Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Karty Kredytyowe

Spłata karty kredytowej – co powinieneś o niej wiedzieć?

Spłata karty kredytowej powinna nastąpić w wyznaczonym przez bank terminie. Warto wiedzieć, że odpowiednie wykorzystanie jej możliwości może zapewnić darmowy kredyt. Podpowiadamy, jak regulować zadłużenie na karcie kredytowej, aby nie ponosić dodatkowych kosztów.

Karta kredytowa to nadal atrakcyjne źródło dodatkowej gotówki, w szczególności przy zachowaniu warunków terminowej spłaty zobowiązania. Spłata wykorzystanego limitu w okresie bezodsetkowym, daje nie tylko możliwość uzyskania taniego kredytu, ale także jest jednym ze sposobów budowania pozytywnej historii kredytowej potrzebnej m.in. przy składaniu wniosku o kredyt hipoteczny.

Jak ustalany jest limit karty kredytowej?

Limit na karcie kredytowej to forma kredytu. Użytkownik karty może, ale nie musi korzystać z pełnej kwoty przyznanego limitu. Jego wysokość zależy od potrzeb osoby ubiegającej o wydanie karty, oferty banku i od zdolności kredytowej wnioskodawcy. Przed podpisaniem umowy o kartę kredytową bank oceni m.in.:

 • dotychczasową historię kredytową wnioskodawcy,
 • wysokość miesięcznych dochodów,
 • wysokość miesięcznych stałych wydatków (m.in. spłata innych zobowiązań, czynsz, opłaty za media i inne),
 • źródła dochodów (np.umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, emerytura, dochody z działalności gospodarczej),
 • liczbę osób na utrzymaniu.

W jaki sposób działa zadłużenie na karcie kredytowej?

Karta kredytowa to jeden z rodzajów karty płatniczej. Posiadacz karty może płacić nią za produkty czy usługi w sklepach stacjonarnych, jak i w internecie do wysokości udzielonego przez bank limitu. Płatności mogą być realizowane w okresie rozliczeniowym, który trwa 30 dni. Po jego zakończeniu bank przesyła rozliczenie transakcji realizowanych za pomocą karty kredytowej ze wskazaniem kwoty i terminu spłaty zadłużenia w okresie bezodsetkowym. Okres spłaty w zależności od oferty trwa od 20 do 29 dni. Łącznie można pożyczyć pieniądze na około 59 dni bez odsetek.

Przykład:

 • Cykl rozliczeniowy trwa od 11. dnia miesiąca do 10. dnia następnego miesiąca.
 • Termin spłaty 24 dni od daty zakończenia cyklu rozliczeniowego.
 • Limit karty kredytowej: 1.000 zł
 • Rozpoczęcie cyklu rozliczeniowego: 11 marca
 • Płatności:
  • 17 marca: sklep spożywczy – 150 zł
  • 21 marca: kino – 60 zł
  • 2 kwietnia: apteka – 90 zł
  • 5 kwietnia: warsztat samochodowy – 300 zł
 • Koniec cyklu rozliczeniowego: 10 kwietnia
 • Całkowita kwota do spłaty: 600 zł
 • Minimalna kwota do spłaty: (5%, co najmniej 50 zł) – 50 zł
 • Termin spłaty zadłużenia: 4 maja

Czym jest minimalna spłata karty kredytowej?

Minimalna kwota spłaty karty kredytowej to określona przez bank kwota, którą należy spłacić w okresie bezodsetkowym. Zwykle wynosi ona od 3 do 5% wartości wykorzystanego limitu wraz z ewentualnymi kosztami. Przy czym banki oprócz określenia wartości procentowej wprowadzają również minimalną kwotę spłaty np. 5 % ale nie mniej niż 50 zł. Trzeba pamiętać, że częściowa spłata zadłużenia na karcie kredytowej, co najmniej w wysokości kwoty minimalnej, oznacza naliczenie przez bank odsetek od pozostałej do spłaty wykorzystanej kwoty limitu od momentu zakończenia okresu bezodsetkowego, aż do całkowitej spłaty zadłużenia

Czy można spłacić kartę kredytową przed czasem?

Zadłużenie powstałe z tytułu wykorzystania limitu na karcie kredytowej można spłacić przed terminem określonym przez bank. Całkowita spłata zobowiązania w okresie bezodsetkowym jest dla posiadacza karty korzystna, bo gwarantuje brak naliczenia odsetek od pożyczonych środków. O wcześniejszą spłatę warto zadbać zwłaszcza w przypadku wykonania przelewu z konta prowadzonego przez inny bank niż wystawca karty. Ważne, żeby pieniądze zostały zaksięgowane przed terminem spłaty określonym w umowie. Dlatego w takim przypadku, lepiej zrobić to odpowiednio wcześniej. Jedynie przelew zrealizowany z rachunku banku, który wydał kartę kredytową, gwarantuje natychmiastowe zaksięgowanie środków.

Czy jest możliwa spłata karty kredytowej w ratach?

Brak wystarczających środków na spłatę zadłużenia z karty kredytowej nie musi być problemem. Banki dają możliwość rozłożenia płatności na raty. Jednak zawsze trzeba zwrócić w wyznaczonym terminie co najmniej kwotę minimalną, która w zależności od oferty wynosi od 3 do 5% zadłużenia wraz z naliczonymi kosztami. Plan ratalny w zależności od banku może różnić się kwotą minimalną, którą można rozłożyć na raty, a także liczbą rat i kosztami: oprócz oprocentowania może to być również np. prowizja z tytułu uruchomienia planu.

Przykład – informacje w zakresie oferty banków dotyczące warunków spłaty zobowiązania zostały zweryfikowane i są aktualne na dzień 21. 09.2023r.

Spłata karty kredytowej w ratach w mBanku

 • na raty można rozłożyć kwotę co najmniej 300 zł
 • liczba rat: od 3 do 60
 • odsetki naliczane są tylko od kwoty rozłożonej na raty
 • łączna wartość rozłożonej na raty kwoty zadłużenia nie może przekroczyć 80% przyznanego limitu karty kredytowej.

Spłata karty kredytowej w ratach w ING Banku Śląskim

 • minimalna kwota, która może być rozłożona na raty to 300 zł
 • liczba rat: od 3 do 36 miesięcy
 • prowizja z tytułu uruchomienia usługi “Rozłóż na raty” – wynosi 1 % od kwoty rozkładanej na raty
 • na raty nie można rozłożyć kosztów: opłat, odsetek, prowizji, a także nierozliczonych transakcji i kwot, które zostały już wcześniej rozłożone na raty, ale nie zostały jeszcze spłacone.

Spłata karty kredytowej na raty w Banku Credit Agricole

 • minimalna kwota, którą można rozłożyć na raty to 300 zł
 • liczba rat: od 3 do 24
 • koszt uruchomienia planu ratalnego wynosi 1% kwoty planu ratalnego a minimalnie 5 zł.

Spłata karty kredytowej na raty w Alior Banku

 • minimalna kwota, którą można rozłożyć na raty to 100 zł
 • liczba rat: od 3 do 84

Czy można ustawić automatyczną spłatę karty?

Ustanowienie automatycznej spłaty karty kredytowej jest możliwe najczęściej tylko w przypadku posiadania rachunku osobistego w banku, który wydał kartę. To wygodne rozwiązanie, bo dzięki korzystaniu z usługi automatycznej spłaty nie trzeba pamiętać o terminach przelewów. Kwotę spłaty zadłużenia można zwykle wybrać dowolnie: może to być 100% wartości wykorzystanego limitu lub tylko kwota minimalna wymagana przez bank. W zależności od oferty banku usługę automatycznej spłaty można aktywować za pośrednictwem bankowości elektronicznej i mobilnej, za pośrednictwem infolinii lub w placówce banku.

Jakie są koszty związane z posiadaniem karty kredytowej?

Choć terminowa spłata karty kredytowej może ustrzec przed naliczaniem odsetek od wykorzystanej kwoty limitu, to jednak nie zawsze pożyczone środki będą udostępnione całkowicie za darmo. Dodatkowe koszty mogą obejmować m.in:

 • opłatę z tytułu wydania karty kredytowej,
 • opłatę roczną/miesięczną z tytułu korzystania z karty kredytowej – pobierana po zakończeniu każdego roku/miesiąca użytkowania karty – bardzo często opłata nie zostanie naliczona w przypadku spełnienia określonych przez bank warunków w zakresie aktywnego korzystania z karty np. wykonania określonej liczby transakcji,
 • opłata z tytułu wypłaty gotówki z bankomatu – może zostać naliczona prowizja od wypłaconej kwoty oraz od momentu wypłaty bank zacznie naliczać odsetki od pożyczonego kapitału (klient najczęściej nie korzysta w tym zakresie z okresu bezodsetkowego),
 • opłata za przelew z rachunku karty kredytowej,
 • prowizja z tytułu uruchomienia możliwości rozłożenia spłaty zadłużenia na karcie kredytowej na raty,
 • koszty ubezpieczenia na życie i od innych zdarzeń losowych – ubezpieczenie jest dobrowolne.

Jak wygląda spłata karty kredytowej w wybranych bankach?

Poszczególne oferty w zakresie warunków spłaty kart kredytowych zostały zweryfikowane i są aktualne na dzień 21.09.2023 r.

Spłata karty kredytowej w Banku Credit Agricole – Visa Classic

 • Okres bezodsetkowy – do 54 dni
 • Zadłużenie należy spłacić do dnia wskazanego na wyciągu:
  • w pełnej kwocie lub
  • kwocie minimalnej
  • na raty – minimalna kwota planu ratalnego to 300 zł
 • Przelew można zrealizować:
  • z rachunku bankowego w Credit Agricole
  • w placówce banku Credit Agricole
  • w placówce innego banku
  • z rachunku w innym banku
  • na poczcie
  • w punkcie przyjmującym wpłaty
  • w placówce banku.

W dwóch pierwszych przypadków kwota przelewu zostanie zaksięgowana od razu. Pozostałe opcje oznaczają księgowanie w późniejszym terminie.

Spłata karty kredytowej w ING Banku Śląskim

 • Okres bezodsetkowy: do 52 dni
 • Zadłużenie można spłacić:
  • w pełnej kwocie wykorzystanego limitu lub
  • w kwocie minimalnej
  • na raty.
 • Przelew można zrealizować:
  • w ramach automatycznej spłaty zadłużenia
  • z rachunku bankowego prowadzonego przez ING Bank Śląski
  • gotówką – w kasie banku
  • z rachunku prowadzonego przez inny bank.

Spłata karty kredytowej w mBanku

 • Okres bezodsetkowy: do 54 dni
 • Zadłużenie można spłacić:
  • w pełnej kwocie wskazanej przez bank lub
  • kwocie minimalnej – czyli 5 % salda zadłużenia, ale nie mniej niż 30 zł
  • na raty – okres kredytowania wynosi od 3 do 24 miesięcy, a minimalna kwota zadłużenia, którą można rozłożyć na raty wynosi 300 zł.
 • Przelew można zrealizować:
  • za pośrednictwem serwisu transakcyjnego mBanku
  • w ramach automatycznej spłaty zadłużenia
  • za pośrednictwem infolinii mBanku
  • w punkcie stacjonarnym Banku
  • za pośrednictwem rachunku bankowego prowadzonego przez inny bank
  • w ramach wpłaty gotówki na rachunek karty w urzędzie pocztowym
  • w ramach wpłaty gotówki na rachunku karty w punkcie stacjonarnym banku.

Spłata karty kredytowej w Banku PKO BP

 • Okres bezodsetkowy: do 55 dni
 • Zadłużenie można spłacić:
  • w pełnej kwocie wskazanej przez bank lub
  • w kwocie minimalnej – czyli 4%, ale minimum 50 zł
  • na raty
 • Przelew można zrealizować:
  • w ramach automatycznej spłaty zadłużenia
  • z rachunku prowadzonego przez PKO BP
  • z rachunku prowadzonego przez inny bank
  • w ramach wpłaty gotówki w placówce Banku PKO
  • w ramach wpłaty gotówki w placówce innego banku
  • w ramach wpłaty gotówki w placówce na poczcie.

Spłata karty kredytowej w Alior Banku

 • Okres bezodsetkowy: do 59 dni
 • Zadłużenie można spłacić:
  • w pełnej kwocie wskazanej przez bank lub
  • w kwocie minimalnej – czyli 3% kwoty wszystkich transakcji powiększonej o opłaty, prowizje i odsetki naliczone w danym cyklu rozliczeniowym
  • na raty – od 3 do 84 rat, a raty dostępne są nawet dla kwoty 100 zł.
 • Przelew można zrealizować:
  • w ramach automatycznej spłaty zadłużenia
  • z rachunku prowadzonego przez Alior Bank
  • z rachunku prowadzonego przez inny bank
  • w kasie oddziału banku.

Co w przypadku spłaty karty kredytowej po terminie?

Opóźnienie w spłacie zadłużenia zobowiązań kredytowych zawsze rodzi negatywne skutki. W przypadku karty kredytowej spłata po zakończeniu okresu bezodsetkowego wiąże się z naliczaniem przez bank odsetek od pożyczonego kapitału. Dodatkowe konsekwencje dla użytkownika karty kredytowej będzie miał brak spłaty kwoty minimalnej w wyznaczonym terminie. W takiej sytuacji bank może oprócz odsetek kapitałowych naliczyć również ustawowe odsetki karne za opóźnienie, a także obciążyć dłużnika innymi kosztami prowadzenia windykacji oraz zablokować kartę do czasu spłaty kwoty minimalnej.

Dalsza zwłoka w płatności może wiązać się z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o kartę kredytową i żądaniem zwrotu pełnej kwoty zadłużenia. Co więcej opóźnienia w spłacie są ujawniane zostaną w rejestrach BIK, przez co dłużnik musi liczyć się z negatywną historią kredytową i możliwą odmową przyznania kredytu w przyszłości.

Czym różni się karta kredytowa od karty debetowej?

Karta kredytowa wyglądem nie różni się od popularnej karty debetowej i każdej innej karty płatniczej wydanej przez bank. Zgodnie z przepisami na każdej karcie płatniczej musi znajdować się informacja pozwalająca stwierdzić, czy mamy do czynienia z kartą debetową czy kredytową. Oznaczenie może znajdować się w dowolnym miejscu na awersie lub rewersie plastiku.

Rozmiary wszystkich kart płatniczych reguluje norma ISO/IEC 7810 – wysokość 53,98 mm, szerokość 85,6 mm i grubość 0,76 mm. Obie karty pozwalają na realizację transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. Biorąc pod uwagę funkcjonalności to kluczową cechą odróżniającą kartę kredytową od debetowej jest dostęp do środków finansowych. Ta pierwsza pozwala zadłużać się w ramach przyznanego limitu kredytowego, a druga pozwala wyłącznie na dysponowanie własnymi środkami zgromadzonymi na rachunku.

Wyjątkiem jest tu sytuacja, kiedy w rachunku uruchomiony jest debet. W takim wariancie karta debetowa pozwala również na zaciąganie zobowiązań w ciężar przyznanego limitu debetowego, jednak rozwiązanie to traktować trzeba jako dwa oddzielne produkty finansowe.

Warto wiedzieć

 1. Spłata zadłużenia na karcie kredytowej w okresie bezodsetkowym daje możliwość pożyczenia pieniędzy bez odsetek.
 2. Terminowa spłata zadłużenia na karcie kredytowej pozwala budować dobrą historię kredytową.
 3. Wysokość limitu na karcie kredytowej jest uzależniona od zdolności kredytowej wnioskodawcy: bank bierze pod uwagę przede wszystkim wysokość miesięcznych dochodów i dotychczasową historię kredytową.
 4. Spłatę zadłużenia na karcie kredytowej można rozłożyć na raty.
 5. Kwota minimalna konieczna do spłaty w wyznaczonym przez bank terminie wynosi najczęściej od 3 do 5% kwoty zadłużenia wraz z kosztami.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy możliwa jest spłata karty kredytowej z innego konta?

  Tak. Zadłużenie na karcie kredytowej można spłacić zarówno z rachunku bankowego prowadzonego przez bank, który wydał kartę, jak i rachunku prowadzonego przez inny bank. Przy czym w tym drugim przypadku trzeba wziąć pod uwagę, że środki zostaną zaksięgowane później (poza przelewem natychmiastowym). Warto zatem zlecić przelew odpowiednio wcześniej, aby nie przekroczyć granicznej daty okresu bezodsetkowego.

 2. W jakim czasie trzeba spłacić kartę kredytową?

  Okres spłaty zadłużenia wynosi od 20 do 29 dni w zależności od oferty banku. Dokładny termin spłaty zadłużenia powinien być określony w miesięcznym rozliczeniu przekazanym użytkownikowi karty przez bank po zakończeniu okresu rozliczeniowego oraz w umowie o kartę kredytową. Całkowita spłata z zachowaniem okresu bezodsetkowego oznacza dla posiadacza karty brak odsetek od pożyczonego kapitału.

 3. Czym jest okres bezodsetkowy karty kredytowej (grace period)?

  Okres bezodsetkowy jest nieodłącznie związany z kartą kredytową i oznacza możliwość korzystania z pieniędzy pożyczonych od banku bez dodatkowych kosztów w zakresie odsetek. Okres bezodsetkowy obejmuje: okres rozliczeniowy, który wynosi miesiąc i okres spłaty zadłużenia, który w zależności od banku wynosi najczęściej od 20 do 29 dni.

 4. Czy na rachunek karty kredytowej można wpłacać pieniądze?

  Tak. Wpłata środków na rachunek przypisany do karty kredytowej ma na celu przede wszystkim spłatę zadłużenia. Ewentualna nadpłata może być przez bank zwrócona lub zwiększyć saldo dostępnych środków na karcie. Konsekwencje nadpłaty na rachunku karty kredytowej powinny być określone w umowie o wydanie karty.

 5. Co ze spłatą karty kredytowej w przypadku śmierci jej właściciela?

  W przypadku śmierci posiadacza karty kredytowej kwota zadłużenia może być długiem spadkowym — wówczas obowiązek spłaty zadłużenia ciąży na spadkobiercach zmarłego. Wysokość kwoty do spłaty przez poszczególnych spadkobierców zostaje ustalona po przeprowadzeniu postępowania spadkowego. Możliwe jest również ubezpieczenie spłaty karty kredytowej na wypadek śmierci użytkownika. W takim przypadku dług zmarłego powstały z tytułu korzystania z karty kredytowej spłaca towarzystwo ubezpieczeniowe.

 6. Jak najlepiej spłacać kartę kredytową?

  Przede wszystkim regularnie. Najlepszym rozwiązaniem jest spłacanie karty przed upływem daty wymagalności. Uregulowanie zadłużenia przed zakończeniem okresu bezodsetkowego nie tylko pozwoli nam uniknąć dodatkowych kosztów, ale także budować pozytywną historię kredytową. Regularność w spłacie to też sygnał dla banku, że może przyznać nam wyższą zdolność kredytową.

 7. Jak wygląda spłata karty kredytowej?

  Spłata karty kredytowej może być automatyczna lub wymagać realizacji zlecenia spłaty przez użytkownika karty co miesiąc, zgodnie z przesłanym przez bank rozliczeniem. Banki wymagają przelewu na pokrycie co najmniej kwoty minimalnej zadłużenia. Natomiast spłata pełnej kwoty wykorzystanego limitu w okresie bezodsetkowym, pozwala zaoszczędzić na odsetkach. 

 8. Ile ma się czasu na spłatę karty kredytowej?

  Czas na spłatę zobowiązania jest przypisany do danej oferty kredytowej, ale najczęściej trwa od 20 do 29 dni. Płatności mogą być wykonywane w okresie rozliczeniowym, który trwa 30 dni. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego bank przesyła podsumowanie transakcji realizowanych za pomocą karty kredytowej ze wskazaniem kwoty i terminu spłaty zadłużenia w okresie bezodsetkowym.

Porównaj karty kredytowe
Izabela Stachura-Adamczyk
Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments