania banków w zakresie tego ubezpieczenia obejmują najczęściej ochronę nieruchomości w razie pożaru czy innych zdarzeń losowych. Banki zwykle proponują zawarcie umowy z ich partnerem ubezpieczeniowym, ale także akceptują polisy ubezpieczeniowe innych towarzystw, o ile te spełniają określone wymagania np. w zakresie kwoty ubezpieczenia.

Kredyt hipoteczny z ubezpieczeniem czy bez?

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie na długie lata, dlatego bank będzie dążył do maksymalnego zabezpieczenia jego spłaty. W szczególności, że w ciągu 20 czy 30 lat sytuacja kredytobiorcy może się diametralnie zmienić – wypadek, choroba czy utrata pracy może zdarzyć się każdemu.

Dlatego bardzo często oprócz hipoteki banki wymagają jeszcze dodatkowych zabezpieczeń. Choć żadne przepisy prawne nie narzucają obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, to w przypadku kredytów hipotecznych może się wydawać, że wykupienie polisy jest konieczne.

Zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z 23 marca 2017 r. bank, a właściwie doradca kredytowy, który przedstawia ofertę kredytu w imieniu banku, musi poinformować klienta o możliwości zawarcia umowy kredytu hipotecznego bez produktów dodatkowych czyli np. bez umowy ubezpieczenia.

Poza tym nawet jeśli klient zdecyduje się na ubezpieczenie, to nie musi wybrać oferty partnera ubezpieczeniowego banku, ale każdego innego ubezpieczyciela, którego polisa odpowiada minimalnym wymaganiom banku. Choć najczęściej w przypadku produktów łączonych oferowanych przez bank: kredytu i ubezpieczenia – warunki spłaty kredytu mogą być bardziej atrakcyjne dla klienta.

Ubezpieczenie na życie – ważne dla kredytu hipotecznego

Dla zabezpieczenia przyszłości rodziny lepiej nie wahać się przy wykupieniu ubezpieczenia na życie w przypadku umowy kredytu hipotecznego. Trzeba oczywiście sprawdzić warunki umowy i koszty, jednak samo ubezpieczenie na życie należy traktować jako obowiązkowe. W razie śmierci kredytobiorcy to ubezpieczyciel pokryje pozostałą do spłaty część kredytu, co pozwoli odciążyć spadkobierców.

Warto również pamiętać, że w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania można ubiegać się o zwrot części niewykorzystanej składki. Takie uprawnienie przysługuje zarówno jeśli składka ubezpieczeniowa została zapłacona jednorazowo przy podpisaniu umowy, jak i wówczas gdy składka była opłacana miesięcznie.

Kiedy ubezpieczenie kredytu jest szansą na uzyskanie finansowania?

Przy umowie kredytu hipotecznego warunkiem uzyskania finansowania jest zwykle posiadanie co najmniej 20% wartości nieruchomości jako wkład własny. Brak wymaganych środków nie musi być przeszkodą w zakupie wymarzonego mieszkania czy domu. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego to rozwiązanie, które pomoże w takiej sytuacji obniżyć wymagany wkład własny do 10%. Kredytobiorca będzie płacił za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, póki nie spłaci kolejnych 10% kapitału, osiągając w ten sposób wymagany poziom 20% wkładu własnego.

Kredyt hipoteczny z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego jest droższy i mniej opłacalny dla kredytobiorcy, ale jest jedną z opcji na kupno mieszkania bez odpowiedniego zaplecza finansowego wymaganego przez bank.

Kredyt bez ubezpieczenia? Dostępny, choć zwykle na gorszych warunkach

Ubezpieczenie kredytu jest co prawda dobrowolne, jednak bank może w taki sposób skonstruować ofertę, że zaciągnięcie zobowiązania bez ubezpieczenia może się po prostu nie opłacać. Wyższe oprocentowanie, marża czy prowizja za udzielenie kredytu albo konieczność ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń np. poręczenia spłaty zobowiązania przez osobę trzecią – tak mogą wyglądać warunki kredytu bez zawarcia umowy ubezpieczenia.

Oczywiście warunki umowy można negocjować – w lepszej pozycji negocjacyjnej znajdują się osoby, które mają wysoką zdolność kredytową i posiadają pozytywną historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Dodatkowo przed zawarciem umowy ubezpieczenia warto sprawdzić na jakich warunkach ubezpieczyciel gwarantuje wypłatę środków, a jakie wprowadza wyłączenia, żeby nie być zaskoczonym w przypadku odmowy wypłaty świadczenia.

Czy ubezpieczenie kredytu gotówkowego się opłaca?

Ubezpieczenie spłaty kredytu gotówkowego (gdzie jest ono przeważnie opcjonalne) opłaca się kredytobiorcy jedynie wówczas gdy całkowity koszt kredytu jest dzięki temu niższy. Stosunkowo często zdarza się to przy niskiej zdolności kredytowej, lub osiąganiu nieregularnych dochodów. Wówczas bank ocenia ryzyko udzielenia kredytu na nieco wyższe i stosownie do tego żąda wyższej prowizji. Jeśli jednak klient zdecyduje się zawrzeć umowę ubezpieczenia (zwłaszcza od utraty pracy i zdolności do niej), to staje się dla banku bardziej wiarygodny i prowizję można obniżyć. Zawsze warto porównywać ofertę kredytu z ubezpieczeniem i bez niego. Przeważnie ubezpieczony kredyt będzie minimalnie tańszy, ale nie jest to żelazna reguła.

Ubezpieczenie kredytu – podsumowanie

Ubezpieczenie kredytu to na pewno popularny sposób zabezpieczenia spłaty kredytu chętnie stosowany przez banki. Wykupienie polisy bardzo często opłaca się klientowi z uwagi na obniżenie kosztów kredytu. Jednak nie każda oferta ubezpieczenia oferowana przez bank jest atrakcyjna.

Za każdym razem warto przeanalizować warunki umowy ubezpieczenia. Trzeba też pamiętać, że można samodzielnie wybrać ubezpieczyciela, pod warunkiem, że jego oferta gwarantuje minimum wymagane przez bank. Ważne, żeby nie dać się namówić na wszystko co chce sprzedać bank, ale podjąć świadomą decyzję w zakresie ubezpieczenia, a także innych produktów oferowanych wraz z kredytem.

Warto wiedzieć

 1. Ubezpieczenie nieruchomości jest obowiązkowe w przypadku kredytów hipotecznych
 2. Ubezpieczenie spłaty kredytu zabezpiecza bank, a kredytobiorcę jedynie pośrednio
 3. Kredyty hipoteczne z niskim wkładem własnym (10%) przeważnie muszą być dodatkowo ubezpieczone
 4. Często kredyt gotówkowy z ubezpieczeniem jest tańszy niż bez niego, mimo konieczności zapłacenia składki ubezpieczeniowej.
 5. Kredytobiorca ma bardzo ograniczone możliwości kształtowania umowy ubezpieczenia – raczej zgadza się na nią lub ją odrzuca niż negocjuje warunki.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Na czym polega ubezpieczenie kredytu?

  Ubezpieczenie kredytu zmniejsza ryzyko kredytowe dla banku. W razie utraty pracy, w przypadku śmierci kredytobiorcy lub wystąpienia innego zdarzenia objętego ubezpieczeniem, ubezpieczyciel pokryje odpowiednią część zobowiązania. Pieniądze trafią bezpośrednio do kredytodawcy czyli banku.

 2. Czy ubezpieczenie kredytu ma sens?

  Tak, zwłaszcza przy zobowiązaniach długoterminowych, jak kredyt hipoteczny. Zawsze jednak warto policzyć koszty ubezpieczenia i sprawdzić jakie korzyści ten produkt może przynieść w konkretnej sytuacji.  

   

 3. Ile wynosi ubezpieczenie kredytu?

  Koszt ubezpieczenie zależy od indywidualnej kalkulacji, oferty i zakresu ubezpieczenia. 

 4. Czy ubezpieczenie kredytu obejmuje śmierć?

  Zakres ubezpieczenia zależy od konkretnej oferty. Ubezpieczenie spłaty kredytu w razie śmierci kredytobiorcy, to opcja którą warto rozważyć w szczególności przy kredycie hipotecznym. 

 5. Czy opłaca się ubezpieczyć kredyt?

  Wszystko zależy od oferty ubezpieczenia, kosztów i zakresu ochrony. 

Porównaj kredyty hipoteczne
Michał Mucha
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

2 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Zdzislaw
Zdzislaw
1 rok temu

Co z ubezpieczeniem kredytu, który ten przechodzi w kredyt konsolidacyjny z drugim kredytem i ten wspólny kredyt jest na nowo ubezpieczany jako wspólny? Czy jest zwrot naliczonych w ratach miesięcznych ze starego pierwszego kredytu?

art
art
1 rok temu

Dzięki za niezależne info