Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Karty Kredytyowe

Karty kredytowe dla firm – zestawienie najlepszych na 2024!

Wśród różnych możliwości finansowania działalności gospodarczej, jakie znajdziemy w ofercie banków, karta kredytowa wydaje się rozwiązaniem najłatwiej dostępnym, wygodnym i dość tanim, pod warunkiem spłaty zobowiązania w okresie bezodsetkowym. Sprawdź, jak wybrać i kto oferuje najlepsze karty kredytowe dla firm w 2024 roku. 

Karta kredytowa to produkt, z którego mogą korzystać zarówno osoby indywidualne, jak i klienci biznesowi. Oba rozwiązania działają na podobnych zasadach z tym, że oferty kierowane do przedsiębiorców obejmują zwykle większą dostępną kwotę limitu. Na jakie jeszcze korzyści może liczyć przedsiębiorca? Którą kartę kredytową wybrać i na co zwrócić uwagę? Wyjaśniamy. 

Czym jest i jak działa karta kredytowa dla firm?

Karta kredytowa dla firm to elastyczna forma finansowania, która daje możliwość korzystania z pieniędzy banku bez odsetek.

Nieoprocentowany kredyt dostępny jest w okresie bezodsetkowym, który w zależności od oferty w danym banku wynosi od 51 do 59 dni i daje możliwość finansowania bieżących potrzeb bez wpływu na płynność finansową. Ewentualne odsetki, w razie braku spłaty w okresie bezodsetkowym, naliczane są jedynie od wykorzystanej kwoty, a nie od całego przyznanego limitu.

Karta kredytowa sprawdza się zatem zarówno w momencie nieoczekiwanych wydatków, jak i stałego regulowania zobowiązań. W każdym przypadku bez konieczności składania dodatkowych wniosków o wypłatę pieniędzy, jak to ma miejsce w przypadku zwykłego kredytu.

Jakie operacje można realizować firmową kartą kredytowa? 

Karta kredytowa to karta płatnicza, może być zatem wykorzystywana do wykonywania różnych transakcji płatniczych, zarówno bezgotówkowych, jak i gotówkowych. 

Kartą kredytową można zatem: 

 • płacić w stacjonarnych punktach handlowo-usługowych: sklepach, na stacjach benzynowych, restauracji itp.  – również zbliżeniowo,
 • realizować płatności online,
 • wypłacić gotówkę w bankomacie – choć to opcja będzie zwykle najmniej opłacalna ze względu na dodatkowe koszty związane z tą operacją – nie obowiązuje tu okres bezodsetkowy.

Posiadanie karty kredytowej daje też możliwość realizacji przelewu z rachunku karty, jednak ta opcja, podobnie jak wypłata gotówki z bankomatu, jest związana z dodatkowymi kosztami. 

Jaki jest limit na karcie kredytowej dla firm? 

Wysokość limitu na karcie kredytowej zależy od zdolności kredytowej przedsiębiorcy i jego potrzeb finansowych w tym zakresie. Część banków wskazuje maksymalną kwotę, jaką można uzyskać w ramach limitu np.:

 • w mBanku – do 100.000 zł
 • w banku PKO BP – do 50.000 zł
 • w ING Banku Śląskim – do 50.000 zł
 • w Millennium Banku – do 100.000 zł 

inne instytucje dają możliwość ustalenia wysokości limitu w oparciu o indywidualne potrzeby przedsiębiorcy – np. Alior Bank.  

Limity dla ofert aktualnych na dzień 01.02.2024 r.

W każdym przypadku maksymalna dostępna kwota limitu kredytowego będzie uzależniona do indywidualnej sytuacji finansowej przedsiębiorcy i jego zdolności do terminowej spłaty zobowiązania.  

Ile kosztują karty kredytowe dla firm? 

Wśród typowych kosztów związanych z posiadaniem karty kredytowej dla firmy można wyróżnić następujące:

 • jednorazowa opłata za wydanie karty głównej i dodatkowej,
 • opłata roczna za obsługę karty – czasem bank odstępuje od naliczenia opłaty w przypadku spełnienia określonych warunków – najczęściej realizacji transakcji na określoną kwotę,
 • oprocentowanie naliczane od wykorzystanego limitu, który nie został spłacony w okresie grace period,
 • odsetki lub prowizja od kwoty środków wypłaconych z bankomatu – w takim przypadku nie obowiązuje okres bezodsetkowy,
 • opłaty za polecenie przelewu i przelewu wewnętrznego z rachunku karty kredytowej,
 • opłaty za wpłaty gotówki na rachunek karty kredytowej,
 • opłata za zmianę wysokości limitu kredytowego.

Szczegółowy rodzaj i wysokość oprocentowania i innych kosztów zależy od prowadzonej przez bank polityki w tym zakresie. Część instytucji finansowych może odstąpić od naliczenia opłat po spełnieniu określonych warunków. Część opłat może natomiast obowiązywać w każdym przypadku bez względu na intensywność korzystania z karty. 

Przykład:

Wydanie karty kredytowej w ING Banku Śląskim – zarówno głównej, jak i dodatkowych jest bezpłatne. Natomiast opłata roczna za kartę główną pobierana jest w wysokości 50 zł, a za kartę dodatkową w wysokości 30 zł, jeśli średnia miesięczna wartość zrealizowanych transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 miesięcy będzie niższa niż 500 zł. W przypadku przekroczenia tej kwoty, bank nie naliczy opłaty rocznej za posiadane karty. 

Dodatkowe koszty generuje m.in.:

 • wypłata gotówki z bankomatu – oznacza prowizję w wysokości 3% kwoty wypłaty min. 9 zł, 
 • uruchomienie usługi “rozłóż na raty” – 1% kwoty, która ma być rozłożona na raty,
 • polecenie przelewu z rachunku karty kredytowej dokonywane w systemie bankowości internetowej – 3% kwoty przelewu min. 9 zł.

Powyższe koszty zostały wskazane na podstawie oferty banku ING Bank Śląski aktualnej na dzień 01.02.2024 r.)

Ostateczne koszty karty kredytowej uzależnione są od tego, jak przedsiębiorca korzysta z karty i kiedy spłaca wykorzystany limit. 

Jakie dokumenty są potrzebne do założenia karty kredytowej dla firmy?

Karta kredytowa to produkt, który wymaga posiadania odpowiedniej zdolności kredytowej, w oparciu o którą bank ustali maksymalną wysokość dostępnego limitu. Zatem dla uzyskania karty kredytowej firma powinna przedstawić dokumenty finansowe pozwalające na ocenę jej kondycji finansowej. Rodzaj dokumentów zależy od formy prowadzonej działalności i wymagań stawianych przez bank i mogą to być m.in:

Dla sp. z o.o.:

 • Bilans i rachunek zysków i strat

Dla książki przychodów i rozchodów:

 • PIT36/36L za ubiegły rok obrotowy
 • Podsumowanie miesięczne KPiR
 • Ewidencja środków trwałych

Przy ryczałcie:

 • PIT-28 za ubiegły rok
 • Ewidencja przychodów bieżącego roku

Oprócz tych wyżej dokumentów często potrzebne będą również zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i urzędu skarbowego oraz umowa spółki (przy prowadzeniu działalności w takiej formie).

Dodatkowe dokumenty dotyczą kwestii identyfikujących przedsiębiorcę. Nie wystarczy dowód osobisty uprawnionego do dokonania tej czynności wnioskodawcy, ale również potrzebne będzie:

 • zaświadczenie z CEIDG lub z KRS
 • NIP
 • REGON
 • statut lub umowa spółki

Każdy z banków może mieć nieco inne wymagania w zakresie zestawu dokumentów, które trzeba dołączyć do wniosku o wydanie karty kredytowej dla firmy. Szczegółowe warunki będą określone przy wybranej ofercie.

Jak zamówić kartę kredytową dla firmy? 

Możliwości zamówienia karty kredytowej dla firmy są podobne do tych oferowanych dla klientów indywidualnych i obejmują trzy główne kanały:

 • za pośrednictwem internetu – czyli bankowości elektronicznej lub aplikacji mobilnej danego banku – dostępna dla przedsiębiorcy, który posiada otwarty rachunek w banku, w którym chce złożyć wniosek o wydanie karty,
 • bezpośrednio w oddziale banku – ta opcja jest dostępna dla każdego przedsiębiorcy i w każdym banku, który posiada placówki stacjonarne,
 • telefonicznie – opcja dostępna dla każdego przedsiębiorcy.

Karta kredytowa to produkt, który nie jest powiązany z rachunkiem osobistym. Dlatego otwarcie konta traktowane jest jako dodatkowa możliwość – jednak tylko dla klienta indywidualnego. Możliwość uzyskania kredytówki przez klienta biznesowego będzie wymagała najczęściej również otwarcia konta.

Stąd można sobie wyobrazić, że naturalnym działaniem będzie zapewne sprawdzenie oferty banku, w którym przedsiębiorca ma już otwarte konto. To oczywiście najwygodniejsze rozwiązanie. Warto jednak sprawdzić różne propozycje kilku instytucji, żeby podjąć najlepszą decyzję, choćby pod względem ograniczenia kosztów.  

Jakie korzyści daje karta kredytowa firmie? 

Podstawowa zaleta, jaka wiąże się z posiadaniem karty kredytowej to natychmiastowy dostęp do gotówki bez konieczności składania dodatkowych wniosków kredytowych. Przyznany limit działa przez cały okres na jaki karta została wydana, oczywiście pod warunkiem terminowej spłaty wykorzystanej kwoty. 

Przedsiębiorca ma możliwość otrzymania większej ilości kart kredytowych w ramach jednego limitu. Dzięki temu ze środków mogą korzystać również jego pracownicy np. podczas podróży służbowej czy realizacji zakupów dla firmy. Dla każdej karty można ustalić inny limit płatności, dzięki czemu pracodawca ma pełną kontrolę nad środkami wykorzystywanymi przez pracownika.

Typowym dla karty kredytowej zagadnieniem jest okres bezodsetkowy zwany również grace period. Spłata wykorzystanej kwoty w wyznaczonym okresie to oszczędne rozwiązanie, które pozwala korzystać z pieniędzy banku bez dodatkowych kosztów. 

Dodatkowe korzyści, jakie daje karta kredytowa firmie to również:

 • wysoki limit kredytowy – nawet do 100.000 zł,
 • elastyczne finansowanie – w razie pojawienia się dodatkowych potrzeb,
 • oszczędność czasu – brak konieczności załatwiania dodatkowych formalności związanych z uzyskaniem kredytu,
 • łatwe zarządzanie finansami – przedsiębiorca ma możliwość łatwego monitorowania wydatków firmy realizowanych przy pomocy karty kredytowej, 
 • rozłożenie spłaty zadłużenia na raty – przedsiębiorca nie musi spłacić wykorzystanego limitu w okresie bezodsetkowym, jedynie wymagane minimum np. 5%, pozostałą część zadłużenia można rozłożyć na raty,
 • możliwość płatności telefonem z Apple Pay i Google Pay.

Jak wybrać najlepszą kartę kredytową dla firmy?

Wybór najlepszej oferty karty kredytowej warto poprzedzić zadaniem sobie pytania o oczekiwania wobec tego produktu i sposób korzystania z karty. 

Jeśli traktujemy kartę kredytową jako tani sposób na finansowanie prowadzonej działalności, najkorzystniejszym wyborem może okazać się karta z niskimi kosztami stałymi i długim okresem bezodsetkowym. 

Natomiast jeśli priorytetem jest dostęp do większej gotówki bez dodatkowych wniosków, wówczas warto zwrócić uwagę na wysokość limitu i możliwość obniżenia kosztów z uwagi na aktywne korzystanie z karty kredytowej. 

Jeśli zależy nam na elastycznym dostępie do gotówki, w razie potrzeby, a karta kredytowa będzie traktowana jako bufor finansowy, który w wyjątkowych okolicznościach zamierzamy użyć, wówczas niskie koszty stałe również będą w cenie. Wysokość limitu będzie kwestią drugorzędną.   

Jakie banki oferują karty kredytowe dla firm? 

Karta kredytowa dla firm to rozwiązanie, które znajduje się w ofercie wielu banków komercyjnych. Oczywiście poszczególne oferty mogą różnić się w zakresie kosztów, wysokości limitu, okresu bezodsetkowego czy dodatkowych uprawnień związanych z kartą.

Znalezienie najlepszej oferty najlepiej poprzedzić porównaniem parametrów kilku aktualnych propozycji i wybrać opcję najlepiej dopasowaną do własnych potrzeb. 

Propozycję karty kredytowej dla firm mają w swojej ofercie m.in.: 

 • ING Bank Śląski – karta kredytowa z limitem do 52 dni
 • PKO BP – limit do 56 dni
 • BNP Paribas– karta kredytowa z limitem do 55 dni
 • Alior Bank – oferuje limit do wykorzystania aż do 57 dni
 • mBank – daje możliwość z bezpłatnego kredytu przez okres do 54 dni
 • Millennium Bank – okres bezodsetkowy wynosi do 51 dni

Zestawienie przygotowane w oparciu o oferty aktualne na dzień 01.02.2024 r

Warto wiedzieć

 1. Karta kredytowa to karta płatnicza, która pozwala na realizację płatności gotówkowych i bezgotówkowych w ramach przyznanego limitu.
 2. Spłata wykorzystanej kwoty w okresie bezodsetkowym oznacza, brak odsetek.
 3. Wypłata gotówki z bankomatu za pomocą karty kredytowej wiąże się najczęściej z dodatkowym kosztem, w zależności od oferty: odsetkami lub prowizją. 
 4. Długość okresu bezodsetkowego zależy od oferty banku i trwa zwykle od 51 do 59 dni.
 5. Maksymalny limit kredytowy dla firmy zależy od zdolności kredytowej przedsiębiorcy.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Jaki jest koszt utrzymania karty kredytowej?

  Podstawowe koszty związane z posiadaniem karty kredytowej to opłata za jej wydanie oraz opłata roczna za używanie. Bank ustala również oprocentowanie naliczane od wykorzystanej kwoty limitu, która nie zostanie spłacona w okresie bezodsetkowym. Wysokość poszczególnych kosztów zależy od oferty banku i sposobu korzystania z tego narzędzia przez przedsiębiorcę.

 2. Jaka jest najlepsza karta kredytowa?

  Wybór najlepszej karty kredytowej zależy od preferencji osoby, która poszukuje takiego rozwiązania. Na pewno liczy się wysokość kosztów, w tym również oprocentowania naliczonego w razie spłaty zobowiązania po okresie bezodsetkowym. Warto również wziąć pod uwagę długość okresu bezodsetkowego i wysokość maksymalnego limitu, który oferuje bank oraz dodatkowe możliwości związane z używaniem karty np. usługa chargeback czy bezpłatne ubezpieczenie. 

 3. Jak aktywować firmową kartę kredytową?

  Aktywacja karty kredytowej jest możliwa za pośrednictwem bankowości elektronicznej, telefonicznie lub przy użyciu karty podczas realizacji płatności w punkcie usługowym. Trzeba tylko zapłacić kartą przy pomocy do terminala płatniczego bez wykorzystania płatności zbliżeniowej. Aktywację umożliwia również wypłata pieniędzy z bankomatu.

 4. W jakim terminie trzeba spłacić firmową kartę kredytową?

  Najkorzystniej spłacić wykorzystaną kwotę limitu w okresie bezodsetkowym, który w zależności od oferty wynosi łącznie około 51 do 59 dni. Bank zwykle wymaga tylko spłaty co najmniej kwoty minimalnej. Pozostałą kwotę można rozłożyć na raty lub spłacić po upływie okresu bezodsetkowego, łącznie z naliczonymi odsetkami. 

 5. Jak spłacić firmową kartę kredytową?

  Możliwa jest zarówno jednorazowa spłata wykorzystanego limitu, jak i częściowa w ramach kilku płatności, także na raty. Spłata całości w okresie bezodsetkowym oznacza brak dodatkowych kosztów pod postacią odsetek. W razie braku wystarczających środków można skorzystać z rozłożenia płatności na raty lub ewentualną spłatę po terminie bezodsetkowym (wówczas bank naliczy z tego tytułu odsetki). Technicznie najbardziej przyjaznym rozwiązaniem będzie uruchomienie usługi automatycznej spłaty zadłużenia na karcie kredytowej za pośrednictwem rachunku bankowego. 

   

Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments