Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty hipoteczne

Pożyczka hipoteczna – czym jest i kto może z niej skorzystać?

Pożyczka hipoteczna umożliwia pozyskanie środków finansowych pod zastaw nieruchomości. Tak pewne dla banku zabezpieczenie pozwala często uzyskać warunki kredytowania znacznie korzystniejsze niż w przypadku kredytów gotówkowych. Sprawdź kto i na jakich zasadach może otrzymać pożyczkę hipoteczną.

Pożyczka hipoteczna, choć podobna w swej konstrukcji do kredytu hipotecznego, stanowi bardziej elastyczną formę finansowania. Uzyskane w ten sposób pieniądze możesz właściwie wydać dowolnie, a nie tylko na cel związany z zakupem nieruchomości czy jej remontem. Ten rodzaj finansowania będzie również tańszy niż standardowy kredyt gotówkowy. Sprawdźmy zatem jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc pożyczyć pieniądze oraz gdzie złożyć wniosek.

Co to jest pożyczka hipoteczna?

Pożyczka hipoteczna to umowa, w ramach której pożyczkodawca (bank lub firma pozabankowa) pożycza wnioskodawcy pieniądze w kwocie nie przekraczającej około 60% – 70% wartości nieruchomości należącej do pożyczkobiorcy. 

Dla zabezpieczenia spłaty zobowiązania na nieruchomości pożyczkobiorcy ustanawiana jest hipoteka. Pod tym względem pożyczka hipoteczna przypomina kredyt hipoteczny i kredyt mieszkaniowy.  Bowiem w razie opóźnień ze spłatą zobowiązania pożyczkodawca może zażądać np. sprzedaży nieruchomości i w ten sposób odzyskać pożyczone pieniądze wraz z odsetkami.

Na jaki cel można przeznaczyć pożyczkę hipoteczną?

Pieniądze uzyskane w ramach pożyczki możesz przeznaczyć dowolnie. Ważne tylko, żeby środki nie zostały wydane na cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zatem pozyskane pieniądze możesz wydać m.in. na:

 • kupno innej nieruchomości
 • remont mieszkania
 • samochód
 • wycieczkę
 • meble
 • i inne.

Korzystając z pożyczki hipotecznej nie musisz gromadzić faktur dla banku dla potwierdzenia sposobu wykorzystania środków. Mogą się one przydać  jedynie w razie reklamacji zakupionych produktów lub dla zachowania warunków gwarancji. 

Kto może skorzystać z pożyczki hipotecznej? 

Z pożyczki mogą korzystać osoby fizyczne, a także firmy i organizacje, którym przysługuje określone prawo do nieruchomości i mogą ustanowić na niej hipotekę.

Hipotekę można ustanowić na dowolnej nieruchomości (mieszkaniowa, rolna, przemysłowa) do której przysługuje Ci prawo:

 • własności,
 • użytkowania wieczystego,
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (i podobnych).

Nieruchomość nie może być zadłużona i musi przedstawiać wartość odpowiednio wyższą niż kwota pożyczki. Podobnie jak w przypadku kredytu hipotecznego, żaden bank nie pożyczy Ci pieniędzy w wysokości sięgającej 100% zabezpieczenia. W przypadku pożyczki hipotecznej granicę pożyczki wyznacza zazwyczaj kwota około 60 – 70 % wartości nieruchomości.  

Kolejny wymóg to odpowiednia zdolność zdolność kredytowa pożyczkobiorcy. Bank standardowo będzie wymagał przedstawienia dokumentów związanych z wysokością zarobków oraz określenia przez wnioskodawcę poziomu stałych miesięcznych wydatków. Dodatkowo musisz liczyć się ze sprawdzeniem dotychczasowej historii spłaty zobowiązań ujawnionych w bazie BIK. Dobra historia kredytowa na pewno ułatwi pożyczenie pieniędzy w banku. 

Jakie są koszty pożyczki hipotecznej? 

Dwa elementy, które mają największy wpływ na ostateczny całkowity koszt pożyczki to:

 • oprocentowaniezmienne lub ze stopą okresowo stałą, która nie zmieni się (przez wskazany okres – najczęściej około 5 lat), 
 • prowizjazwykle liczona jest jako procent od wartości udzielonego finansowania, co oznacza, że przy kwocie pożyczki w wysokości 200.000 zł, prowizja na poziomie 5 % generuje obciążenie w wysokości 10.000 zł

Przy kredytach czy pożyczkach długoterminowych, a takim jest również hipoteczna pożyczka, bank może wymagać też dodatkowego zabezpieczenia spłaty zobowiązania. Z reguły będzie to:

 • ubezpieczenie nieruchomości na wypadek pożaru i innych zdarzeń losowych, 
 • ubezpieczenie na życie czy na wypadek utraty pracy przez kredytobiorcę.

Wykupienie polisy chroniącej zdrowie i życie  zwykle nie jest obowiązkowe, ale ma wpływ na podwyższenie zdolności kredytowej czy uzyskanie lepszych warunków finansowania. Dodatkowo trzeba również wziąć pod uwagę koszty ubezpieczenia pomostowego, za które trzeba zapłacić w okresie przejściowym do czasu ustanowienia hipoteki. Zazwyczaj występuje ono w postaci podwyższonej marży czy opłaty określonej jako procent od kwoty kredytu.

Poza oprocentowaniem, prowizją i ubezpieczeniem bank może naliczyć dodatkowe opłaty np. z tytułu:

 • podwyższenia kwoty pożyczki na wniosek pożyczkobiorcy
 • wcześniejszej spłaty zobowiązania
 • podpisania aneksu do umowy

Do kosztów związanych z podpisaniem umowy pożyczki należy również zaliczyć opłatę z tytułu przygotowania wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego. To na jej podstawie bank szacuje jaką kwotę możesz pożyczyć.  

Ile i na jak długo można pożyczyć?

Wysokość finansowania, które można uzyskać, uzależniona jest od wartości nieruchomości, na której ma być ustanowiona hipoteka. Maksymalna kwota zależy od polityki banku, ale najczęściej można spotkać oferty z limitem do 60 – 70 % wartości nieruchomości. W praktyce oznacza to, że przy hipotece ustanowionej na mieszkaniu wycenionym na kwotę 200.000 zł możesz maksymalnie otrzymać od 120.000 do 140.000 zł.

Dodatkowo wysokość pożyczki zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Przed udzieleniem finansowania bank weryfikuje i ocenia:

 • wysokość dochodów uzyskiwanych przez kredytobiorcę – dlatego powinieneś przygotować dokumenty potwierdzające wysokość osiąganych zarobków,
 • poziom stałych wydatków – chodzi zarówno o opłaty związane z utrzymaniem mieszkania (czynsz, opłaty za media itp.) czy inne zobowiązania finansowe typu kredyt, pożyczka, karta kredytowa,
 • ogólną sytuację majątkową – np. posiadane nieruchomości,
 • sposób spłaty dotychczasowych zobowiązań – czyli wcześniejszą historią kredytową ujawnioną w BIK.

Wartość nieruchomości i posiadana zdolność kredytowa to kryteria, które w powiązaniu z ofertą banku i Twoimi potrzebami finansowymi dają odpowiedź ile możesz pożyczyć. 

Pożyczka hipoteczna a kredyt hipoteczny – jakie są podobieństwa i różnice?

W polskim systemie prawnym możliwość udzielania kredytów została zarezerwowana dla banków i SKOKów. Dotyczy to zarówno kredytów gotówkowych, jak i hipotecznych. Natomiast pożyczkę (hipoteczną) możesz uzyskać zarówno w banku, SKOKu, jak i firmie pozabankowej. 

Ponadto przyjęło się używanie określenia kredyt hipoteczny tylko w znaczeniu kredytu celowego, zabezpieczonego na właśnie powstającej lub kupowanej nieruchomości. Właściwą nazwą byłby tu kredyt mieszkaniowy. Pożyczka mimo zabezpieczenia pod postacią ustanowienia hipoteki na nieruchomości jest rozwiązaniem bardziej elastycznym. Pozyskane w ten sposób środki możesz wydać na dowolny cel.

Kolejna różnica pomiędzy kredytem a pożyczką (hipoteczną) dotyczy wkładu własnego. Jest on wymagany tylko dla kredytu hipotecznego. Przy pożyczce zgromadzenie środków na pokrycie wkładu własnego nie będzie konieczne. Jednocześnie w ramach kredytu hipotecznego można uzyskać większą kwotę – do 90% wartości nieruchomości – pozostałą część stanowi wkład własny. Kwota pożyczki hipotecznej będzie niższa i w zależności od oferty maksymalnie wyniesie około 60-70% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty zobowiązania.  

Pożyczka hipotecznaKredyt hipotecznyKredyt mieszkaniowy
Zabezpieczona hipotekąZabezpieczony hipotekąZabezpieczony hipoteką
Na dowolny cel lub cel wynikający z umowyNa dowolny cel lub cel wynikający z umowyTylko na budowę lub zakup nieruchomości mieszkalnej
Osobie fizycznej udziela tylko bank lub SKOK. Firmie może udzielić inna firma.Udziela tylko bank lub SKOK.Udziela tylko bank lub SKOK.
Przyznawana pod hipotekę istniejącej nieruchomościPrzyznawany pod hipotekę istniejącej, lub powstającej nieruchomościPrzyznawany pod hipotekę istniejącej, lub powstającej nieruchomości
Dowolne, ustalone w umowie warunki spłaty. / W praktyce przeważnie spłata ratalna.Dowolne, ustalone w umowie warunki spłaty. / W praktyce przeważnie spłata ratalna i wymagany wkład własnySpłata ratalna, wymagany wkład własny

Jakie są wady i zalety pożyczki hipotecznej?

W zależności od potrzeb, które ma zaspokoić finansowanie, można wskazać na różne wady i zalety każdego rozwiązania. Warto jednak zwrócić uwagę, że:

 • hipoteczna pożyczka to rozwiązanie tańsze niż kredyt gotówkowy
 • nie wymaga zgromadzenia wkładu własnego
 • pozyskane środki można przeznaczyć na dowolny cel
 • okres spłaty pożyczki może być dłuższy niż 10 lat 

Wadą pożyczki hipotecznej może być natomiast:

 • większa liczba formalności i dłuższy okres oczekiwania na decyzję kredytową niż przy zwykłym kredycie gotówkowym
 • oferta przeznaczona jest do ograniczonego kręgu osób – z określonym tytułem prawnym do nieruchomości
 • ryzyko utraty nieruchomości w razie opóźnień w płatności raty

Kiedy warto skorzystać z pożyczki hipotecznej? 

Hipoteczna pożyczka pozwala pozyskać znaczne środki finansowe na warunkach lepszych niż w przypadku kredytu gotówkowego, czy pożyczki gotówkowej. Przedsiębiorstwa korzystają z pożyczek hipotecznych przede wszystkim w celu zainwestowania pozyskanej kwoty. Kupują licencje, maszyny, kolejne nieruchomości.

Niektóre firmy wykorzystują też pożyczki hipoteczne w charakterze kredytów konsolidacyjnych – z uzyskanych środków natychmiast spłacają poprzednie zobowiązania takie, jak przeterminowane faktury, długi podatkowe, czy wysoko oprocentowane pożyczki i kredyty.

Podobnie mogą postąpić osoby fizyczne. Hipoteczna pożyczka pozwala im:

 • Uzyskać kwotę wkładu własnego na kolejną nieruchomość;
 • Przeprowadzić generalny remont i zwiększyć wartość nieruchomości;
 • Skonsolidować drogie pożyczki i kredyty (np. chwilówki, kredyty konsumpcyjne);
 • Poradzić sobie z nagłymi zdarzeniami np. kosztami leczenia;
 • Pozyskać środki na inwestycję (we własną firmę, kryptowaluty, akcje, itp.)

Hipoteczna pożyczka jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują znacznych środków na cel inny niż zakup mieszkania. Kupując dom mieszkalny lub mieszkanie dla siebie, lepiej skorzystać z kredytu mieszkaniowego.

Pożyczka hipoteczna w ofercie banków 

Oferty pożyczki hipotecznej znajdziesz w większości banków komercyjnych. To rozwiązanie prawie tak popularne jak kredyt hipoteczny. 

Pożyczka w PKO BP

Bank oferuje finansowanie na dowolny cel z okresem spłaty rozłożonym na 20 lat z możliwością wcześniejszej spłaty zobowiązania. Kredytobiorca może uzyskać środki do 60 % wartości nieruchomości.

Pożyczka w Banku Millennium

Kredytobiorca może liczyć na pieniądze na dowolny cel w kwocie do 70 % wartości nieruchomości, bez prowizji za udzielenie kredytu i wcześniejszą spłatę zobowiązania. Dla oceny zdolności kredytowej wystarczy zostawić swoje dane: imię, nazwisko i numer telefonu w formularzu na stronie internetowej banku i poczekać na kontakt pracownika BOK. Bank oferuje niższe oprocentowanie swoim stałym klientom.

Pożyczka w mBanku

Oferta obejmuje finansowanie w wysokości do 55 % wartości nieruchomości. Bank nie pobiera prowizji za udzielenie pożyczki hipotecznej ani opłaty za rozpatrzenie wniosku.

Pożyczka w Santander Bank Polska

To pieniądze na dowolny cel niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wysokość pożyczki ograniczona jest do 60 % wartości nieruchomości. Spłata może być rozłożona na 20 lat.

Pożyczka w ING Banku Śląskim

Oferta obejmuje: minimalną kwotę pożyczki hipotecznej od 70.000 zł, finansowanie do 80 % wartości nieruchomości i długi 25-letni okres spłaty zobowiązania. Wniosek można złożyć przez telefon lub w każdym oddziale banku. Brak opłat za nadpłatę i wcześniejszą spłatę kredytu.

Pożyczka w Banku Citi Handlowy

Bank oferuje pożyczkę na dowolny cel w wysokości nawet do 2.000.000 zł – maksymalnie do 70 % wartości nieruchomości. Okres spłaty zobowiązania można rozłożyć na 20 lat

Pożyczka w Banku BNP Paribas

BNP Paribas ma bardziej rozbudowaną ofertę. Prowizje, oprocentowanie i okresy kredytowania różnią się znacząco w zależności od konkretnej sytuacji kredytobiorcy. Chcąc porównać ofertę BNP Paribas z innymi, najlepiej zwrócić się bezpośrednio do banku po ofertę indywidualną. Proponowany okres spłaty zobowiązania wynosi od 12  miesięcy do 20 lat. 

Najważniejsze parametry, które pomogą porównać oferty poszczególnych banków (aktualne na dzień 28.02.2023 r.) znajdziesz w poniższej tabeli:

BankWysokość finansowaniaOkres kredytowaniaRRSOOprocentowanieProwizja
PKO BPdo 60 % wartości nieruchomoścido 20 lat11,82%zmienne lub stałe na okres 5 latod 0%
Millenniumdo 70% wartości nieruchomoścido 25 lat12,33%stałe na okres 5 lat0%
mBankdo 55% wartości nieruchomoścido 20 lat10,76%zmienne lub stałeod 0% do 4%
Santander Bank Polskado 60 % wartości nieruchomoścido 20 lat11,54%zmienne lub stałe prze 5 latdo 3%
ING Bank Śląskido 80% wartości nieruchomoścido 25 lat12,76%stałe przez 5 latod 0%* do 1,9%
Citi Handlowydo 70 % wartości nieruchomoścido 20 lat11,58%zmienne lub stałeod 0%

Czy pożyczkę hipoteczną można otrzymać w firmie pozabankowej? 

Pożyczkę można otrzymać nie tylko w banku, ale również w firmie pozabankowej. Proces weryfikacji nieruchomości, jak i oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy jest podobny, jak w przypadku tego prowadzonego przez bank. Ten rodzaj finansowania zwykle jest kierowany do firm. 

Warto wiedzieć

 1. Pożyczkę można wziąć pod hipotekę już istniejącej nieruchomości.
 2. Produkt w postaci hipotecznej pożyczki może być alternatywą dla kredytu inwestycyjnego lub konsolidacyjnego.
 3. Hipoteczna pożyczka jest droższa od kredytu hipotecznego, ale tańsza od gotówkowego.
 4. Okres spłaty pożyczki hipotecznej wynosi najczęściej nie więcej niż 20 – 25 lat.
 5. Większość banków udziela pożyczek nie przekraczających 60-70% wartości nieruchomości.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Czym się różni kredyt od pożyczki hipotecznej?

  Podstawowa różnica pomiędzy kredytem a pożyczką hipoteczną dotyczy podmiotu, który może udzielić takiego finansowania. Kredyt hipoteczny można otrzymać tylko w banku lub SKOKU. Pożyczkę hipoteczną można również otrzymać w firmie pozabankowej. 

 2. Które banki udzielają pożyczki hipotecznej?

  Pożyczka hipoteczna to popularne rozwiązanie oferowane przez większość banków komercyjnych. Zatem raczej nie będzie problemu ze znalezieniem odpowiedniej oferty. 

 3. Co lepsze kredyt czy pożyczka hipoteczna?

  Wybór rodzaju finansowania zależy od indywidualnych potrzeb. Kupno nieruchomości lepiej sfinansować kredytem hipotecznym, bo będzie on tańszy niż pożyczka hipoteczna i na wyższą kwotę. Jeśli cel kredytu jest inny niż typowo mieszkaniowy warto już rozważyć obie opcje. 

 4. Jak uzyskać pożyczkę hipoteczną?

  Wniosek o pożyczkę można złożyć bezpośrednio w placówce banku, ale najprościej rozpocząć procedurę wypełniając formularz kontaktowy na stronie banku z prośbą o kontakt pracownika infolinii.

 5. Czym pożyczka hipoteczna różni się do zwykłej?

  Różnica pomiędzy pożyczką hipoteczną a zwykłą pożyczką dotyczy zabezpieczenia spłaty tej pierwszej ustanowieniem hipoteki na nieruchomości. Dzięki temu można uzyskać wyższą kwotę z dłuższym okresem spłaty na lepszych warunkach.

Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

3 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Robert
Robert
2 lat temu

Dzień dobry, mam podobna historię jak poniżej . Mam mieszkanie zakupione przed ślubem, jestem jedynym właścicielem a banki mówią mi że chcąc wziąć pożyczkę hipoteczną muszę ja wziąć wspólnie z żona, że sam nie mogę. Jak więc to jest, bo komentarz do wpisu Pani Gosi nie zgadza sie z tym co mówią banki.

Gosia
Gosia
4 lat temu

Mąż przed ślubem miał mieszkanie własnościowe, czy po ślubie mąż może sam wziąć pożyczkę pod zastaw mieszkania? Czy potrzebna jest moja zgoda, lub istotna jest moja historia kredytowa.

Michał Mucha
Editor
3 lat temu
Reply to  Gosia

Dzień dobry,
Mąż w dalszym ciągu jest jedynym właścicielem mieszkania. Może zaciągnąć pożyczkę pod jego zastaw. Nie potrzebuje w tym celu Pani zgody. Jeśli zaciąga pożyczkę sam, Pani historia kredytowa nie będzie sprawdzana – przecież to nie Pani będzie tą pożyczkę spłacać. Historia kredytowa miałaby znaczenie jedynie wówczas gdyby zaciągnęli Państwo pożyczkę wspólnie.
Pozdrawiam