Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Karty Kredytyowe

Karta kredytowa – co to jest? Jak działa karta kredytowa?

Karta kredytowa jest rozwiązaniem pozwalającym na wygodnie korzystanie z pieniędzy banku. Mało tego – zaciągnięte w ten sposób zobowiązanie może być darmowe. Sprawdzamy, czym jest i jak działa karta kredytowa.

Od kilku lat liczba osób posiadających karty kredytowe w swoich portfelach utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Jak podaje Narodowy Bank Polski – na koniec marca 2021 roku banki obsługiwały 5,4 mln kart kredytowych. Sprawdźmy zatem co oferuje i jak działa karta kredytowa, skoro korzysta z niej kilka milionów Polaków.

Czym jest karta kredytowa?

Karta kredytowa to rodzaj karty płatniczej, dzięki której otrzymujesz elastyczny dostęp do limitu kredytowego przyznanego przez bank. Podczas zakupów środki pobierane są z rachunku kredytowego karty, a nie z konta osobistego. Daje to możliwość zaciągania zobowiązania bez konieczności każdorazowego wnioskowania o kredyt w banku – oczywiście w ramach przyznanego wcześniej limitu.

Karta kredytowa wygląda tak samo jak karta debetowa i każda inna wydana przez bank. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na każdej karcie płatniczej musi znajdować się informacja czy to karta debetowa czy kredytowa. Nie zostało jednak określone dokładne miejsce oznaczenia, więc może być widoczne na awersie lub rewersie plastiku. Natomiast norma ISO/IEC 7810 reguluje rozmiary wszystkich kart płatniczych: wysokość 53,98 mm, szerokość 85,6 mm i grubość – 0,76 mm.

Jakie dane znajdują się na karcie kredytowej?

Karta kredytowa, podobnie jak karta debetowa, posiada na swoim awersie numer składający się z 16 cyfr ułożonych w czterocyfrowych blokach.

Pierwsza cyfra zdradza, kto jest emitentem karty. Przykładowo cyfra 4 to Visa, a 5 identyfikuje MasterCard. Kolejne pięć cyfr zdradza wystawcę karty. Tak prezentowany sześciocyfrowy ciąg składa się na numer BIN (Bank Identification Number).

Dziewięć kolejnych cyfr to identyfikator właściciela karty, a ostatnia szesnasta cyfra pełni rolę kontrolną i pozwala sprawdzić czy wpisany podczas transakcji numer karty jest prawidłowy. Stanowi to dodatkowe zabezpieczenie podczas zakupów dokonywanych w sieci. Pozostałe elementy znajdujące się na awersie karty kredytowej to:

 • nazwa banku,
 • imię i nazwisko właściciela karty (opcjonalnie),
 • logo organizacji płatniczej,
 • mikroprocesor,
 • data ważności karty,
 • symbol płatności zbliżeniowych.

Z kolei na rewersie, czyli tylnej stronie karty kredytowej, znajduje się:

 • pasek magnetyczny,
 • miejsce na podpis,
 • hologram (czasami znajduje się na awersie),
 • numer CVV2/CVC2,
 • dane teleadresowe banku.

Jak działa karta kredytowa?

Karta kredytowa jest produktem kredytowym i należy pamiętać, że z rozwiązania skorzystać mogą wyłącznie osoby posiadające zdolność kredytową i nie budzącą wątpliwości historię w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Na podstawie analizy bank określa wysokość dostępnego limitu lub odrzuca wniosek. Płatności kartą kredytową wyglądają tak samo, jak w przypadku karty debetowej czy przedpłaconej. Korzystając z tego rozwiązania zapłacisz w sklepach stacjonarnych, a także dokonasz zakupów online.

Za pomocą karty kredytowej można także pobrać gotówkę z bankomatu, jednak należy pamiętać, że wiąże się to zazwyczaj z wysoką prowizją. Z tego powodu kartę kredytową warto nosić w innej przegródce portfela niż kartę debetową. Zminimalizuje to ryzyko kosztownej pomyłki.

Wszystkie płatności kartą kredytową realizowane są w ciężar rachunku kredytowego powiązanego z kartą. Po takiej transakcji saldo konta osobistego nie ulega zmianie. Tym sposobem zaciągnięte zostaje zobowiązanie, które trzeba spłacić w odpowiednim terminie. I tu pojawia się zaleta, dzięki której karta kredytowa w rękach świadomego klienta może być źródłem darmowego kredytu (zakładając, że bank nie pobierze opłaty rocznej za kartę).

Od czego zależy limit na karcie kredytowej?

Limit na karcie kredytowej to maksymalna kwota, którą bank oddaje do dyspozycji posiadaczowi takiego plastiku. 

 • Limit ustalany jest przez bank na podstawie oceny zdolności kredytowej klienta.
 • Im lepsza zdolność kredytowa klienta, tym większy limit może on uzyskać na karcie kredytowej. 
 • Właściciel karty może dokonywać transakcji wyłącznie w ramach przyznanego limitu.
 • W niektórych przypadkach bank dopuszcza zwiększenie posiadanego obecnie na karcie kredytowej limitu.

Czym jest okres bezodsetkowy w karcie kredytowej?

Często eksponowanym elementem związanym z płatnościami kartą kredytową jest tzw. okres bezodsetkowy (grace period). Najprościej ujmując jest to czas, w którym bank nie naliczy odsetek od kwoty wykorzystanego limitu. Okres bezodsetkowy najczęściej mieści się w przedziale od 50 do 60 dni i składa się z dwóch części:

 • miesięcznego okresu rozliczeniowego karty kredytowej – data kończąca okres znajduje się w umowie,
 • okresu na spłatę zadłużenia – w zależności od banku wynosi on od 20 do 30 dni.

Zakładając, że posiadasz kartę kredytową z limitem 5.000 zł i dokonałeś w pierwszym dniu okresu rozliczeniowego transakcji na 1.000 zł, to masz jeszcze 30 dni okresu rozliczeniowego plus 20-30 dni okresu na spłatę zadłużenia. Jeśli uregulujesz zobowiązanie w wyznaczonym terminie to możesz cieszyć się z darmowego kredytu.

Michał Mucha Michał Mucha

Jak spłacić kartę kredytową?

Najkorzystniejszym wariantem dla klienta jest całkowita spłata zadłużenia w okresie bezodsetkowym, co pozwoli uniknąć kosztów związanych z zaciągnięciem zobowiązania. Należy jednak pamiętać, że karty kredytowe zwykle obarczone są także kosztem za prowadzenie „plastiku” (w ujęciu rocznym bądź miesięcznym), którego nie da się uniknąć. Dobrze jest zwrócić uwagę na wysokość tych opłat podczas wyboru najlepszej oferty.

Karta kredytowa – koszty

Posiadacz karty kredytowej musi przygotować się na stałą, miesięczną opłatę za jej użytkowanie. Zazwyczaj opłata ta wynosi od 6 zł do 12 zł. Dodatkowe koszty mogą zostać naliczone np. w sytuacji wypłaty środków z bankomatu przy pomocy karty kredytowej.

Jakie są różnice pomiędzy kartą kredytową a debetową?

Do podobieństw pomiędzy kartą debetową i kredytową można zaliczyć takie elementy jak:

– taki sam wygląd plastiku, 

– możliwość płatności zbliżeniowych,

– możliwość wykonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych. 

Choć karta kredytowa i debetowa na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo, są to jednak dwa osobne instrumenty płatnicze. W tabelce poniżej przedstawiamy porównanie tych rozwiązań, które obrazuje kluczowe różnice pomiędzy nimi:

Rodzaj kartyKarta debetowaKarta kredytowa
Rodzaj wykonywanych transakcji- gotówkowe
- bezgotówkowe
- gotówkowe
- bezgotówkowe
Koszty przy realizowaniu transakcji gotówkowych (wypłata pieniędzy z bankomatu)- brak prowizji
- opłata za korzystanie z bankomatów (zwykle obcych)
- prowizja
- brak okresu bezodsetkowego, co oznacza, że odsetki z tytułu wykorzystanych środków zostaną naliczone od dnia wypłaty gotówki z bankomatu
Wysokość transakcji- do wysokości środków własnych zgromadzonych na koncie lub przyznanej przez bank linii debetowej- do wysokości limitu przyznanego przez bank
Warunki wydania karty- do rachunku osobistego
- bez konieczności badania zdolności kredytowej klienta
- niezależnie od posiadanego rachunku osobistego
- podstawą jest posiadanie zdolności kredytowej na odpowiednio wysokim poziomie
Własność środków finansowych- klient korzysta z pieniędzy własnych zgromadzonych na rachunku bankowym- posiadacz karty korzysta ze środków udostępnionych (pożyczonych) przez bank
Wpływ na zdolność kredytową- brak- obniża zdolność kredytową

Karta kredytowa a wypłata gotówki

Jak już wspomnieliśmy, z pomocą karty kredytowej można wypłacić gotówkę z bankomatu. Każda taka transakcja zwykle wiąże się jednak z wysoką prowizją, co oznacza, że zasilanie swojego portfela gotówką w ten sposób jest stratą pieniędzy w innym miejscu. Do wypłaty gotówki z bankomatu warto więc używać wyłącznie karty debetowej, a kartą kredytową w tym celu posługiwać się wyłącznie w ostateczności.’

Źródło:

https://www.nbp.pl/systemplatniczy/karty/q_01_2021.pdf

Warto wiedzieć

 1. Karta kredytowa to instrument płatniczy, dzięki któremu można korzystać z dodatkowych środków finansowych udostępnionych przez bank w ramach przyznanego limitu.
 2. Limit na karcie kredytowej zależy od zdolności kredytowej posiadanej przez klienta. 
 3. W przypadku karty kredytowej kluczowe znaczenie ma tzw. okres bezodsetkowy, który wynosi od 50 do 60 dni. Jeśli klient spłaci zaciągnięte zadłużenie w tym czasie, bank nie naliczy mu żadnych opłat za skorzystanie z limitu na karcie.
 4. Za posiadanie karty kredytowej zwykle trzeba ponieść miesięczną opłatę w wysokości od 6 do 12 zł.
 5. Z pomocą karty kredytowej można wypłacić pieniądze z bankomatu. Czynność ta obarczona jest jednak dodatkowymi opłatami.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czym są karty kredytowe?

  Karty kredytowe to produkt finansowy, który pozwala korzystać z dodatkowej gotówki. Karty kredytowe są instrumentem płatniczym, dzięki któremu można korzystać z dodatkowych środków finansowych udostępnionych przez bank w ramach przyznanego limitu kredytowego. Limit na karcie kredytowej zależy od zdolności kredytowej posiadanej przez właściciela karty.

 2. Co zrobić, aby otrzymać kartę kredytową?

  Aby uzyskać kartę kredytową należy złożyć wniosek w wybranym banku. Bank przeanalizuje twoją zdolność kredytową i ustali właściwy limit zadłużenia na karcie.

 3. Jak sprawdzić, czy karta jest debetowa czy kredytowa?

  Aby odróżnić jedną kartę od drugiej, należy sprawdzić znajdujący się na niej napis. Na karcie debetowej będzie to „debit”, a na kredytowej „credit”.

 4. W jaki sposób mogę zwiększyć limit na karcie kredytowej?

  Jeśli bank pozwala na zwiększenie limitu na karcie, można tego dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub telefonicznie na infolinii banku.

 5. Czy z posiadaniem karty kredytowej mogą wiązać się jakieś dodatkowe korzyści?

  Tak. W zależności od banku i oferty, posiadacze karty kredytowej mogą np. skorzystać ze specjalnych promocji bankowych lub dostępu do strefy VIP w wybranych miejscach itp.

 6. Czy można wykonać przelew z rachunku przypisanego do karty kredytowej?

  Tak, taki przelew jest możliwy. Zwykle wiąże się on jednak z wysoką opłatą.

 7. Czy karta kredytowa kosztuje?

  Tak, posiadanie karty kredytowej najczęściej łączy się z opłatami.  Jak wysokie są to opłaty? To zależy od banku i dostawcy karty – dwóch najpopularniejszych to VISA i MasterCard. Za posiadanie karty kredytowej zwykle trzeba ponieść miesięczną opłatę w wysokości od 6 do 12 zł. Klient może też ponosić koszty związane z odsetkami – zwykle wtedy, jeśli nie będzie spłacał zadłużenia w terminie.

 8. Czy karta kredytowa jest potrzebna?

  Karta kredytowa jest bardzo przydatna. Pozwala ona korzystać z elastycznego dostępu do limitu kredytowego przyznanego przez bank. To sprawia, że łatwiej zapanować nad domowym budżetem – szczególnie w razie niespodziewanych wydatków. Posiadanie karty kredytowej i regularne z niej prawidłowe korzystanie podnosi szansę na kredyt gotówkowy lub kredyt hipoteczny.

 9. Ile kosztuje wypłata gotówki z karty kredytowej?

  Koszt wypłaty gotówki z karty kredytowej zależy od konkretnego banku i umowy. Zazwyczaj jest to procentowa opłata od kwoty wypłaty (np. 3-5%), ale może być też stała opłata za transakcję. Dodatkowo, odsetki zaczynają naliczać się od dnia wypłaty, co różni się od standardowych transakcji kartą kredytową, gdzie jest okres bezodsetkowy.

PORÓWNAJ KREDYTY
Adam Rogoz
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

3 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Janek
Janek
7 miesięcy temu

Tylko i wyłącznie dla mądrych ludzi z uporządkowaną i stabilną sytuacją materialną, ze świadomością że bank nigdy nie był, nie jest i nie bedzie Twoim przyjacielem.

Olek
Olek
2 lat temu

Ja korzystałem rok temu, pamiętam że oferta była ok. Wróciłem również z prośbą o zwiększenie limitu i bez problemu mi dali.

Teodora
Teodora
2 lat temu

Widziałam promocje Axi Card. 0% dla nowych klientów. Ciekawe rozwiązanie. Ktoś korzystał?