Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Karty Kredytyowe

Oprocentowanie karty kredytowej – jak naliczane są odsetki od zaciągniętego długu?

Decydując się na kartę kredytową warto zwrócić szczególną uwagę na jej oprocentowanie, ponieważ to właśnie ten parametr wpływa na wysokość naliczonych przez bank odsetek. Można jednak uniknąć tego kosztu spłacając zadłużenie w odpowiednim terminie. Sprawdziliśmy, czym jest oprocentowanie karty kredytowej i jak działa okres bezodsetkowy.

Według „Informacji o kartach płatniczych” przygotowanej przez Narodowy Bank Polski na koniec września 2022 r. wartość kredytów zaciągniętych w rachunkach kart kredytowych w Polsce wyniosła niemal 13,99 mld zł. Oznacza to spadek o 183 mln zł w porywaniu do końca pierwszego półrocza 2022 r. Nie zmienia to faktu, że w dalszym ciągu mówimy o zobowiązaniach na opiewających na miliardy złotych. Warto zatem wiedzieć, jak powstaje zadłużenie na kartach kredytowych oraz ile kosztuje obsługa takiego zadłużenia.

Jak naliczane jest oprocentowanie karty kredytowej?

Przyszli, a nawet obecni, posiadacze kart kredytowych mogą mieć początkowo problemy z przyswojeniem zasad opisujących ich działanie. Aby je lepiej zrozumieć, warto zapoznać się bliżej z takimi terminami, jak: okres bezodsetkowy (ang. grace period), okres rozliczeniowy czy wyciąg karty. Znajomość działania poszczególnych mechanizmów pozwala korzystać z kart kredytowych bardziej świadomie i czerpać korzyści związane np. z możliwością zaciągnięcia darmowego kredytu.

Podobnie jak w przypadku karty debetowej, kartą kredytową dokonywać możemy dwóch rodzajów operacji:

 1. Transakcji bezgotówkowych – wyróżniamy tu płatności w punktach handlowo-usługowych wyposażonych w terminal POS. Karty kredytowe pozwalają też często realizować płatności zbliżeniowe. Można również dokonywać płatności online oraz przelewy bezpośrednio z rachunku karty kredytowej.
 2. Transakcji gotówkowych – polegają one na wypłacie gotówki z bankomatów, jednak trzeba pamiętać, że może być to kosztowna operacja obarczona dodatkową prowizją i utratą prawa do okresu bezodsetkowego.

Czym jest okres bezodsetkowy karty kredytowej?

Karty kredytowe stworzone zostały przede wszystkim z myślą o transakcjach bezgotówkowych. Elementem, który najczęściej eksponowany jest w ofercie kart kredytowych jest tzw. okres bezodsetkowy. Dzięki niemu skorzystać można z darmowego kredytu w okresie nawet 50-60 dni. Jest to jednak możliwe w sytuacji, kiedy bank nie pobiera innych opłat np. za samo posiadanie karty kredytowej. Jest ona naliczana rocznie lub miesięcznie i często można jej uniknąć spełniając określone warunki np. dokonując min. 5 transakcji kartą każdego miesiąca.

Aby skorzystać z okresu bezodsetkowego trzeba spełnić kilka podstawowych warunków. Po pierwsze okres bezodsetkowych dotyczy wyłącznie transakcji bezgotówkowych. Po drugie zaciągnięty na karcie kredytowej dług trzeba spłacić w całości, a po trzecie trzeba to zrobić w wyznaczonym terminie. Jeśli do całkowitej spłaty karty zabraknie nawet kilku groszy, to bank anuluje okres bezodsetkowy i naliczy oprocentowanie od pełnego zadłużenia.

Trzeba także pamiętać, że skorzystanie z maksymalnego okresu bezodsetkowego możliwe jest wyłącznie w sytuacji, kiedy zadłużenie na karcie kredytowej powstałoby idealnie na początku cyklu rozliczeniowego i uregulowane zostałoby w ostatnim dopuszczalnym dniu spłaty. Zakładając, że cykl rozliczeniowy wynosi 30 dni, a okres na spłatę zadłużenia wynosi 25 dni to maksymalny czas, w jakim można korzystać z bezpłatnego finansowania to 55 dni.

Jakie jest maksymalne oprocentowanie karty kredytowej?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami maksymalne oprocentowanie karty kredytowej nie może przekroczyć dwukrotności odsetek ustawowych, które są równe sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego (6,75%) powiększonej o 3,5%. Zgodnie z powyższym maksymalne oprocentowanie karty kredytowej wynosi obecnie 20,5%.

Maksymalne oprocentowanie karty kredytowej = 2 x (6,75 proc. + 3,5 proc.)

Należy pamiętać, że wysokość stopy referencyjnej jest zmienna, co może wpływać na oprocentowanie karty kredytowej. Jej poziom określany jest przez Radę Polityki Pieniężnej, która jest organem decyzyjnym NBP. Wystarczy wspomnieć, że jeszcze we wrześniu 2021 roku stopa referencyjna NBP wynosiła 0,1%, czyli na tamten czas maksymalne oprocentowanie karty kredytowej mogło wynosić 7,2% w skali roku. W wyniku serii 11 podwyżek od października 2021 roku stopa referencyjna została wywindowana do 6,75% i od września 2022 roku utrzymywana jest przez RPP na niezmienionym poziomie (stan na 28.02.2023 r.).

Czy banki określają minimalne oprocentowanie karty kredytowej?

Minimalne oprocentowanie karty kredytowej nie zostało określone w żadnych regulacjach. Parametr ten zależy od wewnętrznej polityki cenowej i kredytowej prowadzonej przez poszczególne banki. Oprocentowanie karty kredytowej niemal we wszystkich bankach ustalone zostało na maksymalnym poziomie 20,5% w skali roku.

Na niższe oprocentowanie mogą liczyć m.in. posiadacze prestiżowych kart kredytowych, jednak skorzystanie z tego rozwiązania wymaga spełnienia dosyć wyśrubowanych warunków lub wiąże się z wysoką opłatą za użytkowanie „plastiku”. Klienci masowi mogą również znaleźć oferty generujące niższe odsetki od zaciągniętego zobowiązania. Przykładowo oprocentowanie Karty kredytowej z Żubrem w Banku Pekao S.A. wynosi 18,75% w skali roku, a Karty kredytowej Mastercard OK! w Alior Banku 19% w skali roku (stan na 28.02.2023 r.)

Co wpływa na oprocentowanie karty kredytowej?

Z jednej strony banki mają wolną rękę w ustalaniu minimalnego oprocentowania karty kredytowej, a z drugiej strony maksymalny limit uregulowany jest przez przepisy i wynosi aktualnie 20,5%. Przestrzeń do dalszych podwyżek lub konieczność obniżenia oprocentowania wynikać będzie z dalszych decyzji podejmowanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Banki nie mają w tym zakresie żadnego pola oddziaływania.

Nie można jednak zapominać, że banki działają w wysoce konkurencyjnym środowisku i zaproponowanie niższego oprocentowania karty kredytowej może zachęcić potencjalnych klientów do skorzystania z oferty, a w przyszłości do rozszerzenia skali współpracy z instytucją finansową. Dzięki temu można trafić na propozycje, których oprocentowanie wyróżnia się pozytywnie na tle rynku. Banki decydują się również na oferty promocyjne, ale te mogą być obwarowane koniecznością spełnienia szeregu dodatkowych warunków.

Tłumaczy to, dlaczego warto oceniać oferty w szerszym ujęciu uwzględniającym dodatkowo m.in. opłatę za wydanie i posiadanie karty, długość okresu bezodsetkowego, prowizję za wypłaty z bankomatów (jeśli będzie to konieczne), opłatę za wydanie dodatkowej karty oraz wartość premii i bonusów przyznawanych w zamian za skorzystanie z oferty. Porównania można dokonać w jednym miejscu np. korzystając z rankingu kart kredytowych.

Jakie operacje można realizować kartą kredytową?

Środki pożyczona za pomocą karty kredytowej przeznaczyć można na dowolny cel. Zaletą jest fakt, że zaciąganie kolejnych zobowiązań w ramach przyznanego limitu nie wymaga każdorazowego składania wniosku w banku. Kartę kredytową wykorzystać można zarówno do operacji bezgotówkowych tj. płatności z wykorzystaniem terminala POS, zakupów internetowych, jak i transakcji gotówkowych, jak wypłata pieniędzy z bankomatu.

Operacje gotówkowe wykonane za pomocą karty kredytowej mogą być jednak kosztowne. Wypłacając gotówkę w ten sposób trzeba liczyć się z koniecznością zapłacenia dodatkowej prowizji oraz z utratą okresu bezodsetkowego. Najczęściej bardziej opłacalne jest pobranie pieniędzy z bankomatu za pomocą karty debetowej, która podpięta jest do konta osobistego. Trzeba przy tym pamiętać, że można wypłacić tylko kwotę, która jest zgromadzona na rachunku. Przykładowo posiadacz karty Citi Simplicity za wypłatę gotówki z bankomatu zapłaci 10% prowizji, jednak nie mniej niż 20 zł. Natomiast posiadacz karty Millennium Impresja zapłaci za taką operację 3,99% i nie mniej niż 9,99 zł (stan na 28.02.2023 r.).

Karta kredytowa pozwala też na realizację przelewów z jej rachunku (w przeciwieństwie do kart debetowych każda karta kredytowa posiada swój 26-cyforowy numer rachunku). Operacje tego typu wiążą się zazwyczaj z wysoką prowizją sięgającą nawet kilku procent wartości transakcji. Przykładowo polecenie przelewu z karty kredytowej w PKO Banku Polskim wiąże się z prowizją w wysokości 4% wartości transferu, jednak nie mniej niż 15 zł. Oznacza to, że przelew na kwotę 1.000 zł oznacza opłatę w wysokości 40 zł. To sporo, szczególnie że standardowe przelewy internetowe z kont osobistych dla klientów indywidualnych są niemal zawsze darmowe.

Jak wygląda całkowita spłata karty kredytowej w okresie bezodsetkowym?

Na potrzeby przykładu zakładamy, że klient posiada kartę kredytową z okresem bezodsetkowym wynoszącym maksymalnie do 55 dni. Limit kredytowy karty wynosi 3.000 zł. Pierwszy dzień cyklu rozliczeniowego przypada na dzień 1 marca. Następnie:

 • 10 marca posiadacz karty robi zakupy spożywcze za 400 zł (pozostały limit to 2.600 zł)
 • 18 marca kupuje smartfon za 800 zł (pozostały limit to 1.800 zł)
 • 22 marca tankujemy samochód za 200 zł (pozostały limit to 1.600 zł)
 • 31 marca otrzymuje zestawienie wykonanych transakcji i ostateczny termin na spłatę 1.400 zł zadłużenia.

Jeżeli we wskazanym na wyciągu terminie posiadacz karty nie dokona całkowitej spłaty zadłużenia to nie zapłaci odsetek od zaciągniętego kredytu. W przypadku, kiedy nie dysponuje on odpowiednią kwotą, to może dokonać spłaty minimalnej lub wyższej – w dowolnej wysokości. Spłacając tylko część zadłużenia posiadacz karty kredytowej nie może skorzystać z okresu bezodsetkowego.

Jak naliczane jest oprocentowanie karty kredytowej dla transakcji gotówkowych?

Wypłacając pieniądze z bankomatu za pomocą karty kredytowej odsetki od pobranej kwoty naliczane są od dnia wykonania transakcji. Do tego często pobierana jest wysoka prowizja za realizację takiej operacji. Dlatego wypłat z bankomatów lepiej dokonywać kartą debetową, a po kartę kredytową sięgać tylko w wyjątkowych sytuacjach.

W przeciwieństwie do operacji bezgotówkowych, odsetki od transakcji gotówkowych będą widoczne już na najbliższym wyciągu. Są to odsetki, które naliczone zostaną od dnia wypłaty gotówki z bankomatu do dnia wygenerowania zestawienia transakcji. Następnie naliczane będą odsetki od dnia przedstawienia wyciągu do dnia spłaty zadłużenia, ale ich kwota widoczna będzie dopiero na kolejnym wyciągu.

Czy szybka spłata kwoty pobranej kartą kredytową z bankomatu skraca okres naliczania odsetek?

Wydaje się, że szybka spłata kwoty pobranej z bankomatu, powiększonej o przybliżone odsetki, może załatwić problem związany z naliczaniem odsetek aż do dnia otrzymania wyciągu. Mechanizm ten działa jednak tylko teoretycznie, ponieważ karta kredytowa używana jest również przy okazji innych transakcji, a dokonanie wcześniejszej spłaty, może pokrywać w pierwszej kolejności operacje bezgotówkowe.

W takiej sytuacji, pomimo błyskawicznej wpłaty na rachunek karty kredytowej, odsetki od wypłaconej z bankomatu kwoty mogą być nadal naliczane, bo wpłacony kapitał pokryje np. część zobowiązania powstałego na skutek zakupów internetowych. Przykładowo wpłata na rachunek karty kredytowej w PKO Banku Polskim pokrywa zobowiązania w następującej kolejności:

 1. Zaległe opłaty.
 2. Odsetki od należności przeterminowanych.
 3. Kapitał należności przeterminowanych.
 4. Opłaty zaksięgowane w ciężar limitu kredytowego.
 5. Odsetki bieżące zaksięgowane w ciężar limitu kredytowego.
 6. Dokonane transakcje gotówkowych.
 7. Dokonane transakcje bezgotówkowe.

Posiadacz karty kredytowej dokonując wcześniejszej wpłaty na jej rachunek musi się liczyć z faktem, że w pierwszej kolejności kapitał pokryje zaległości, bieżące odsetki, a dopiero później transakcje gotówkowe. Podejście banku Credit Agricole stawia sprawę inaczej. Idąc za regulaminem kart kredytowych standard, silver i gold – każdy wpływ na rachunek karty powoduje automatyczną spłatę zadłużenia w następującej kolejności:

 1. Należnie bankowi opłaty i prowizje.
 2. Składki lub opłaty za ochronę ubezpieczeniową.
 3. Odsetki wykazane na wyciągu.
 4. Wykorzystany kapitał – przy czym w pierwszej kolejności bank zalicza wpływ na spłatę zadłużenia z tytułu transakcji bezgotówkowych.

W takim układzie posiadacz karty kredytowej w banku Credit Agricole musi pogodzić się z faktem, że spłata zadłużenia wynikającego z wypłaty gotówki z bankomatu realizowana jest jako ostatnia. Tylko spłata całkowita pozwoli pokryć w całości wszystkie operację wykonane kartą.

Jakie jest oprocentowanie karty kredytowej przy spłacie zadłużenia na raty?

Coraz więcej kart kredytowych pozwala na spłatę zadłużenia w ratach. Rozwiązanie to jest skierowane do osób, które nie chcą, lub nie mogą, dokonać spłaty całkowitej. Gotowość do rozłożenia na raty zadłużenia na karcie kredytowej należy zgłosić w banku. W zależności od instytucji można zrobić to przez system bankowości elektronicznej, aplikację mobilną, infolinię lub bezpośrednio w oddziale banku.

Na raty rozłożyć można zarówno transakcje gotówkowe, jak i bezgotówkowe wykonane za pomocą karty kredytowej. W zależności od banku zadłużenie można spłacać w przedziale od 3 do 84 rat. Tak szeroki zakres pozwala dostosować wysokość potencjalnej raty do swojej aktualnej sytuacji finansowej. Funkcjonalność ta nie jest oferowana przez każdy bank, jednak z uwagi na wzmożoną konkurencję coraz więcej instytucji finansowych proponuje takie rozwiązanie.

Warto zwrócić uwagę na oprocentowanie zadłużenia karty kredytowej rozłożonego na raty, ponieważ może być ono niższe niż standardowo oferowana stawka. W szczególnych przypadkach, np. w związku z prowadzoną akcją promocyjną, bank może nawet zrezygnować z naliczania odsetek. Nie można jednak zapominać, że za rozłożenie zadłużenia na raty może zostać pobrana dodatkowa prowizja. Oprocentowanie spłaty ratalnej zadłużenia na karcie kredytowej w wybranych bankach prezentuje poniższa tabela (stan na 28.02.2023 r.).

 

Oprocentowanie spłaty ratalnej zadłużenia na kartach kredytowych w wybranych bankach
BankRodzaj karty kredytowejOprocentowanie w skali roku
ING Bank ŚląskiVisa, Mastercard, Złota, Platynowa14.25%
Visa Infinite10.25%
Santander Bank PolskaVisa Platinum, Visa Silver "Akcja Pajacyk", World Mastercard, Mastercard Silver14.50%
Mastercard World Elite10.99%
PKO BPPrzejrzysta karta kredytowa PKO Visa, Przejrzysta karta kredytowa PKO MasterCard, partnerska karta PKO VITAY, PKO MasterCard Platinum, PKO Visa Infinite18.75%
mBankMastercard® Standard, World Mastercard, Visa Premium2, Visa Classic payWave3, Mastercard World Elite20.50%
BNP ParibasStandard BNP Paribas, Gold BNP Paribas, Carrefour Mastercard20.50%
Citi HandlowyCiti Simplicity, Citibank-BP Motokarta,20.50%
Bank MillenniumVisa Impresja, Mastercard Impresja, Visa Alfa, Millennium Visa, Millennium Mastercard, WWF Mastercard, Visa Gold,
Mastercard Gold, Visa Platinum
20.50%
Źródło: opracowanie własne na podstawie ofert banków z dnia 28.02.23 r.

 

Jak widać w przypadku rozłożenia zadłużenia na karcie kredytowej na raty część banków nie nalicza maksymalnego możliwego oprocentowania. Jest to kolejny argument przemawiający za porównywaniem ofert przed podjęciem ostatecznej decyzji.

 

Źródło:

 • https://nbp.pl/wp-content/uploads/2023/02/q_03_2022.pdf

 

Warto wiedzieć

 • Maksymalne oprocentowanie kart kredytowych uzależnione jest od poziomu stopy referencyjnej NBP, która ustalana jest przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP).
 • Rzeczywista roczna stopa oprocentowania RRSO kart kredytowej jest wskaźnikiem integrującym takie elementy, jak oprocentowanie, opłatę za prowadzenie karty czy koszt dodatkowych ubezpieczeń.
 • Zarówno karty debetowe, jak i karty kredytowe to karty płatnicze.
 • W przypadku transakcji bezgotówkowych posiadacz karty kredytowej może skorzystać z okresu bezodsetkowego (ang. grace period).
 • Otrzymanie karty kredytowej wymaga pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Na tej podstawie ustalany jest jej maksymalny limit.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy karta kredytowa ma oprocentowanie? 

  Tak. Oprocentowanie karty kredytowej wpływa na wysokość odsetek od pożyczonych środków w ramach przyznanego limitu. Jest to zatem podstawowy element wpływający na przychody banku. Z perspektywy posiadacza karty kredytowej można ograniczyć ten koszt dokonując całkowitej spłaty w tzw. okresie bezodsetkowym.

 2. Kiedy naliczają się odsetki na karcie kredytowej? 

  Odsetki od zadłużenia na karcie kredytowej naliczane są, kiedy nie zostanie ono spłacone całkowicie w wyznaczonym terminie. Odsetki wypłacane są także od wypłat gotówki z bankomatów od momentu wykonania takiej transakcji.

 3. Ile kosztuje spłata karty kredytowej? 

  Całkowita spłata karty kredytowej w okresie bezodsetkowym nie generuje żadnych kosztów. W przypadku spłaty kwoty minimalnej od pozostałej części zadłużenia naliczane są odsetki w wysokości wynikającej z zawartej umowy.

 4. Jak nie płacić odsetek na karcie kredytowej? 

  Aby uniknąć zapłaty odsetek na karcie kredytowej trzeba dokonać jej całkowitej spłaty w tzw. okresie bezodsetkowym (ang. grace period). W zależności od banku czas ten mieści się w przedziale od 50 do 60 dni i składa się z miesięcznego okresu rozliczeniowego oraz okresu na spłatę zadłużenia, który wynosi około 20-25 dni.

 5. Jak obliczyć oprocentowanie karty kredytowej? 

  Oprocentowanie kart kredytowych wyeksponowane jest w ofertach banków. Jest ono jednak najczęściej zmienne, a jego maksymalna wysokość zależy od poziomu stopy referencyjnej NBP. Maksymalne oprocentowanie kart kredytowych nie może przekroczyć dwukrotności odsetek ustawowych.

Porównaj karty kredytowe
Bartłomiej Borucki
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments