Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty

Kredyt konsolidacyjny dla zadłużonych – jak działa?

Kredyt konsolidacyjny dla zadłużonych pozwala połączyć kilka zobowiązań w jedno, obniżyć wysokość miesięcznych obciążeń, a nawet pożyczyć dodatkowe środki na dowolny cel konsumpcyjny. Nie jest to jednak rozwiązanie dla osób mających trudności z terminową spłatą swoich kredytów i pożyczek.

Zanim rozpoczniemy rozważania dotyczące kredytu konsolidacyjnego dla zadłużonych, warto dokonać rozróżnienia pomiędzy dłużnikiem a osobą zadłużoną. Dłużnik jest osobą, która nie reguluje swoich zobowiązań finansowych w terminie. W zależności od długości i kwoty opóźnienia, zaległości mogą skutkować m.in. negatywnymi wpisami w bazach dłużników, pogarszającą się historią kredytową rejestrowaną przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK), postępowaniem windykacyjnym, a nawet egzekucją komorniczą.

Z kolei osoba zadłużona posiada zobowiązania finansowe i na tym w zasadzie wyczerpuje się ta definicja. Nie wiemy, czy zaciągnięte zobowiązania spłacane są zgodnie z przyjętym harmonogramem czy nie. Kluczowe jest samo posiadanie m.in. kredytów, pożyczek czy leasingów. Kierując się tym rozróżnieniem, kredyt konsolidacyjny dla zadłużonych jest możliwy, o ile zobowiązania spłacane są w terminie. Z kolei dłużnicy często spotykają się z odmową banku w tym zakresie.

Co to jest i jak działa kredyt konsolidacyjny?

Kredyt konsolidacyjny jest kredytem celowym, który przeznaczany jest na spłatę dotychczasowych zobowiązań finansowych. Oznacza to, że nie można dowolnie dysponować pożyczonymi od banku pieniędzmi. Rozwiązanie to jest zatem adresowane do osób spłacających już kredyty i pożyczki. Ich konsolidacja, czyli połącznie w jedno zobowiązanie, może pociągać za sobą szereg korzyści. Do najpopularniejszych można zaliczyć:

 • Uporządkowanie domowego budżetu i finansów osobistych – posiadanie wielu zobowiązań z różnym terminem spłaty może spowodować, że zadłużenie regulowane jest z opóźnieniami. Nie wynika to jednak ze złej sytuacji finansowej osoby zadłużonej, a ze zwykłego roztargnienia i niedopilnowania terminu płatności. Niestety nieterminowa spłata kredytów i pożyczek ma zły wpływ na historię kredytową rejestrowaną przez BIK. Odnotowane informacje o opóźnieniach mogą utrudnić zaciąganie kolejnych zobowiązań w przyszłości. W takiej sytuacji warto pomyśleć o połączeniu posiadanych kredytów i pożyczek w ramach kredytu konsolidacyjnego. Zobowiązanie to jest spłacane każdego miesiąca za pomocą jednej raty, dzięki czemu kontrolowanie finansów osobistych staje się prostsze.
 • Poprawa płynności finansowej domowego budżetu – zaciągniecie kredytu konsolidacyjnego daje również możliwość obniżenia wysokości miesięcznej raty w porównaniu do kwoty wynikającej z sumy dotychczasowych obciążeń. Jest to najczęściej możliwe pod warunkiem wydłużenia okresu kredytu konsolidacyjnego dzięki czemu kapitał do spłaty rozkłada się na więcej miesięcznych rat. Trzeba jednak pamiętać, że wykorzystanie tego mechanizmu przekłada się równocześnie na wzrost całkowitego kosztu kredytu, bo odsetki od pożyczonego kapitału naliczane są w dłuższym terminie. Dla potencjalnego kredytobiorcy często jednak ważniejsza jest poprawa bieżącej płynności finansowej niż wyższy koszt kredytu w ujęciu ogólnym.
 • Możliwość pożyczenia dodatkowych środków – część banków oferuje w ramach kredytu konsolidacyjnego możliwość pożyczenia dodatkowych pieniędzy. Dzięki temu można za jednym razem połączyć dotychczasowe zobowiązania w jeden kredyt i pozyskać środki na dowolny cel konsumpcyjny.

Pod kątem oczekiwanych przez banki zabezpieczeń, kredyty konsolidacyjne można podzielić na:

 • kredyty konsolidacyjne gotówkowe,
 • kredyty konsolidacyjne hipoteczne.

Kredyt konsolidacyjny gotówkowy jest z reguły zobowiązaniem niezabezpieczonym, choć oczekiwania banku w tym zakresie mogą zależeć od zdolności kredytowej wnioskodawcy. Natomiast kredyt konsolidacyjny hipoteczny zabezpieczony jest za pomocą hipoteki ustanowionej na rzecz banku na nieruchomości wskazanej przez potencjalnego kredytobiorcę. Nieruchomość taka musi być wolna od jakichkolwiek roszczeń i obciążeń.

Z uwagi na wartościowe zabezpieczenie kredyt konsolidacyjny hipoteczny może być udzielony na wyższą kwotę. Maksymalna wysokość zobowiązania może wynosić nawet 80% wartości nieruchomości, która określana jest na podstawie operatu szacunkowego przygotowanego przez rzeczoznawcę majątkowego. Osoba wnioskująca o kredyt konsolidacyjny hipoteczny może liczyć również na dłuższy okres spłaty. Zaciągnięcie tego typu zobowiązania wymaga złożenia w banku obszerniej listy dokumentów pozwalających określić zarówno kondycję finansową wnioskodawcy, rodzaj konsolidowanych zobowiązań, jak i wartość i jakość nieruchomości pełniącej funkcję zabezpieczenia kredytu konsolidacyjnego.

Jakie zobowiązania można skonsolidować?

Konsolidacja kredytów najczęściej kojarzy się z możliwością połączenia zobowiązań, które zaciągnięte zostały na bieżącą konsumpcję tj. kredyty gotówkowe czy pożyczki gotówkowe. W rzeczywistości lista zobowiązań, które można skonsolidować jest dłuższa. W ramach kredytu konsolidacyjnego można często połączyć takie produkty, jak:

Lista produktów, które mogą być połączone w ramach kredytu konsolidacyjnego dla zadłużonych zależy od polityki konkretnego banku, dlatego porównując oferty warto sprawdzić dostępne na rynku opcje. Część banków nie zgadza się np. na konsolidację chwilówek albo kredytów zaciągniętych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Kto może zaciągnąć kredyt konsolidacyjny dla zadłużonych?

Kredyt konsolidacyjny jest rozwiązaniem przeznaczonym dla osób, które chcą połączyć swoje dotychczasowe zobowiązania w jedno zadłużenie. Od razu warto zaznaczyć, że kredyt konsolidacyjny nie jest produktem oddłużeniowym. Oznacza to, że bank nie rozpatrzy pozytywnie wniosku w sytuacji, kiedy klient dopuścił się do rażących opóźnień w spłacie swoich dotychczasowych zobowiązań. Sporadyczne opóźnienia na niewielkie kwoty nie muszą przekreślać szansy na kredyt konsolidacyjny, ale wszystko zależy tu od procedur i polityki kredytowej danego banku.

Osoba wnioskująca o kredyt konsolidacyjny musi przede wszystkim posiadać odpowiednią zdolność kredytową. Nie ma znaczenia fakt, że weryfikacji kondycji finansowej takiego wnioskodawcy dokonywały już banki i firmy pożyczkowe podczas udzielania wcześniejszych zobowiązań. Dla banku rozpatrującego wniosek o kredyt konsolidacyjny liczy się wyłącznie stan faktyczny.

Jakie dokumenty potrzebne są do kredytu konsolidacyjnego dla zadłużonych?

Udzielenie kredytu konsolidacyjnego poprzedzone jest wnikliwą weryfikacją listy załączonych do wniosku dokumentów. Bank musi przede wszystkim wiedzieć komu pożycza pieniądze, jaka jest kondycja finansowa wnioskodawcy, jak podchodzi do spłaty swoich zobowiązań oraz jaka jest wartość zabezpieczenia (jeśli jest wymagane). W tym celu najczęściej konieczne jest przedłożenie w banku:

 • ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem,
 • wypełnionego wniosku o kredyt konsolidacyjny.
 • dokumentów potwierdzających wysokość i źródła osiąganych dochodów,
 • dokumenty związane z zobowiązaniami podlegającymi konsolidacji np. umowy kredytowe,
 • dokumenty pozwalające ocenić jakość i wartość dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu np. dokumenty związane z nieruchomością, jeśli wnioskujemy o kredyt konsolidacyjny hipoteczny.

Na pewne uproszczenia w zakresie liczby i rodzajów wymaganych dokumentów mogą liczyć osoby składające wniosek o kredyt konsolidacyjny w banku, który prowadzi ich główne konto osobiste. Chodzi tu o rachunek, na który wpływa wynagrodzenie i z którego realizowana jest większość operacji finansowych. W takim wariancie bank po pierwsze nie musi potwierdzać tożsamości klienta, a po drugie może wstępnie ocenić zdolność jego kredytową analizując historię rachunku.

W dalszym ciągu wymagane będą jednak dokumenty pozwalające na identyfikację konsolidowanych zobowiązań oraz opcjonalnie na weryfikację dodatkowych zabezpieczeń. Rozwiązanie to, choć bardziej wygodne, wiąże się z ryzykiem skorzystania z niewłaściwej propozycji. Dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji warto porównać najlepsze oferty na rynku korzystając np. z rankingów kredytów konsolidacyjnych.

Ile kosztuje kredyt konsolidacyjny?

Na potencjalne koszty związane z zaciągnięciem i spłatą kredytu konsolidacyjnego dla zadłużonych składa się wiele elementów. Zaliczamy do nich m.in.:

 • kwotę kredytu,
 • okres spłaty,
 • oprocentowanie nominalne,
 • prowizję za udzielenie kredytu,
 • produkty dodatkowe,
 • ewentualne prowizje za wcześniejszą spłatę kredytów i pożyczek podlegających konsolidacji,
 • koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia np. hipoteki na nieruchomości na rzecz banku w przypadku kredytu konsolidacyjnego hipotecznego.

Porównując oferty kredytów konsolidacyjnych pod kątem generowanych kosztów trzeba pamiętać, aby zestawiać ze sobą zobowiązania na taką samą kwotę i z takim samym okresem spłaty. Zadanie to mogą ułatwić dostępne w sieci kalkulatory i rankingi, pozwalające już na wstępie określić te dwa parametry.

W trakcie porównywania ofert warto zwrócić uwagę także na rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO) i całkowity koszt kredytu. Pierwszy z wymienionych wskaźników integruje w sobie podstawowe elementy wpływające na koszt kredytu, tj. oprocentowanie nominalne, opłaty przygotowawcze, prowizje czy dodatkowe ubezpieczenia.

RRSO uwzględnia także zmianę wartości pieniądza w czasie i jest komunikowane procentowo w skali roku. RRSO nie jest jednak wskaźnikiem doskonałym i nie uwzględnia np. kosztów związanych z prowadzeniem konta osobistego i innych produktów dodatkowych (kiedy są wymagane), ewentualnych prowizji od konsolidowanych zobowiązań czy opłat generowanych przez monity bankowe.

Całkowity koszt kredytu jest z kolei wyrażony kwotowo, dzięki czemu łatwiej sobie wyobrazić, ile kosztować będzie zaciągnięcie konkretnego kredytu konsolidacyjnego. Całkowity koszt kredytu, podobnie jak RRSO, nie uwzględnia takich elementów, jak opłaty generowane przez produkty dodatkowe czy prowizje za wcześniejszą spłatę konsolidowanych zobowiązań w innych bankach.

Dobrym uzupełnieniem samodzielnej analizy ofert, jest sprawdzenie wysokości miesięcznej raty, ponieważ to właśnie ta kwota będzie obciążać każdego miesiąca obciążać domowy budżet. Co ważne, zaciągając pożyczkę konsolidacyjną z oprocentowaniem zmiennym, trzeba mieć świadomość, że wysokość miesięcznej raty może wahać się w całym okresie spłaty zobowiązania.

Kredyt konsolidacyjny dla zadłużonych można znaleźć w ofercie m.in. Alior Banku, mBanku, Credit Agricole, Santander Consumer Banku, Banku Millennium, PKO Banku Polskim i BNP Paribas Bank Polska. Niektóre instytucje, jak np. mBank czy PKO BP, udostępniają na swoich stronach kalkulatory, pozwalające oszacować koszty kredytów konsolidacyjnych. Wykorzystamy je do poniższych obliczeń (oferty zweryfikowane 03.03.2023 r.).

Założenia są takie same dla obu wariantów i prezentują się następująco:

 • suma konsolidowanych zobowiązań: 30.000 zł
 • wysokość miesięcznych rat: 1.000 zł,
 • dodatkowa gotówka w ramach konsolidacji: 0 zł
 • okres spłaty: 60 miesięcy
 • brak ubezpieczenia.

Parametry pożyczki konsolidacyjnej oferowanej przez PKO Bank Polski dla przyjętych założeń prezentują się następująco:

 • wysokość miesięcznej raty: 666 zł (rata niższa o 334 zł miesięcznie),
 • RRSO: 12,57%
 • całkowity koszt pożyczki: 9.952 zł
 • całkowita kwota do zapłaty: 39.952 zł

Z kolei kalkulator kredytu konsolidacyjnego, który dostępny jest na stronie internetowej mBanku, zwraca dla przyjętych kryteriów następujące parametry:

 • wysokość miesięcznej raty: 742,62 zł (rata niższa o 257,38 zł miesięcznie),
 • RRSO: 18,18%,
 • całkowity koszt kredytu: 14.557,24 zł,
 • całkowita kwota do zapłaty: 44.557,24 zł.

Jak długo czeka się na kredyt konsolidacyjny dla zadłużonych?

Wiele zależy od poziomu skomplikowania wniosku. Ma na to wpływ m.in. liczba i rodzaj konsolidowanych zobowiązań, ewentualne zabezpieczenie spłaty, kwota finansowania czy okres kredytowania. Osoba składająca kompletny wniosek (zawierający wszystkie wymagane dokumenty), która chce skonsolidować proste kredyty i pożyczki konsumpcyjne na niewielkie kwoty może otrzymać decyzję kredytową nawet w ciągu jednego dnia.

Jeśli oczekiwana kwota kredytu jest wysoka, a wnioskowany okres spłaty wynosi np. 10 lat, bank może potrzebować więcej czasu, aby dokładnie zweryfikować ryzyko takiej operacji. Może to trwać nawet kilka dni roboczych. Największą cierpliwością muszą wykazać się osoby wnioskujące o kredyt konsolidacyjny hipoteczny. Weryfikacja wartości nieruchomości oraz konieczność ustanowienia zabezpieczeń na rzecz banku przed wypłatą środków powoduje, że okres oczekiwania może wydłużyć się do 2-3 tygodni.

Czy jest alternatywa dla kredytu konsolidacyjnego dla zadłużonych?

Alternatywą dla kredytu konsolidacyjnego dla zadłużonych jest pozabankowa pożyczka konsolidacyjna. Może być to odpowiedni wybór dla osób, które nie otrzymały finansowania w bankach. Pozabankowe pożyczki konsolidacyjne to z jednej strony prostsze procedury i często szybsza wypłata pieniędzy. Z drugiej strony zobowiązania tego typu są z reguły droższe niż kredyty konsolidacyjne oferowane przez banki. Sam mechanizm działania jest jednak podobny – połączenie dotychczasowych kredytów i pożyczek w jedno zobowiązanie.

Bankową alternatywą dla konsolidacji kredytów może być refinansowanie długu. Kredyt refinansowy jest rozwiązaniem pozwalającym przenieść spłatę pojedynczego kredytu do innego banku. Kredyt refinansowy zaciągany jest często w celu poprawy warunków finansowania. Przykładowo pierwotny kredyt zaciągnięty został w innych warunkach gospodarczych, przez co charakteryzuje się dzisiaj bardzo wysoką marżą. Refinansowanie pozwala na dostosowanie kosztów kredytu do rynkowych realiów.

Jakie są zalety kredytu konsolidacyjnego?

Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego, choć czasami wymaga zgromadzenia pokaźnej listy dokumentów, może wiązać się z szeregiem korzyści. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to kredyt oddłużeniowy i rażące opóźniania w spłacie dotychczasowych zobowiązań przekreślają szansę na uzyskanie kredytu konsolidacyjnego. Do najbardziej popularnych zalet tego rozwiązania zaliczamy:

 • uporządkowanie finansów osobistych,
 • wygodę związaną ze spłatą jednej miesięcznej raty,
 • poprawę płynności finansowej domowego budżetu dzięki możliwości obniżenia kwoty miesięcznej raty. Wymaga to jednak wydłużenia okresu spłaty, co przekłada się na wyższy całkowity koszt kredytu,
 • możliwość negocjacji lepszych warunków spłaty przenoszonych zobowiązań,
 • możliwość pożyczenia dodatkowych środków na dowolny cel.

Jakie są wady kredytu konsolidacyjnego?

Kredyt konsolidacyjny ma też wady i skorzystanie z tego rozwiązania nie zawsze musi być korzystne. Do minusów tego rozwiązania zaliczyć można:

 • konieczność wydłużenia okresu spłaty kredytu konsolidacyjnego w celu obniżenia wysokości miesięcznej raty, co przekłada się na wzrost całkowitego kosztu kredytu,
 • złożenie wniosku o konsolidację wielu różnych zobowiązań może być czasochłonne,
 • brak możliwości połączenia wszystkich rodzajów zobowiązań np. niektóre banki nie pozwalają na spłatę chwilówek,
 • zabezpieczenie w postaci nieruchomości – w przypadku kredytu konsolidacyjnego hipotecznego.

Czy opłaca się zaciągnąć kredyt konsolidacyjny dla zadłużonych?

Rozważania o kredycie konsolidacyjnym powinny pojawiać się najczęściej w sytuacji, kiedy kredytobiorca traci kontrolę nad spłatą wielu zobowiązań jednocześnie lub kiedy pojawia się konieczność obniżenia kwoty miesięcznych rat w celu poprawy bieżącej płynności finansowej. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to rozwiązanie dla osób, które mają poważne kłopoty z terminową spłatą swoich zobowiązań.

Aby wziąć kredyt konsolidacyjny trzeba posiadać odpowiednią zdolność kredytową, w tym niebudzącą wątpliwości historię kredytową zarejestrowaną w BIK. Jeśli spełniamy te warunki to przed podjęciem ostatecznej decyzji warto porównać dostępne na rynku oferty. Większość banków dopuszcza konsolidację takich produktów jak m.in. kredyty ratalne, kredyty hipoteczne, karty kredytowe czy kredyty samochodowe. Z kolei problemem mogą być np. pożyczki pozabankowe lub inne kredyty konsolidacyjne.

Warto wiedzieć

 • Konsolidacja kredytów i pożyczek pozwala uporządkować finanse osobiste, a także poprawić bieżącą płynność finansową domowego budżetu.
 • Kredytem konsolidacyjnym można połączyć w jedno zobowiązanie m.in. kredyt gotówkowy, kredyt hipoteczny, pożyczkę hipoteczną, kredyt ratalny, debet na koncie i limit karty kredytowej.
 • Aby otrzymać kredyt konsolidacyjny potrzebna jest przede wszystkim odpowiednia zdolność kredytowa oraz niebudząca zastrzeżeń historia kredytowa zarejestrowana w BIK.
 • Konsolidacja chwilówek, podobnie jak konsolidacja kredytów, pozwala połączyć kilka zobowiązań w jedno. Rozwiązanie to oferowane jest najczęściej przez firmy pozabankowe.
 • Konsolidacja kredytów nie jest produktem oddłużeniowym. Nie ma zatem możliwości połączenia zobowiązań, jeśli dochodziło wcześniej do rażących opóźnień w ich spłacie.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Gdzie najłatwiej dostać kredyt konsolidacyjny dla zadłużonych?

  Procedury związane z udzielaniem kredytów konsolidacyjnych są podobne we wszystkich bankach oferujących ten produkt. Na pewne ułatwienia w zakresie liczby wymaganych dokumentów mogą liczyć osoby składające wniosek w banku, w którym prowadzi ich podstawowe konto osobiste. Wcześniej warto jednak porównać dostępne na rynku oferty kredytów konsolidacyjnych.

 2. Czy kredyt konsolidacyjny dla zadłużonych można dostać online?

  Niektóre banki oferują kredyt konsolidacyjny online. Na ułatwienia w tym zakresie mogą liczyć osoby składające wniosek za pośrednictwem bankowości internetowej lub mobilnej. Z uwagi na liczbę wymaganych dokumentów i konieczność ustanowienia zabezpieczenia nie można zaciągnąć kredytu konsolidacyjnego online zabezpieczonego hipotecznie.

 3. Czy możliwa jest konsolidacja chwilówek?

  Konsolidacja chwilówek oferowana jest najczęściej przez firmy działające w sektorze pozabankowym. Rozwiązanie to pozwala na połączenie kilku chwilówek w jedno zobowiązanie. Takie ujednolicenie pozwala lepiej kontrolować osobisty budżet.

 4. Czy można skonsolidować kredyt konsolidacyjny?

  Konsolidacja kredytu konsolidacyjnego jest możliwa. O wszystkim decyduje tu zdolność kredytowa osoby wnioskującej o takie rozwiązanie oraz wewnętrzne procedury konkretnego banku. W przypadku wysokich kwot może być konieczne dodatkowe zabezpieczenie np. w postaci hipoteki nieruchomości ustanowionej na rzecz banku.

 5. Ile maksymalnie kredytów i pożyczek można skonsolidować?

  Liczba kredytów i pożyczek podlegających połączeniu w ramach jednego kredytu konsolidacyjnego powinna zależeć od zdolności kredytowej osoby składającej wniosek, jednak część banków wprowadza indywidualne ograniczenia w tym zakresie.

PORÓWNAJ KREDYTY
Bartłomiej Borucki
Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments