Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Karty Kredytyowe

Karta kredytowa – co to jest? Jak działa karta kredytowa?

Karta kredytowa to jeden z wygodnych sposobów na dokonywanie płatności bezgotówkowych przy wykorzystaniu pieniędzy banku. Umożliwia dokonywanie operacji w ramach przyznanego limitu, a przy rozsądnym korzystaniu bywa bardzo pomocna. Co warto wiedzieć o tym narzędziu? Jak działa karta kredytowa?

Karty kredytowe są w Polsce dość popularne. Zgodnie z danymi NBP, w III kwartale 2023 r. w obiegu było 4,9 mln kart tego typu. Są używane przede wszystkim przez osoby, które chcą mieć możliwość łatwego skorzystania z dodatkowych środków pieniężnych w dowolnym momencie.

Czym jest karta kredytowa?

Karta kredytowa jest rodzajem karty płatniczej. Na pierwszy rzut oka niczym nie różni się od karty debetowej, która jest przypisywana do rachunku bankowego i którą ma w swoim portfelu większość dorosłych Polaków. Zasada działania i przeznaczenie karty kredytowej są jednak zupełnie inne.

Dzięki niej możesz korzystać z przyznanego limitu kredytowego w określonej wysokości i dokonywać zakupów lub wypłacać gotówkę z bankomatu. Mając kartę kredytową, nie używasz własnych środków zgromadzonych na koncie, a środków „użyczonych” Ci przez bank. Jest to więc rodzaj łatwo dostępnego kredytu. Zakupy dokonane za pomocą karty kredytowej się sumują, a na koniec okresu rozliczeniowego dostajesz od banku coś w rodzaju rachunku, który trzeba uregulować.

Całkowita spłata karty kredytowej w określonym przez bank terminie pozwala uniknąć zapłaty odsetek od zaciągniętego zadłużenia (jest to tzw. okres bezodsetkowy). Spłatę zadłużenia można również rozłożyć na raty – w tym przypadku naliczane są już odsetki.

Jak działa karta kredytowa?

Jak działa pożyczanie pieniędzy od banku w ramach karty kredytowej? W pierwszej kolejności trzeba złożyć wniosek o jej wydanie. Wówczas bank bada Twoją zdolność kredytową i na tej podstawie przyznaje Ci limit w określonej kwocie. Mając kartę kredytową, możesz nią dokonywać transakcji do wysokości tego limitu.

Co mówi prawo?

Po zakończeniu okresu rozliczeniowego (który zwykle pokrywa się z miesiącem kalendarzowym) otrzymujesz od banku informację o swoim saldzie oraz terminie i minimalnej kwocie spłaty. Jeżeli nie spłacisz pełnej kwoty zadłużenia w okresie bezodsetkowym, bank doliczy odsetki. Spłatę zadłużenia czasami można też rozłożyć na raty na preferencyjnych warunkach. Najbardziej opłacalna jest jednak spłata całości zadłużenia w okresie bezodsetkowym – wówczas nie zapłacisz odsetek od pożyczonego kapitału (możesz w dalszym ciągu ponosić opłaty tytułem np. prowadzenia karty).

Każda transakcja pomniejsza pozostały limit kredytowy. Po spłacie salda karty kredytowej wraca on jednak do pełnej wysokości – wówczas znowu masz do wydania pełną kwotę przyznanego przez bank limitu.

Jak to działa w praktyce?

Sprawdźmy na przykładzie:

Pan Marek złożył wniosek o wydanie karty kredytowej. Bank po przeanalizowaniu jego dochodów i wydatków, przyznał mu limit kredytowy w wysokości 5000 zł. W ciągu pierwszego miesiąca użytkowania karty pan Marek odwiedził centrum handlowe, robiąc zakupy w sklepie odzieżowym (300 zł), spożywczym (200 zł) i budowlanym (600 zł). W ten sposób wydał 1100 zł, przez co jego limit kredytowy zmniejszył się do 3900 zł.

Na początku drugiego miesiąca użytkowania karty pan Marek dysponuje zatem kwotą 3900 zł do wydania. Zdecydował się jednak jak najszybciej uregulować powstałe w poprzednim okresie rozliczeniowym zadłużenie, aby bank nie naliczył mu odsetek. Spłacił więc całą kwotę (1100 zł). Dzięki temu znowu ma do swojej dyspozycji 5000 zł limitu kredytowego i nie zapłacił odsetek od zaciągniętego kredytu.

Czym karta kredytowa różni się od karty debetowej?

Karta kredytowa i karta debetowa różnią się przede wszystkim pochodzeniem środków wykorzystywanych do płatności realizowanych z ich użyciem.

 • Karta kredytowa działa na zasadzie kredytu udzielonego przez bank. Gdy płacisz kartą kredytową, korzystasz ze środków banku, które następnie musisz zwrócić, dokonując spłaty zadłużenia.
 • Karta debetowa jest połączona z rachunkiem bankowym. Przy płatności tą metodą wykorzystujesz więc własne środki, chyba że korzystasz dodatkowo z debetu na koncie – w takiej sytuacji możesz zadłużyć się do kwoty przyznanego przez bank limitu.

Limit środków na karcie debetowej jest równy sumie, jaką masz na koncie bankowym (plus ewentualna kwota przyznanego debetu). Korzystając z karty kredytowej, możesz natomiast dokonywać płatności bezgotówkowych i gotówkowych do wysokości limitu ustalonego przez bank na podstawie Twoich dochodów i zdolności kredytowej.

Jeśli chodzi o sposób użytkowania, karta kredytowa w zasadzie nie różni się od karty debetowej. Możesz nią płacić bezgotówkowo (np. w sklepie stacjonarnym, w internecie). Pozwala też na dokonywanie transakcji gotówkowych, czyli wypłaty gotówki w bankomacie.

Uwaga!

Wypłata gotówki z karty kredytowej zwykle skutkuje naliczaniem odsetek od razu - z pominięciem okresu bezodsetkowego. Często wiąże się również z naliczeniem wysokiej prowizji za taką operację.

Obecnie wydawane karty kredytowe i debetowe zwykle mają opcję płatności zbliżeniowej. Oba typy kart zawsze są też zabezpieczone kodem PIN, który może być wymagany przy niektórych operacjach. Na pierwszy rzut oka trudno je rozróżnić – karta kredytowa wygląda bowiem zwykle tak samo jak karta debetowa. Różni je jedynie napis określający typ karty – „Credit Card” dla karty kredytowej i „Debit Card” dla karty debetowej.

Wszystkie różnice pomiędzy kartą kredytową i debetową pokazuje poniższa tabela:

Rodzaj kartyKarta debetowaKarta kredytowa
Rodzaj wykonywanych transakcji- gotówkowe
- bezgotówkowe
- gotówkowe
- bezgotówkowe
Koszty przy realizowaniu transakcji gotówkowych (wypłata pieniędzy z bankomatu)- brak prowizji
- opłata za korzystanie z bankomatów (zwykle obcych)
- prowizja
- brak okresu bezodsetkowego, co oznacza, że odsetki z tytułu wykorzystanych środków zostaną naliczone od dnia wypłaty gotówki z bankomatu
Wysokość transakcji- do wysokości środków własnych zgromadzonych na koncie lub przyznanej przez bank linii debetowej- do wysokości limitu przyznanego przez bank
Warunki wydania karty- do rachunku osobistego
- bez konieczności badania zdolności kredytowej klienta
- niezależnie od posiadanego rachunku osobistego
- podstawą jest posiadanie zdolności kredytowej na odpowiednio wysokim poziomie
Własność środków finansowych- klient korzysta z pieniędzy własnych zgromadzonych na rachunku bankowym- posiadacz karty korzysta ze środków udostępnionych (pożyczonych) przez bank
Wpływ na zdolność kredytową- brak- obniża zdolność kredytową

Jak spłacić kartę kredytową?

Gdy dokonujesz jakiegokolwiek zakupu za pomocą karty kredytowej, dochodzi do powstania zadłużenia. Wszystkie wydatki dokonane podczas jednego okresu rozliczeniowego są sumowane. Saldo może być podwyższone o prowizje (np. za wypłatę gotówki z bankomatu) i inne opłaty. Wszystkie to składa się na kwotę do spłaty. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego otrzymasz wyciąg, na którym będzie wskazana jej wysokość wraz z terminem spłaty.

Spłaty kwoty zadłużenia podanej na wyciągu możesz dokonać w całości lub części.

 • W przypadku całkowitej spłaty kwoty zadłużenia podanej na wyciągu w tzw. okresie bezodsetkowym nie zapłacisz odsetek. Pamiętaj, że często dotyczy to tylko transakcji bezgotówkowych – za wypłatę gotówki kartą kredytową z bankomatu odsetki mogą być naliczane od dnia dokonania wypłaty.
 • Jeśli zdecydujesz się spłacić zadłużenie na karcie kredytowej częściowo, odsetki zostaną naliczone od całości zadłużenia wykazanego na ostatnim wyciągu. We wskazanym terminie musisz spłacić przynajmniej kwotę minimalną wskazaną na wyciągu – w przeciwnym razie może dojść do naliczenia dodatkowych opłat.

W jaki sposób można przekazać środki na spłatę karty kredytowej? Dokładny zakres dostępnych metod zależy od oferty banku. Zwykle jednak są to:

 • przelew wykonany np. ze swojego konta bankowego,
 • automatyczna spłata z konta osobistego użytkownika (zwykle jest to opcja dostępna tylko wtedy, gdy kartę kredytową i rachunek osobisty masz w tym samym banku),
 • wpłata gotówkowa w placówce banku.

W przypadku chęci skorzystania z opcji automatycznej spłaty zazwyczaj możesz samodzielnie zdecydować o jej wysokości (całość zadłużenia lub np. tylko kwota minimalna). Musisz jednak pamiętać, że automatyczna spłata nie zadziała, jeśli na Twoim rachunku bankowym nie będzie wystarczających środków.

Czym jest okres bezodsetkowy w karcie kredytowej?

Okres bezodsetkowy to czas, w którym bank nie naliczy odsetek od kwoty wykorzystanego limitu. Jeśli spłacisz całość kwoty pożyczonej od banku za pośrednictwem karty kredytowej w okresie bezodsetkowym, nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów z tytułu odsetek.

Na okres bezodsetkowy składa się miesięczny okres rozliczeniowy (28-31 dni) oraz czas na spłatę zadłużenia bez naliczania odsetek, który może trwać od 20 do 29 dni w zależności od banku i rodzaju karty.

Przykład

Pani Agnieszka korzysta z karty kredytowej, której okres rozliczeniowy trwa 30 dni, a okres bezodsetkowy wynosi 56 dni. Okres rozliczeniowy rozpoczyna się 1. dnia miesiąca. 5. dnia miesiąca pani Agnieszka postanowiła zapłacić kartą za zakupy. Aby uniknąć odsetek, powinna uregulować zadłużenie w ciągu 51 dni. Kolejnych zakupów dokonała 26. dnia miesiąca. Aby i tym razem nie płacić odsetek, na uregulowanie tej części zadłużenia ma 30 dni.

Ile kosztuje korzystanie z karty kredytowej?

Koszty użytkowania karty kredytowej są zależne przede wszystkim od tego, w jaki sposób z niej korzystasz. Ponadto każdy bank stosuje własny cennik opłat i prowizji. Nie da się więc jednoznacznie określić kosztów, jakie może generować karta kredytowa. Decydując się na to rozwiązanie, trzeba się jednak liczyć z możliwością naliczenia:

 • opłaty za wydanie karty kredytowej (chociaż niemal zawsze wynosi ona 0 zł);
 • opłaty rocznej lub miesięcznej za użytkowanie karty (może być zredukowana, nawet do zera, po spełnieniu każdego miesiąca warunków określonych przez bank – np. dokonaniu transakcji bezgotówkowych na określoną kwotę);
 • prowizji za wypłaty gotówki z bankomatów;
 • prowizji za polecenie przelewu;
 • odsetek od limitu kredytowego;
 • odsetek za spłatę w ratach;
 • karnych opłat za brak terminowej spłaty.

Co ważne, istnieje możliwość korzystania z karty kredytowej nieodpłatnie. Jest to możliwe, jeśli spłacisz całość zadłużenia w okresie bezodsetkowym, a bank nie pobierze opłaty za prowadzenie karty czy np. prowizji za wypłatę z bankomatu. Jeśli zatem wiesz, jak działa karta kredytowa, jesteś odpowiedzialny i nie masz problemu z terminową spłatą zadłużenia, może to być bardzo przydatne rozwiązanie.

Jak używać karty kredytowej? Na co uważać?

Wiesz już, jak działa karta kredytowa. Jednak jak jej rozsądnie używać? Poniżej znajdziesz kilka najważniejszych zasad.

 • Pilnuj terminowej spłaty zadłużenia. Opóźnienie spowoduje naliczanie odsetek, ale może nawet doprowadzić do wszczęcia procesu windykacyjnego i zablokowania możliwości płacenia kartą lub wypowiedzenia przez bank umowy.
 • Nie chcesz płacić odsetek? Spłacaj całość zadłużenia w okresie bezodsetkowym. Tylko dzięki temu nie będziesz ponosić kosztów związanych z korzystaniem z limitu kredytowego.
 • Z karty kredytowej korzystaj głównie do transakcji bezgotówkowych (w sklepach stacjonarnych, w internecie itp.). Nie jest to najlepszy sposób na pozyskanie dodatkowej gotówki, ponieważ wypłaty z bankomatów objęte są prowizją. Ponadto w przypadku transakcji gotówkowych już od pierwszego dnia są naliczane odsetki, które zwiększają kwotę zadłużenia.
 • Pilnuj swojego limitu kredytowego. Gdy dokonujesz transakcji przekraczającej kwotę przyznanego limitu, bank może doliczyć wysokie opłaty.

Spróbuj tego

Karta kredytowa może być korzystna ze względu na łatwy dostęp do dodatkowych środków pieniężnych. Niektóre banki oferują również inne korzyści przy posługiwaniu się kartami kredytowymi – np. możliwość zbierania punktów lojalnościowych wymienialnych na nagrody czy też mil lotniczych.

Ponadto regularna spłata zadłużenia w ramach karty kredytowej pomoże Ci w budowaniu korzystnej historii kredytowej, a tym samym ułatwi zaciągnięcie większego zobowiązania (np. kredytu hipotecznego) w przyszłości.

Karta kredytowa czy kredyt gotówkowy – co wybrać?

Potrzebujesz dodatkowych środków? Zarówno karta kredytowa, jak i kredyt gotówkowy mogą Ci pomóc. Które rozwiązanie wybrać?

 • Kredyt gotówkowy zapewnia jednorazowy zastrzyk dodatkowej gotówki w określonej wysokości. Można go przeznaczyć na dowolny cel. Pożyczoną kwotę spłaca się w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych.
 • Karta kredytowa daje stały, łatwy dostęp do dodatkowych środków. Płatności kartą kredytową w ramach przyznanego limitu można dokonywać w każdej chwili, a po spłacie limit się odnawia. W przypadku kart kredytowych możesz korzystać ze środków banku bez konieczności zapłaty odsetek (jeśli spłacisz całe zadłużenie w okresie bezodsetkowym). Spłatę zadłużenia można także rozłożyć na raty.

W obu przypadkach trzeba mieć odpowiednią zdolność kredytową oraz dopełnić formalności w banku. Które rozwiązanie wybrać? Jeśli potrzebujesz skorzystać ze środków banku jednorazowo, prawdopodobnie lepszym wyborem będzie kredyt gotówkowy. Jeśli chcesz regularnie korzystać ze środków banku, warto rozważyć kartę kredytową. Pamiętaj jednak, że korzystanie z niej wymaga dyscypliny – w przeciwnym razie może generować niepotrzebne koszty.

Źródła:

 • https://nbp.pl/wp-content/uploads/2024/01/Informacja-o-kartach-planiczych-2023Q3.pdf
 • https://www.pkobp.pl/media_files/3f0407e4-c92a-43f5-83bd-e7ed3c451da0.pdf
 • https://www.bnpparibas.pl/_fileserver/item/1512956

Warto wiedzieć

 1. Karta kredytowa to instrument płatniczy, dzięki któremu można korzystać z dodatkowych środków finansowych udostępnionych przez bank w ramach przyznanego limitu.
 2. Karty kredytowe pozwalają na dokonywanie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych, choć te drugie zwykle objęte są prowizją i generują dodatkowe koszty.
 3. Użytkownicy kart kredytowych zwykle mogą korzystać z tzw. okresu bezodsetkowego. Pełna spłata zadłużenia w tym okresie oznacza, że bank nie nalicza odsetek.
 4. Możliwe jest rozłożenie spłaty długu na karcie kredytowej na raty.
 5. Odpowiedzialne korzystanie z kart kredytowych wymaga dyscypliny. W przeciwnym razie trzeba liczyć się z kosztami.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czym jest limit kredytowy?

  Limit kredytowy to maksymalna suma pieniędzy udostępniona klientowi przez bank. Właściciel karty może zatem korzystać z dodatkowych środków finansowych udostępnionych przez bank w ramach przyznanego limitu kredytowego. Limit odnawia się każdorazowo po spłacie zadłużenia.

 2. Od czego zależy limit na karcie kredytowej?

  Limit na karcie kredytowej jest przyznawany przez bank na podstawie zdolności kredytowej wnioskodawcy. Jego wysokość zależy więc przede wszystkim od Twoich dochodów, wydatków i stałych zobowiązań.

 3. Czym jest minimalna kwota do spłaty?

  Po zakończeniu okresu rozliczeniowego bank przekazuje właścicielowi karty kredytowej informacje na temat zadłużenia, a także minimalnej kwoty do spłaty. Jest ona obliczana na podstawie wykorzystanego limitu (najczęściej jest to 3-5% wykorzystanego limitu). To kwota, którą trzeba uregulowana do wskazanego dnia. Jeśli nie spłacisz pełnej kwoty zadłużenia, a tylko kwotę minimalną, od pozostałego zobowiązania bank będzie naliczał odsetki.

 4. Karta kredytowa a wypłata gotówki – czy można wypłacać gotówkę z bankomatów kartą kredytową?

  Przy pomocy karty kredytowej możesz wypłacać gotówkę z bankomatu. Zwykle wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami. Wypłacając gotówkę, należy zapłacić prowizję. Ponadto w tym przypadku odsetki są naliczane już od pierwszego dnia (okres bezodsetkowy nie dotyczy transakcji gotówkowych).

Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

3 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Janek
Janek
10 miesięcy temu

Tylko i wyłącznie dla mądrych ludzi z uporządkowaną i stabilną sytuacją materialną, ze świadomością że bank nigdy nie był, nie jest i nie bedzie Twoim przyjacielem.

Olek
Olek
2 lat temu

Ja korzystałem rok temu, pamiętam że oferta była ok. Wróciłem również z prośbą o zwiększenie limitu i bez problemu mi dali.

Teodora
Teodora
2 lat temu

Widziałam promocje Axi Card. 0% dla nowych klientów. Ciekawe rozwiązanie. Ktoś korzystał?